CUFĂRUL CU ESEURI – 57

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

57 – GENERAŢII DE OAMENI

Până în prezent, de-a lungul celor patru cicluri cosmice, s-au succedat patru generaţii de oameni. Fiecare generaţie a avut propriul ei tip de corp duh. Prima generaţie de oameni a fost creată în primul ciclu al cosmosului. Primul om creat de Dumnezeu a fost Shantiah – Adam primordial. Shantiah a fost prototipul tuturor oamenilor – omul arhetipal. După Shantiah, Dumnezeu a mai creat alţi nouă oameni, denumiţi oameni iniţiali sau oameni primordiali. Primii zece oameni – cei nouă oameni iniţiali, împreună cu Shantiah – au constituit temelia primei generaţii de oameni. Ulterior, după o lungă perioadă de timp, au fost create alte câteva sute de oameni ai primei generaţii (se pare că numărul lor nu a depăşit o mie). Toţi oamenii primei generaţii au fost androgini. Ei erau formaţi din spirit şi din corp duh.

La sfârşitul primului ciclu cosmic, a avut loc prima mare perioadă de nemanifestare, răstimp în care corpurile duh ale oamenilor au fost retrase din circuitul evoluţiei. Totuşi, au fost retrase din circuitul evolutiv doar corpurile duh ale oamenilor ce formau grosul primei generaţii. Datorită caracteristicilor fiinţiale înalte, atât Shantiah, cât şi cei nouă oameni primordiali, au reuşit să supravieţiuiască perioadei de nemanifestare. Lor li s-au adăugat alte câteva sute de oameni din prima generaţie, care, de asemenea, au supravieţuit perioadei de nemanifestare.

Acelaşi fenomen s-a produs şi la sfârşitul celui de-al al doilea ciclu cosmic, când au supravieţuit perioadei de nemanifestare o parte din oamenii celei de-a doua generaţii – nu mai mult de câteva sute. Astfel, la începutul celui de-al treilea ciclu cosmic, imediat după a doua perioadă de nemanifestare, deşi pământul era pustiu (netocmit) şi gol (pentru a folosi o expresie din Vechiul Testament), încă existau, undeva în cosmos, fiinţe omeneşti din prima şi din a doua generaţie – oamenii primordiali -, care aveau corpuri duh specifice generaţiilor respective. Numărul total al oamenilor primordiali din primele două generaţii, care au supravieţuit tuturor perioadelor de nemanifestare, nu a fost prea mare. De-o parte, pot fi luaţi în calcul oamenii primei generaţii: Shantiah şi cei nouă oameni primordiali, la care s-au adăugat alte câteva sute de oameni. De cealaltă parte, pot fi luaţi în calcul oamenii celei de-a doua generaţii, al căror număr nu depăşeşte, de asemenea, câteva sute. În total, numărul oamenilor din primele două generaţii care au supravieţuit, în formă umanoidă, perioadelor de nemanifestare, nu depăşeşte o mie. Între oamenii primordiali din primele două generaţii, care au supravieţiut perioadelor de nemanifestare, în formă umanoidă, există diferenţe importante de calitate – de putere şi tărie. Cei din prima generaţie sunt mult mai puternici decât cei din a doua generaţie. Cei mai puternici dintre toţi sunt primii zece oameni din prima generaţie: Shantiah şi cei nouă oameni iniţiali. Toţi ceilalţi oameni din primele două generaţii – marea masă – au fost retraşi din circuitul evolutiv. Desigur, nici oamenii care au fost retraşi din forma umanoidă în timpul perioadelor de nemanifestare, n-au dispărut total. În cosmos nimeni nu piere. Chiar dacă o fiinţă se revoltă într-o împrejurare ori în alta, nu piere din cosmos. Marea masă a populaţiei din primele două generaţii şi-a pierdut corpul duh de formă umanoidă; ca spirite însă, a continuat să existe în Lumea fără formă. Fireşte, în noile cicluri cosmice s-au întrupat şi spirite noi, care nu se întrupaseră anterior.

La fel ca şi fiinţele îngereşti, oamenii primordiali care au supravieţuit perioadelor de nemanifestare pot fi împărţiţi în mai multe categorii. Criteriul de departajare are la bază modul în care au înţeles să respecte Planul lui Dumnezeu. Prima mare categorie este formată din acei oameni primordiali care au înţeles să respecte neabătut Planul lui Dumnezeu. Fiinţele din lumea eterică îi denumesc Cei vii. În continuare vor fi desemnaţi prin expresia Oamenii primordiali ai Luminii sau, pe scurt, Primordiali ai Luminii. Numărul Primordialilor Luminii nu este prea mare: câteva sute din prima generaţie şi câteva sute din a doua generaţie. În total, nu par a depăşi şase-şapte sute. Ei au supravieţuit, în formă umanoidă, în corpul duh originar, până în ziua de astăzi. A doua mare categorie este formată din acei oameni primordiali care se opun Planului lui Dumnezeu. Oamenii primordiali din această categorie s-au aliat cu Shantiah, cu Hallshithan şi cu Lucifer; ei formează categoria oamenilor primordiali ai întunericului. În continuare vor fi desemnaţi prin expresia Oamenii primordiali ai întunericului sau, pe scurt, Primordiali ai întunericului. Această categorie de primordiali s-a manifestat şi de-a lungul ciclului al patrulea. Şi ei au supravieţuit, în formă umanoidă, în corpul duh originar, până în ziua de astăzi. Numărul lor este de aproximativ două sute. În fine, există şi o a treia parte a oamenilor primordiali – cea mai mică -, care nu s-a aliat nici unei tabere. Ei formează categoria Oamenilor primordiali independenţi. Numărul lor este, în ziua de astăzi, de aproximativ o sută. De-a lungul timpului, o parte dintre ei au migrat în categoria Primordialilor Luminii.

Cele trei mari categorii de oameni primordiali din primele două generaţii, care au supravieţiut tuturor perioadelor de nemanifestare, au pus bazele unor Centre de Putere. Lor li s-au alăturat, în cadrul acestor Centre de putere, de-a lungul ciclurilor cosmice următoare, oameni din generaţiile a treia şi a patra.

Primordialii Luminii au pus bazele Centrului de Putere al Luminii. Locaţia exactă a Centrului de Putere al Luminii este pe teritoriul României de astăzi, undeva în Transilvania. Primordialilor Luminii li s-au alăturat oameni din generaţia a treia şi a patra; aceştia din urmă formează sămânţa cea bună.

Primordialii întunericului au pus bazele Centrului de Putere al întunericului. Locaţia exactă a Centrului de Putere al întunericului este în Iraqul de astăzi, undeva între Tigru şi Eufrat. Oamenii din generaţia a treia şi a patra, care s-au aliat Primordialilor întunericului, formează sămânţa cea rea.

La rândul lor, Primordialii independenţi au pus bazele Centrului independent de putere. Primordialii independenţi nu sunt aliaţi nici cu Fiii Luminii, nici cu Fiii întunericului. Locaţia exactă a Centrului de Putere al oamenilor independenţi este în partea de nord-vest a continentului european. Şi Primordialilor independenţi li s-au alăturat oameni din generaţia a treia şi a patra.

Toate fiinţele omeneşti din primele două generaţii, care s-au opus Planului lui Dumnezeu, au devenit „Cel rău”. Ele n-au mai văzut adevărul, astfel că ochii lor au devenit negri. Fireşte, acelaşi lucru se poate spune despre fiinţele luciferice Dree şi despre spiritele rebele ale naturii Lorehh, care au continuat să existe în cosmos, sfidând Planul lui Dumnezeu. Până la rebeliunea Celui rău, nu a existat ceva nou în cosmos, nu a existat „schimbare”, după cum nu a existat „eterna devenire”. Totul sălăşuia, identic cu sine, în pacea divină – pax divina. Noul, schimbarea şi eterna devenire au intrat în existenţă prin intermediul Celui Rău.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)