ENOCH ÎNŢELEPTUL – CEA MAI VECHE REVELAŢIE

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ENOCH ÎNŢELEPTUL CEA MAI VECHE REVELAŢIE Fii liniştit ! Să ştii că Eu sunt Dumnezeu „Îţi spun: Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit Cînd te-ai născut. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta privire. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta vorbă rostită. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău gând. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta dragoste. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău cântec.Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin iarba păşunilor. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin arborii pădurii. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin văi şi dealuri. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin munţii sfinţi. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin ploaie şi zăpadă. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin valurile mării. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin roua dimineţii. Fii liniştit. Read More …

CONSPIRAŢIA ÎNTUNECATĂ

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CONSPIRAŢIA ÎNTUNECATĂ Principala regulă pentru oamenii cerului în cadrul comunităţilor mixte nou formate era să nu se împerecheze cu fiii oamenilor (pe care tot ei i-au adus la viaţă) şi să nu aibă progenituri cu aceştia (aşa cum au făcut acei fii ai lui Dumnezeu menţionaţi în Geneza). Era absolut necesar ca oamenii cerului să se împerecheze doar între ei, pentru a aduce la reîncarnare alţi oameni ai cerului, din iad sau din haos, în condiţiile în care Poarta Alfa era blocată, astfel că nu se mai puteau întrupa spirite pure provenite din Lumea fără formă. La rândul lor, reîntrupaţi în lumea materială, oamenii cerului veniţi din haos trebuiau să se educe ei înşişi în spiritul respectării Poruncilor lui Dumnezeu, să-şi vindece duhul virusat şi să aducă la întrupare alţi şi alţi oameni ai cerului. De asemenea, trebuia să-i educe pe oamenii pământului în cadrul comunităţilor mixte nou constituite. O primă perioadă de timp după înfiinţarea comunităţilor mixte, oamenii cerului nu au interferat în nici un fel cu fiii oamenilor în scopul procreaţiei. Însă, începând de la un moment dat, oamenii cerului au încălcat vechea regulă (poruncă) de a nu se împreuna şi a nu avea progenituri Read More …

REGATELE ZEILOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI REGATELE ZEILOR În ciclul al patrulea evenimentele au luat o turnură diferită faţă de ciclurile anterioare în sensul că totul a devenit o „afacere internă” a oamenilor. Dacă în ciclurile cosmice anterioare mutările principale pe eşichierul cosmosului au aparţinut fie îngerilor căzuţi din ierarhia Fiilor întunericului, fie Îngerilor Luminii, în ciclul al patrulea au aparţinut oamenilor – atât oamenilor cerului, cât şi oamenilor pământului. În acea perioadă activitatea oamenilor cerului poate fi analizată în mod corect doar din perspectiva modului în care au respectat Poruncile lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de clare: doar o singură categorie de oameni ai cerului şi anume Primordialii Luminii au respectat întocmai poruncile lui Dumnezeu. În consecinţă, Primordialii Luminii (adică acei oameni ai cerului care şi-au păstrat puritatea originară) au continuat să locuiască netulburaţi în propriile lor enclave. În cazul celorlalţi oameni ai cerului situaţia a fost mult mai complicată, dat fiind faptul că aceştia nu au respectat Poruncile lui Dumnezeu, astfel că, într-o formă sau alta, au „căzut”. „Căderea” a presupus virusarea duhului. Pentru vindecarea oamenilor cerului, Dumnezeu a conceput un plan de însănătoşire a duhului, care a presupus întruparea în lumea materială. Duhul virusat al Read More …

ENCLAVELE ZEILOR DIN VĂZDUH

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI ENCLAVELE ZEILOR DIN VĂZDUH Un alt element de mare importanţă pentru înţelegerea istoriei umanităţii este că zeii au avut posibilitatea de a-şi crea enclave personale la nivelul palierului cuantic infraeteric – în „văzduh”. Enclavele personale infraeterice ale zeilor erau şi sunt un fel de paradisuri eterizate. O enclavă personală a unui zeu era compusă dintr-o materie eterizată ce uneori devenea vizibilă oamenilor întrupaţi ca un fel de nor translucid situat la cel puţin cincizeci de metri deasupra solului. În enclavă existau construcţii de forma unor temple, precum şi elemente de mediu (copaci, arbuşti etc) – care, evident, erau alcătuite din aceeaşi materie eterizată; mai mult decât atât, în enclavă forfoteau oameni. Cea mai impunătoare construcţie din enclavă era reşedinţa oficială a zeului principal, care se manifesta sub forma unei fantome; tot astfel se manifestau oamenii ce populau acea enclavă. Deşi erau tridimensionale, enclavele erau plate. Enclavele erau asemănătoare palierelor cuantice ale cosmosului spiritual, dar nu trebuie confundate cu acestea; de fapt, enclavele erau paliere cuantice formatate de zei în interiorul palierului cuantic material. Palierul cuantic material este format din două regiuni: o regiune pur materială, adică mineralizată, perceptibilă prin intermediul organelor de simţ ale oamenilor întrupaţi şi Read More …

CELE TREI LINII DE CUNOAŞTERE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CELE TREI LINII DE CUNOAŞTERE În funcţie de categoria spirituală a oamenilor există mai multe forme sau linii de cunoaştere. Există o linie de cunoaştere cerească, care este specifică oamenilor cerului. Există o linie de cunoaştere specifică fiilor zeilor. Există, de asemenea, o linie de cunoaştere pământească, specifică oamenilor pământului. Existenţa mai multor forme de cunoaştere a generat existenţa mai multor „adevăruri”. Există aşadar un adevăr spiritual-ceresc, un adevăr spiritual-pământesc şi un adevăr material. Adevărul spiritual-ceresc este îndeobşte promovat de oamenii cerului întrupaţi, adevărul spiritual pământesc este promovat îndeosebi de fiii zeilor întrupaţi, iar adevărul pământesc este vehiculat îndeosebi de fiii oamenilor. Sursa principală a celor trei forme de cunoaştere a fost încă din cele mai vechi timpuri capacitatea de clarvedere a fiecăreia dintre categoriile de oameni menţionate, care prin exponenţii cei mai de vază care pot fi denumiţi contactori, specialişti ai contactării sau iniţiaţi, a întemeiat propria paradigmă cognitivă. În antichitate rezultatul formelor de clarvedere specifice fiecărei categorii de fiinţe omeneşti a fost transpus în scris şi a fost concretizat în mituri. Departe de a fi fost fantezii poetice, aşa cum consideră istoriografia modernă, miturile trebuie considerate istorisiri adevărate, care trebuie citite cel mai adesea în Read More …

LINIA DE CUNOAŞTERE PĂMÂNTEASCĂ

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI LINIA DE CUNOAŞTERE PĂMÂNTEASCĂ Un destin special de-a lungul timpului l-a avut linia de cunoaştere spiritual-pământească promovată de fiii zeilor. Zeii au adus la întrupare fiinţe imperfecte în scopuri egoiste: să li se închine lor şi să-i alimenteze cu energia fără de care n-ar putea supravieţui în cosmos. Orice progenitură a unui zeu este o copie (hologramă) a zeului părinte; sufletul unui fiu de zeu este formatat după chipul şi asemănarea zeului părinte. Mai mult decât atât: fiecare fiu de zeu are imprimată în structura sufletului efigia zeului părinte. Cei mai capabili dintre fiii zeilor au fost iniţiaţi în tainele zeului părinte, devenind clarvăzători; rezultatul demersurilor pe care aceştia le-au întreprins a fost concretizat într-o linie de cunoaştere de tip spiritual-pământesc. Această linie poate fi denumită „spiritual-pământească” întrucât zeii şi enclavele lor se află în sfera palierului cuantic material, deci şi înţelepciunea pe care au generat-o se referă la acest palier cuantic. Fireşte, înţelepciunea generată de zei a avut în vedere aspectul invizibil al palierului cuantic material, dar nu poate fi comparată cu înţelepciunea celor care au avut acces la forma de cunoaştere spiritual-cerească, ce se referă la Dumnezeu şi la palierele Sale cuantice. În antichitate, rezultatul Read More …

„CELA”

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CELA În ziua de astăzi foarte puţini autori iau în considerare faptul că vechii zei au fost fiinţe reale şi nu fantezii „mitice” precum afirmă concepţia istoriografică. Totuşi, chiar dacă, într-un fel sau altul, acceptă faptul că vechii zei au fost fiinţe reale, autorii din această categorie s-au blocat fără a mai face următorul pas, cât se poate de necesar, pentru a face cuvenita diferenţiere între fiinţele decorporate ce ţin de Lumină şi cele ce ţin de întuneric. Neluarea în considerare a unei astfel de diferenţieri constituie o eroare regretabilă, ce trebuie reparată de autorii în cauză, în spiritul responsabilităţii faţă de cititori. Descoperirea adevărului necesită maturitate spirituală şi înţelepciune; altfel, rezultatele nu pot fi decât contrare spiritului adevărului. O altă eroare regretabilă este identificarea sine die a zeilor vechilor greci ori a vechilor romani cu zeii care s-au manifestat în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Nici pe departe nu este adevărată o astfel de identificare. Într-adevăr, câţiva zei ai grecilor, nu foarte mulţi, şi-au avut originea în spaţiul carpato-danubiano-pontic (de exemplu zeul Apollon, originare din Insula Leuce – sau Insula Albă – situată aproape ţărmul românesc al Mării Negre), dar acest aspect nu modifică în nici un fel problema Read More …

CAVELERII CUNOAŞTERII

  EXCALIBUR CAVELERII CUNOAŞTERII Este cunoscut faptul că orice obiect material are şi o semnificaţie spirituală, iar sabia nu face rabat. Mai mult decât atât: purtătorul sabiei îşi însuşeşte spiritual, magic sau holografic, rodul acţiunilor sale din planul material. De aceea, ceea ce realizează purtătorul sabiei la nivel exterior (la nivel material, în luptă) se reflectă în interior (la nivel spiritual). În acest din urmă caz, sabia devine şi un instrument spiritual. Sabia, ca reflectare spirituală, se manifestă sub forma forţei interioare a spiritului care cuteză să tranşeze problemele cunoaşterii. Sabia spirituală este instrumentul prin care se realizează cunoaşterea, iar teaca este depozitara sabiei cunoaşterii. Istoria săbiilor prezentate de către Sir Thomas Mallory în cartea sa reflectă, la nivelul exterior, social, istoria întronării Dreptăţii, iar la nivel interior, spiritual, reflectă istoria dobândirii Adevăratei Cunoaşteri de către oameni. Prin Adevărata Cunoaştere se înţelege nu doar cunoaşterea celor văzute – a aspectului material -, cât mai ales a celor nevăzute, a aspectului nevăzut al lumii. Primii dintre cei chemaţi să întroneze Dreptatea la nivel social (exterior) şi să acceadă la Adevărata Cunoaştere la nivel spiritual (interior) au fost, în zorii civilizaţiei, o categorie specială de oameni, pe care îi putem desemna prin Read More …

HARAP ALB -1

INTERPRETAREA EZOTERICĂ A BASMULUI HARAP ALB – 1 – © EDITURA ALAYA  Toate drepturile aparţin Editurii Alaya Faptul că basmul Harap Alb, scris de Ion Creangă, are un conţinut ezoteric este dincolo de orice îndoială. Acelaşi lucru se poate afirma despre înţelepciunea populară românească reflectată în basme, legende, colinde, balade etc. Primul autor care a oferit o interpretare ezoterică basmului Harap alb a fost Vasile Lovinescu.. Vasile Lovinescu afirma despre Ion Creangă că a fost “ales de o organizaţie iniţiatică, datorită talentului său literar, pentru a expune anumite mituri iniţiatice, fără ca să-şi dea seama de semnificaţia reală a operei sale”. Totuşi, cine vizitează bojdeuca lui Ion Creangă de la Humuleşti şi se lasă pătruns de atmosfera locului poate înţelege cât se poate de limpede că Ion Creangă nu a fost exploatat “în orb” de o oragnizaţie iniţiatică, ci mai degrabă că a făcut parte din ea. Înainte de toate, Ion Creangă a fost un mare intuitiv, iar locul unde şi-a desfăşurat mare parte din existenţă şi-a pus amprenta asupra sa şi asupra operei sale. Mai toate basmele şi poveştile scrise de el reflectă, într-o formă sau alta, informaţii cu caracter ezoteric (inclusiv poveştile pentru “adormit copii”: Capra cu trei Read More …

PRIMA ÎNTEMEIERE: PELENDAVA

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI PRIMA ÎNTEMEIERE: PELENDAVA SAU APOLONDAVA Istoria Craiovei a început de timpuriu, încă din perioada denumită neolitică de istoriografia modernă, dar, într-un mod cât se poate de evident, nu trebuie limitată la prima atestare documentară. De altfel, trebuie specificat încă de la început că efortul istoriografiei moderne de a determina istoria unui loc sau a unei populaţii doar pe baza existenţei unor documente scrise ori a unor vestigii arheologice fragmentare s-ar putea să fie doar o limitare şi, în cele din urmă, o deformare a acestei istorii. Documentele scrise şi vestigiile arheologice sunt mult prea sărace pentru a permite decriptarea cu exactitate chiar şi a caracteristicilor celor mai generale ale epocilor trecute. În mod cât se poate de evident, trebuie remarcat faptul că nu se poate analiza într-un mod pertinent istoria Craiovei, fără a avea permanent în vedere istoria părţii de sud a României actuale, cunoscută în veacurile trecute sub numele de Vlahia, Valahia sau Ţara Românească. Mai mult decât atât: la fel de evident, nu se poate analiza într-un mod pertinent istoria Valahiei fără a se avea permanent în vedere istoria întregului ţinut locuit de români. Trebuie, de asemenea, ţinut cont şi de faptul că teritoriul Read More …

TRAIAN LA PODUL JIULUI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI TRAIAN LA PODUL JIULUI   În anii 101-102, când a avut loc primul război daco-roman, oraşul Pelendava a fost cucerit destul de repede de trupele romane. Cucerirea Pelendavei de către legiunile şi cohortele romane pare să fi decurs destul de uşor – oricum, nu există date arheologice care să confirme faptul că au avut loc lupte violente. Se pare că locuitorii Pelendavei n-au opus o prea mare rezistenţă, considerând probabil că, fiind o cetate preponderent comercială, Pelendava va fi ocolită. Ceea ce, de altfel, s-a şi întâmplat. După cum remarca istoricul Dumitru Tudor într-o remarcabilă lucrare intitulată „Craiova pe Columna lui Traian„, scenele Columnei ce redau debutul celui de-a doilea război, desfăşurat între anii 105-106, diferă ca desfăşurare strategică de scenele ce imortalizează începutul primului război – cel desfăşurat între anii 101/102. În primul război, scenele de pe Columnă (scenele VII-X) îi prezintă pe ostaşii legiunilor romane cum „taie păduri, deschid drumuri, ridică castre şi înaintează cu prudenţă.” (3) În schimb, în al doilea război, scenele de pe Columnă îi prezintă pe oastaşii romani cum mărşăluiesc în voie, ceea ce indică o situaţie militară total diferită faţă de cea din cel de-al doilea război. Aceasta înseamnă Read More …

BRAZDA LUI NOVAC

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   BRAZDA LUI NOVAC Pelendava a fost atestată documentar pentru prima oară în anul 225 după naşterea lui Iisus Hristos. (8) Tabula Peutingeriana, o hartă a Imperiului Roman din acea perioadă, indica în mod foarte exact locaţia exactă a Pelendavei, specificând că între Drobeta (Turnu Severin) şi Pelendava sunt 71000 paşi, distanţă echivalentă cu aproximativ 105 kilometri, ceea ce este foarte exact (105,1865 km). Dimensiunea castrului roman de la Pelendava nu este cunoscută datorită faptului că mare parte dintre zidurile sale au fost acoperite de aluviunile Jiului. Până în anul 271, când împăratul Aurelianus a decis retragerea trupelor imperiale din Dacia, Pelendava a continuat să fie o aşezare relativ înfloritoare din punct de vedere economic. De-a lungul primelor patru veacuri ale erei creştine s-au produs mai multe revărsări ale Jiului, care au afectat localităţile din jur. După prima mare revărsare a Jiului, castrul roman de la Pelendava a fost abandonat. Revărsarea, cauzată probabil de ploi intense a fost atât de bruscă încât soldaţii romani n-au apucat să recupereze în totalitate armele şi sumele de bani pentru solde. Mult mai târziu, piatra zidurilor şi edificiilor castrului a fost folosită la construirea mînăstirii Cosuna (Bucovăţ). Cea mai amplă Read More …

KRĂIA LUI IOVA

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI KRĂIA LUI IOVA Începând cu secolul al VIII-lea, Pelendava şi-a schimbat numele în Ponsiona (“Pod peste Jiu”), continuând să fie un important centru economic (nedeie-târg).Din acea perioadă au fost descoperite în perimetrul actualului oraş Craiova vestigii ale unor ateliere de olărie şi de fierărie, ceramică provenită din Bizanţ sau, oricum, cu influenţe bizantine şi, aspect foarte important, monezi din vremea împăraţilor bizantini Teofil şi Vasile al II-lea. Numele actual al oraşului, Craiova, s-a încetăţenit abia la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, datorită unui personaj al cărui nume a fost ulterior reţinut şi de legendele populare: Iova(n). În acea perioadă de timp, legendele populare au fost singurele mijloace „media” de înregistrare a evenimentelor şi personajelor istorice. În primul rând, trebuie menţionat că etimologia cuvântului Craiova conţine termenul „krai” sau „crai” (echivalentul termenului slavon „kralj” – „kraljevo”) şi, implicit, desemnarea teritoriului stăpânit de krai: krăia. În limba sârbă, „kraio” înseamnă “ţinut”, iar în poloneză „krajow” înseamnă “ţară”; mai poate fi menţionat faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial, în Polonia, armata formată din partizanii ce luptau împotriva ocupantului nazist şi-a luat denumirea de „Armia Crajowa” (Armata Ţării sau Armata Naţională). În afara Read More …

GLOBU CRAIOVEI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI GLOBU CRAIOVEI Faptul că Iova Kraiul a fost un personaj istoric cât se poate de real, iar nu imaginar aşa cum consideră mulţi istorici contemporani, îşi găseşte o nesperată confirmare în denumirea unei alte localităţi care i-a împrumutat numele. Foarte puţini oameni ştiu astăzi că numele Craiova se mai găseşte în denumirea unei alte localităţi de pe teritoriul României, este drept mai mică, care are statutul de sat: Globul Craiovei, care se află în Judeţul Caraş Severin. Într-o excelentă monografie despre comuna Globul Craiovei, scrisă de Icoana Cristescu Budescu (op.cit.: Icoana Cristescu Budescu – “Monografia satului Globul Craiovei”; cap. III), găsim câteva informaţii cât se poate de interesante cu privire la acest subiect. Aceste informaţii sunt independente de cele furnizate până în acest punct, motiv pentru care trebuie tratate cu toată consideraţia. Mai trebuie specificat că denumirea “glob” provine, aşa cum specifica autoarea citată, din toponimul slav „globoka”, care înseamnă „adâncitură”. În schimb, numele Craiova provine, deloc întâmplător, de la acelaşi Krai Iova. Potrivit unei legende locale, relatată de Icoana Cristescu Budescu în excelenta ei monografie (poate una dintre cele mai bune monografii referitoare la localităţile mici de pe cuprinsul României), Kraiul Iova, fiind fugărit de Read More …

ŢARATUL ROMÂNO-BULGAR

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   ŢARATUL ROMÂNO-BULGAR Istoriografia actuală (opinia majorităţii istoricilor moderni) nu recunoaşte existenţa reală a Kraiului Iova. În schimb, istoriografia leagă întemeierea Craiovei şi construirea bisericii Sf. Dumitru (“istoria bisericii se confundă cu cea a oraşului”) de formarea, la sudul Dunării, a Ţaratului Româno-Bulgar în anul 1186 şi, implicit, de unul dintre conducătorii acestui stat, Ioniţă Asan, supranumit Kaloian. După cum se ştie, la finele secolului al unsprezecelea, mai exact în anul 1186, valahii, bulgarii şi slavii de la sudul Dunării conduşi de doi fraţi valahi, Petru şi Ioan Asan, s-au răsculat datorită fiscalităţii excesive împotriva Imperiului Bizantin. Rezultatul răscoalei s-a concretizat în proclamarea unui nou stat, denumit după cutumele vremii “Ţarat”. Întrucât teritoriul de la sudul Dunării era locuit deopotrivă de vlahi, slavi şi bulgari (slavii au fost denumiţi bulgari cu toate că nu erau de aceeaşi etnie), noul stat cu capitala la Târnovo, a fost denumit de istorici “Ţaratul Româno-Bulgar”. Cei doi fraţi, Petru şi Asan, au fost proclamaţi Ţari, dar doar după câţiva ani au fost asasinaţi, iar în locul lor s-a urcat pe scaunul ţaratului al treilea frate Asan, pe nume Ioniţă, căruia istoriografia i-a alipit denumirea “Kaloian” (sau Caloioannes: “Cel frumos”). Devenit Read More …

CETATEA-NEDEIE

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI CETATEA-NEDEIE Mulţi istorici moderni sunt de părere că, dată fiind sărăcia documentelor istorice şi arheologice, secolul al XIII-lea poate fi considerat cel mai misterios secol din istoria poporului român, iar acest fapt nu poate fi tăgăduit de nimeni. De fapt, întreaga perioadă de aproape o mie de ani, cuprinsă cu aproximaţie între retragerea aureliană din anul 272 şi întemeierea statului medieval Valahia, reprezintă o perioadă de gol informaţional pe care, într-un fel sau altul, istoriografia a încercat să o umple. Din acest punct de vedere se poate afirma că secolul al treisprezecelea nu a fost nici mai mult, dar nici mai puţin misterios decât întreaga perioadă menţionată. Fără nici o îndoială, în secolul al treisprezecelea s-au produs mutaţii istorice extrem de importante pentru destinul ulterior al poporului român. Secolul al treisprezecelea a fost secolul apariţiei şi afirmării unor formaţiuni prestatale – aşa cum le denumeşte istoriografia – pe tot cuprinsul teritoriului locuit de poporul român. Mult mai interesant însă – și mult mai misterios – decât secolul al treisprezecelea a fost secolul al doisprezecelea, cu privire la care informaţiile furnizate de istoriografie sunt şi mai puţine. În secolul al doisprezecelea – mai exact spus la debutul Read More …

“ŢARATUL” OLTENIEI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   “ŢARATUL” OLTENIEI Procesul de extindere al Krăiei lui Iova de la nivelul unei nedei la nivelul întregii Oltenii s-a datorat în primul rând prestigiului imens de care a început să se bucure prosperitatea din Nedeia-Cetate, astfel că nu a fost nevoie de vreun război de cucerire a teritoriilor învecinate. Conducătorii locali ai moşiilor, satelor şi obcinelor din zona Olteniei, care erau prin tradiţie autonome, deveniseră la rândul lor conştienţi de faptul că nu pot rezista în condiţiile unor agresiuni externe decât dacă se unesc ori se pun sub protecţia unui factor puternic din punct de vedere economic şi militar. Din acest punct de vedere se poate afirma fără teama de a greşi că “Ţara” sau Krăia lui Iova a fost prima formaţiune (pre)statală de pe teritoriul României. Krăia lui Iova, în faza incipientă (indiferent sub ce denumire), pare să se fi format ca primă formaţiune prestatală cu caracter creştin în jurul anului 1130 (sau poate mai devreme). Krăia lui Iova, ca primă formaţiune prestatată cu caracter medieval, a devansat aşadar formarea celorlalte formaţiuni prestatale româneşti recunoscute de istoriografie: cnezatele lui Litovoi, Gelu, Menumorut etc, aşa cum le menţionează Diploma Ioaniţilor, un document emis de cancelaria Read More …

KRALIEVA SAU KRAIOVA VELIKA

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI KRALIEVA SAU KRAIOVA VELIKA Prima etapă a extinderii Krăiei lui Iova a constat în apariţia unei nedei-cetate pe malul lacului Craioviţa, iar a doua etapă a constat în extinderea acesteia cu aproximaţie până la graniţele teritoriul Olteniei de astăzi. A existat însă şi o a treia etapă – la fel de misterioasă ca şi secolul în care s-a produs -, în care s-a produs extinderea Krăiei lui Iova de-a lungul unui areal mai mult sau mai puţin întins aflat la sudul Dunării, în Bulgaria de astăzi, dar şi pe teritoriul Serbiei actuale, unde locuiau etnici valahi. A treia etapă a extinderii nu a fost în nici un fel reţinută de sursele istoriografice, deşi dezvoltarea ulterioară a evenimentelor din secolul al treisprezecelea şi, mai ales, al paisprezecelea o confirmă. Aşa cum a fost deja menţionat în repetate rânduri, cauza principală a acestei extinderi spre sud (pe teritoriul Bulgariei de astăzi) şi vest (pe teritoriul Serbiei) a fost de natură etnică: în acea perioadă de timp, atât în sudul, cât şi în nordul Dunării locuiau români (vlahi). Dunărea nu a devenit graniţă decât mult mai târziu. Românii din sudul sau vestul Dunării nu erau inferiori ca număr celor Read More …

“VERIGA LIPSĂ” A ISTORIEI ROMÂNIEI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI “VERIGA LIPSĂ”  A ISTORIEI ROMÂNIEI Afirmaţia că întregul teritoriu stăpânit de Iova a devenit un Ţarat ce se întindea atât la sudul, la vestul cât şi la nordul Dunării poate fi privită ca fiind lovită de un diletantism exagerat. Evident, această afirmaţie nu este în nici un fel împărtăşită de istoriografia modernă. Totuşi, prin acceptarea existenţei Ţaratului lui Iova, multe mistere ale istoriei medievale a României pot fi soluţionate în mod optim. Se poate afirma în acest context că existenţa Ţaratului lui Iova constituie “veriga lipsă” a istoriei medii a României. Se ştie că cel mai mare mister al istoriei medievale a României, niciodată soluţionat în mod satisfăcător de istoriografia modernă, este modul în care au pătruns în limba română atâtea cuvinte de origine slave, încât la un moment dat s-a putut vorbi despre o simbioză lingvistică româno-slavă (unii istorici au stabilit o echivalenţă între simbioza etnică şi cea lingvistică, ceea ce reprezintă o eroare). Cele mai pertinente opinii emise de istoricii vremurilor din urmă lasă să se înţeleagă că simbioza lingvistică româno-slavă s-a datorat unei dominări militare a slavilor sud şi vest-dunăreni asupra teritoriului de la nordul Dunării – cel mai probabil în timpul existenţei Read More …

“MAJOR IN REGIBUS COMANORUM”

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   “MAJOR IN REGIBUS COMANORUM” Până la acest punct, în această sumară analiză a evenimentelor ce s-au produs de-a lungul secolului al doisprezecelea când a fost întemeiată Krăia lui Iova, nu a fost trecută în revistă contribuţia unei alte populaţii despre care istoriografia afirmă că a venit în arealul carpato-danubiano-pontic din stepele Asiei: cumanii. Despre cumani, istoriografia afirmă că au reprezentat un factor extrem de important în balanţa politico-militară a zonei. Mai mult decât atât: la un moment dat, cumanii au întemeiat un regat foarte puternic ce a cuprins aproape jumătate din arealul carpato-danubiano-pontic. În cele din urmă, începând cu a doua jumătate a secolului al treisprezecelea, cumanii au fost alungaţi din teritoriul nord-dunărean de forţele dezlănţuite ale altor războinici asiatici: mongolii. Important de menţionat este însă faptul că cumanilor le-a fost atribuit întemeierea oraşului Craiova. Cel care a dezvoltat această teorie până la limitele ei extreme a fost ilustrul istoric Bogdan Petriceicu Haşdeu. Dragostea ilustrului cărturar Bogdan Petriceicu Haşdeu, basarabean de origine, pentru oraşul Craiova şi-a găsit expresia cea mai înaltă în anul 1884, când considera în mod public că oraşul Craiova este “singurul oraş independent din România”, în care dictează “bunul simţ şi patriotismul”, Read More …

D(R)ACOMANII DIN CUMANIA NEAGRĂ

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   D(R)ACOMANII DIN CUMANIA NEAGRĂ Fără nici o îndoială, între români şi cumani a existat o înţelegere sau, mai exact spus, un pact nu numai de neagresiune, ci şi de frăţietate, căci altfel nu poate fi explicată buna colaborare politico-militară ce s-a perpetuat de-a lungul timpului. În mod cert, eminentul cărturar Bogdan Petriceicu Haşdeu a avut perfectă dreptate atunci când a indicat frăţia de sânge ca temei al înfrăţirii româno-cumane în arealul balcano-carpato-danubiano-pontic; nu a avut însă dreptatate atunci când a absolutizat rolul cumanilor în istoria românilor. Incontestabil, românii şi cumanii asiatici au fost două etnii diferite. Cumanii, ca etnie distinctă provenită din stepele Mongoliei, erau o populaţie cu trăsături asiatice. Emilia Corbu, în studiul citat, afirmă că „cumanii, cum erau numiţi în izvoarele latine, erau un popor de origine turcă veche, ramura occidentală a kimekilor. Diversele variante ale denumirii lor în rusă (polovti), armeana (khartes) şi germana (valwen) s-ar traduce prin „popor galben, palid, luminos”. La rândul lor, maghiarii îi numeau „kun” sau „kunor”. Cumanii înşişi îşi spuneau „kipceac”; din punct de vedere antropologic singurii urmaşi recunoscuţi ai cumanilor sunt o seminţie numită şi astăzi prin termenul „kîpceac”, seminţie înrudită îndeaproape cu kirghizii, khazarii şi Read More …

GALERIA OROPSIŢILOR

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   GALERIA OROPSIŢILOR Iova Kraiul, întemeietorul sau, mai degrabă, reîntemeietorul oraşului Craiova, face parte dintr-o galerie de mari personalităţi care au fost oropsite de istoriografia modernă prin ignorare, dar care nu au fost cu nimic mai prejos de marii conducători de oşti şi voievozi pe care i-a avut ulterior poporul român. Dacă în cazul marilor conducători de oşti şi voievozi consemnaţi de istoriografie există informaţii destul de amănunţite, despre ilustrele personaje din galeria cărora a făcut parte Iova Kraiul există doar câteva legende fragmentare, care nu mai sunt crezute de nimeni în ziua de astăzi; mai mult decât atât, cel mai adesea, istoriografia include marile personalităţi de acest tip în galeria personajelor “imaginare”, produse ale creaţiilor populare, ce pot fi incluse în categoria “miturilor istoriografice”. Din această largă galerie de mari personalităţi mai fac parte – printre mulţi alţi întemeietori de “ţări” sau oraşe, mai mari sau mai mici – Negru Vodă, Dragoş Vodă, Bucur Ciobanul etc. Interesant este faptul că atât Kraiul Iova, cât şi Bucur Ciobanul au trăit înainte de formarea oficială, consemnată de istoriografie, a primelor formaţiuni prestatale româneşti, care s-a produs fie la sfârşitul secolului al doisprezecelea, fie de-a lungul primei jumătăţi Read More …

LA ROVINE, ÎN CÂMPIE

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   LA ROVINE, ÎN CÂMPIE Krăia lui Iova cu sediul la Craiova a continuat să existe, într-o formă sau alta, indiferent sub ce nume, ocupând un teritoriu mai întins ori mai restrâns, până la sfârşitul secolului al paisprezecelea când s-a produs o nouă catastrofă de mari proporţii în zonă – o nouă inundaţie a Jiului. Prima inundaţie de mari proporţii a Jiului, soldată cu apariţia Bălţii Craioviţa în prima sa formă, s-a produs, aşa cum a fost menţionat, în jurul anului 400. A doua inundaţie de mari proporţii pare să se fi produs în jurul anului 1350, plus sau minus 50 de ani, după cum afirmă geologii care au investigat în ultimii zece ani zona aflată la nordul Bălţii Craioviţa. Informaţia furnizată de geologi este susţinută indirect de un eveniment de mare importanţă pentru destinul Ţării Româneşti, ce s-a produs la sfârşitul secolului al paisprezecelea: bătălia de la Rovine dintre oştile sultanului Baiazid I şi oştile voievodului Mircea Cel Bătrân. Majoritatea istoricilor afirmă că bătălia de la Rovine din anul 1395 – prin Rovine înţelegându-se un “loc mlăştinos” sau un loc “cu şanţuri” – s-a desfăşurat undeva pe râul Argeş sau pe râul Ialomiţa. Totuşi, reputatul Read More …

LA MORMÂNTUL KRAIULUI IOVA NU PLÂNGE NIMENI?

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI  LA MORMÂNTUL KRAIULUI IOVA NU PLÂNGE NIMENI? Un element semnificativ ce demonstrează încă o dată geniul ilustrului cărturar care a fost Bogdan Petriceicu Haşdeu este reprezentat de opinia cu adevărat inspirată că, pe teritoriul actualului oraş Craiova, încă mai poate fi descoperit mormântul kraiului întemeietor. Are, fireşte, prea puţină importanţă, în acest context particular, faptul că pentru ilustrul cărturar numele kraiului nu a fost Iova ci Ioan sau Iona, ori presupoziţia că întemeietorul Craiovei a fost un rege de etnie asiatică; contează doar intuiţia genială că acel krai care a întemeiat oraşul trebuie să fi avut un mormânt. Şi nu orice fel de mormânt, ci unul cu adevărat măreţ: un gorgan, adică un tumul funerar – un mormânt acoperit cu o movilă înaltă de pământ (un astfel de tumul funerar seamănă cu o movilă naturală, motiv pentru care, în limbajul popular, poartă numele de măgură). “Această universalitate a movilelor – scrie Bogdan Petriceicu Haşdeu -, care au fost familiare mai tuturor popoarelor, este o probă că, ori unde le găsim într-un număr foarte mare, ele nu aparţin neapărat toate unei singure epoci sau unei singure naţionalităţi, ci pot diferi prin etate şi prin origine. Eterogene sub Read More …

“DAR A RĂMAS MIRONOSIŢA, DIN VEACUL CEL DE TOT CREŞTIN”

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI “DAR A RĂMAS MIRONOSIŢA, DIN VEACUL CEL DE TOT CREŞTIN” Tocmai existenţa, în anul de cumpănă 1395, a unei întinse mlaştini în zona Făcăi – Balta Verde constituie un indiciu extrem de important în interpretarea corectă a succesiunii evenimentelor. Existenţa mlaştinii indică faptul că, în perioada bătăliei de la Rovine – Craiova, cetatea-nedeie de pe malul lacului Craioviţa nu mai exista; dacă ar fi existat, fără nici o îndoială, Baiazid ar fi atacat-o. Aceasta înseamnă că cea de-a doua mare revărsare a Jiului se produsese deja. Mlaştina era efectul acestei revărsări; apele nu se retrăseseră încă definitiv în adâncuri. În urma celei de-a doua revărsări (inundaţii) a Jiului, cetatea-nedeie de pe malul lacului Craioviţa a dispărut, aşa cum afirmă tradiţia populară, lacul şi-a dublat suprafaţa, aşa cum a firmă geologii, iar efectul imediat a fost formarea unei întinse mlaştini. Geologii au dreptate şi atunci când afirmă că a doua mare inundaţie a Jiului şi, implicit, formarea lacului Craioviţa în actuala configuraţie, s-au produs în jurul anului 1350, plus sau minus 50 de ani. Este foarte probabil ca cea de-a doua inundaţie să se fi  produs între anii 1390-1395. Raţionamentul acestei datări este următorul: harta strategului militar Read More …

BOIERII CRAIOVEŞTI – BĂNIA CRAIOVEI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI BĂNIA CRAIOVEI- BOIERII CRAIOVEŞTI Oraşul Craiova a fost întemeiat cu mult timp înaintea debutului erei creştine, prin înfiinţarea de către membrii tribului dac al pelenilor (pelilor) a unui templu închinat zeului Apollon (zeu aflat în concurenţă cu Zalmoxis) şi a unei cetăţi (dava); vatra acestei cetăţi a fost denumită Apolon-dava, Apelen-dava (Oraşul lui Apolon) sau Pelendava. După dispariţia (dărâmarea sau abandonarea) templului lui Apollon, dată fiind importanţa existenţei podului peste Jiu, în Pelendava a fost înfiinţată o vamă în care se impozitau (dacă se poate spune astfel) mărfurile tranzitate de negustorii de la nordul şi de la sudul Dunării; concomitent, Pelendava a devenit un oraş meşteşugăresc şi negustoresc prosper. A doua întemeiere a Craiovei, de data aceasta după principii creştine, a avut loc în secolul al doisprezecelea, fiind realizată de un personaj ilustru pe nume Iova sau Iovan. Acesta a descoperit o comoară pe Dealul Sfântul Dumitru, astfel că datorită bogăţiei sale a construit o biserică şi un conac, fiind proclamat krai, adică cel mai bogat om din ţinut. Devenind conducătorul de facto al zonei, Iova Kraiul a înfiinţat la Craiova, care pe atunci se numea Ponsiona, o nedeie krăiască, adică un super-târg, deschis tuturor negustorilor Read More …

MIHAI VITEAZUL, BAN AL CRAIOVEI

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI MIHAI VITEAZUL, BAN AL CRAIOVEI  Deşi, în linii mari, istoria domniei voievodului Mihai Viteazul este destul de bine cunoscută, încă există destul de multe enigme. Prima mare enigmă cu privire la Mihai Viteazul este chiar originea sa: pe de-o parte, data exactă a naşterii sale a născut controverse interminabile; la fel, locul naşterii este incert. De cealaltă parte, există controverse cu privire la părinţii săi. Cu privire la data la care s-a născut Mihai Viteazul, unii istorici susţin că acesta s-a născut în 1557, în timp ce alţii susţin că s-a născut în anul 1558; oricum, se ştie cu relativă precizie că în anul 1601, când se afla la Praga, Mihai avea 43 de ani. Majoritatea istoricilor plasează naşterea domnitorului Mihai Viteazul în localitatea Târgul de Floci (prin termenul “floci” se înţelegea în acea perioadă firele din lâna oilor; lat: floccus: fir de lînă, fir de stofă groasă) din judeţul Ialomiţa. (5) O ipoteză alternativă, susţinută de documente păstrate la  Episcopia Râmnicului, plasează locul naşterii sale în localitatea Drăgoeşti, Jud. Vâlcea. În fine, o a treia variantă, susţinută mai ales de legendele populare, plasează naşterea lui Mihai Viteazul în Oltenia, în apropiere de Strehaia. Se pare Read More …

TURTUREA PAHARNICUL: JURĂMÂNT ÎNDEPLINIT

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI   TURTUREA PAHARNICUL: JURĂMÂNT ÎNDEPLINIT Mihai Viteazul a fost asasinat la ordinul generalului Gheorghe Basta, cu acordul (nu neapărat tacit) al împăratului Rudolf al II-lea, în ziua de 9 august 1601, pe Câmpia Turzii, aflată la aproximativ 3 kilometri de Turda. Conspiraţia uciderii lui Mihai – este de părere istoricul Gheorghe Anghel – a avut loc în cortul generalului Basta, sâmbătă 8/20 august 1601, urmând ca duminica, căpitanul valonilor Iacobus de Beauri, în cronică Bori, să încerce să execute acţiunea numai după ce va vedea steagul cel mic (cornetul) ridicat deasupra cortului generalului. Oastea pregătită, de 300 de valoni şi germani, a înconjurat cortul domnitorului duminică dimineaţa, 9 august, la răsăritul soarelui. Mai departe, iată cum povesteşte Szamosközy desfăşurarea acestei tragedii: “Unul din căpitani cu numele de Bori (Beauri şi Mortagne, după unele izvoare) dacă a intrat în cort împreună cu încă câţiva a pus mâna pe Mihai zicând: eşti prins! Mihai i-a zis BA (cuvântul în textul cronicii maghiare este scris în româneşte) şi cu aceasta pus-a mâna pe sabie s-o scoată. Un valon ţintind cu puşca a slobozit-o şi l-a lovit în mâna stângă cu care a căutat să scoată sabia, căci Mihai Vodă Read More …

BABA NOVAC

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI BABA NOVAC Un caz cu adevărat inedit de general al lui Mihai Viteazul a fost Baba Novac, haiduc originar de la sudul Dunării. Mai toate sursele documentare susţin că mama lui Baba Novac a fost româncă, iar tatăl său a fost de etnie sârbă. Istoria vieţii lui Baba Novac a fost cu adevărat senzaţională; născut în satul Poreci, situat la sudul Dunării, în Serbia de astăzi, în apropierea cetăţii Semedria, în jurul anului 1520, Baba Novac a învăţat carte de timpuriu într-o mănăstire ortodoxă, astfel că a ajuns să scrie şi să citească în limba slavonă. Probabil că în acea perioadă de timp, Baba Novac l-a cunoscut pe cel care i-a fost alături până la moarte: preotul Sasca, care i-a devenit prieten şi duhovnic şi alături de care a înfruntat aceeaşi moarte cruntă. În perioada maturităţii, dat fiind faptul că avea o înfăţişare herculiană şi o forţă pe măsură, Baba Novac a învăţat repede meşteşugul armelor de la un haiduc sârb care se răzvrătise împotriva stăpânirii otomane în Balcani. La un moment dat a vieţii sale, între douăzeci şi treizeci de ani, după ce muncise timp de trei ani la ridicarea cetăţii Semedria fără a fi Read More …

FRAŢII BUZEŞTI

PERLA VALAHIEI   FRAŢII BUZEŞTI   După dispariţia boierilor Craioveşti, locul acestora a fost luat de o altă familie boierească: familia Buzeştilor. De fapt, familia Buzeştilor s-a înrudit cu familia Craioveştilor, începând cu Neagoe Strehăianu. Primul strămoş atestat documentar al boierilor Buzeşti a fost Vlad, care îndeplinea demnitatea de Ban în anul 1516. Fiul acestui Vlad, pe nume Radu Buzea, devenit armăş în 1568 (Radu Buzea vel armăş), s-a căsătorit cu Maria din Cepuroaia şi a avut trei fiii: Radu, Stroe şi Preda. Aceştia au fost celebrii fraţi Buzeşti care l-au sprijinit pe Mihai Viteazul în războiul antiotoman. Se pare că Maria din Cepturoaia era vară cu Doamna Stanca, soţia lui Mihai Viteazul. Locul de baştină al celor trei fraţi Buzeşti a fost aşadar moşia Cepturoaia, acolo unde ulterior au construit biserica Călui. Pe peretele bisericii Călui, alături de chipurile celor trei fraţi Buzeşti, figurează chipurile lui Mihai Viteazul şi al fratelui său, Petru Cercel, ceea ce poate să însemne o înrudire provenită dintr-o linie genealogică matriliniară comună. Spre deosebire de boierii conservatori iubitori de galbeni, fraţii Buzeşti şi-au dat seama de timpuriu de influenţa nefastă a otomanilor asupra Ţării Româneşti, astfel că au căutat să înlăture pericolul turcesc prin Read More …

INTRODUCERE ÎN DOCTRINA EZOTERICĂ A TEOZOFILOR – PERVERTIREA UNEI CONCEPŢII STRĂVECHI

„STATELE LUI DZYAN” INTRODUCERE ÎN DOCTRINA EZOTERICĂ A TEOZOFILOR – PERVERTIREA UNEI CONCEPŢII STRĂVECHI   Căile tradiţionale de accesare a aspectelor ortoexistenţiale ale cosmosului apărute în occidentul Europei începând cu secolul al XIV-lea, deschise de Christian Rosencrenz şi continuate de Emmanuel Swedenborg sau Jakob Lorber (dar şi de mulţi alţi contactori, cunoscuţi ori necunoscuţi) au avut la bază concepţia creştină. Acesta este motivul pentru care precursorii occidentali ai teosofiei (Christian Rosencrentz, Emmanuel Swedenborg sau Jakob Lorber) au pus accentul pe conectarea directă la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului în sensul înţelegerii pe cale experimentală a Sfintei Scripturi. Precursorii teosofiei au fost adânc ancoraţi în realitatea creştină (la fel cum, în felul lor, au fost primii promotori ai realismului industrial: Johhanes Keppler, Nicholaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, Rene Descartes), astfel că au pus pe primul plan evenimentul unic al întrupării, răstignirii, morţii pe cruce şi învierii lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, precursorii teosofiei nu au ieşit din cadrul conceptual al Vechiului şi Noului Testament, confirmând în mod experiemental multe dintre revelaţiile conţinute în acestea. Mai mult decât atât, precursorii occidentali ai teosofiei au stabilit o paradigmă creştină a înţelegerii cosmosului, teozofia devenind astfel un zeitgeist de orientare exclusiv creştină, bazat Read More …

JURNAL DE CITITOR – DARUL VULTURULUI

JURNAL DE CITITOR CARLOS CASTANEDA: DARUL VULTURULUI Se vehiculează în ziua de astăzi opinia că vechile forme religioase central şi sud americane (din Mexic: mayaşii, toltecii, zapotecii etc şi din Peru: incaşii) au fost „elevate” şi „sublime”; raţionamentul a fost că dacă templele au fost uriaşe şi impozante, constructorii nu puteau să fie decât la fel. Raţionamentul este fals: din păcate se confundă mărimea cu calitatea unui aretefact. Nu a fost deloc aşa: templele din zonele menţionate au fost ultra întunecate (luciferice), iar zeii lor au fost după acelaşi calapod; în temple aveau loc sacrificii de oameni, în special de copii (sacrificiul primului născut), de adolescenţi, de fecioare etc. Zeii acestor temple se hrăneau cu aburii ce ieşeau din sângele victimelor. Două surse confirmă aceste afirmaţii, filmul lui Mel Gibson şi cărţile autorului american Carlos Castaneda; ultimul afirmă că, la început, în arealurile respective au existat iniţiaţi albi (naguali), care educau populaţia în sens pozitiv, dar că ulterior aceştia au fost exterminaţi de iniţiaţi întunecaţi (denumiţi vrăjitori negri), care au ţinut populaţia într-o teroare continuă; prăbuşirea vechilor temple mayaşe şi incaşe a fost o izbăvire necesară. Unul din personajele cărţii avertizează vizitatorii ruinelor că trebuie să se abţină să ia Read More …

PALEOASTRONAUTICA (1) BOOMUL MEDIATIC „DANIKEN”

  PALEOASTRONAUTICA (1)  BOOMUL MEDIATIC „DANIKEN” Încă în 1919, un american, Charles Fort, în lucrarea Cartea damnaţilor, care, la vremea respectivă, a reprezentat opera unui excentric, dacă nu a unui sonat, a fost unul dintre primii cetăţeni ai pământului care a vorbit despre vizitarea Pământului de către entităţi provenite de pe alte planete. Ceva mai târziu, la mijlocul deceniului al patrulea, într-o revistă de filosofie, un filozof român, Dimitrie Drăghicescu, a fost unul dintre pionierii care a susţinut ipoteza vizitării pământului în perioada copilăriei umanităţii, de către o civilizaţie supraumană provenită din „cer”. Premisa de la care a plecat filozoful român era foarte simplă, foarte banală, şi, mai ales, imposibil de contestat: toate vechile religii ale antichităţii povestesc că oamenii descind din zei. Evenimentele narate de Biblie, mai ales în primele capitole, demonstrează, în viziunea lui Dimitrie Drăghicescu, că omul a apărut pe pământ provenind de pe o altă planetă. Ceva mai târziu, la începutul deceniului al şaselea, doi autori francezi, Louis Powles şi Jaques Bergier, reluau în best seller-ul Dimineaţa magicienilor, teorii mai vechi sau mai noi despre pluralitatea lumilor, despre civilizaţii dispărute, despre cunoştinţele secrete ale antichităţii ori despre apariţia farfuriilor zburătoare, stabilind noi conexiuni între fenomene şi Read More …

O FOTOGRAFIE DIN 1892

FOTOGRAFIA   O FOTOGRAFIE DIN 1892 MI-AM PERMIS SĂ PREIAU ACASTĂ FOTOGRAFIE DIN POSTAREA D-LUI ALEXANDRU VIOREL BOFLĂ DIN GRUPUL „DACILOR LIBERI”; CINEVA A FĂCUT UN COMENTARIU POTRIVIT CĂRUIA SALUTUL ESTE ORI NAZIST, ORI LUCIFERIC, ORI MASONIC. NICI UNA, NICI ALTA. SALUTUL NAZIST ESTE CU PALMA SPRE PĂMÂNT; NU ŞTIU CUM ESTE SALUTUL MASONIC, DAR NU CRED CĂ ARE LEGĂTURĂ CU ACEST SALUT. ÎMI PERMIT UN MIC COMENTARIU CARE POATE AJUTA LA ÎNŢELEGEREA SUBIECTULUI. 1. ESTE UN SALUT ROMÂNESC, DAR NU CRED CĂ ESTE SALUTUL VICTORIEI; SALUTUL VICTORIEI NU ESTE CU PALMA ÎNTINSĂ, CI CU PUMNUL STRÂNS. 2 ACTUALMENTE SALUTUL VICTORIEI ESTE FOLOSIT ÎN MOD APROAPE INSTINCTIV DE OAMENI CA ŞI CUM A R FI IMPRIMAT ÎN CODUL GENETIC; ESTE FOLOSIT ÎN CAZUL UNEI REUŞITE, PE STADIOANE, ÎN CONFRNTĂRI ETC. (PUMNUL STRÂNS SE FOLOSEŞTE ÎN DOUĂ SITUAŢII: ÎN AMENINŢĂRI ŞI ÎN SEMNUL VICTORIEI). 3 – ÎN FOTOGRAFIA DE MAI SUS NU APARE SALUTUL VICTORIEI ŞI NICI NU ARE LEGĂTURĂ CU IMPERIUL AUSTRO-UNGAR. ÎNTREAGA POZIŢIE A BĂIATULUI ESTE SOLEMNĂ: PICIORUL DREPT ESTE ÎN FAŢĂ, FIIND ALINIAT LA VÂRFUL CELUI STÂNG ŞI ORIENTAT SPRE DIRECŢIA INDICATĂ DE MÂNĂ. MÂNA DREAPTĂ ESTE ÎNTINSĂ LATERAL LA NIVELUL CREŞTETULUI CAPULUI , NU DEASUPRA CAPULUI (PRECUM Read More …

ŢARA LUI PAPURĂ VODĂ

   CRAIOVA, PERLA VALAHIEI ŢARA LUI PAPURĂ VODĂ O dată cu înăbuşirea răscoalei de la mijlocul secolului al şaptesprezecelea, Craiova, odinioară perla Valahiei, a început să decadă şi să se depopuleze. Protejată până în acel moment de invaziile armatelor otomane, Craiova a fost o forţă redutabilă atât din punct de vedere economic, cât şi militar. În secolele în care, la conducerea Krăiei şi, ulterior, a Băniei, s-au succedat personalităţi puternice, precum Iova Kraiul, boierii Craioveşti sau boierii Buzeşti, prosperitatea zonei era asigurată, dar în momentul în care Bănia Craiovei a încăput pe mâinile unor boieri rapace, totul s-a prăbuşit. În acest context, istoricul Alex Mihai Stoenescu avea perfectă dreptate atunci când afirma că mutarea capitalei Ţării Româneşti de la Târgovişte la Bucureşti în anul 1656 şi preluarea puterii economice şi politice de puternica familie a Cantacuzinilor a coincis cu translatarea centrului de greutate politico-economic dinspre Oltenia spre Muntenia. “Protejată în ultimele secole de invazii şi de agitaţii politice – afirmă autorul citat -, Olte­nia a reprezentat principala sursă de venituri pentru finanţele şi economia ţării, deşi putem constata că acea creştere a influenţei boieri­lor olteni, a Craioveştilor, s-a extins treptat şi dincolo de Olt, până spre Moldova, şi a cuprins Read More …

PALEOASTRONAUTICA (2) CELE TREI ERORI

PALEOASTRONAUTICA (2) CELE TREI ERORI  Evident, aceste constatări critice nu au nimic de-a face cu respingerea esenţei concepţiei paleoastronautice – aşa cum procedează concepţia materialistă. Criticile aduse unor astfel de exagerări sunt realizate din interiorul concepţiei paleoastronautice, nu din afara sa. Scopul acestor critici este de a elimina, lucid şi fără părtinire, toate acele exagerări, erori şi mistificări – unele grosolane – pe care unii exegeţi lipsiţi total de înţelepciune le-au alipit, dintr-un motiv sau altul, concepţiei paleoastronautice. Perspectiva din care sunt făcute aceste critici este foarte clară şi este exprimată fără echivoc: există fiinţe care se deplasează cu ajutorul unor obiecte zburătoare neidentificate, dar aceste fiinţe nu sunt provenite de pe o planetă îndepărtată sau dintr-o altă galaxie, ci sunt provenite de pe un alt palier al cosmosului, mai precis din palierul eteric. Palierul eteric este unul dintre palierele ortoexistenţiale ale cosmosului. De aceea, denumirea de extratereştri este, cel puţin din acest punct de vedere, improprie; aceste fiinţe trebuie denumite mai degrabă intraterestre. Deşi aceste fiinţe trebuie denumite intraterestre, pentru a fi evitate noi confuzii, în continuare va fi totuşi folosită expresia, deja intrată în limbajul cotidian, de fiinţe extraterestre. În concepţiile lansate pe piaţa mass-mediei de reprezentanţii de Read More …

PALEOASTRONAUTICA (3) ECTOPLASMIE ŞI APORT

  PALEOASTRONAUTICA (3) ECTOPLASMIE ŞI APORTT Manifestarea directă în lumea materială a unor entităţi spirituale de tipul zeilor, provenite din palierele ortoexistenţiale ale cosmosului – din palierul eteric sau din cel astral – s-a realizat prin două forme principale. Prima formă de manifestare s-a realizat în mod normal, prin naştere. Concepţia spiritualist-ezoterică desemnează naşterea, în lumea materială, a unei înalte fiinţe spirituale prin termenul de avatar. Avatarul este o încarnare specială. Avatarurile s-au produs cu precădere în perioada denumită de egipteni Tep Zepi. A doua formă de manifestare a unor fiinţe spirituale de tipul zeilor în lumea materială s-a realizat prin materializare, parţială sau totală, de mai lungă ori de mai scurtă durată. După cum indică vechile mituri egiptene, doar o mică parte dintre fiinţele spirituale de tipul zeilor s-a putut manifesta ca avataruri. Din această catgorie par să fi făcut parte eroii dramei narate de Plutarhos: Osiris, Isis şi Horus. De aceea, Horus a fost considerat de mitografii antichităţii ultimul „zeu cu chip de om” care a domnit în Tep Zepi. Au existat însă şi zei care au ales să se manifeste în planul fizic material prin intermediul unor fenomene de materializare. Astfel de fenomene de materializare sunt desemnate Read More …

PALEOASTRONAUTICA (4) ÎNTÂLINIRI DE GRADUL 3

PALEOASTRONAUTICA (4) ÎNTÂLINIRI DE GRADUL 3  După cum afirma Allen Hynek, care este unul dintre cei mai importanţi cercetători moderni ai fenomenului ozenistic, apariţiile şi materializările aparatelor de zbor neidentificate pot fi incluse în mai multe categorii distincte, în funcţie de efectele produse asupra mediului. În prima categorie, definită drept întâlnire de gradul I, nu se observă o interacţiune a OZN-ului cu mediul. În a doua categorie, denumită întâlnire de gradul II, au loc inflenţe asupra mediului fizic, iar în a treia categorie, denumită întâlnire de gradul III, îşi fac apariţia şi pasagerii OZN-ului, care intercţionează atât cu mediul cât şi cu oamenii. După cum afirmă acelaşi cercetător, efectele aparatelor de zbor neidentificate sau ale pasagerilor acestora asupra oamenilor din lumea fizică sunt semnificative. Apariţia unui aparat neidentificat de zbor este însoţită cel mai adesea de o lumină puternică, aproape orbitoare, de un sunet intens şi de un val aproape insuportabil de căldură. Lumina intensă degajată de aparatul neidentificat de zbor poate duce la paralizia aproape totală a observatorului. Abia după depărtarea OZN-ului, observatorul îşi revine din paralizie, dar imediat după aceea poate să manifeste stări de greaţă sau de vomă, arsuri ale pielii, chiar şi căderea parţială a părului. Read More …

PALEOASTRONAUTICA (5) TEHNOLOGIE CONTRA HRANĂ

  PALEOASTRONAUTICA (5) TEHNOLOGIE CONTRA HRANĂ Patrick Drouot, un cercetător francez, specialist în regresii temporale şi în obţinerea unor stări modificate de conştiinţă, povesteşte următoarele: „Când te deplasezi în trecut, dincolo de civilizaţii dispărute, dai uneori peste cazuri atât de uluitoare încât pun pe gânduri orice cercetător care lucrează în acest domeniu. Americanii au denumit aceste cazuri extrem de ciudate Light-beings, ceea ce înseamnă fiinţe-lumină. În aceste călătorii, participanţii se descriu fără corp. Sunt doar forme de energie. Aceste şedinţe sunt foarte obositoare şi lungi, căci subiectul se plasează, el însuşi, într-o stare foarte profundă înainte de a începe aceste relatări ciudate. Iată pe scurt principalele elemente care se desprind din această călătorie. Undeva între anii 10000 şi 50000 înainte de Iisus Hristos, Pământul a fost vizitat de nişte locuitori veniţi fie de pe o altă planetă, fie dintr-un alt plan vibrator. Descrierile vorbesc despre o formă turbionantă, totuşi forme de viaţă sau conştiinţe vii. Aceste forme nu au nevoie să se manifeste în lumea fizică. De altfel, dacă ar face-o, pentru ei ar fi o formă de regres, căci ar coborâ la o formă de viaţă inferioară.” (50) Referindu-se la acest subiect, un alt iniţiat celebru, Rudolf Steiner, într-o Read More …

PALEOASTRONAUTICA (6) ALLAN HYNEK -„FEOMENUL” OZN

  PALEOASTRONAUTICA (6) ALLAN HYNEK -„FEOMENUL” OZN Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea (după 1950) şi-au făcut apariţia în mass media contactori dintr-o categorie mai specială: contactorii care au observat OZN-uri, (Obiecte Zburătoare Neidentificate) sau au intrat în contact nemijlocit cu fiinţe extraterestre. Cei care au observat OZN-uri sau au intrat în contact nemijlocit cu fiinţe extraterestre au fost desemnaţi în mass media tot prin termenul generic de „contactori”, deşi activitatea lor este total diferită de cea a contactorilor „civili” menţionaţi anterior. Deşi sunt destul de departe ca anvergură şi ca precizie a informaţiilor de cei incluşi în categoria „civilor”, contactorii din această categorie – pe care-i putem denumi „contactori OZN” – au avut un cuvânt greu de spus în înţelegerea fenomenelor la care se raportează: existenţa unor fiinţe extraterestre şi apariţia unor Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN). Spre deosebire însă de cei civili şi, cel mai adesea, adoptând un ateism destul de agresiv, contactorii OZN nu sunt prea interesaţi de existenţa lui Dumnezeu sau de alcătuirea aurei omului, axându-şi atenţia doar asupra apariţiei OZN-urilor şi asupra modalităţilor de contactare a fiinţelor extraterestre. De fapt, spre deosebire de cei toţi ceilalţi, contactorii OZN au modalităţi de contactare destul Read More …