PROLOG – ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PROLOG – ADDENDA Deşi este o carte de sine stătătoare şi poate fi citită ca atare, această carte face parte dintr-un ciclu de cărţi care are scopul, poate inedit pentru mulţi cititori, de a prezenta în mod experimental, sub forma unor eseuri, istoria strămoşilor poporului român din trei perspective diferite: spirituală, istoriografică şi mitologică. Prima carte a acestui ciclu, ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI prezintă, sub forma unor eseuri, istoria strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă spirituală. A doua carte a ciclului, DACIA PRIMORDIALĂ, prezintă istoria poporului român dintr-o perspectivă istoriografică, iar a treia carte a ciclului, intitulată ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE, prezintă istoria strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă mitologică. Cartea ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI prezintă istoria timpurie a strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă spirituală. Informaţiile de natură spirituală ce au stat la baza realizării acestei cărţi îi aparţin clarvăzătorului Eugen Nicolae Gîscă, cu care autorul acestor rânduri a colaborat în perioada 2000-2006 la realizarea ciclului de cărţi intitulat FORŢĂ CONTRA FORŢĂ. O parte din informaţiile de ordin spiritual conţinute în ciclul de cărţi menţionat au servit drept bază de pornire în realizarea prezentei cărţi. De-a lungul anilor 2017 şi 2018, clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă a mai oferit cu amabilitate autorului Read More …

RĂZBOI ÎN CER, RĂZBOI PE PĂMÂNT

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI RĂZBOI ÎN CER, RĂZBOI PE PĂMÂNT  O dată cu emiterea de către oamenii întrupaţi a primelor energii de intenţie negative şi cu blocarea Porţii alfa, prima perioadă a celui de-al patrulea ciclu s-a încheiat. În mod firesc, chiar la debutul celei de-a doua perioade, în condiţiile blocării Porţii alfa, n-au mai fost atrase la întrupare în planul cuantic material spirite pure, ci duhuri de oameni cu duhul virusat în ciclurile anterioare. Oamenii cu duhul virusat au făcut parte dintre supravieţuitorii care, la marea disoluţie, se aflau în haos, în iaduri, în regatul morţilor vii şi în regatele văzduhului. Totuşi, în epocile ce au urmat, întrupându-se în palierul cuantic material, oamenii cu duhul virusat s-au manifestat în mod diferit. Unii dintre ei au ales să respecte legile cosmosului, motiv pentru care, în timp, s-au “cuminţit”, făcând paşi importanţi spre Lumină. O altă parte – cea mai numeroasă – s-a aliat iarăşi cu fiinţele întunecate, astfel că au generat naşterea în lumea materială a unor fiinţe omeneşti foarte rele ce pot fi desemnate prin expresia “sămânţa cea rea” (“purtători ai seminţei răului”). Prin oamenii purtători ai seminţei răului, nedreptatea şi, implicit, întunecimea s-au răspândit iarăşi în lumea materială, la Read More …

PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE La marea disoluţie s-a produs retragerea Duhului Sfânt – Cel care insuflă viaţa, a treia Persoană a Sfintei Treimi: Lumina – din creaţie. Totuşi, retragerea Duhului Sfânt a afectat doar ceea ce se afla la nivelul planului cuantic material, dar nu a afectat palierul cuantic eteric sau palierul cuantic infraeteric. Marea disoluţie nu a afectat nici Centrele de putere, după cum nu a afectat ceea ce se afla în afara Oceanului de Lumină: haosul şi iadurile. Doar protopământul şi-a încheiat existenţa. La marea disoluţie, toate duhurile omeneşti care se aflau întrupate la nivelul palierului cuantic material, pe protopământ, au fost eliminate, iar spiritele lor au fost resorbite în Lumea fără formă. Nu au supravieţuit decât acele fiinţe omeneşti pe care marea disoluţie le-a surprins în afara palierului cuantic material. Fiinţele omeneşti care au supravieţuit marii disoluţii pot fi clasificate în mai multe categorii. Fiecare categorie de fiinţe omeneşti a supravieţuit marii disoluţii din motive diferite. Mecanismul a fost diferit de la o categorie la alta, dar în linii generale procesul supravieţuirii s-a desfăşurat la fel ca în ciclurile cosmice anterioare. Prima categorie de fiinţe omeneşti care a supravieţuit la marea disoluţie a fost Read More …

AL DOILEA RĂZBOI AL CERULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI AL DOILEA RĂZBOI AL CERULUI La scurt timp după întemeierea de către forţele răului a Centrului de putere al întunericului situat în vechea Mesopotamie, între fluviile Tigru şi Eufrat, a venit prima reacţie a Primordialilor Luminii. Ca răspuns la ofensiva forţelor răului în lumea materială, câţiva Primordiali ai Luminii (sau mesageri ai acestora) şi-au părăsit habitatul pentru a călători de-a lungul şi de-a latul protopământului de atunci, cu scopul nobil de a-i scoate pe oameni de sub influenţa răului. În acea perioadă de timp, oamenii obişnuiţi uitaseră căile ce duc spre cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu şi modul de a se comporta în conformitate cu Ordinea cosmosului; uitaseră chiar şi de existenţa Adevăratului Dumnezeu. În aceste condiţii, mesagerii Centrului de putere al Luminii au străbătut pământul în lung şi-n lat ca misionari ai Adevăratului Dumnezeu. Fiind însă alungaţi de mai peste tot, misionarii Luminii s-au întors în propriul habitat fără rezultate notabile. Raportul către fraţii lor a fost sumbru: oamenii au căzut total pradă forţelor răului, comportându-se total în afara Ordinii cosmosului – Poruncile lui Dumnezeu. Această acţiune a Primordialilor Luminii s-a desfăşurat chiar în timpul existenţei trupeşti a lui Adam şi a Evei. În acea perioadă, Adam şi Read More …

PRIMORDIALII LUMINII

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PRIMORDIALII LUMINII Nu toţi oamenii din primele două generaţii s-au îmbolnăvit de boala numită “despărţirea de Dumnezeu”. Au existat – există şi în prezent – oameni care n-au căzut niciodată sub influenţa Celui rău. Oamenii despre care este vorba au făcut parte din primele două generaţii – care au apărut în primele două cicluri ale cosmosului -, motiv pentru care pot fi denumiţi prin expresia Primordiali ai Luminii. Această categorie de oameni a continuat să existe în cosmosul lui Dumnezeu şi chiar să se manifeste în palierul cuantic material de la începuturi şi până în prezent. Primordialii Luminii au existat permanent în Pacea lui Dumnezeu; ei reprezintă contrapartea luminoasă a Primordialilor întunecaţi. Primordialii Luminii şi, în general, oamenii din primele două generaţii au capacităţi psiho-mentale şi spirituale (siddhisuri) redutabile. Chiar la începutul ciclului al treilea, pe protopământul eterizat, Primordialii Luminii din primele două generaţii s-au coagulat într-o grupare ce a ales să locuiască un teritoriu strict delimitat pe cuprinsul pământului material – un teritoriu ce poate fi considerat drept sacru. În condiţiile în care mediul din restul pământului s-a densificat, mediul din acest teritoriu şi-a păstrat caracteristicile paradisiace originare, astfel că a rămas eterizat. Acesta a fost, Read More …

PROTOPĂMÂNTUL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PROTOPĂMÂNTUL Planul lui Dumnezeu era ca Adam şi Eva să procreeze în condiţii optime din punctul de vedere al Legilor cosmosului – Poruncile lui Dumnezeu -, care formează Ordinea cosmosului. Planul lui Dumnezeu era, de asemenea, ca progeniturile ce trebuiau să vină la întrupare în urma unirii dintre Adam şi Eva să fie spirite pure provenite din Lumea fără formă. Din Lumea fără formă, spiritele pure pot pătrunde direct în lumea materială printr-un singur loc: un portal de lumină ce poartă numele de Poarta alfa. Poarta alfa este introdeschiderea unui culoar spaţio-temporal (shortcut) ce face legătura dintre lumea materială şi Lumea fără formă. Poarta alfa are un miez şi o radiaţie circulară de lumină. Din punctul de vedere al poziţionării în cosmosul material, Poarta alfa se află undeva deasupra Soarelui fizic – cam la un minut şi câteva grade deasupra Soarelui. Poarta alfa este vizibilă unui clarvăzător doar atunci când Soarele este la răsărit.  În afară de Poarta alfa, care este o poartă luminoasă, mai există o poartă: Poarta întunecată. Această poartă se află într-o poziţie opusă Porţii alfa, Soarele fiind la mijloc. Dacă Poarta alfa poate fi observată de un clarvăzător doar la răsăritul Soarelui, Poarta Read More …

EDENUL MATERIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI EDENUL MATERIAL Energia de intenţie emisă de Adam primordial-Hallshithan nu poate fi comparată în mod strict cu o simplă rază laser întunecată; se poate afirma că în acea rază era chiar Adam primordial-Hallshithan în plinătatea sa întunecată. Acolo unde se deplasează energia de intenţie a lui Adam primordial-Hallshithan, acolo este şi Adam primordial-Hallshithan (cei doi formau o unitate, astfel că pot fi consideraţi o singură persoană; declinarea se va face la singular). Adam primordial-Hallshithan se deplasează împreună cu energia sa de intenţie – el este propria sa energie de intenţie (acelaşi lucru poate fi spus cu privire la orice fiinţă îngerească). Deşi acea energie de intenţie era doar o părticică infimă din fiinţa lui Adam primordial-Hallshithan, acesta era în întregime în ea. Acest aspect are la bază principiul holografiei: orice parte conţine întregul; întregul se reflectă integral în cea mai mică dintre părţile sale. De aceea, chiar în secunda emiterii acelei energii, Adam primordial-Hallshithan s-a deplasat instantaneu, împreună cu energia sa de intenţie, din haos lângă Eva. Adam primordial-Hallshithan a emis energia de intenţie întunecată în prima fracţiune de secundă după ce Adam şi Eva au emis propria lor energie de intenţie. Totul s-a petrecut extrem de Read More …

HAOSUL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI HAOSUL Haosul este o negaţie a Oceanului de Lumină. Haosul este opusul Oceanului de Lumină. Haosul este o antilume, în care domneşte dezordinea. Fiind situat în afara Oceanului de Lumină, haosul a devenit locuinţa permanentă a tuturor celor care s-au întunecat. Dacă ne-am reprezenta Oceanul de Lumină ca o imensă sferă aurică de forma planetei Saturn, atunci ar trebui să ne reprezentăm haosul ca fiind asemănător cu inelul format din praf şi pulbere, ce o înconjoară. Fireşte, comparaţia cu inelul lui Saturn implică doar o reprezentare spaţială, care doar sugerează modul în care haosul s-a format ca o contraparte a Oceanului de Lumină. Haosul este ca un fel de buncăr, fiind format din mai multe niveluri suprapuse. Între nivelurile suprapuse ale acestui buncăr imens nu există căi de comunicare. Fiecare nivel al buncărului numit haos are propria sa ieşire, ca un fel de scurtătură (în limbajul informaticii: shortcut), prin intermediul cărora fiinţele dinăuntru pot comunica cu exteriorul. În antiteză cu haosul, Oceanul de Lumină este un cosmos – vechii filosofi greci desemnau prin termenul de “kosmos” o lume organizată -, care are la bază anumite legi de funcţionare; legile de funcţionare ale kosmosului pot fi înţelese ca Read More …

PRIMUL RĂZBOI DIN CERURI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PRIMUL RĂZBOI DIN CERURI Dumnezeu a creat lumea potrivit liberului Său arbitru, în urma unei Intenţii, manifestată în Spiritul Său. Intenţia lui Dumnezeu a presupus emiterea unei energii modulate informaţional. Fiind creaţi după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, oamenii au dobândit, la rândul lor, capacitatea de a emite intenţii potrivit liberului arbitru. Evident, este o mare deosebire între intenţiile lui Dumnezeu şi intenţiile oamenilor, dar principiul de funcţionare este identic. Orice intenţie a unei fiinţe omeneşti presupune emiterea unei energii ce poate fi denumită energie de intenţie. Energiile de intenţie sunt emise instantaneu de spiritul omului. Energiile de intenţie se manifestă ca nişte străfulgerări scurte, foarte intense, ce pornesc din spiritul oamenilor (situat în centrul pieptului), ca nişte raze laser. O perioadă de timp, în cel de-al patrulea palier cuantic, cei nouă sute de oameni ai primei generaţii, în frunte cu Adam primordial şi cu cei nouă oameni primordiali au convieţuit alături de îngeri şi de spiritele naturii în fericire şi pace; aceasta a fost “pax divina” – Pacea lui Dumnezeu. Totuşi, la un moment dat, s-a produs prima disfuncţionalitate în cosmosul lui Dumnezeu: revolta simultană a primului om, Adam primordial şi a doi din cei 21 Read More …

ADAM PRIMORDIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI ADAM PRIMORDIAL Cosmosul actual – care este al treilea cosmos – este creaţia lui Dumnezeu prin intermediul celei de-a treia Persoane – Lumina sau Sfântul Duh. Cosmosul actual poate fi denumit Oceanul de Lumină. Istoria Oceanului de Lumină a fost îndelungată. În Oceanul de Lumină s-au format, succesiv, cinci paliere cuantice. Primul palier cuantic al Oceanului de Lumină este cel în care Dumnezeu a rostit Cuvântul dintru Începuturi – Sunetul primordial. Acesta a fost Palierul cuantic primordial sau Lumea fără formă. Dintr-o perspectivă spaţială (spaţiul ca “formă umană de reprezentare”, precum l-a definit cândva filosoful german Immanuel Kant) se poate afirma că Palierul cuantic primordial face parte din Oceanul de Lumină, adică este situat în interiorul acestuia. Totuşi, dintr-o perspectivă holografică, multidimensională, se poate afirma cu acelaşi temei că Palierul cuantic primordial este situat dincolo de Oceanul de Lumină – ceea ce poate constitui un paradox. Din această perspectivă holografică se poate afirma, de asemenea, că Palierul cuantic primordial precede toate Oceanele (de sunet, de miros şi de lumină), fiind situat dincolo de cunoaşterea omenească. Cu acelaşi temei se poate face afirmaţia că palierul cuantic primordial este un palier de legătură (sau comun) între cele trei Oceane: Read More …

DUMNEZEU: ALFA ŞI OMEGA

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI DUMNEZEU: ALFA ŞI OMEGA Începutul este Dumnezeu, creatorul cerului şi al pământului, a celor văzute şi a celor nevăzute. Dumnezeu este unic, infinit, etern, fără de început şi fără de sfârşit. Dumnezeu este originea a tot ce există. Dumnezeu este fără formă, cuprinzând în sine fiinţa şi nefiinţa – adică atât pe cele ce sunt, cât şi pe cele ce nu sunt, iar mintea omenească nu-L poate cuprinde, nici înţelege. La început, cu mult timp înainte de formarea cosmosului material, fiinţa doar Dumnezeu. O lungă perioadă de timp, Dumnezeu a fiinţat în Sine. În afara lui Dumnezeu, exista Nimicul. Nimicul poate fi caracterizat prin lipsa oricăror determinaţii: spaţialitate, temporalitate, finalitate, cauzalitate etc. La un moment dat, care pentru mintea omenească limitată poate fi considerat momentul “zero” al creaţiei, Dumnezeu a manifestat, în inima Fiinţei Sale (inimă, ca organ spiritual – ca centru al fiinţei), Intenţia de a crea cosmosul. Exteriorizarea Intenţiei sale s-a manifestat printr-o emisie de energie – o energie modulată informaţional. Pentru a crea cosmosul în conformitate cu Intenţia Sa, Dumnezeu, care este fără formă şi infinit, s-a manifestat pe Sine ca spirit, într-o formă sferică, fără a înceta să fie ceea ce este. Astfel, Read More …

CENTRELE DE PUTERE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CENTRELE DE PUTERE Fiind un subiect inedit şi în, acelaşi timp, fundamental în înţelegerea trecutului umanităţii pe pământ, despre constituirea enclavelor unde s-au constituit Centrele de putere se poate discuta şi scrie foarte mult. Ca elemente definitorii în istoria umanităţii, Centrele de putere nu pot fi înţelese în mod corespunzător decât dacă, în prealabil, este înţeleasă alcătuirea planului cuantic material. Încă de la început, trebuie reiterat faptul că enclavele unde s-au constituit Centrele de putere sunt situate la nivelul planului cuanatic material, dar nu la nivelul aspectului mineral al acestuia, ci la un nivel mult mai subtil; ele sunt formate dintr-o materie mult mai elevată, fiind oarecum asemănătoare cu energia din care este compus palierul infraeteric din ziua de astăzi.  Totuşi, nu este vorba despre energie infraeterică, ci – pur şi simplu – despre o materie diafană, eterizată. Evident, trupurile oamenilor ce populau şi populează aceste enclave în care s-au constituit Centrele de putere erau şi sunt formate din aceeaşi materie diafană. Fireşte, nici materia din ziua de astăzi nu este aceeaşi cu cea care exista în perioada ante sau imediat postdiluviană; materia din ziua de astăzi este mult mai grosieră, mult mai densă decât cea care Read More …

MONOTEISMUL PRIMORDIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI MONOTEISMUL PRIMORDIAL Probabil că mulţi critici vor eticheta un astfel de demers prin folosirea termenului de dualism sau maniheism, la care vor adăuga epitetul “naiv”. Criticii vor zâmbi probabil cu un aer de superioritate în colţul buzelor, spunând că au mai fost cazuri şi în trecut în care s-au folosit astfel de etichetări, că astfel de apelaţii sunt naive, că lumea modernă este structurată cu totul altfel decât în vechile basme cu zmei şi feţi-frumoşi; şi nu, în cele din urmă, criticii vor întreba, cu acelaşi zâmbet maliţios, dacă printre etichetările maniheiste de negru şi alb, nu cumva există şi nuanţe de gri, bej şi alte culori intermediare. Vor mai întreba, fireşte, ceea ce-i doare cel mai tare: cum îşi poate permite un autor să eticheteze în acest fel evenimente ori personaje ale trecutului (sau, eventual, ale prezentului). Şi mai ales, vor întreba: de unde are un autor autoritatea de a pune astfel problema. Şi, nu în cele din urmă, vor întreba care sunt criteriile pe baza cărora se pot face astfel de etichetări. După cum poate remarca orice cititor imparţial, lipsit de prejudecăţi, de-a lungul acestei cărţi s-a pus un accent deosebit pe un anumit tip Read More …

REGATELE LUMINOASE ALE BABELOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI REGATELE LUMINOASE ALE BABELOR Evenimentele desfăşurate la începutul formării lumii materiale sunt destul de greu de descris în cuvinte adaptate înţelegerii oamenilor din ziua de astăzi. În cele ce urmează vor fi punctate doar acele evenimente cât de cât comprehensibile. Aşa cum a fost menţionat, în prima parte a existenţei sale, pământul era eterizat; abia în a doua parte s-a densificat – s-a mineralizat. Mineralizarea nu s-a produs însă simultan pe tot pământul, ci treptat, enclavă cu enclavă, zonă cu zonă. Deşi acest proces este destul de greu de explicat în termeni ştiinţifici, există astăzi savanţi care s-au apropiat mult de înţelegerea acestui fenomen. Unul dintre aceşti savanţi a fost americanul William Tiller, profesor la Universitatea Stanford, care afirma că universul s-a format dintr-un câmp subtil – o energie subtilă pe care a denumit-o „Câmpul universal fundamental” – care s-a densificat treptat de-a lungul mai multor paliere sau planuri cuantice „paralele”; după cum afirmă autorul citat, cosmosul are nouă paliere cuantice. Profesorul William Tiller considera că fiecare palier are propriile sale legi de funcţionare, operând într-un cadru spaţio-temporal specific: “fiecare palier se supune unor legi complet diferite, care au caracteristici radiative (de emisie şi de absorbţie) unice Read More …

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE Fenomenul de materializare (mineralizare) zonală şi progresivă a generat o stratificare accentuată a structurii matriciale a pământului care, în acea perioadă, a ajuns să fie format din trei tipuri de enclave: primul tip era eterat, precum moşiile Babelor (format din “hidrogen” în sensul comparaţiei menţionată anterior), inaccesibil percepţiei oamenilor obişnuiţi, al doilea tip era semieterat (format din “heliu”), iar al treilea era densificat într-un grad mai mare ori mai mic, dar pe cale de a se mineraliza complet (format din “carbon”). În acea perioadă pământul arăta aproximativ ca în ziua de astăzi, cu singura deosebire că din loc în loc existau zone formate dintr-un fel abur eterat. Trebuie însă specificat că enclavele eterate ale moşiilor Babelor erau situate chiar la nivelul solului palierului cuantic material, iar această precizare poate fi înţeleasă pe deplin doar dacă se ia în considerare faptul că în etapa următoare de densificare s-a produs unul dintre cele mai bizare fenomene din întreaga istorie a pământului: enclavele eterate ale Babelor s-au înălţat deasupra solului; este vorba despre o înălţare la distanţe ce variază între câţiva metri şi zece-douăzeci de metri. Trebuie făcută această precizare datorită faptului Read More …

FIII OAMENILOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI FIII OAMENILOR Actualmente, între oamenii interesaţi de aspectele spirituale ale cosmosului, adică între acei oameni care nu se mulţumesc cu informaţii generale ce privesc doar lumea materială, există o dispută aproape fără de sfârşit. Disputa este între cei care susţin că oamenii se pot reîncarna şi cei care susţin că oamenii au o singură existenţă în lumea materială. Cine are dreptate ? Răspunsul, poate uimitor pentru mulţi, este că ambele categorii au dreptate: există fiinţe omeneşti care se reîncarnează, după cum există şi fiinţe omeneşti care nu se reîncarnează. Fireşte, întrebarea imediată pe care şi-o pun oamenii interesaţi de aceste subiecte ar fi următoarea: dacă este adevărată o asemenea afirmaţie, cum de-a fost cu putinţă să apară în cosmos două categorii atât de diferite de oameni ? Mai cu seamă că, pentru mulţi oameni interesaţi de aspectele spirituale, o asemenea afirmaţie nu este logică. Totuşi chiar dacă, aparent, nu există o logică în aceste afirmaţii, poate fi adus la cunoştiinţa cititorilor un set de argumentaţii ce poate fi urmărit foarte uşor; singura condiţie pentru a-l aprofunda este renunţarea la orice idee preconcepută. Acest set de argumentaţii poate fi sintetizat astfel. Prima categorie de fiinţe omeneşti este compusă Read More …

CEI DIN MORMINTE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CEI DIN MORMINTE     Oamenii cerului, a căror patrie este cerul, sunt formaţi din spirit şi duh sau, mai exact spus, dintr-un duh de formă umanoidă purtător de spirit.  Duhul purtător de spirit al unui om al cerului a fost creat de către Dumnezeu în “cer”, adică pe paliere cuantice superioare ale cosmosului. În urma virusării duhului datorită nerespectării Poruncilor lui Dumnezeu, oamenii cerului au nevoiţi să intre în circuitul reîncarnărilor în palierul cuantic material. În palierul cuantic material, duhurile purtătoare de spirite ale oamenilor cerului sunt atrase la întrupare de energiile de intenţie emise de părinţi în răstimpul actului sexual ce are drept finalitate procreaţia. În momentul naşterii unui om al cerului în palierul cuantic material se formează sufletul şi, evident, trupul material. La scurt timp după naştere, din suflet se formează mai multe învelişuri aurice de formă ovoidală, mai mari decât trupul material, care au fost denumite de cercetătorii domeniului astfel: corp eteric (responsabil cu menţinerea vieţii trupului material), corp emoţional, corp astral, corp mental, corp mental superior, corp spiritual etc. După existenţa oamenilor cerului în palierul cuantic material, urmează, fireşte, decesul. La deces, învelişurile aurice ovoidale – emoţional, astral, mental – sunt resorbite în Read More …

PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI Una dintre cele mai dificile încercări este de a argumenta în mod corespunzător subiectul foarte delicat al existenţei celor două categorii de oameni: oamenii cerului şi oamenii pământului (fiii oamenilor). Acest subiect este cu adevărat o piatră de poticnire, dacă nu este explicat corespunzător. Pentru publicul de astăzi, existenţa celor două categorii de oameni este un subiect cât se poate de insolit. Nu este totuşi un subiect nou, ci foarte vechi, dar nu a fost spus foarte des în epoca modernă. În mod aparent se poate deduce că acest subiect constituie un mister, dar o atare interpretare nu este întru-totul adevărată. Nu este întru-totul adevărată datorită faptului că, de-a lungul vremurilor, a fost totuşi cunoscut de unii iniţiaţi, deşi nu a fost exprimat public. Mai trebuie adăugat că, într-adevăr, o lungă perioadă de timp, acest subiect nu a fost cunoscut de o bună parte din populaţia mapamondului. În condiţiile în care populaţia majoritară a fost şi este formată din oameni ai pământului, şi, în consecinţă, lor le-au aparţinut principalele scrieri şi artefacte cunoscute astăzi, este firesc ca acest subiect să nu fi fost exprimat în mod public. Există, de asemenea, pericolul ca acest Read More …

POTOPUL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI POTOPUL Împărţirea celui de-al patrulea ciclu în mai multe perioade este întrucâtva relativă, dat fiind faptul că în stabilirea bornelor temporale au fost alese evenimente cu impact deosebit în istoria cunoscută a umanităţii. Aşa cum a fost reliefat, prima perioadă a celui de-al patrulea ciclu s-a desfăşurat de la reinfuzarea energiei de viaţă prin intermediul Duhului Sfânt, până la noua reinfiltrare a răului, fiind o repetare a Veacului fericit din ciclul al treilea. A doua perioadă s-a desfăşurat de la reinfiltrarea răului până la potopul din vremea lui Noe. Începând cu a doua perioadă s-au întrupat masiv în lumea materială oamenii proveniţi din haos – oameni care trăiseră în ciclul al treilea şi în ciclul al doilea. Oamenii din această categorie erau diferiţi de oamenii cu spiritul pur ce fuseseră atraşi la întrupare de Primordialii luminii – Copiii lui Dumnezeu. Oamenii cu spiritul pur, care nu aveau o experienţă anterioară de viaţă (nu aveau reîncarnări anterioare), erau la fel de naivi ca şi strămoşii lor care au trăit în prima parte a ciclului anterior, când răul încă nu se infuzase în creaţie. În schimb, oamenii care se reîncarnaseră aveau o experienţă de viaţă şi de rebeliune îndelungate, Read More …

URMAŞII LUI NOE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI URMAŞII LUI NOE Vechiul Testament menţionează, de asemenea, că urmaşii lui Noe s-au înmulţit progresiv. La început, ei au locuit un teritoriu destul de limitat ca întindere, terioriu ce avea în mijloc Muntele Ararat, situat în Turcia de astăzi (la graniţa dintre Turcia, Iran şi Armenia de astăzi). Muntele Ararat a fost locul unde s-a oprit arca lui Noe după potop. Încă pe timpul existenţei fizice a lui Noe, fiii şi nepoţii săi au format trei linii genealogice distincte. Liniile genealogice provenite din fiii direcţi ai lui Noe – Sem, Ham şi Iafet -, din nepoţii şi urmaşii acestora au fost enumerate în Vechiul Testament în capitolul al 10-lea prin indicarea numelor principalilor întemeietori: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec, Tiras, Aşchenaz, Rifat, Togarma, Elişa, Tarşiş, Chitim, Dodanim, Cuş, Miţraim, Put, Canaan, Seba, Havila, Sabta, Rama, Sabteca, Şeba, Dedan, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uţ, Hul, Gheter, Maş, Cainan, Şelah, Ever etc. A existat, potrivit unor tradiţii foarte vechi, chiar şi un testament verbal al lui Noe, rostit chiar de Noe înaintea fiilor şi nepoţilor săi, scurt timp înainte de deces, în care indica fiecărui începător de linie genealogică locul (teritoriul) unde să se aşeze şi pe Read More …

CONSPIRAŢIA ÎNTUNECATĂ

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CONSPIRAŢIA ÎNTUNECATĂ Principala regulă pentru oamenii cerului în cadrul comunităţilor mixte nou formate era să nu se împerecheze cu fiii oamenilor (pe care tot ei i-au adus la viaţă) şi să nu aibă progenituri cu aceştia (aşa cum au făcut acei fii ai lui Dumnezeu menţionaţi în Geneza). Era absolut necesar ca oamenii cerului să se împerecheze doar între ei, pentru a aduce la reîncarnare alţi oameni ai cerului, din iad sau din haos, în condiţiile în care Poarta Alfa era blocată, astfel că nu se mai puteau întrupa spirite pure provenite din Lumea fără formă. La rândul lor, reîntrupaţi în lumea materială, oamenii cerului veniţi din haos trebuiau să se educe ei înşişi în spiritul respectării Poruncilor lui Dumnezeu, să-şi vindece duhul virusat şi să aducă la întrupare alţi şi alţi oameni ai cerului. De asemenea, trebuia să-i educe pe oamenii pământului în cadrul comunităţilor mixte nou constituite. O primă perioadă de timp după înfiinţarea comunităţilor mixte, oamenii cerului nu au interferat în nici un fel cu fiii oamenilor în scopul procreaţiei. Însă, începând de la un moment dat, oamenii cerului au încălcat vechea regulă (poruncă) de a nu se împreuna şi a nu avea progenituri Read More …

REGATELE ZEILOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI REGATELE ZEILOR În ciclul al patrulea evenimentele au luat o turnură diferită faţă de ciclurile anterioare în sensul că totul a devenit o „afacere internă” a oamenilor. Dacă în ciclurile cosmice anterioare mutările principale pe eşichierul cosmosului au aparţinut fie îngerilor căzuţi din ierarhia Fiilor întunericului, fie Îngerilor Luminii, în ciclul al patrulea au aparţinut oamenilor – atât oamenilor cerului, cât şi oamenilor pământului. În acea perioadă activitatea oamenilor cerului poate fi analizată în mod corect doar din perspectiva modului în care au respectat Poruncile lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt extrem de clare: doar o singură categorie de oameni ai cerului şi anume Primordialii Luminii au respectat întocmai poruncile lui Dumnezeu. În consecinţă, Primordialii Luminii (adică acei oameni ai cerului care şi-au păstrat puritatea originară) au continuat să locuiască netulburaţi în propriile lor enclave. În cazul celorlalţi oameni ai cerului situaţia a fost mult mai complicată, dat fiind faptul că aceştia nu au respectat Poruncile lui Dumnezeu, astfel că, într-o formă sau alta, au „căzut”. „Căderea” a presupus virusarea duhului. Pentru vindecarea oamenilor cerului, Dumnezeu a conceput un plan de însănătoşire a duhului, care a presupus întruparea în lumea materială. Duhul virusat al Read More …

ENCLAVELE ZEILOR DIN VĂZDUH

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI ENCLAVELE ZEILOR DIN VĂZDUH Un alt element de mare importanţă pentru înţelegerea istoriei umanităţii este că zeii au avut posibilitatea de a-şi crea enclave personale la nivelul palierului cuantic infraeteric – în „văzduh”. Enclavele personale infraeterice ale zeilor erau şi sunt un fel de paradisuri eterizate. O enclavă personală a unui zeu era compusă dintr-o materie eterizată ce uneori devenea vizibilă oamenilor întrupaţi ca un fel de nor translucid situat la cel puţin cincizeci de metri deasupra solului. În enclavă existau construcţii de forma unor temple, precum şi elemente de mediu (copaci, arbuşti etc) – care, evident, erau alcătuite din aceeaşi materie eterizată; mai mult decât atât, în enclavă forfoteau oameni. Cea mai impunătoare construcţie din enclavă era reşedinţa oficială a zeului principal, care se manifesta sub forma unei fantome; tot astfel se manifestau oamenii ce populau acea enclavă. Deşi erau tridimensionale, enclavele erau plate. Enclavele erau asemănătoare palierelor cuantice ale cosmosului spiritual, dar nu trebuie confundate cu acestea; de fapt, enclavele erau paliere cuantice formatate de zei în interiorul palierului cuantic material. Palierul cuantic material este format din două regiuni: o regiune pur materială, adică mineralizată, perceptibilă prin intermediul organelor de simţ ale oamenilor întrupaţi şi Read More …

CELE TREI LINII DE CUNOAŞTERE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CELE TREI LINII DE CUNOAŞTERE În funcţie de categoria spirituală a oamenilor există mai multe forme sau linii de cunoaştere. Există o linie de cunoaştere cerească, care este specifică oamenilor cerului. Există o linie de cunoaştere specifică fiilor zeilor. Există, de asemenea, o linie de cunoaştere pământească, specifică oamenilor pământului. Existenţa mai multor forme de cunoaştere a generat existenţa mai multor „adevăruri”. Există aşadar un adevăr spiritual-ceresc, un adevăr spiritual-pământesc şi un adevăr material. Adevărul spiritual-ceresc este îndeobşte promovat de oamenii cerului întrupaţi, adevărul spiritual pământesc este promovat îndeosebi de fiii zeilor întrupaţi, iar adevărul pământesc este vehiculat îndeosebi de fiii oamenilor. Sursa principală a celor trei forme de cunoaştere a fost încă din cele mai vechi timpuri capacitatea de clarvedere a fiecăreia dintre categoriile de oameni menţionate, care prin exponenţii cei mai de vază care pot fi denumiţi contactori, specialişti ai contactării sau iniţiaţi, a întemeiat propria paradigmă cognitivă. În antichitate rezultatul formelor de clarvedere specifice fiecărei categorii de fiinţe omeneşti a fost transpus în scris şi a fost concretizat în mituri. Departe de a fi fost fantezii poetice, aşa cum consideră istoriografia modernă, miturile trebuie considerate istorisiri adevărate, care trebuie citite cel mai adesea în Read More …

LINIA DE CUNOAŞTERE PĂMÂNTEASCĂ

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI LINIA DE CUNOAŞTERE PĂMÂNTEASCĂ Un destin special de-a lungul timpului l-a avut linia de cunoaştere spiritual-pământească promovată de fiii zeilor. Zeii au adus la întrupare fiinţe imperfecte în scopuri egoiste: să li se închine lor şi să-i alimenteze cu energia fără de care n-ar putea supravieţui în cosmos. Orice progenitură a unui zeu este o copie (hologramă) a zeului părinte; sufletul unui fiu de zeu este formatat după chipul şi asemănarea zeului părinte. Mai mult decât atât: fiecare fiu de zeu are imprimată în structura sufletului efigia zeului părinte. Cei mai capabili dintre fiii zeilor au fost iniţiaţi în tainele zeului părinte, devenind clarvăzători; rezultatul demersurilor pe care aceştia le-au întreprins a fost concretizat într-o linie de cunoaştere de tip spiritual-pământesc. Această linie poate fi denumită „spiritual-pământească” întrucât zeii şi enclavele lor se află în sfera palierului cuantic material, deci şi înţelepciunea pe care au generat-o se referă la acest palier cuantic. Fireşte, înţelepciunea generată de zei a avut în vedere aspectul invizibil al palierului cuantic material, dar nu poate fi comparată cu înţelepciunea celor care au avut acces la forma de cunoaştere spiritual-cerească, ce se referă la Dumnezeu şi la palierele Sale cuantice. În antichitate, rezultatul Read More …

PROTOROMÂNIA, ŢINUTUL PRIMORDIAL AL OAMENILOR CERULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PROTOROMÂNIA, ŢINUTUL PRIMORDIAL AL OAMENILOR CERULUI Poporul român de astăzi se trage din acei “Întemeietori” sau “Începători” care odinioară au locuit Centrele de putere Adamclisi şi Sarmizegetusa. În vechile legende ei au primit numele de Babe. Deşi Babele nu s-au născut în lumea materială prin femeie, ci au coborât în duhurile lor originare din enclavele transfizice ale Centrelor de putere, din coapsa lor s-au născut mai multe linii genealogice de oameni ai cerului din care, ulterior, s-a format poporul român. Acesta este motivul pentru care habitatul actual al poporului român poate fi considerat Ţinutul originar al oamenilor cerului – adică Protoromânia. Ulterior, alături de oamenii cerului, pe teritoriul Protoromâniei au locuit, în proporţii diferite, fii ai oamenilor şi fii ai zeilor. Istoria Protoromâniei poate fi împărţită în mai multe epoci, pe de-o parte în funcţie de preeminenţa uneia sau alteia dintre categoriile de fiinţe omeneşti menţionate, iar de cealaltă parte în funcţie de evenimentele cu mare impact în care aceste fiinţe au fost implicate. La fel ca pe întregul protopământ, prima epocă a Protoromâniei a fost epoca Primordialilor Luminii. Primordialii Luminii au fost primele fiinţe omeneşti care au locuit pe protopământ şi, implicit, pe teritoriul Protoromâniei. Primordialii Read More …

„CELA”

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CELA În ziua de astăzi foarte puţini autori iau în considerare faptul că vechii zei au fost fiinţe reale şi nu fantezii „mitice” precum afirmă concepţia istoriografică. Totuşi, chiar dacă, într-un fel sau altul, acceptă faptul că vechii zei au fost fiinţe reale, autorii din această categorie s-au blocat fără a mai face următorul pas, cât se poate de necesar, pentru a face cuvenita diferenţiere între fiinţele decorporate ce ţin de Lumină şi cele ce ţin de întuneric. Neluarea în considerare a unei astfel de diferenţieri constituie o eroare regretabilă, ce trebuie reparată de autorii în cauză, în spiritul responsabilităţii faţă de cititori. Descoperirea adevărului necesită maturitate spirituală şi înţelepciune; altfel, rezultatele nu pot fi decât contrare spiritului adevărului. O altă eroare regretabilă este identificarea sine die a zeilor vechilor greci ori a vechilor romani cu zeii care s-au manifestat în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Nici pe departe nu este adevărată o astfel de identificare. Într-adevăr, câţiva zei ai grecilor, nu foarte mulţi, şi-au avut originea în spaţiul carpato-danubiano-pontic (de exemplu zeul Apollon, originare din Insula Leuce – sau Insula Albă – situată aproape ţărmul românesc al Mării Negre), dar acest aspect nu modifică în nici un fel problema Read More …

EPOCA HRISTICĂ

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI EPOCA HRISTICĂ În secunda morţii pe cruce, Iisus Hristos a emis o uriaşă radiaţie mesianică, ce a învăluit tot pământul. Această radiaţie se prezintă ca o plasă harică de mari dimensiuni. Plasa harică emisă de Iisus Hristos în secunda morţii pe cruce a generat efecte uriaşe în cosmosul spiritual, cu repercusiuni nu numai pentru zei, ci şi pentru oamenii cerului, pentru fiii oamenilor şi pentru fiii zeilor. De fapt, a avut efect asupra întregului cosmos spiritual, asupra tuturor palierelor şi asupra tuturor fiinţele ce le populează. Plasa mesianică a blocat influenţa zeilor în palierul cuantic material, iar enclavele lor din văzduh au fost „sigilate”. Fiii zeilor care se aflau în enclavele zeilor au fost blocaţi, astfel că nu au mai avut posibilitatea să se reîntrupeze în palierul cuantic material. Seminţiile de fii întrupaţi ai zeilor n-au mai fost alimentate cu fiinţe provenite din enclavele transfizice, astfel că s-au risipit pe suprafaţa pământului şi, treptat, au început să dispară din istorie; unele seminţii au reuşit să se perpetueze până în ziua de astăzi, iar altele au dispărut definitiv din istorie. În jurul anului 400 (sau 600) al erei creştine s-a mai produs un fenomen de mare amploare: unele Read More …

REGATUL CERULUI DIN MUNŢII CARPAŢI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI REGATUL CERULUI DIN MUNŢII CARPAŢI Cel mai important eveniment al istoriei umanităţii – care din păcate este ignorat în mod total de istoriografia modernă – este întruparea, printr-o naştere imaculată, răstignirea şi învierea lui Iisus Hristos, “Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, “Cel de-o fiinţă cu Tatăl”. O dată cu răstignirea, moartea pe cruce şi învierea lui Iisus Hristos s-a încheiat epoca zeilor şi a început epoca hristică. Activitatea lui Iisus Hristos înviat, desfăşurată în ultimii aproape 2000 de ani, are un dublu scop. Primul scop constă în salvarea (mântuirea) a cât mai multor fiinţe – îngeri, oameni ai cerului şi fii ai oamenilor. Al doilea scop al lui Iisus Hristos constă în restaurarea Edenului dintru începuturi, a păcii divine, concomitent cu instituirea unui nou Veac fericit. Dorinţa lui Iisus Hristos este ca nici o fiinţă să nu rămână în afara procesului mântuirii, indiferent ce a făcut de-a lungul ciclurilor cosmice. Însuşi Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului şi al pământului, doreşte ca toţi fiii Săi să fie salvaţi (mântuiţi). Efectele învierii din morţi a lui Iisus Hristos au fost nenumărate; emiterea plasei mesianice hristice în secunda morţii pe cruce a fost doar unul dintre efecte. Un alt efect a Read More …

ALFABETUL LUI ADAM

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI ALFABETUL LUI ADAM Scrierea, evident, nu a fost inventată de strămoşii românilor, aşa cum afirmă în ziua de astăzi unii cercetători care exagerează, fiind seduşi iremediabil de tăbliţele de la Tărtăria, după cum nu a fost inventată nici de sumerieni, de fenicieni sau de greci aşa cum afirmă la unison istoriografia modernă. Scrierea a apărut o dată cu apariţia planului cuantic material, iar inventatorul ei a fost chiar Adam. Adam a fost inventatorul scrierii. Ulterior, scrierea a fost definitivată şi perpetuată de urmaşii săi. Înainte de Adam nu avea de ce să existe o scriere, căci oamenii cerului din primele trei cicluri nu aveau nevoie de aşa ceva. Una din consecinţele apariţiei planului cuantic material, implicit a manifestării unui suflet în trup material, este uitarea, astfel că scrierea a apărut ca pavăză împotriva uitării. Adam a început să noteze în scris ceea ce i s-a întâmplat, pentru ca oamenii să nu uite cine este adevăratul Creator al Lumii şi, de asemenea, să afle cum au ajuns să se întrupeze în lumea materială. Prima literă pe care a scris-o Adam a fost un cerc, ceea ce corespunde literei “O”. Cercul, litera “O”, reprezintă desăvârşirea, şi, prin extensie este Read More …