cropped-MATRIX-GREEN-EXCLUSIVE-1.jpg

 EDITURA ALAYA

1 -AA

CONTACT

CRISTIAN GĂNESCU

cropped-cropped-00-1.png

crist_alaya@yahoo.com

fdfdfdf

PROLOG

57576957_652646175166822_67198817795047424_n

Fiecare om are, într-un fel sau altul, cu grade diferite de implicare şi de conştientizare, o anumită concepţie asupra lumii şi, implicit, o anumită concepţie asupra propriei persoane. Fiecare om înţelege lumea şi pe el însuşi în funcţie de un anumit sistem de referinţă. Fiecare om înţelege evenimentele vieţii proprii, la fel ca şi evenimentele ce depăşesc cadrul strict al destinului individual, dintr-un anumit unghi, în funcţie de condiţionările, de educaţia şi de nivelul său de înţelegere.

45150950_562885737476200_7547722578186469376_n

Toţi oamenii vorbesc, în egală măsură, despre “realitate”, despre ceea ce este “obiectiv” şi despre modul în care trebuie interpretată această realitate, dar există deosebiri evidente între concepţiile oamenilor. Prin educaţie, fiecare om se simte pe deplin îndreptăţit să vorbească despre el însuşi, despre evenimentele prin care trece sau despre evenimentele şi fenomenele cu caracter general în termeni bipolari: adevăr-fals sau obiectiv-subiectiv. Fiecare om consideră anumite evenimente şi fenomene ca fiind obiective şi, deci, reale şi adevărate, iar alte evenimente şi fenomene ca fiind subiective sau imaginare şi, deci, neadevărate.

1

Totuşi, ca un fel de instinct de autoconservare, cel mai adesea oamenii uită faptul, destul de banal, că concepţia prin care încearcă să “prindă” realitatea nu este chiar realitatea însăşi. Şi, datorită faptului că oamenii sunt formaţi dintr-un număr variabil de obişnuinţe şi de automatisme conceptuale, formate printr-un imprinting mental şi comportamental (termenul de imprinting / imprimare a fost introdus de etologul austriac Konrad Lorenz, dar poate fi aplicat cu succes şi în psihologia umană), devine de la sine înţeles că obişnuinţele şi automatismele au fost formate nu atât din convingere, cât mai ales din comoditate – acea comoditate a fiecărui om de a “curge” împreună cu ceilalţi, de a se integra în societate şi în mediu -, iar acest fapt generează confuzia dintre realitate şi concepţia pe care omul o adoptă. În cele din urmă, comportamentul fiecăruia este rezultatul concepţiei pe care o are despre sine şi despre lume.

45271017_562887624142678_8623603523533144064_n

După cum afirma cândva marele psihanalist Carl Gustav Jung, fiecare om are, într-o măsură mai mare ori mai mică, o atitudine conceptual formulată, adică o anumită ordonare a conţinuturilor psihice. Cuvântul german prin care marele psihanalist desemna atitudinea conceptual formulată este weltanschauung. Cuvântul german weltanschauung folosit de Carl Gustav Jung, nu poate fi tradus prea uşor într-o altă limbă.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 45152536_562887617476012_2980168937863380992_n.jpg

Totuşi, chiar dacă nu poate fi tradus într-o altă limbă, cuvântul cu pricina are corespondenţe în mai toate limbile pământului. Astfel, cuvântul weltanschauung poate fi tradus foarte uşor prin sintagma concepţie asupra lumii, având corespondenţe chiar şi în limba sanskrită, în care cuvântul darsana semnifică cam acelaşi lucru.

58376371_652646181833488_4945656868568563712_n

Pentru Carl Gustav Jung, cuvântul weltanschauung desemnează nu atât concepţia propriu-zisă, cât mai ales un mod de a privi lumea. Această deosebire importantă, demnă de spiritul analitic al marelui savant, delimitează termenul german de celelalte sinonime din alte limbi. Despre un weltanschauung, despre o atitudine conceptual formulată nu se poate vorbi, spunea Carl Gustav Jung, decât atunci “când omul a făcut prima încercare serioasă de a-şi formula conceptual sau intuitiv propria sa atitudine asupra lumii, adică de a-şi lămuri lui însuşi de ce şi pentru ce acţionează cum acţionează şi trăieşte cum trăieşte.”

FCF1

De aceea, un weltanschauung nu poate să apară decât pe o treaptă ceva mai înaltă a conştiinţei, orice experienţă nouă de viaţă însemnând o nouă etapă în formarea unei atitudini formulate conceptual. Într-un fel, weltanschauung-ul este o imagine pe care omul şi-o face asupra lumii, este un model sau – în sens larg – o metaforă. Omul se comportă şi se adaptează la mediu, în funcţie de concepţia pe care o are asupra lumii – în funcţie de weltanschauung-ul pe care l-a adoptat.De-a lungul timpului, oamenii au creat impresia că propriul lor weltanschauung este un dat definitiv, o dogmă fundamentală, imposibil de modificat. “Neajunsul fundamental al oricărui weltanschauung – spunea în acest context Carl Gustav Jung – este că se dă adevărul lucrurilor, când, de fapt, nu este vorba decât despre o imagine, o metaforă sau un model pe care-l dăm lumii. Lumii îi este teribil de indiferent ce credem noi despre ea.”

u

Omul nu are un weltanschauung pentru lume, ci pentru el însuşi. Omul nu va putea da lumii o altă faţă decât a lui însuşi. Pentru a înţelege lumea în care trăieşte, este imperios necesar ca omul să se regăsească. Or, regăsirea de sine – regăsirea Sinelui – este ceea ce savantul german a denumit proces de individuaţie. Procesul de individuaţie este o biografie spirituală, iar orice biografie spirituală presupune o succesiune de experienţe de cunoaştere. De aceea, se poate spune că un weltanschauung nu este decât reflectarea nivelului atins de un om (cumulul experienţelor de cunoaştere) în cadrul procesului de individuaţie, adică în procesul regăsirii Sinelui.

MMMM.jpg

Eliminând pentru moment conotaţiile ce ţin de psihologia analitică, care-l interesau pe Carl Gustav Jung, şi redând termenului weltanschauung sensurile sale intelectuale şi, mai ales, filosofice, se poate remarca că o atitudine conceptuală despre lume şi despre sine reprezintă, în cele din urmă, un produs al unei epoci istorice. Fiecare epocă istorică a avut o anumită atitudine conceptuală coerentă despre lume şi despre om, care a fost promovată de cei mai de seamă reprezentanţi ai săi.Şi, tot germanii au fost cei care au inventat un termen atotcuprinzător, pentru a desemna atitudinea conceptuală specifică unei anumite epoci istorice: zeitgeist.

57618417_652694701828636_6532372088706039808_n

Dacă, în cazul atitudinilor conceptuale individuale se poate vorbi, cel puţin psihologic, despre weltanschauung-uri, în cazul epocilor istorice se poate vorbi despre zeitgeist-uri. Prin formularea unor zeitgeist-uri, oamenii au încercat să găsească răspunsul nu doar la problemele curente, imediate, cu care erau confruntaţi, ci, mai ales, răspunsul la neliniştile metafizice ce răzbăteau din forul lor sufletesc.La fel ca şi weltanschauung-ul, zeitgeist-ul – atitudinea conceptuală formulată despre lume, specifică unei anumite epoci – este o imagine, un model sau o metaforă a realităţii. Fiecare epocă istorică a avut propria sa concepţie despre lume – propriul său zeitgeist.

gvc

Fiecare dintre atitudinile conceptuale – zeitgeist-urile – propagate de-a lungul istoriei s-a aplecat asupra marilor probleme ale cunoaşterii, în speranţa de a elucida misterele cosmosului, ale istoriei şi ale omului. Acest demers poartă numele de hermeneutică.  Hermeneutica, în sens larg, este arta de a înţelege, de a interpreta şi de a explica Existentul: cosmosul, istoria, omul. Aşa cum a fost definită de-a lungul timpului, hermeneutica a devenit sinonimă cu înţelegerea. Înţelegerea ce însoţeşte procesul hermeneutic este un salt de esenţă, o mutaţie profundă în fiinţa interioară a omului. În consecinţă, înţelegerea hermeneutică nu trebuie confundată cu simpla luare la cunoştinţă.

hhh

Învăţarea pe dinafară a unei lecţii dintr-un manual ori a unei pagini din cartea de telefon nu aduce vreo modificare în fiinţa omului, ci se reduce la memorarea unor cifre şi cuvinte. În schimb, înţelegerea hermeneutică modifică comportamentul omului, ceea ce înseamnă că, în urma saltului de esenţă specific unui adevărat proces hermenutic fiinţa omului suferă o transformare. Aceasta demonstrează faptul că “a înţelege este sinonim cu a exista.” Existenţa omului presupune înţelegerea, interpretarea şi explicarea mediului şi a sinelui propriu, precum şi adaptarea comportamentului faţă de mediu şi faţă de sine. Tocmai acest proces a fost definit de celebrul psihanalist german Carl Gustav Jung prin termenul de weltanschauung.

Untitled

Tot ce există poate fi supus analizei hermeneutice. La nivel cosmic, fiecare fenomen devine susceptibil de a fi supus înţelegerii hermeneutice. Tot astfel, trăirile oamenilor, viaţa şi moartea, evenimentele vieţii cotidiene, nefericirea ori fericirea, sănătatea ori boala, evenimentele istorice cu impact asupra a mari mase de oameni sunt susceptibile de a constitui subiecte ale analizei hermeneutice.

Oamenii adoptă acea atitudine conceptual formulată pe care o consideră veridică şi care îi reprezintă cel mai bine. Adoptarea unei atitudini conceptual formulate înseamnă atât adoptarea unui model hermeneutic, cât şi a unui tip de comportament.

58933241_652646185166821_8269290527162105856_n

Chiar dacă, la prima vedere, lumii îi este indiferent ce credem noi despre ea (aşa cum afirma Carl Gustav Jung), în cele din urmă modelul conceptual al fiecărui om se repercutează asupra lumii.În funcţie de comportamentul fiecărui om, mediul natural, mediul social şi istoric îşi schimbă aspectul. Datorită acţiunii oamenilor, mediul se modifică printr-un proces de feadback, care comportă nenumărate elemente, într-o reţea de interconectare foarte profundă. Fiecare element este atât cauză, cât şi efect.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este DACIA-PRIMORDIALA-ISBN-978-606-93552-5-1-COPERTA-_Page_1.jpg

Mediul – istoric, social, cultural, natural – se modifică, întrucât interiorul oamenilor se reflectă în exterior. La rândul său, mediul influenţează conştiinţele oamenilor şi, implicit, atitudinile conceptuale pe care aceştia le adoptă, într-un proces dialectic neîntrerupt.

57561076_652646178500155_296736292593467392_n

Alegerea pe care o fac oamenii din epoca actuală este cu bătaie lungă, căci, în fond, tipul de atitudine conceptual formulată – zeitgeist-ul – ce va fi adoptat va genera comportamentul oamenilor faţă de ei înşişi şi faţă de mediu. Va genera, în acest context, înţelegerea trecutului, a prezentului şi, implicit, a viitorului. Tipul de atitudine conceptual formulată – zeitgeist-ul – ce va ales de oameni va genera, în cele din urmă, noua faţă a lumii.

Istoria viitoare se va scrie în funcţie de atitudinea conceptuală pe care, duşi de valurile schimbării, conştient ori inconştient, o vor îmbrăţişa oamenii generaţiei prezente.

Întotdeauna, viitorul începe azi, în prezentul continuu în care, cu toţii, ne desfăşurăm existenţa.

fdfdfdf UN PRODUS ALAYA / CRISTIAN GĂNESCU