CUFĂRUL CU ESEURI – 1

1 – ORTOEXISTENŢA Pentru o mai bună înţelegere a istoriei cosmosului, trebuie făcute câteva precizări asupra unor termeni ce vor fi folosiţi în continuare. În primul rând, va fi folosit termenul de cosmos spiritual sau cosmos integral pentru a desemna toate palierele care există în cosmos, din care palierul material – pe care noi, oamenii îl cunoaştem atâta timp cât trăim într-un trup fizic – este doar o mică parte. Considerat din punctul de vedere al unui om care trăieşte în palierul fizic – singurul mod din care se poate face o apreciere – se poate spune, grosso modo, că ceea ce am definit a fi cosmos integral este format din două aspecte distincte. Primul aspect al cosmosului integral este palierul fizic, adică ceea ce, de regulă, printr-un termen generic, a primit numele de continuumul spaţio-temporal – palierul în care noi, oamenii, trăim şi ne ducem existenţa. Noi percepem acest palier prin intermediul organelor de simţ, în stare de veghe, şi îl putem analiza prin intermdiul intelectului. Acesta este „aspectul existenţial al cosmosului„. Al doilea aspect al cosmosului integral, care pentru foarte mulţi oameni este doar o ipoteză – şi este foarte bine că se întâmplă acest lucru, pentru că Read More …

MISTIFICAREA DIN VREMEA LUI MATEI BASARAB

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI MISTIFICAREA DIN VREMEA LUI MATEI BASARAB Basarab, a cărui domnie a început cu aproximaţie în anul 1315/1317, nu a întemeiat nimic, căci nu avea ce să întemeieze. Ungro-Vlahia fusese deja descălecată de Negru Vodă Cel Bătrân în anul 1215 şi întemeiată (zidită) prin unirea voievodatelor şi cnezatelor de Negru Vodă Cel Tânăr, cunoscut în istorie drept Radu Negru Vodă, a cărui domnie a început în anul 1290. Potrivit cutumelor strămoşeşti, cei doi Negru Vodă au acordat populaţiei cărţile de proprietate a terenurilor pentru a fi mărturie din veac în veac. Probabil că procesul de acordare a titlurilor de proprietate acordate de Negru Vodă Cel Bătrân a fost curmat brusc datorită gravelor evenimente desfăşurate în vremea sa, astfel că a fost continuat de Negru Vodă cel Tânăr. Basarab a ocupat doar scaunul de domnie care, anterior, fusese ocupat de Negru Vodă. Între Negru Vodă Întemeietorul şi Basarab nu a existat vreo legătură dinastică directă. Cine va fi fost însă Basarab şi de unde a provenit este o problemă aprig disputată de istorici. Un răspuns destul de probabil a fost dat de Letopiseţul cantacuzinesc, care afirmă că Basarabii au venit de la sudul Dunării; Basarabii făceau parte dintre “rumânii Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 2

2 – TERRA AURICA Precum omul are un trup fizic, un corp eteric, un corp astral etc, tot astfel şi planeta pe care locuim are un corp fizic, un corp eteric, un corp astral etc. „Ceea ce este sus este jos şi ceea ce este jos este sus”, spune un vechi aforism. Pământul este înconjurat de o aură imensă, ce se întinde până la jumătatea distanţei dintre satelitul nostru natural, Luna şi planetă vecină – Marte. Globul fizic este aşezat în mijlocul acestei aure, la fel cum trupul material al omului este aşezat în mijlocul aurei sale. Acest sistem vast, format din globul fizic şi din aura sa, formează Terra aurica. Se poate compara Terra aurica cu un imens balon, în mijlocul căruia este situat pământul fizic. Chiar la extremitatea sa, Terra aurica are o membrană de protecţie. Aura pământului, care este în esenţă o lume închisă, comunică cu exteriorul prin intermediul unor porţi. Porţile sunt dispuse chiar la interfaţa membranei de protecţie ce învăluie Terra aurica. Termenul de „poartă”, care va fi folosit în cele ce urmează, este mai degrabă un termen metafizic şi are prea puţin în comun cu termenul obişnuit de poartă care se foloseşte în limbajul Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 3

3 – LIMBA AKHATAKHA Fiinţele de pe fiecare palier cosmic vorbesc în propria lor limbă. Limba folosită de toate fiinţele care se manifestă în trupuri de formă umanoidă în lumea eterică – îngeri, oameni şi spirite ale naturii – se numeşte akhatakha. Akhatakha se foloseşte doar în lumea eterică. După câte se pare, akhatakha a fost folosită cândva şi de oamenii din lumea materială. În Vechiul Testament se aminteşte, în capitolul despre Turnul Babel, despre „limba primordială” vorbită de toţi oamenii înainte de potop. Limba akhatakha presupune folosirea unor sunete modulate informaţional, ce corespund unor vocale sau consoane fără corespondenţă în limbile omeneşti. De fapt, aceste sunete nu pot fi pronunţate de oameni, care nu au corzile vocale adaptate pentru ele. Pentru a se înţelege cu oamenii, fiinţele din lumea eterică folosesc un amestec de cuvinte din limba akhatakha şi de cuvinte din limba maternă a omului care percepe această lume. Astfel, dacă au de-a face cu un român, aceste fiinţe folosesc cuvinte româneşti. Poate părea surprinzător că o fiinţă atât de impunătoare cum este Îngerul Gabriel să vorbească în limba română sau, mai corect spus, să folosească cuvinte din limba română. Acest fapt, în opinia noastră, se datorează capacităţilor Read More …

BASARABII

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI BASARABII Cât priveşte numele Basarab, acesta a fost interpretat în multe feluri de istoriografie. În cele din urmă, opiniile au convers prin acceptarea aproape cvasiunanimă a etimologiei: Basarab înseamnă “Tată stăpânitor”. Ovid Densuşianu afirma astfel că Basarab este un cuvânt turco-tătar, care derivă din Basar: băs serveşte la întărirea adjectivelor, ary sau ar înseamnă tată; aşadar “tată foarte bun sau sfânt”. La rândul său, istoricul Aurel Decei “susţinea că basar este aoristul verbului basmak, a domina, a apăsa, iar aba înseamnă tată; Basarab înseamnă deci tatăl dominator, care stăpîneşte.” O opinie interesantă a avut-o Bogdan Petriceicu Haşdeu, care afirma că “Basarabii au fost o castă nobiliară, nu o familie; numele ar fi o combinaţie între titlul ban şi numele de familie Sarabă. Sarabii ar fi fost casta nobiliară a dacilor, care au fost cunoscuţi vecinilor sub porecla de arabi, ar fi dat romanilor câţiva împăraţi şi au locuit apoi în Oltenia şi Haţeg în secolele V—XIII, unde au condus populaţia autoh­tonă rămasă aci după retragerea administraţiei romane; de aici şi-ar fi întins apoi treptat stăpânirea asupra teritoriului de la răsărit de Olt.” La rândul său, Nicolae Densuşianu, în a sa “Dacia preistorică” afirma că familia Băsărabă apare Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 4

4 – HAZIM Primul palier ce transcende palierul fizic este palierul infraeteric. Într-un fel, se poate spune că palierul infraeteric face parte din palierul fizic, dar este diferit de aspectul mineral al acestuia, perceptibil prin intermediul organelor de simţ fizice. În palierul infraeteric sunt vizibile contrapărţile aurice ale tuturor obiectelor şi fiinţelor care trăiesc în limitele lumii materiale. Contrapărţile aurice ale lumii materiale pot fi observate diferit, în funcţie de tipul de clarvedere folosit: clarvederea infraeterică sau clarvederea eterică. Privit prin clarvederea infraeterică, pământul luat în palmă are culoarea roşie-cărămizie, iar mirosul său este asemănător laptelui fiert proaspăt. Pământul emite continuu un sunet anumit, un AAAA… prelung. Apa are o culoare albă mată şi un miros ce aduce cu cel al smochinelor. În preajma unei ape curgătoare, cerul reflectă culoarea apei. Mineralele au diferite luminozităţi. Toate rocile de pe suprafaţa pământului au aceeaşi vechime, dar această vechime nu este chiar atât de mare precum afirmă geologia modernă; aceasta înseamnă că pământul material este mult mai recent decât afirmă geologia. Majoritatea rocilor emit o luminozitate verzuie. Gresia emite o luminozitate verzuie, marmura emite o luminozitate neagră, iar diamantul emite o luminozitate argintie. Cerul, privit prin clarvederea infraeterică, are culoarea galbenă, iar Read More …

MORMÂNTUL 10 DE LA CÂMPULUNG

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI MORMÂNTUL 10 DE LA CÂMPULUNG Este o mare diferenţă între tipologia lui Negru Vodă şi tipologia lui Basarab şi a urmaşilor săi. Acesta din urmă a fost foarte apropiat de modelul occidental (apusean) atât în ceea ce priveşte organizarea politico-socială pe care a impus-o noului stat, cât şi în ceea ce priveşte normele de conduită şi ţinuta. În schimb, cei din Dinastia Negru Vodă par să fi fost mai apropiaţi de modelul autohton al organizării sociale în moşii şi uniuni de moşii, iar ca tip comportamental par să fi fost mai apropiaţi de modelul “împărţirii dreptăţii din prispa casei”, ca veritabili moşi ai tuturor moşiilor de pe cuprinsul Ţării Româneşti. Această deosebire, prea puţin semnalată de istoriografie, devine cât se poate de vizibilă dacă se analizează inventarul mormântului princiar descoperit intact în anul 1920 la Curtea de Argeş, în care a fost înhumat, după cum afirmă majoritatea istoricilor, unul dintre fiii lui Basarab, decedat la aproximativ 40 de ani, între 1340 şi 1350. Concluzia istoricului Constantin C. Giurescu este că „voievodul de la Argeș, așa cum ni-l arată veșmintele și podoabele sale, putea sta alături de cei mai străluciți monarhi ai Europei contemporane. N-a fost atunci, în Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 5

5 – ANIMALELE Animalele domestice au o aură oarecum apropiată de cea umană. În marea lor majoritate, animalele au suflet – sămânţa sufletului la animale are aspectul unei bile strălucitoare, dar nu atât de strălucitoare precum cea a unui om. În afara sufletului, animalele au trei sau patru corpuri aurice, în funcţie de specie. Majoritatea animalelor au corp eteric, corp emoţional şi corp astral – de fapt, echivalentele structurilor aurice umane. Spre deosebire de oameni, la animale corpul astral şi sufletul sunt contopite. La fel ca şi oamenii, în afara instinctelor, animalele domestice au dorinţe şi emoţii, ceea ce înseamnă că au un corp emoţional destul de bine structurat. Culoarea predominantă a corpului emoţional la animale este roşul. Într-un fel, animalele au aceeaşi culoare a corpului emoţional ca şi copiii mici. De asemenea, animalele au aceeaşi rezonanţă aurică – aceeaşi culoare, sunet şi miros – ca şi acei oameni a căror caracteristică principală este ascultarea oarbă şi încrederea totală în ceva sau cineva. Aşa cum copiii mici au o încredere oarbă în mamele lor, tot astfel au şi unele animale domestice – de exemplu, oile, porcii, caprele, vacile, câinii – în oameni. În momentul în care oamenii nu se comportă Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 6

6 – TUNELUL Dincolo de regiunea infraeterică, acolo unde se află contrapartea aurică a lumii materiale, chiar la graniţa palierului fizic, există o zonă ortoexistenţială complexă: oceanul gândurilor reziduale, care este o zonă tampon între contrapartea aurică a lumii materiale şi lumea materială. Oceanul gândurilor reziduale este un nobodyland, un „ţinut al nimănui”, format din gândurile reziduale ale oamenilor. Acest nobodyland este aidoma unui înveliş energetic, în care s-au adunat, de-a lungul timpului, forme-gânduri nefolositoare sau dăunătoare, emise de oameni. Oceanul gândurilor reziduale, care nu face parte nici din lumea eterică, nici din lumea astrală, trebuie evitat cu desăvârşire, întrucât formele-gânduri existente acolo – gândurile emise de oameni de-a lungul existenţei planetei – au căpătat o existenţă autonomă şi nu sunt deloc folositoare. Dimpotrivă, ele au un efect nociv asupra celui care, în diferite împrejurări, pătrunde acolo. Se pare că, cei care consumă droguri ori au anumite stări onirice paradoxale pătrund în acest palier ce trebuie evitat. Cei care o iau razna – se cred Napoleon, Stalin etc – se conectează mental în acel loc al himerelor. Dacă se acceptă ideea, destul de răspândită în ultimul timp, că lumea în care trăim este structurată la fel ca un calculator – Read More …

CHRONICON PICTUM

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI CHRONICON PICTUM Evenimentele din toamna anului 1330 şi bătălia de la Posada dintre oastea maghiară condusă de regele Carol Robert de Anjou şi oştirea română condusă de Basarab sunt cunoscute doar prin prisma unor documente de cancelarie maghiare şi, în primul rând, a Cronicii pictate de la Viena (Chronicon Pictum), care a fost realizată patruzeci de ani de la desfăşurarea lor. Cu privire la acurateţea scenelor şi a informaţiilor din Cronicon Pictum există suficiente rezerve pentru a le interpreta cu circumspecţie; în acest sens, trebuie menţionată opinia istoricului Constantin Rezachevici, care, în urma analizei Cronicii pictate de la Viena, afirma că “o cercetătoare maghiară a ajuns la concluzia că ilustraţiile din cronică au fost realizate de editor cu simple clişee ale şcolii de pictură şi miniatură de la Bologna. Pe clişee, personajele au fost adăugate de editură cu caracteris­ticile prin care erau cunoscuţi valahii, cu cojoace şi căciuli, reprezentate trăgând cu arcul şi aruncând bolo­vani asupra cavalerilor înghesuiţi în defileu.” (29) Prima dată în care Basarab apare în documentele maghiare este o scrisoare a regelui maghiar Carol Robert din anul 1324, deci la aproximativ zece ani de la preluarea domniei, în care este numit “voievodul nostru transalpin”; Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 7

7 – LUMEA ETERICĂ Palierul cuantic eteric este doar unul dintre palierele Terrei aurica. Este posibilă doarperceperea palierului cuantic eteric, nu şi pătrunderea corporal în acesta. Lumea eterică este o lume diferită de palierul material. Lumea eterică nu este în nici un caz „dublura” lumii fizice, ci este o lume autonomă, care are propriile ei caracteristici, proprietăţi şi legi de funcţionare. Lumea eterică nu trebuie confundată cu contrapartea dublurilor aurice ale obiectelor din palierul material, astfel că peisajele din lumea eterică nu corespund cu peisajele din lumea materială. Lumea eterică are un decor propriu: forme de relief asemănătoare până la un punct celor materiale, vegetaţie şi anumite construcţii fără corespondent în lumea fizică. Lumea eterică nu are început sau sfârşit, deşi – paradoxal – nu este rotundă precum globul terestru, ci dreaptă. Pe cerul lumii eterice nu se văd nici Soarele, nici Luna sau stelele. Cerul eteric are o culoare verde-albăstruie care nu se modifică niciodată. În lumea eterică nu există alternanţa noapte/zi. Există însă o luminozitate difuză, de aceeaşi nuanţă ca şi a cerului, foarte plăcută, care permite o bună vizibilitate în orice moment. Solul lumii eterice se prezintă sub forma unui spectru larg de culori. Cel mai adesea, Read More …

BĂTĂLIA DE LA POSADA

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI BĂTĂLIA DE LA POSADA În privinţa itinerariului de întoarcere a oştirii regelui maghiar şi, implicit a localizării bătăliei de la Posada, opiniile istoricilor sunt împărţite: astfel, unii istorici consideră că itinerariul drumului de întoarcere a fost culoarul Bran-Rucăr (variantă propusă iniţial de Nicolae Iorga, dar contestată apoi  de majoritatea istoricilor), în timp de alţi istorici consideră că itinerariul drumului de întoarcere a fost Curtea de Argeş-Perişani-Câineni-Sibiu; există însă şi istorici – în special cei recenţi – care consideră că itinerariul drumului de întoarcere al oştirii lui Carol Robert a fost prin nordul Olteniei. Prima variantă demnă de luat în calcul susţine aşadar că drumul de întoarcere al oştirii lui Carol Robert a fost pe ruta Curtea de Argeş-Perişani-Câineni-Sibiu, iar Posada poate fi localizată în perimetrul localităţii Perişani. Sintetizând această variantă, istoricul Nicolae Stoicescu preciza că traseul retragerii regelui Carol Robert şi a oştirii sale a fost Argeş – Valea Danului – Sălătruc – Titeşti – Racoviţa – Câineni – Sibiu. Autorul citat precizează că „între Curtea de Argeş şi Sălătruc, pe o distanţă de 23 km, drumul este destul de larg şi de-a lungul său nu se pot întreprinde acţiuni militare de felul celor descrise în Cronică. Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 8

8 – FIII FLĂCĂRII Pentru a-i ajuta pe oameni şi pentru a împlini Voia lui Dumnezeu, fiinţele îngereşti şi spiritele naturii se manifestă în formă umanoidă în lumea eterică, palierul cel mai apropiat de palierul material. Forma umanoidă este forma standard de manifestare a tuturor fiinţelor din Terra aurica. Fireşte, se poate pune următoarea întrebare: prin ce se deosebeşte o fiinţă îngerească de un om decorporat sau cum poate fi făcută distincţia dintre ei ? Pentru un clarvăzător, cât de cât familiarizat cu ceea ce se petrece la nivelul lumii eterice, răspunsul este următorul: trupurile de lumină ale fiinţelor îngereşti sunt diferite calitativ de cele ale oamenilor – fie ale celor întrupaţi, fie ale celor decorporaţi. Au alte culori, alte străluciri, alte sunete, alte mirosuri. Nici o fiinţă umană defunctă sau încarnată nu are şi nu poate avea strălucirea aurică pe care o prezintă trupul de formă umanoidă al acestor fiinţe. Ca nivel ontologic, fiinţele îngereşti sunt situate pe un nivel superior oamenilor. Forma lor originară nu este cea umanoidă, dar pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale pe care le au în Terra aurica sunt obligate, datorită condiţiilor specifice ale acestei lumi, să se manifeste în corpuri de formă umanoidă. Fiinţele Read More …

NISCAREVA LUCRURI DEMNE DĂ AUZIT

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI NISCAREVA LUCRURI DEMNE DĂ AUZIT Actul de naştere al Ţării Româneşti a fost bătălia de la Posada din anul 1330, în care Basarab Întîiul l-a învins pe regele maghiarilor Carol Robert de Anjou. Acesta este punctul de vedere al istoriografiei româneşti în intergralitatea ei. Această informaţie ce apare în orice carte de istorie a românilor este în bună măsură falsă – evident, cu excepţia faptului că la Posada s-a consumat într-adevăr o confruntare sângeroasă între români şi oastea condusă de regele maghiarilor Carol Robert de Anjou, confruntare care a fost câştigată în mod zdrobitor de români. În rest este vorba despre o afirmaţie în bună măsură falsă, care are la bază două erori foarte mari. Prima eroare este că Ţara Românească a fost întemeiată de Basarab Întîiul. Aşa cum a fost deja argumentat în paginile acestei cărţi, Ţara Românească nu a fost întemeiată de Basarab Întîiul, ci de cei doi mari membri ai dinastiei Negru Vodă, Cel Bătrân şi Cel Tânăr, în decursul secolului al treisprezecelea. Ţara Românească – sau mai exact spus România Mare (denumire care pentru unii este un anacronism grav) – a fost descălecată de Negru Vodă Cel Bătrân, apoi a fost unificată şi Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 9

9 – CEL CARE ESTE DE VEACURI ÎMPOTRIVA Fireşte, în palierul cuantic eteric se manifestă şi Fiii întunericului. Precum îngerii din ierarhia Fiilor Luminii (Fiii Flăcării), Fiii întunericului se manifestă în trupuri de formă umanoidă. Ca aspect şi ca formă de manifestare în lumea eterică, între Fiii Luminii şi Fiii întunericului nu există decât o singură deosebire: Fiii Luminii au ochii normali, cu iris, în timp ce Fiii întunericului au ochii negri, lipsiţi de iris. Se poate spune că ochii Fiilor întunericului absorb, ca nişte devoratori, orice formă de energie şi lumină. Ochii lor au aceleaşi caracteristici pe care, în cosmos, le au găurile negre. Aşadar, în cosmos, nu există doar binele; nu există doar o singură categorie de fiinţe îngereşti care să se îngrijească de buna funcţionare a tot ce există. Celor ce reprezintă Binele, Fiilor Luminii, li se opun forţe redutabile, iar aceste forţe reprezintă răul, care se manifestă prin cea de-a doua categorie de fiinţe îngereşti – Fiii întunericului, care se află în subordinea lui Lucifer. Totuşi, nici acest mod de a înţelege lucrurile nu este suficient. Cunoaşterea misterelor Terrei aurica relevă faptul că mai există şi o a treia forţă cosmică. A treia forţă cosmică este Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 10

10 – OMUL ÎN AFARA TRUPULUI Cercetarea structurii energetico-informaţionale a fiinţei umane relevă mai multe aspecte extrem de importante, ce vor fi prezentate succint în cele ce urmează. Prima concluzie preliminară este că nu pot fi clasificate în mod corect elementele ce formează structura aurică, decât dacă se are în vedere modul în care se prezintă fiinţa umană înainte de naştere, pe timpul vieţii şi după moartea fizică. Acesta este şi motivul pentru care, pe parcursul demersului, abordarea structurii aurice a fiinţei umane va fi realizată diferenţiat, din trei perspective distincte: înaintea naşterii în lumea materială, în timpul existenţei materiale şi după actul morţii. A doua concluzie preliminară este aceea că orice clasificare trebuie să se facă dinspre elementul situat în interior spre ultimul strat al aurei. Astfel, undeva la mijlocul acestei clasificări se situează corpul material, care este instrumentul de manifestare a fiinţei umane în lumea materială. Pentru foarte mulţi dintre semenii noştri, ceea ce este omul înaintea naşterii în lumea materială este o enigmă insondabilă. Dacă îi lăsăm în plata Domnului pe cei pentru care omul se reduce numai la trupul material, la procesele psihosomatice cercetate prin intermediul ştiinţelor considerate „pozitiviste”, există foarte mulţi oameni care cred, pe Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 11

11 – MATRIOŞKA O imagine din lumea materială cât de cât exactă a modului în care se prezintă fiinţa umană poate fi regăsită în modul de alcătuire a celebrelor păpuşi „ruseşti” denumite matrioşka. După cum ştie toată lumea, matrioşka este o păpuşă colorată, goală pe dinăuntru, în care sunt introduse mai multe păpuşi mai mici, aproape identice ca înfăţişare; păpuşile mai mici sunt „aproape” identice ca înfăţişare, dar nu perfect identice, deoarece fiecare păpuşă are un detaliu minuscul, care o deosebeşte de celelalte (bucuria copiilor este să descopere detaliile minuscule). Modelul păpuşilor matrioşka a fost preluat, după câte se pare, de inventatorul lor de origine rusă, după modelul unor jucării folosite în Evul Mediu, care înfăţişau un ou de Paşte, frumos încondeiat, din lemn, gol pe dinăuntru, în care erau introduse alte ouă mai mici. Ambele modele, atât cel al păpuşilor denumite matrioşka, cât şi cel al ouălor, pot constitui modele viabile pentru modul în care se prezintă structura aurică a fiinţei umane. Fiinţa umană este formată aşadar din trupul material, care poate fi comparat cu păpuşa exterioară a matrioşkei şi din trei corpuri luminoase mai mici, de formă umanoidă, precum trei păpuşi de mărime descrescătoare puse una în alta. Read More …

„STARÎI RÂM” SAU ROMA VECHE DE LA RÂMEŢI

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI „STARÎI RÂM” SAU ROMA VECHE DE LA RÂMEŢI Încă de la început, locuitorii spaţiului carpato-danubiano-pontic erau conştienţi de faptul că formează o etnie spirituală şi etnică distinctă; datorită inamicilor şi veneticilor, această etnie a fost despărţită o lungă perioadă de timp, dar dorinţa de reunificare a fost prezentă permanent de-a lungul secolelor în straturile cele mai adânci ale psihismului individual şi colectiv ale membrilor. Folosind terminologia modernă se poate afirma cu deplin temei că a existat dintotdeauna o conştiinţă etnică şi spirituală clar definită a etniei româneşti; această conştiinţă nu s-a format de-a lungul secolelor, aşa cum afirmă adesea concepţia istoriografică de factură materialistă, ci a existat de la început, de când oamenii cerului au început să populeze teritoriul carpato-danubiano-pontic. Fireşte, nu a existat o conştiinţă românească în sensul actual al cuvântului, ci o conştiinţă de etnie spirituală: locuitorii ştiau că sunt oameni ai cerului, născuţi din Întemeietori comuni. Faptul că există şi a existat dintotdeauna o unitate etnico-spirituală între toţi locuitorii arealului carpato-danubiano-pontic, precum şi o conştiinţă de neam, poate fi argumentată în mod suplimentar făcând apel la o scriere din Evul Mediu, cunoscută sub denumirea de „Cronica Moldo-Rusă” – o cronică scrisă în limba slavonă, Read More …

NEDUMERIREA REGELUI CAROL ROBERT

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI NEDUMERIREA REGELUI  CAROL ROBERT Regele Carol Robert, care probabil nu era la curent cu realitatea din pădurile întunecoase ale Ţării Româneşti, după ce a reuşit să ajungă în cele din urmă de la Turnul Severin la Curtea de Argeş (sau indiferent unde era amplasată reşedinţa lui Basarab), trebuie să fi fost foarte nedumerit de întorsătura neaşteptată pe care au luat-o evenimentele. La Curtea de Argeş, oastea lui Carol Robert era deja înconjurat de oşti inamice, astfel că era mai mult decât îngrijorat. Textele cancelariei maghiare indică situaţia reală de pe teren atunci când specifică faptul că a fost vorba despre o înţelegere în pripă (cf. termenii din documente înseamnă „suspendare a ostilităţilor” sau „armistiţiu”) survenită între Bararab şi regele Carol Robert, acesta din urmă renunţând să-l mai detroneze pe primul, deşi ar fi avut mijloace militare suficiente să o facă. Mai mult decât atât, regele Carol Robert i-a cerut lui Basarab un posibil itinerariu de retragere rapidă din zonă. Probabil că în acel moment, regele maghiar şi-a dat seama că Basarab Întîiul nu stăpâneşte singur (sau nu stăpâneşte deloc) Ţara Românească. Documentele ulterioare maghiare vorbesc în acest context despre o pace (astucia) care a fost încălcată de Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 12

12 – SPIRITUL ŞI INDIVIDUALITATEA Elementul fundamental al fiinţei umane este format din ansamblul individualităţii, care este compus din spirit, învelişul spiritului şi corpul cauzal. Fiecare dintre aceste trei structuri are o formă sferică. Spiritul are, în general, dimensiunea unui pepenaş, învelişul spiritului apare ca o membrană ce învăluie spiritul, iar corpul cauzal apare ca o sferă ce învăluie atât învelişul spiritului, cât şi spiritul propriu-zis. Cele trei sfere nu se despart niciodată, formînd un ansamblu compact. Spiritul este nucleul imperisabil, etern al fiinţei omeneşti, centrul de comandă. De la el se formează o legătură cu trupul material printr-un cordon format din lumină. La toţi oamenii, spiritul are aceeaşi structură. Strălucirea şi luminozitatea spiritului diferă însă în funcţie de nivelul evolutiv al fiecărui om. Spiritul are un înveliş auric pe care l-am denumit corpul spiritului. Corpul spiritului este un corp energetic, care învăluie sfera spiritului. A treia structură, corpul cauzal are, la rândul ei, aspectul unei sfere. Corpul cauzal este sediul conştiinţei, voinţei, conştienţei şi memoriei. El este depozitul ancestral în care se strâng şi sunt stocate toate experienţele unui om, de când s-a încarnat pentru prima oară în lumea terestră. Prin cele trei structuri sferice – spiritul, învelişul spiritului Read More …

NEDUMERIREA ISTORIOGRAFIEI

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI NEDUMERIREA ISTORIOGRAFIEI Istoria întemeierii statului feudal Ţara Românească poate fi citită după un alt cod – după un cod care să ţină seama în primul rând de factorul autohton. Potrivit acestui mod de a înţelege evenimentele, statul feudal (cu instituţii specific feudale) Ţara Românească a fost descălecat (în sensul precizat anterior) de Negru Vodă Cel Bătrân în anul 1215 şi unificat total şi deplin în limitele aproximative ale României Mari de Negru Vodă Cel Tânăr, care, după un război de eliberare de sub ocupaţia tătară, dus aproximativ patruzeci de ani, a fost încoronat Voievod în anul 1290. În documentele de cancelarie maghiare acest stat a primit numele Ungro-Vlahia, adică Vlahia Ungurească sau a ungurenilor, iar în documentele turco-tătare, a primit numele Kara-Vlahia (Vlahia Neagră) Aceste aspecte au fost menţionate cât se poate de exact de Ieromonahul Ştefan în cronica sa. Aşa cum specifică foarte exact letopiseţele, la încoronarea lui Negru Vodă Cel Tânăr (Radu Negru Voievod) în anul 1290, au venit să i se închine toţi conducătorii cnezatelor, voievodatelor româneşti din dreapta şi din stânga Oltului, din nordul şi din sudul Munţilor Carpaţi, care cu toţii, într-un fel sau altul, participaseră la războiul comun de eliberare. Acesta Read More …

NICOLAE ALEXANDRU

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI NICOLAE ALEXANDRU Mihail Negru Vodă a trăit şi domnit până în anul 1333; despre urmaşii săi, letopiseţele nu spun nimic. Basarab a trăit şi domnit până în anul 1352. Despre urmaşii săi, de asemenea, letopiseţele nu spun nimic. În schimb istoriografia, pe baza documentelor epocii, dar şi a descoperirilor arheologice, este mai darnică în informaţii cu privire la Dinastia Basarabilor. Urmaşul direct al lui Basarab a fost Nicolae Alexandru. Documentele istorice spun că Nicolae Alexandru a fost asociat la domnie de Basarab în anul 1343, după care a plecat la curtea regelui maghiar Ludovic de Anjou, succesorul lui Carol Robert de Anjou (decedat în anul 1342 la Visegrad), pentru a milita pentru reluarea legăturilor politice. În anii următori, Nicolae Alexandru a participat, alături de tatăl său şi de regele Ludovic de Anjou, la o campanie militară de proporţii împotriva tătarilor, în urma căreia ceea ce astăzi numim Basarabia a intrat sub stăpânirea domnitorilor români (fiind numită astfel după numele dinastiei Basarabilor) Nicolae Alexandru a devenit voievod după moartea lui Basarab, în anul 1352, domnind până în anul 1364. Referitor la succesorul lui Carol Robert de Anjou, Ludovic de Anjou, marele istoric Nicolae Iorga afirma următoarele: “în Ungaria, Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 13

13 – SUFLETUL Imediat după corpul duh se află situat sufletul. El înveleşte ca o dublură corpul duh. În actualul stadiu evolutiv, sufletul se manifestă doar pe durata unei singure existenţe. El se naşte imediat după prima respiraţie a omului în lumea materială. Sufletul este format, în total, din cinci elemente; cele cinci elemente sunt: steaua sufletului, corpul cauzal al sufletului, corpul sufletului – despre care am amintit anterior -, la care se adaugă alte două structuri şi anume „corpul conştienţei” şi „corpul conştiinţei”. Steaua sufletului este situată la nivelul laringelui. Ea poate fi observată în cazul în care omul deschide gura. Corpul cauzal al sufletului este un înveliş sferic, cam de mărimea unei mingi de ping-pong ce învăluie steaua sufletului ca un cocon albicios. Împreună, steaua sufletului şi corpul cauzal al sufletului formează o unitate. Corpul sufletului se formează la câteva secunde după momentul naşterii, ca o dublură albicioasă, de formă vag umanoidă, ce înveleşte corpul duh. La nivelul cuantic al sufletului mai există alte două corpuri distincte, care sunt vizibile clarverderii eterice: corpul conştiinţei şi corpul conştienţei. Corpul conştiinţei are forma unei flăcări, iar corpul conştienţei are forma unei oglinzi concave sau a unei antene parabolice, de dimensiunea Read More …

VLAICU VODĂ

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI VLAICU VODĂ Succesorul pe linie dinastică al lui Nicoale Alexandru a fost fiul său Vlaicu Vodă – slavizat Vladislav în documentele de cancelarie. Pe pecetea în limba latină a lui Vlaicu era scris: “Vladislav, cu mila lui Dumnezeu, voievod transalpin, ban de Severin, duce de Făgăraş”. Vlaicu a domnit, dacă este să dăm crezare istoricilor, din noiembrie 1364 până în 1374. Vlaicu a continuat faţă de regatul maghiar politica lui Nicolae Alexandru, fapt ce l-a determinat pe regele maghiar să-i declare război. În proclamaţia de la 5 ianuarie 1365, regele maghiar afirmă că Vlaicu, «imitând obiceiurile rele ale părintelui său», a luat titlul de domn, fară să ne recunoască de «stăpân natural», adică de suzeran. În consecinţă, toţi nobilii care datorează serviciul militar să se adune la Timişoara cu caii şi armele lor, spre a porni împotriva voievodului rebel şi a recăpăta ţara lui.” (5) Datorită faptului că Vlaicu Vodă era aliat cu Sracimir care domnea peste Bulgaria apuseană cu capitala la Vidin, regele maghiar l-a atacat mai întîi pe acesta din urmă, pe care l-a înfrânt, luându-l prizonier. În urma acestor victorii, regele Ludovic de Anjou a anexat Bulgaria de apus, pe care a unit-o cu Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 14

14 – CORPUL ETERIC La omul întrupat, prin suflet, se formează corpurile aurice derivate: corpul eteric, corpul emoţional, corpul astral, corpul mental inferior, corpul mental superior şi corpul spiritual. Primul corp auric derivat este corpul eteric. Corpul eteric reproduce structura şi înfăţişarea corpului material. De fapt, corpul eteric este dublura energetică perfectă a trupului material. Corpul eteric este cu câţiva milimetri mai mic decât corpul material. Deşi este mai mic decât corpul fizic, corpul eteric emite o radiaţie ce depăşeşte cu câţiva centimetri limita epidermei, în funcţie de nivelul de sănătate pe care omul îl are la un moment dat. Mulţi clarvăzători au observat aureola ce emană din corpul eteric, afirmând că dimensiunile sale depăşesc corpul material cu 10-15 centimetri. Acest fapt este inexact; corpul eteric este, întotdeauna, cu câţiva milimetri mai mic decât trupul material. Ceea ce depăşeşte, într-adevăr, limitele epidermei nu este corpul eteric, ci doar radiaţia sa, care, uneori, nu poate fi deosebită de corpul propriu-zis. Oricum, prin clarvederea infraeterică, nu se poate face o distincţie corectă între corpul eteric propriu-zis şi radiaţia sa. Pentru a le cerceta, trebuie folosită clarvederea eterică. Rolul corpului eteric este de a asigura buna funcţionare a trupului material. Fără existenţa corpului Read More …

RADU I NEGRU

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI RADU I NEGRU După Vlaicu Vodă a domnit Radu I, cel căruia mai târziu, pe timpul alcătuirii letopiseţelor, i-a fost alipit numele Negru, astfel că a fost confundat în cele din urmă, în mod intenţionat, cu Negru Vodă. Despre Radu I se ştie că deja domnea în anul 1378, căci în acel an a avut loc sfinţirea bisericii de zid a mănăstirii Tismana, el fiind consemnat drept primul ctitor. Din punct de vedere politic, chiar de la începutul domniei, Radu I a intrat în război cu regele Ludovic de Anjou. Cronica Carrarese, o cronică italiană citată de Constantin C. Giurescu, “vorbeşte de o expediţie pe care a făcut-o Ludovic, regele Ungariei, între 5 iulie şi 14 august 1377, împotriva lui «Radano prinzipo di Bulgaria infedelle». Dacă acest «Radano» e totuna cu voievodul muntean, aşa cum s-a presupus şi credem pe bună dreptate, atunci rezultă că se ajunsese chiar la război. Titlul de «prinzipo di Bulgaria» pe care-1 poartă Radu s-ar explica prin stăpânirea sa asupra Vidinului şi ţinutului înconjurător, stăpânire atestată – pretind unii cercetători – de o inscripţie slavă ce se găseşte în Biserica Domnească din Curtea de Argeş. Într-adevăr, această inscripţie – dacă a fost Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 15

15 – CORPUL FIZIC Următorul element al fiinţei umane este corpul fizic. Corpul fizic este mult prea bine cunoscut pentru a mai zăbovi asupra lui. Totuşi, se impun câteva consideraţii preliminare ce pot servi la înţelegerea modului în care se prezintă trupul material privit prin intermediul clarvederii. Prin intermediul clarvederii, tot ce poartă numele de materie se vede ca o aglomerare de bobiţe minuscule – miliarde şi miliarde de bobiţe, ce strălucesc diafan. Bobiţele strălucitoare sunt ceea ce fizicienii denumesc atomi. Prin clarvedere, trupul omenesc se vede aşadar ca un conglomerat format din atomi strălucitori. Sistemul circulator, sistemul nervos sau sistemul osos pot fi observate prin cea de-a doua vedere la fel de bine ca printr-un tomograf. Prin clarvedere, sistemul osos se vede ca şi cum ar fi format dintr-o substanţă strălucitoare de culoare argintie, aproape fosforescentă; toate petele întunecate reprezintă, la nivelul trupesc, disfuncţii majore. Sistemul muscular, care se suprapune peste cel osos, are culoarea roz, iar sistemul circulator are culoarea roşie, cu diferite variaţii de intensitate. Sângele, uneori, este roşu deschis, alteori este roşu închis. Sistemul nervos are o strălucire aparte, foarte vie, şi o coloratură diversă. Sistemul digestiv se prezintă în culori mai închise, tipul de aliment Read More …

RĂZBOIUL “ROZELOR”: DĂNEŞTII ŞI DRĂCULEŞTII

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI RĂZBOIUL “ROZELOR”: DĂNEŞTII ŞI DRĂCULEŞTII Urmarind linia genealogică a Dinastiei Basarabilor pot fi aflate câteva aspecte destul de interesante, care au darul de a mai limpezi cât de cât subiectul. Astfel, cu Marghita sau Margherita, Basarab Întâiul a avut două fiice, pe Teodora şi Ruxanda, şi un fiu, care i-a devenit succesor dinastic – Alexandru Nicolae Basarab, care a fost botezat catolic cu numele Alexandru, iar apoi când a trecut la ortodoxie cu numele Nicoale. Teodora a devenit soţia Ţarului Bulgariei, Ivan Alexandru (1331 – 1371), iar Ruxandra a devenit soţia Ţarului Serbiei, Ştefan Uroş (1321-1331), părintele lui Ştefan Duşan (1331-1355). La rândul său, Voievodul Nicolae Alexandru a fost căsătorit de două ori: cu prima soţie Maria, autohtonă de religie ortodoxă, a avut doi fii, pe Vladislav (Vlaicu) şi Radu I, succesorii săi la tron şi o fiică, Elisabeta care s-a căsătorit cu o rudă a regelui maghiar, ducele Vladislav de Oppelen. A doua soţie a fost Clara, de religie catolică, ce provenea din neamul conţilor de Doboka, banii maghiari ai Serverinului, cu care a avut două fiice: pe Ana, care s-a căsătorit apoi cu Ţarul bulgar de la Vidin, Ivan Straţimir (fiul Ţarului Ivan Alexandru) şi Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 16

16 – CORPUL EMOŢIONAL ŞI CORPUL ASTRAL Următoarea structură aurică ce compune fiinţa omenească este corpul emoţional. Corpul emoţional este situat imediat după corpul eteric. Totuşi, corpul emoţional nu copiază structura corpului fizic, precum corpul eteric. Corpul emoţional – ceea ce unii cercetători ai domeniului denumesc prin formula „corp senzitiv-emoţional” sau „suflet al senzaţiei” -, învăluie trupul material ca un halou colorat, format din formaţiuni energetice de diferite culori, în funcţie de starea emoţională a omului. El exprimă emoţiile, senzaţiile şi sentimentele primare ale omului. Nivelul corpului emoţional este apropiat de cel al trupului fizic. Corpul emoţional depăşeşte cu aproximativ şapte-zece centimetri limita trupului fizic. El se prezintă ca un balon ce imită imprecis trupul fizic, mult mai lat la umeri şi mai subţire în partea inferioară a trupului. Practic, corpul emoţional învăluie spaţial, omnidirecţional, trupul fizic. Energia specifică corpului emoţional este alcătuită din formaţiuni fumurii, de culoare roşie, galbenă şi albastră ce nu se amestecă între ele. Aceste formaţiuni energetice colorate, ce apar ca nişte norişori, emit sunete şi parfumuri diferite. Fiecare stare sufletească are o configuraţie specifică. În funcţie de starea emoţională a omului, norişorii coloraţi îşi schimbă rapid culoarea, vibraţia şi configuraţia, respectiv sunetul şi mirosul. Aceste Read More …

DAN I Vs. MIRCEA CEL BĂTRÂN

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI DAN I Vs. MIRCEA CEL BĂTRÂN Voievodul Dan I, care nu a domnit decât trei ani, fiind ucis într-o luptă, a fost făcut de Voievodul Radu cu Doamna Ana, al cărei nume apare în pomelnicul mănăstirii de la Câmpulung, dar a cărei origine este incertă, iar Mircea Cel Bătrân a fost făcut cu Calinichia (unii istorici afirmă că este vorba despre un nume monastic), de origine din Oltenia, unde avea mai multe moşii. Unii istorici, pe baza unei cronici sârbeşti foarte târzii (secolul al şaptesprezecelea), afirmă că Doamna Calinichia era de origine sârbă, identificând-o cu a patra fiică a cneazului Lazăr al Serbiei, dar această ipoteză a fost respinsă întrucât persoana în cauză a fost căsătorită cu altcineva. Doamna Calinichia a fost menţionată de două ori în hrisoavele mănăstirii Tismana; prima oară, într-un act nedatat, în care Voievodul Mircea “enumerând posesiunile mănăstirii, aminteşte şi satul Pesticevo “pe care l-a adaos mama domniei mele, Doamna Calinichia”. A doua oară, în hrisovul din 1392; aici se pomeneşte de “moara pe care a adaus-o mănăstirii mama domniei mele, Doamna Calinichia, la Bistriţa, care a fost întîi a arhimandritului Basea.” Faptul că Dan I şi Mircea Cel Bătrân au fost fraţi, Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 17

17 – CORPUL MENTAL Deasupra corpului astral se află alte două corpuri aurice, asemănătoare în privinţa compoziţiei energetice, dar distincte şi independente. Ambele pot fi numite corp mental. Primul corp, corpul mental inferior sau intelectul, reflectă doar gândurile legate de lumea materială şi de existenţa cotidiană. Al doilea corp este corpul mental superior, care reflectă gândurile abstracte, nelegate de existenţa cotidiană: gânduri ce privesc frumosul sau binele, ca esenţe atemporale şi aspaţiale. Primul dintre aceste corpuri, corpul mental inferior se prezintă ca un halou, mai mare în regiunea superioară a corpului, în special a capului, de culoare galbenă, în funcţie de nivelul de dezvoltare mentală a omului. Rolul corpului mental inferior este acela de a reflecta gândurile legate de lumea fizică. Corpul mental inferior combină, separă, sintetizează, analizează, motiv pentru care poate fi desemnat prin termenul de intelect. Corpul mental inferior este oglinda gândurilor omului. Energia fluidă a corpului mental inferior este foarte fină, precum fumul de ţigară. Are un miros puternic de iod. În momentul în care omul are o idee, chakra manipura emite o anumită vibraţie, iar în energia fluidă a corpului mental inferior se formează nenumărate explozii luminoase, ca nişte stropi coloraţi ce se aştern pe un Read More …

NEGRU VODĂ, VLAHUL CEL NEGRU

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI NEGRU VODĂ, VLAHUL CEL NEGRU Evenimentul întemeierii Ţării Româneşti şi, implicit, al descălecatului lui Negru Vodă a avut două componente: una istorică, iar cealaltă mistică. Componenta istorică, trecută deja în revistă, a fost reliefată de documentele oficiale ale cancelariilor vremii – ale coroanei maghiare, ale imperiului bizantin etc. În schimb, componenta mistică a fost dezvăluită cu precădere în unele documente bisericeşti (cronici, pomelnice, pisanii), în legendele populare şi, mult mai firav, în letopiseţe. În cele ce urmează va fi analizată, atât cât se poate, componenta mistică, care nu a prezentat nici un interes pentru istoriografia modernă, care este profană prin excelenţă. Eliminarea lui Negru Vodă Cel Bătrân, a lui Negru Vodă cel Tânăr şi a lui Mihail Negru Vodă – de fapt, a întregii Dinastii Negru, care a fost reprezentată schematic prin cele trei capete de negroizi cu faţa orientată spre stînga, cu panglici albe pe frunte, în heraldica scutului prezentat în Cronologia lui Levinus Hulsius (Nürnberg, 1596) – din istorie îi plasează pe aceştia în “galeria oropsiţilor”, adică în galeria marilor personalităţi ale trecutului care au fost izgonite din istorie, dar care au rămas în legende – precum a fost cazul de exemplu cu Kraiul Iovan, Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 18

18 – SISTEMUL DE PROTECŢIE ŞABLON ŞI CORPUL ETERIC SUPERIOR În afara structurilor aurice descrise anterior, mai există alte cinci corpuri aurice, diferite atât ca structură, cât şi din punctul de vedere al compoziţiei energetice. Aceste structuri aurice sunt, în ordine, următoarele: sistemul de protecţie şablon, corpul eteric superior, inima aurică, banda de lumină din jurul capului şi corpul haric al plaselor mesianice. Toate aceste corpuri aurice par a transcende structura aurică a corpurilor interioare şi a corpurilor derivate. Ele formează o categorie aparte de structuri aurice, astfel că vor fi tratate separat. Sistemul de protecţie şablon nu este un corp propriu-zis, ci un sistem de linii energetice, de formă globulară ce se suprapun, constituind o reţea de plase care încadrează întreaga aură. Acestă structură are o frumoasă culoare albastră-verzuie închisă. Privit de la distanţă, sistemul de protecţie şablon are forma unui glob alungit la ambele capete, fiind format din mii şi mii de fire strălucitoare. El este susţinut de linia divină. Sistemul de protecţie şablon emite neîncetat un sunet asămănător celui produs de mii de chibrituri ce se aprind necontenit, unul după altul. Mirosul emis de această structură este asemănător oxigenului curat, ce poate fi respirat pe vârfurile munţilor. Read More …

ELIMINAREA LUI NEGRU VODĂ DIN ISTORIE

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI ELIMINAREA LUI NEGRU VODĂ DIN ISTORIE Există dovezi că s-a dorit la un moment dat să fie ştearsă amintirea lui Negru Vodă Cel Bătrân nu numai ca nume, ci şi ca imagine. După câte se pare, în ziua de astăzi mai există un singur portret ce ar putea fi atribuit lui Negru Vodă, acesta fiind şi astăzi observat la Biserica Domnească de la Curtea de Argeş. Este vorba despre acel misterios “Cavaler fără chip” pictat pe unul dintre stâlpii de susţinere din imediata vecinătate a catapetesmei Bisericii Domneşti; cineva a şters la un moment dat cu un şpaclu chipul şi o parte din capul cavalerului în ţinută princiară pictat pe acel stâlp; după toate probabilităţile şi având în vedere cele afirmate anterior, acel cavaler nu a fost altul decât Negru Vodă. Cel ce a râcîit cu un şpaclu chipul lui Negru Vodă avea tot interesul ca privitorii să nu-i observe culoarea chipului, care probabil a fost redată în frescă aşa cum era în realitate, adică negricioasă. Mai trebuie menţionat că oamenii negri, adică cu pigmentul pielii întunecat – a căror existenţă reală în trecutul realativ recent al arealului carpato-danubiano-pontic este în afară de orice îndoială -, au Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 19

19 – INIMA AURICĂ ŞI BANDA DE LUMINĂ DIN JURUL CAPULUI Inima aurică este un element al structurii aurice despre care, cel puţin până în acest moment, nu s-a mai spus nimic. Inima aurică ţine de nivelul cuantic al corpului duh. În limbajul omenesc, termenul de inimă aurică este, desigur, impropriu, fiind folosit mai mult în sensul metaforic de inimă a fiinţei decât de inimă ca organ fizic. Termenul de inimă aurică este dat de către Îngerii Veghetori din lumea eterică, dar termenul cel mai adecvat înţelegerii noastre omeneşti pare să fie cel de „inimă a fiinţei”. Să ne imaginăm că, în jurul trupului nostru, la o distanţă de câţiva centimetri de trup, chiar la nivelul inimii fizice, se află o bilă luminoasă care execută o mişcare de rotaţie continuă. Această bilă aurică are diametrul de aproximativ 3-4 milimetri. Ce este interesant la bila strălucitoare pe care Îngerii Veghetori din lumea eterică o denumesc inimă aurică, este faptul că, rotindu-se cu mare viteză în jurul trupului, emite un „bip” foarte scurt în momentul în care ajunge în dreptul inimii fizice. În ansamblu, inima aurică arată ca un satelit minuscul care orbitează cu viteză în jurul trupului şi care, la fiecare Read More …

OAMENII ROŞII DIN TERRA BLACORUM

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI OAMENII ROŞII DIN TERRA BLACORUM Faptul că Negru Vodă a fost negricios la faţă şi a făcut parte din categoria pe care am denumit-o, deloc metaforic, „Harap Alb”, adică „Negrul Alb”, nu trebuie să constituie un motiv de mirare, deşi poate fi încadrat în categoria enigmelor; istoria poporului român ascunde multe alte enigme, la fel de surprinzătoare. O altă enigmă, din aceeaşi categorie, a fost relatată de un călugăr cisterician care a trăit în secolul al treisprezecelea, pe nume Albericus, care menţiona prezenţa, în jurul anului 1235, a unor călăreţi înarmaţi, de culoare roşie în proximitatea mănăstirii Cârţa, care se află în Ţara Făgăraşului – deci, destul de aproape de Câineni -, acolo unde sursele documentare maghiare plasau existenţa, la începutul celui de-al treisprezecelea secol, a unei Terra Blacorum şi a unei păduri locuite de români, denumită Silva Blacorum. Astfel, în anul 1235, în apropierea mănăstirii Cârţa, pe atunci o filială a unei abaţii din Liege, călugării cistericieni de acolo au avut surpriza să fie vizitaţi, aşa cum mărturisesc mai multe documente ale epocii, de o mică oştire formată din aproximativ două sute de călăreţi roşii. Fiind goniţi de călugări, călăreţii roşii s-ar fi refugiat într-o peşteră. Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI -20

20 – CORPUL HARIC AL PLASELOR MESIANICE În afara structurilor aurice descrise anterior, mai există o ultimă structură aurică, ce apare doar în anumite momente. Ea nu este generată de sistemul aurei omului, ci este independentă. Această structură aurică este corpul haric al plaselor mesianice. Corpul haric al plaselor mesianice se formează doar în momentul în care omul rosteşte cu voce tare Numele lui Iisus Hristos. Corpul haric al plaselor mesianice este format din două plase mesianice distincte: o plasă interioară, de culoarea metalului topit – culoarea Soarelui la răsărit – şi o plasă exterioară, de culoare albă strălucitoare. Plasa interioară, de culoarea metalului topit, are o grosime cam de un lat de palmă, fiind alcătuită din formaţiuni noroase. Plasa exterioară are cam aceeaşi grosime, fiind alcătuită din miliarde de biluţe – de genul atomilor materiali -, care se deplasează foarte repede şi care se ciocnesc între ele. Aspectul plasei exterioare este de o claritate excepţională, fiind oarecum asemănătoare cu mii şi mii de cristale foarte fine de gheaţă ce se formează instanteneu la temperaturi joase. Plasa exterioară este legată de chakra inimii. În momentul în care un om rosteşte cu voce tare numele Iisus, se formează plasa mesianică de Read More …

POVESTEA VREMURILOR DE DEMULT

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI POVESTEA VREMURILOR DE DEMULT Scrierile Evului Mediu constatau existenţa unei etnii (seminţii) numeroase formată din oameni cu pielea roşie sau arămie (mediteraneeană în sensul folosit astăzi) care locuia un teritoriu foarte întins: din nordul Crimeii până la Marea Adriatică, din Ucraina până la Munţii Balcani, de la Marea Neagră până în apropiere de Vistula. Epicentrul teritoriului locuit de oamenii cu piele arămie, care pot fi denumiţi după terminologia basmelor şi legendelor populare oameni „roş”, a fost situat în Munţii Carpaţi. Această etnie „roşie” ce a stăpânit peste mai bine de jumătate din Europa şi Eurasia, este urmaşa triburilor dacice, carpice şi costobocice de odinioară şi, evident, este strămoaşa poporului român de astăzi. Strict vorbind, această etnie roşie poate fi considerată mai mult urmaşa carpilor decât a dacilor ori a costobocilor. După cum se ştie, dacii erau în mare parte blonzi (sau oricum, aşa sunt înfăţişaţi de scrierile antice), dar carpii (care erau superiori ca număr dacilor), aveau pielea arămie. Dacă dacii locuiau cu precădere în zona Munţilor Orăştiei, carpii, despre care există puţine documente istorice, au locuit la început în teritoriile împădurite ale Munţilor Carpaţi (Meridionali şi Orientali), în partea de nord şi de est a Munteniei, Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 21

21 – IZVORUL DE LUMINĂ Deasupra tuturor fiinţelor din cosmos, se află Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului. Dumnezeu este Unu în Fiinţă, dar întreit ca Persoană. Există două forme de manifestare sau ipostaze ale lui Dumnezeu. Cele două forme de manifestare sau ipostaze sunt numite, în limba fiinţelor din lumea eterică, IŞŞ şi Hauti. Prima ipostază, denumită IŞŞ de către fiinţele din lumea eterică, se referă la Dumnezeu nemanifestat. Aspectul nemanifestat al lui Dumnezeu nu poate fi perceput de către oameni şi nici de către îngeri. IŞŞ nu are formă umanoidă şi nimeni – nici chiar Îngerii – nu l-a cunoscut până în prezent. IŞŞ – Creatorul a tot ce există, a tot ce se vede şi a tot ce nu se vede – este „dincolo de formă”; după o formulare din lumea eterică, IŞŞ este „dincolo de dincolo”. Altfel spus, Dumnezeu nemanifestat – IŞŞ – locuieşte în Lumea fără formă, care este dincolo de energie, dincolo de substanţă, dincolo de orice caracteristici care, pentru noi, oamenii, pot desemna ceva. Dacă pentru concepţiile materialiste actuale, Dumnezeu este, în cel mai bun caz, doar o „energie”, pentru fiinţele din lumea eterică, Dumnezeu – IŞŞ – reprezintă Temelia eternă, fără de Read More …

CUMANI, COMANI SAU DRACOMANI ?

ÎNTEMEIEREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI CUMANI, COMANI SAU DRACOMANI? Un subiect extrem de controversat îl constituie cucerirea unei întins teritoriu din arealul carpato-danubiano-pontic, la mijlocul Evului Mediu, de către o populaţie de origine asiatică, cumanii. Odiseea migrării cumanilor asiatici dinspre estul îndepărtat spre arealul carpato-danubiano-pontic a fost surprinsă fragmentar de istoriografie. La începutul secolului al IX-lea cumanii se găseau între Ural şi Volga, pentru ca la finalul aceluiaşi secol să migreze deja in corpore în teritoriul dintre Don şi Nipru, acolo unde au înfiinţat un mare stat denumit Cumania Albă. Ceva mai târziu, în urma unei bătălii celebre dusă împotriva mongolilor, bătălia de la Kalka (1223), cumanii s-au refugiat spre apus, aşezându-se într-un vast teritoriu situat între Nipru, Dunăre şi Munţii Carpaţi, teritoriu denumit în vechile surse Cumania Neagră. Pe teritoriile Moldovei şi Ţării Româneşti centrul principal de putere al cumanilor a fost situat în Ţara Făgăraşului (Terra Fagarasiensis), acolo unde a fost înfiinţată în anul 1229 o Episcopie cumană catolică – Episcopia de la Milcovia. De acolo, cumanii au exercitat o dominaţie de aproximativ trei secole asupra Ţării Româneşti şi Moldovei. În cele din urmă, o parte a cumanilor, sub conducerea unui conducător pe nume Kuten, a migrat în Ungaria, fiind Read More …