ENOCH ÎNŢELEPTUL – CEA MAI VECHE REVELAŢIE

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ENOCH ÎNŢELEPTUL CEA MAI VECHE REVELAŢIE Fii liniştit ! Să ştii că Eu sunt Dumnezeu „Îţi spun: Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit Cînd te-ai născut. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta privire. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta vorbă rostită. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău gând. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta dragoste. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău cântec.Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin iarba păşunilor. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin arborii pădurii. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin văi şi dealuri. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin munţii sfinţi. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin ploaie şi zăpadă. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin valurile mării. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin roua dimineţii. Fii liniştit. Read More …

PROLOGOMENE LA ORICE METAFIZICĂ VIITOARE

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL PROLOGOMENE LA ORICE METAFIZICĂ VIITOARE Deşi poate părea un artificiu destul de pretenţios, inserarea unei prolegomene (prolegomenon) în prima parte a acestei cărţi se impune din mai multe motive ce vor fi devoalate treptat (prin prolegomenon se înţelege “un eseu sau o discuție critică menită să introducă și să interpreteze scopul și obiectivele unei lucrări de mari dimensiuni, un tratat sau o carte”; termenul provine de la cuvântul grecesc prolegein, „a spune anticipat”: pro – „înainte” legein, „a vorbi” – introducere, preambul, prefață, preludiu, prolog, exordiu). Promotorul inserării unei prologomene la debutul unei cărţi a fost marele filosof german Immanuel Kant, care în lucrarea “Prolegomenae la orice metafizică viitoare care va fi capabilă să se prezinte ca știință”, publicată în 1783, afirma următoarele: „Nu este însa ceva chiar nemaiauzit ca, după o îndelungată strădanie în câmpul unei anumite ştiinţe, atunci când lumea se minunează cât a ajuns ea de departe, să-i treacă totuşi, în cele din urmă, cuiva prin minte intrebarea: dacă şi în ce chip o asemenea ştiinţa este în genere posibilă ? Căci raţiunea umană este atât de dornică să construiască, încât în mai multe rânduri ea a ridicat deja turnul, iar apoi Read More …

PRIMA PARADIGMĂ – ADEVĂRUL SUPREM

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ADEVĂRUL SUPREM Această expunere are la bază recunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că la originea cosmosului, a oamenilor şi a istoriei se află Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul cerurilor şi al pământului. Dumnezeu este creatorul celor văzute şi a celor nevăzute. Dumnezeu este adevăratul şi singurul Stăpân al universului. De asemenea, această carte are la bază recunoaşterea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că punctul central şi cheia de boltă a istoriei umanităţii este întruparea, moartea pe cruce şi învierea Domnului Iisus Hristos, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Afirmaţia cu caracter general că Dumnezeu este Creatorul cerurilor şi al pământului, implică, de asemenea, definirea lipsită de echivoc a Identităţii Sale. Definirea Identităţii lui Dumnezeu a devenit imperios necesară datorită faptului că în ultima perioadă de timp tot mai multe surse de informare au prezentat în media identificări forţate ale lui Dumnezeu cu diferiţi zei. În mod firesc, dată fiind orientarea creştină liber asumată a concepţiei, definirea Identităţii lui Dumnezeu trebuie să pornească atât de la textul Vechiul Testament, cât şi de la textul Noului Testament. Astfel, în spiritul textului Vechiului Testament, Dumnezeu este Cel Read More …

PARADIGMELE DESCHIDERII CARE RĂMÂNE DESCHISĂ

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL PARADIGMELE DESCHIDERII CARE RĂMÂNE DESCHISĂ A doua paradigmă care derivă, firesc, din prima, este aceea că universul, creaţia Unicului Dumnezeu, nu se reduce doar la aspectul material (continuumul spaţiotemporal 3+1). Universul are două aspecte distincte: un aspect văzut, material, perceptibil prin simţuri, şi un aspect nevăzut, spiritual. La rândul său, aspectul nevăzut al cosmosului este format din mai multe paliere cuantice, care uneori au fost denumite destul de impropriu “lumi”. Dincolo de palierul material există următoarele paliere cuantice: palierul infraeteric (în lucrările mai vechi, acest palier – sau o parte a sa – a fost desemnat prin termenul de “văzduh”), palierul eteric, palierul astral, palierul spiritual. Evident, în afara acestora există şi alte paliere cuantice, dar pentru subiectul propus intersează doar cele enumerate. Fără luarea în considerare a acestei paradigme nu pot fi analizate în mod corespunzător miturile, legendele şi basmele poporului român care se referă la destinul post-mortem al oamenilor. Cu atât mai mult nu poate fi înţeles nici faptul – destul de banal – că multe evenimente descrise în vechile mituri, legende şi basme româneşti nu au cum să se fi desfăşurat în palierul cuantic material, ci pe alte paliere cuantice, de exemplu Read More …

ISTORIA SPIRITUALĂ A UMANITĂŢII

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ISTORIA SPIRITUALĂ A UMANITĂŢII În înţelegerea istoriei spirituale a umanităţii trebuie ţinut cont în primul rând de faptul că creaţia originară a lumii, care este Opera (Lucrarea) lui Dumnezeu, nu s-a desfăşurat pe palierul cuantic material, ci pe un alt palier cuantic, mult mai subtil, propagându-se succesiv de-a lungul unor paliere cuantice intermediare. De fapt, creaţia originară a cosmosului s-a produs cu mult timp înaintea apariţiei palierului cuantic material, pe ceea ce s-ar putea numi “palierul cuantic spiritual primordial”. În prima etapă a istoriei creaţiei, desfăşurată pe “palierul cuantic spiritual primordial”, Dumnezeu a creat fiinţele îngereşti şi spiritele naturii. În a doua etapă a creaţiei, dar tot pe “palierul cuantic spiritual primordial”, Dumnezeu a creat, după Chipul şi Asemănarea Sa, o categorie aparte de oameni care vor fi denumiţi în continuare prin expresia “oameni ai cerului”. În prima etapă a existenţei lor, oamenii cerului s-au manifestat în trupuri de lumină, la fel ca şi îngerii. În lipsa unui termen mai bun, trupurile de lumină ale oamenilor cerului vor fi denumite duhuri sau corpuri duh. Un element distinctiv al oamenilor cerului era un glob de lumină ce strălucea la nivelul pieptului duhului ca un diamant de Read More …

ZEII ŞI ENCLAVELE LOR DIN VĂZDUH

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ZEII ŞI ENCLAVELE LOR DIN VĂZDUH O altă taină ce a fost rareori divulgată în mediile neiniţiaţilor referă la zei; zeii au existat în realitate, astfel că temerea istoriografiei moderne că zeii menţionaţi în vechile scrieri mitice au fost doar fantezii ale primitivilor din vechime speriaţi de dezlănţuirea forţelor oarbe ale naturii – de fulgere, trăznete, cutremure etc – sunt total nefondate; la fel de nefondate sunt şi speculaţiile istoriografice potrivit cărora zeii au fost personificări naive ale forţelor naturii. Problema este alta: aceea de a stabili cu claritate adevărata identitate a zeilor. Aşa cum a fost precizat, după izgonirea din ceruri, oamenii cerului s-au scindat în două categorii. Oamenii cerului din prima categorie au acceptat să se întrupeze în palierul material şi să intre în circuitul reîncarnărilor pentru a se vindeca, chiar cu preţul pierderii capacităţilor spirituale notabile de care dispuneau. A doua categorie a fost formată din acei oameni ai cerului care nu au dorit să se întrupeze în palierul material, considerând că este sub demnitatatea lor de duhuri create de către Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa să coboare într-o lume atât de sumbră. Oamenii cerului din a doua categorie, care formau Read More …

TRANSMIGRAŢIE, PALINGENEZIE ŞI METEMPSIHOZĂ

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL TRANSMIGRAŢIE, PALINGENEZIE ŞI METEMPSIHOZĂ Ca regulă generală, destinul post-mortem al oamenilor diferă în funcţie de categoria din care fac parte; în consecinţă, destinul post-mortem al oamenilor cerului diferă radical de cel al oamenilor pământului. Despre oamenii cerului, care sunt formaţi din spirit şi duh, se poate afirma că preexistă momentului naşterii; de asemenea, se poate afirma că se reîntrupează – că se reîncarnează. Cel ce se re-întrupează este, evident, duhul purtător de spirit. Anterior momentulului naşterii în lumea materială, oamenii cerului se prezintă ca un soi fantome mai elevate (duhul) în interiorul cărora, la nivelul pieptului, străluceşte un mic soare (spiritul). Chiar în momentul naşterii în lumea materială se formează o componentă aurică importantă: sufletul. Sufletul este, dacă se poate spune astfel, a doua fantomă de formă umanoidă, ce se suprapune peste duhul cu care un om al cerului a venit la întrupare. La rândul său, sufletul are o formă umanoidă destul de vagă, prezentându-se sub forma unei fantome palid-argintii. Pentru înţelegerea corectă a acestui aspect trebuie precizat că există o diferenţa foarte mare între duh şi suflet. Diferenţa constă în tipul de energie-substanţă din care sunt compuse fiecare. Energia-substanţă din care este compus duhul Read More …

ENOH, MARELE ÎNŢELEPT ANTEDILUVIAN

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ENOH, MARELE  ÎNŢELEPT ANTEDILUVIAN Scrierile antice ce au străbătut vremurile până în ziua de astăzi îl menţionează cu mult respect pe Enoh, al şaptelea patriarh antediluvian. Etimologia numelui lui Enoh vine de la ebraicul Hanok, care înseamnă „învăţătură” sau, într-un sens larg, „cunoaştere”. Prin extensie, numele său a devenit un calificativ: Cunoscătorul sau Înţeleptul Totuşi, cu toată faima dobândită înainte şi după  diluviu, Geneza îl menţionează pe Enoh extrem de lapidar atunci când redă genealogia urmaşilor lui Adam. În stilul său foarte concis, în numai patru versete din Geneza (cap 5, 21-24) oferă însă informaţii foarte preţioase cu privire la patriarhul Enoh. „La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”. (5) Mai trebuie precizat că fiul lui Enoh, pe nume Metusalem, a fost bunicul lui Noe. La rândul său, Noul Testament, prin Ap. Pavel, menţionează pe scurt epopeea lui Enoh: „Prin credinţă, Enoh Read More …

DUMNEZEU ÎNSUŞI RELATEAZĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL UN PASAJ UNIC: DUMNEZEU ÎNSUŞI  EXPLICĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA Versiunea slavonă a Cărţii lui Enoch are un pasaj unic în literatura universală din toate timpurile: DUMNEZEU ÎNSUŞI  RELATEAZĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA. Dar înainte de a se înfăţişa în faţa lui Dumnezeu şi de a auzi cu propriile sale urechi tainele creaţiei, Enoch a fost condus în mod progresiv de ghizi spirituali de-a lungul celor nouă ceruri intermediare, adică paliere cuantice ale cosmosului. Una din primele constatări, de altfel cam singura, este că scrierea lui Enoh nu face o diferenţiere precisă între îngerii şi oamenii decorporaţi aflaţi pe palierele cuantice superioare, în ceruri. Astfel, ghizii spirituală care l-au condus pe Enoch de-a lungul şi de-a latul palierelor cuantice superioare, ale căror feţe “străluceau ca Soarele”, sunt denumiţi uneori îngeri, iar alteori oameni. „În prima zi a lunii celei dintâi – mărturiseşte Enoh la debutul experienţei sale extraordinare -, am fost în casa mea singur şi m-am odihnit pe pat şi am dormit. Şi până am dormit, un mare necaz mi-a venit în inimă şi am plâns în somn şi n-am putut înţelege ce-a fost acel necaz; sau ce se va Read More …

CINE AU FOST EGREGORII ?

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL CINE AU FOST EGREGORII ? Rămâne însă de de răspuns la o problemă delicată pe care Cartea lui Enoh a lăsat-o, poate involuntar, posterităţii: cine au fost Gregorii sau Egregorii întâlniţi de Enoh pe al doilea şi pe al cincelea cer, pe care variantele moderne ale Cărţii lui Enoh i-au denumit Îngeri Veghetori. Fără o tranşare rapidă a acestei probleme, analiza Cărţii lui Enoh este imposibilă. În varianta slavonă a cărţii sale, Enoh se mulţumeşte să consemneze doar că cei denumiţi Grigori (Egregori) “aveau un aspect uman, iar înălţimea lor era mai mare decât a marilor uriaşi; cu feţele lor fermecătoare în tăcere permanentă.” Despre Grigori, ghizii lui Enoh au oferit următoarele informaţii: „aceştia sunt Grigori, care cu prinţul lor Satanail, l-au respins pe Domnul Luminii … iar trei din ei au coborât pe pământ de pe tronul Domnului, în locul numit Ermon şi au văzut pe ficele oamenilor ce frumoase erau şi le-au luat de neveste şi au umplut pământul cu odraslele lor; care în tot timpul anilor lor, au făcut nedreptatre şi rele şi au trăit în duşmănie mare”. Despre Egregorii care au păcătuit cu femeile oamenilor aduce mărturie şi varianta etiopiană a Read More …

ISTORIA EGREGORILOR VEGHETORI

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ISTORIA EGREGORILOR VEGHETORI Varianta etiopiană al Cărţii lui Enoch completează apocriful slavon cu descrierea amănunţită a evenimentor ce au avut o importanţă decisivă în epoca antediluviană: intervenţia Egregorilor-Veghetori în istoria umanităţii. Eposul Egregorilor-Veghetori a avut o importanţă decisivă în sensul că a constituit cauza directă a sfîrşitului civilizaţiei antediluviene şi declanşarea potopului. După exegeţii moderni, structura tematică a variantei etiopiene a Cărţii lui Enoh este formată din cinci secţiuni: prima secţiune prezintă eposul Egregorilor-Veghetori; a doua secţiune prezintă parabolele lui Enoh; a treia secţiune prezintă  călătoria vizionar-clarvăzătoare a lui Enoh de-a lungul palierele cuantice ale cosmosului spiritual; a patra secţiune prezintă două două vedenii pe care le-a avut Enoh: apocalipsa şi istoria lumii narată în cod zoologic, iar a cincea secţiune prezintă învăţăturile lui Enoh recomandate tuturor oamenilor.  Prima secţiune, eposul Egregorilor-Veghetori, care cuprinde capitolele 1-37, narează, prin prisma lui Enoh, evenimentele insolite care au avut loc înainte de potop, când o categorie aparte de fiinţe, denumite Egregori, Gregori sau Veghetori, sub conducerea lui Semyaza, s-au implicat în viaţa pământului. În a doua parte a secţiunii, Enoh îşi povesteşte călătoria extatic-clarvăzătoare, specifică unui clarvăzător, pe palierele cuantice superioare ale cosmosului spiritual. A doua secţiune, Parabolele Read More …

URIAŞII CARE SE VOR AMESTECA ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL URIAŞII CARE SE VOR AMESTECA ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI Varianta etiopiană a Cărţii lui Enoh insistă asupra faptului că Enoh a fost contemporan cu evenimentele aflate în curs. Deci evenimentele descrise s-au desfăşurat chiar în răstimpul vieţii lui Enoh, care a încercat să medieze iertarea Egregorilor care au păcătuit atât de mult în faţa lui Dumnezeu. „Înainte de a se împlini toate aceste lucruri – stă scris în varianta etiopiană a Cărţii – Enoh a fost răpit de pe pământ şi nimeni nu a ştiut unde a fost şi nici ce a devenit. Toate aceste zile, el le-a petrecut cu sfinţii şi cu îngerii veghetori. Eu, Enoh voi binecuvânta pe Domnul, marele Rege al păcii. Şi iată că îngerii veghetori m-au numit: Enoh scribul. Şi Domnul mi-a zis: Enoh, scrib al dreptăţii, du-te şi vorbeşte îngerilor veghetori ai cerului, care au părăsit înălţimile desăvârşite ale cerurilor şi locuinţele lor cele veşnice, cei care s-au dezonorat cu femei. Şi au făcut ca oamenii, luând neveste după exemplul lor şi stricând tot pământul. Spune-le lor că pe pământ, ei nu vor căpăta niciodată nici linişte, nici iertarea păcatelor lor. Niciodată nu se vor putea bucura de urmaşii Read More …

ARCA LUI NOE

  ARCA LUI NOE După ce a plutit în derivă o perioadă destul de lungă, arca s-a oprit pe Muntele Ararat, în estul Turciei actuale, între două stânci mai înalte. Despre arca lui Noe, analiştii textului biblic afirmă că avea lungimea de 140 de metri, lățimea de 23 de metri și înălțimea de 14 metri. Arca avea trei punți sau trei nivele, un geam și o ușă aflată la mijloc. Suprafața totală a punților era de 8 900 m 2. Arca a fost construită din lemn de gofer (chiparos), un arbore rășinos, deci rezistent la apă, fiind etanșată pe interior și exterior cu un strat de smoală. Interesant este că cuvântul “arcă” este folosit în Vechiul Testament şi pentru descrierea coşuleţului din nuiele împletite date cu smoală în care a fost pus pruncul Moise pentru a pluti pe apele Nilului (după cum este menţionat în Exodul). Scrierile vechi menţionează că arca a fost văzută pe muntele Ararat în anul 1300 de exploratorul Marco Polo; de asemenea, există indicii că arca era încă vizibilă din avioane, dirijabile şi baloane în prima jumătate a secolului XX, ceea ce l-a determinat pe V.I. Lenin să ordone forțelor aeriene sovietice distrugerea arcei în anul 1918. Nu de Read More …

MELCHIZEDEK,PREOT AL LUI DUMNEZEU ŞI REGE AL SALEMULUI

   MELCHIZEDEK,PREOT AL LUI DUMNEZEU ŞI REGE AL SALEMULUI “Cartea lui Adam şi Eva”, apărută în al doilea secol al erei creştine, despre care tradiţia orală afirmă că a fost scrisă sau povestită de Noe, imediat după potop, pentru ca urmaşii săi să nu uite trecutul. “Cartea lui Adam şi Eva” afirmă că imediat după izgonirea din Eden, Adam şi Eva s-au refugiat într-o peşteră denumită “Peştera Comorilor”, care era situată pe un munte foarte înalt, relativ aproape de locaţia Edenului din care fuseseră izgoniţi. “În ziua a treia – stă scris în “Cartea lui Adam şi Eva” -, Dumnezeu a sădit grădina la răsăritul pământului, la hotarul lumii dinspre răsărit, dincolo de care, spre răsăritul soarelui, nu se găseşte nimic în afară de apă, care înconjoară toată lumea şi ajunge până la marginile cerului. Şi la miazănoapte (de grădină) este o mare (întindere) de apă, limpede şi curată la gust, cum nu este nimic altceva; aşa încât prin limpezimea ei se poate vedea în adâncurile pământului. Dar când Dumnezeu l-a alungat din grădi­nă l-a pus pe tatăl nostru Adam să locuiască în marginea de apus a grădinii, căci în partea aceea pământul este foarte întins. Şi Dumnezeu i-a poruncit Read More …

CUM SĂ DEVENIM MAI SPIRITUALI …

CUM SĂ DEVENIM MAI SPIRITUALI  … Precum în desenul de mai jos, a fi spiritual este doar începutul; şi demonii sunt destul de spirituali, dar nu ei trebuie căutaţi. Şi nici înţelepciunea lor. E foarte uşor pentru un cercetător spiritual să alunece pe panta unei astfel de spiritualităţi. Iar la acest moment al discuţiei trebuie dat un indiciu. Pentru a evita derapajele, cercetarea spirituală cu privire la toate aceste aspecte trebuie făcută pornind de la Principiul Suprem: Dumnezeu. Iar la acest punct trebuie stabilită Identitatea Adevăratului Dumnezeu (subiect la care s-au gândit prea puţini autori sau cititori de articole apărute pe net). Cine este Adevăratul Dumnezeu? Indiciul în acest caz este simplu: Adevăratul Dumnezeu este Cel pe care Iisus Hristos l-a numit „Tată”. Să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să ne îndrume pentru a deveni mai spirituali! CRISTIAN GĂNESCU

CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ?

CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ? ÎNTREBAREA PRINCIPALĂ: CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ? CĂCI EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU, UN SINGUR CREATOR. IDENTITATEA LUI DUMNEZEU ESTE UŞOR DE DETERMINAT: ADEVĂRATUL DUMNEZEU ESTE CEL MENŢIONAT DE CĂTRE MOISE LA ÎNCEPUTUL GENEZEI: „DUMNEZEU A FĂCUT CERURILE ŞI PĂMÂNTUL” (ÎN LIMBA EBRAICĂ A TEXTULUI ORIGINAL, CERURILE ESTE LA PLURAL, IAR PĂMÂNTUL LA SINGULAR) ŞI CĂRUIA IISUS HRISTOS I-A SPUS „TATĂ” (CF: IOAN CAP 19 – „EU ŞI TATĂL UNA SUNTEM”) MOISE ÎN BIBLIE: „„Cine e ca Tine între dumnezei Doamne?” Biblia, Ieșire 15:11 . Psalmul 86:8 reia: „Nimeni nu e ca tine între dumnezei, Doamne”.Alţi psalmi : „El judecă în mijlocul dumnezeilor.” ; „Alți dumnezei se închină Lui” (Psalm 97:7 – 9). Ietro, socrul lui Moise, declară: „Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii” – Exodul 8:11. IISUS HRISTOS: „Oile Mele ascultă vocea Mea; şi Eu le cunosc, şi Îmi urmează. /…/Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nici unu nu le poate răpi din mâna Tatălui. Eu şi Tatăl, una suntem.” – Ioan 10:27-30,Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc și ele Read More …

CE ESTE ADEVĂRUL?

CE ESTE ADEVĂRUL? „Cei doisprezece s-au adunat din nou în Cercul palmierilor, iar unul dintre ei, şi anume Toma, a zis către ceilalţi: „Ce este Adevărul ? Căci aceleaşi lucruri apar în mod diferit unor minţi diferite şi chiar aceleiaşi minţi la diverse momente. Ce este, atunci, Adevărul ?” Pe când vorbeau ei, Iisus a apărut în mijlocul lor şi a zis: „Adevărul unul şi absolut este doar în Dumnezeu, căci nimeni şi nici un om nu cunoaşte ceea ce doar Dumnezeu cunoaşte, care este Totul în Tot. Oamenilor le este revelat Adevărul în conformitate cu capacitatea lor de înţelegere şi receptivitate. Adevărul Unic are multe faţete, iar cineva vede doar o faţetă, altcineva o alta, şi unii văd mai mult decât alţii, după cum le este lor dat. Priviţi acest cristal: o singură lumină se manifestă în douăsprezece feluri pe douăsprezece feţe, chiar de patru ori câte douăsprezece, iar fiecare faţă reflectă câte o rază de lumină, şi cineva vede o faţă, altcineva o altă faţă, dar este un singur cristal şi o singură lumină care străluceşte în el. Iarăşi, când cineva urcă pe un munte, zărind o creastă, zice: «Acesta este vârful muntelui, să ajungem la el», iar Read More …