ŞTEFAN CEL MARE A FOST ÎNMORMÂNTAT PE 13 BARE DE FIER

ŞTEFAN CEL MARE A FOST ÎNMORMÂNTAT PE 13 BARE DE FIER “Ştefan cel Mare şi Sfânt or să învie înainte de învierea cea de obşte, călare pe calul lui şi cu sabia în mâna dreaptă, ţinând-o drept în sus. Atunci are să fie războiul cel mare. Locul războiului are să fie în valea cea mare, de pe Apa Moldovei, la Şese Băi şi atâta vărsare de sânge are să fie acolo, încât caii au să înoate până-n coame în sânge omenesc”. *** Despre Voievodul Ştefan  se poate, într-adevăr, spune: vivit, non vivit. De aceea, pe piatra funerară este scris doar anul începerii domniei, dar nu este trecut anul decesului sau al încheierii domniei. Rob al lui Iisus Hristos Cel Viu, Ştefan  Voievod, cel mort de nemurire, domneşte şi astăzi. Spre Slava Unicului Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Simion Kirileanu, într-o lucrare apărută în 1924, “Istorisiri populare şi cântece populare strânse la un loc”, citează câteva legende care se referă la destinul postmortem al lui Ştefan  cel Mare. “Lumea crede că Ştefan cel Mare n-a murit, făr că s-a înălţat creştineşte la cer cu trup cu tot, ca să dee samă de faptele lui bune şi Read More …