CINE A FOST MOŞ CRĂCIUN ?

ALAYA CUFĂRUL CU ESEURI CINE A FOST MOŞ CRĂCIUN ? Moş Crăciun este un atribut şi o funcţie. Această funcţie a fost ocupată de-a lungul timpului de mai multe persoane. Precum în epoca prezentă funcţia de preşedinte al unei ţări este ocupată de diferiţi oameni, tot astfel se poate afirma despre Moş Crăciun. În Evul de aur funcţia de Moş Crăciun a fost ocupat de diferiţi zei. Aceşti zei erau consideraţi Guvernatori sau Stăpâni ai Soarelului (sau erau asociaţi cu soarele). Fiecare populaţie sau comunitate a avut Moş Crăciunul său. Aşa cum persoana care ocupă astăzi funcţia de Preşedinte al României nu este aceeaşi cu cea care ocupă funcţia de Preşedinte al Franţei, nici Moş Crăciun din arealul carpato-danubiano-pontic nu era acelaşi cu cel din ţările scandinave sau din Grecia. Cu toate acestea, ambele persoane ce îndeplinesc funcţia de preşedinte au acealeaşi atribuţii funcţionale. Aşadar Nicolae Densuşianu s-a înşelat cu privire la identificarea lui Crăciun cu zeul Saturn. Bătrânul Crăciun din legendele româneşti a fost primul zeu-moş care s-a manifestat în arealul carpato-danubiano-pontic. Saturn, deasemenea, a fost primul zeu care s-a manifestat pentru populaţiile vechii Elade, aşa cum a specificat poetul antic Hesiod. Fiecare populaţie a avut Moş Crăciunul său, Read More …

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI

  SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI AŞADAR, CU RISCUL DE A STÂRNI ZÂMBETE CONDESCENDENTE, OPINIA PERSONALĂ ESTE CĂ MOŞ CRĂCIUN EXISTĂ. PROBLEMA ESTE CĂ TREBUIE IDENTIFICAT. ESTE ÎNSĂ EVIDENT CĂ SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI SE CELEBRA CU MULT TIMP ÎNAINTE DE APARIŢIA CREŞTINISMULUI, DEŞI PESTE CELEBRAREA SA S-A SUPRAPUS NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS, FAPT CE I-A FĂCUT PE MULŢI COMENTATORI DE OCAZIE SĂ AFIRME CĂ CREŞTINII AU „FURAT” SĂRBĂTOAREA CU PRICINA DE LA VECHILE FORME RELIGIOASE. AŞA O FI ? AŞADAR, CINE A FOST MOŞ CRĂCIUN ? PENTRU O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A SUBIECTULUI ÎMI PERMIT SĂ PREZINT CÂTEVA TEXTE PRELUATE DIN VARII SURSE. ÎN PRIMA POSTARE ÎNCEP CU UN TEXT SEMNAT ANATOL BASARAB. CONTINUI CU UN TEXT INTITULAT “CUM A FURAT CRESTINISMUL CRACIUNUL DE LA DACI”, PRELUAT DE PE UN WEBSITE INTITULAT “LUPUL DACIC”, APOI PREZINT OPINIA LUI NICOLAE DENSUŞIANU, CARE ÎN DACIA PREISTORICĂ (1911-1912) ÎL IDENTIFICA PE BĂTRÂNUL CRĂCIUN CU ZEUL SATURN. PREZINT DE ASEMENEA UN TEXT SEMNAT CRISTOFI CERCHEZ (DACĂ NUMELE AUTORULUI LE MAI SPUNE CEVA COMENTATORILOR DE OCAZIE). APOI PREZINT UN TEXT MAI SPECIAL, FOARTE PUŢIN CUNOSCUT, SEMNAT RUDOLF STEINER, SCRIS ÎN 1906. MENŢIONEZ ÎNSĂ CĂ TEXTELE SEMNATE RUDOLF STEINER SUNT PREZENTATE SUB FORMĂ DE CONSPECT. LA FINAL, PENTRU CEI Read More …

FAKE NEWS – FAKE ANALYSIS – FAKE HISTORY TEHNICI DE MANIPULARE SI DEZINFORMARE

FAKE NEWS – FAKE ANALYSIS – FAKE HISTORY TEHNICI DE MANIPULARE SI DEZINFORMARE Tehnici de Manipulare si Dezinformare   Operatiune tipica de dezinformare include in mod obligatoriu mai multe elemente aflate intr-o relatie de interdependenta: 1. Clientul este cel care beneficiaza de pe urma operatiunii de dezinformare si cel care achita nota de plata. El poate fi o persoana particulara, o organizatie, un partid politic sau chiar un guvern. 2. Agentul este cel care, la cererea clientului, concepe, instrumenteaza si raspunde de intreaga campanie de dezinformare. 3. Studiul de piata. Inaintea lansarii oricarei campanii de dezinformare, cei care o concep studiaza cu maxima atentie publicul careia urmeaza sa i se adreseze si elaboreaza strategii speciale pentru fiecare categorie ce face obiectul dezinformarii (intelectuali, tarani, populatii din tari subdezvoltate etc.). 4. Suporturile. Acestea sunt definite ca fiind fapte marunte, adevarate sau pretinse ca fiind adevarate, prin intermediul carora publicul este determinat sa creada un anumit lucru avut in vedere de dezinformatori. 5. Transmitatorii sunt mijloacele pe care le foloseste dezinformatorul pentru a inocula mesajul sau in constiinta publica: cuvantul si imaginea transmise de presa scrisa, vorbita, filmata, televizata sau informatizata. Spre deosebire de propaganda, in cazul dezinformarii sunt indispensabili mai multi Read More …

„SOMNUL RAŢIUNII NAŞTE MONŞTRI”; „CINE UITĂ ISTORIA RISCĂ SĂ O REPETE”.

„SOMNUL RAŢIUNII NAŞTE MONŞTRI”; „CINE UITĂ ISTORIA RISCĂ SĂ O REPETE”.   După cum afirma Matei Udrea într-un articol dedicat acestui subiect, „momentul zero al sentimentului de ostilitate pe care românii îl încearcă faţă de ruşi a fost, după toate probabilităţile, războiul dintre aceştia şi turci din 1806-1812, şase ani în care pământul Principatelor avea să slujească din nou de câmp de bătălie. După cum scrie Neagu Djuvara, ironia e că, iniţial, românii i-au întâmpinat cu entuziasm pe „eliberatorii” ruşi: „în timpul războiului din 1768-1774, boierii moldoveni, în marea lor majoritate, îmbrăţişaseră cu înflăcărare cauza Sfintei Rusii. Românii şi-au dat însă destul de repede seama că se înşelaseră, iar „eliberatorii” ruşi nu erau apărătorii creştinătăţii, ci doar soldaţii unui alt imperiu, mai vorace chiar decât îngrozitorii turci. „Pe măsură ce adevăratele planuri ale ţarilor se dădeau pe faţă, marii boieri începuseră să intre la bănuială. Pe de altă parte, comportamentul trupelor ruseşti de ocupaţie din timpul războiului din 1787-1791 întunecase mult imaginea Rusiei în ochii poporului”, povesteşte acelaşi Djuvara. Din epocă ne-au rămas mărturii zguduitoare ale cruzimii la care se dedau ruşii pe teritoriul Moldovei şi al Munteniei. Contele francez Louis Langeron, general în armata rusă la sfârşitul secolului al Read More …

CE ESTE ADEVĂRUL?

CE ESTE ADEVĂRUL? „Cei doisprezece s-au adunat din nou în Cercul palmierilor, iar unul dintre ei, şi anume Toma, a zis către ceilalţi: „Ce este Adevărul ? Căci aceleaşi lucruri apar în mod diferit unor minţi diferite şi chiar aceleiaşi minţi la diverse momente. Ce este, atunci, Adevărul ?” Pe când vorbeau ei, Iisus a apărut în mijlocul lor şi a zis: „Adevărul unul şi absolut este doar în Dumnezeu, căci nimeni şi nici un om nu cunoaşte ceea ce doar Dumnezeu cunoaşte, care este Totul în Tot. Oamenilor le este revelat Adevărul în conformitate cu capacitatea lor de înţelegere şi receptivitate. Adevărul Unic are multe faţete, iar cineva vede doar o faţetă, altcineva o alta, şi unii văd mai mult decât alţii, după cum le este lor dat. Priviţi acest cristal: o singură lumină se manifestă în douăsprezece feluri pe douăsprezece feţe, chiar de patru ori câte douăsprezece, iar fiecare faţă reflectă câte o rază de lumină, şi cineva vede o faţă, altcineva o altă faţă, dar este un singur cristal şi o singură lumină care străluceşte în el. Iarăşi, când cineva urcă pe un munte, zărind o creastă, zice: «Acesta este vârful muntelui, să ajungem la el», iar Read More …