CUFĂRUL CU ESEURI – 49

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

49 – SCOALĂ-TE, LUMINIŢĂ DIN LUMINA MEA

Despre modul în care s-a desfăşurat cosmogeneza şi despre modul în care au fost formate palierele cuantice ale cosmosului, ne vorbeşte o altă înaltă fiinţă a Terrei aurica, un Înger Păzitor pe nume Shaffa.

De regulă, Îngerii Păzitori nu prea coboară în lumea eterică, acesta fiind un eveniment foarte rar – rolul lor constând în ajutarea oamenilor, direct de pe ultimul nivel al Terrei aurica. Îngerii Păzitori nu trebuie confundaţi cu Îngerii Veghetori, care se manifestă cu predilecţie în lumea eterică. În lumea eterică, unui Înger Păzitor i se mai spune, uneori, şi „Îngerul minţii”. Practic, energia ce stă la baza formării corpului mental al oamenilor este formată din emisia spirituală a acestor înalte fiinţe îngereşti.

Îngerul Shaffa este o fiinţă de o frumuseţe distinsă. Aura sa are o intensitate extremă: puterea şi tăria sa sunt imense, iar vechimea, percepută prin simţul vechimii, este, de asemenea, foarte mare. Făcând o analogie cu o sursă luminoasă din lumea materială, prin puterea aurei unei fiinţe îngereşti putem înţelege ceva similar tensiunii, iar prin tărie ceva similar intensităţii.

Îngerul Shaffa are în jur de doi metri înălţime. Părul său, foarte lung, ce pare o apă limpede de culoare verzuie-smarald, este prins într-o coadă la spate, iar pe cap poartă o coroniţă ce pare din foc. Ochii săi, lumini ce emit văpăi albastre, sunt lipsiţi de iris, la fel ca la majoritatea fiinţelor îngereşti înalte ale Terrei aurica, iar faţa şi trupul par a fi făcute din zăpadă. Îngerul Shaffa are un veşmânt vaporos, ce pare a fi făcut din lumini, fiind brăzdat neîncetat de scurt-circuite scânteietoare. Peste mijloc, Îngerul Shaffa poartă un cordon, format din mai multe cercuri de lumină, care-şi modifică neîncetat culoarea, mirosul şi sunetul. În mână, Îngerul Shaffa poartă o sabie cu două tăişuri, cu mânerul format din numeroase lumini, asemănătoare unor pietre preţioase. Pe lamă se pot observa numeroase arabescuri şi simboluri. Mânerul şi garda sabiei sunt alcătuite dintr-o energie asemănătoare apei, iar lama este alcătuită dintr-o energie asemănătoare focului. Îngerul Shaffa are aripi. Aripile Îngerului Shaffa sunt imense, dar nu sunt formate din pene, ci din lumini, din mii şi mii de lumini orbitoare. Deşi, atunci când sunt strânse, aripile nu depăşesc doi metri, când sunt deschise anvergura lor este impresionantă: depăşesc aproape şase metri. Formate din lumină, cînd sunt deschise, aripile Îngerului păzitor Shaffa emit parfumuri florale suave, fără corespondent în lumea materială.

Îngerul păzitor Shaffa a avut înalta misiune de a ţine mâna Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, în momentul morţii pe cruce. Tot Îngerul Păzitor Shaffa a avut grijă, după răstignire, să preia recipientul în care s-a scurs sângele Mântuitorului – recipient cunoscut sub numele de Graal. Îngerul păzitor Shaffa cunoaşte mai bine decât oricine evenimentele răstignirii lui Iisus Hristos. În cele ce urmează, Îngerul Păzitor Shaffa relatează câteva evenimente trecute, care au o deosebită relevanţă pentru înţelegerea omului şi a istoriei cosmosului”.

Se întâmpla când luminătorul vostru era verde – îşi aminteşte Îngerul Păzitor Shaffa despre acea porţiune din prezentul continuu pe care noi, oamenii, o numim trecut – şi aici, peste tot, nu era încă zi şi noapte, nici rău, nici bine, nici început, nici sfârşit şi nicăieri nu se afla Timpul. Pe atunci, toţi Fiii Flăcării se aflau în spatele Lui. Şi Hauti lucra încă la Cortul Său cu oamenii – Hazurethul – şi, iată, toate erau bune înaintea Sa. Şi noi priveam, cu toţii, miraţi adânc, la mâinile Sale, cum întocmeşte Cerurile, Pământul şi pe Om. Iar în dreapta sa (sta) Cel care era la începuturi, Domnul tău şi Ajutorul LUI la lucru, Început din Început, Doi însă Unul, iar împrejurul a toate era al Treilea mare, şi Toţi erau Unul în toate şi în noi. Şi s-a găsit sunet, lumină, culoare şi miros pentru Hazureth, şi toate erau bune. Şi din toate acestea, şi din noi toţi, s-a luat iar sunet, lumină, culoare şi miros şi s-a întocmit Chip şi Asemănare după Chipul şi Întruparea Domnului Tăriilor”. „La urmă, EL Însuşi şi Fiecare din EL, pe rând, au binecuvântat pe Om şi i-au spus: „Looh Iaa, Lezi eth, Shantia Pein”, adică „Scoală-te, trezeşte-te şi priveşte în jur, luminiţă din Lumina Mea. Şi toţi Fiii Flăcării au strigat ca unul: „Leziah. Da, scoală-te. Şi pentru prima dată, Omul, care era stea, ne-a privit dinlăuntrul formei şi ne-a zâmbit întâia oară, Domn din Domn, Frumos din Frumos, Lumină din Lumină. Şi toate stelele au izbucnit în strigăte de veselie privind Hazurethul şi pe Om. Şi numai laude se auzeau în tot Hetitetul căci, iată, din pricina LUI – a lui Hauti – stelele (spiritele) prinseseră formă şi Cuvânt.

Tradus în limbajul nostru, Hauti este Dumnezeu manifestat ca Persoană. „Cel care era la începuturi, Domnul tău şi Ajutorul LUI la lucru, Început din Început, Doi însă Unul” este a doua persoană a Sfintei Treimi, Iisus Hristos, iar „al Treilea mare” este Sfântul Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi.

După aceste evenimente cosmice primordiale, povestite atât de poetic de către Îngerul Shaffa, prin căderea celor doi Îngeri Puri şi, ulterior, a lui Shantiah şi a lui Lucifer, omul – care, iniţial, era Stea, „Domn din Domn, Frumos din Frumos, Lumină din Lumină” – a căzut din ce în ce mai jos, iar fiinţa sa a cunoscut un proces amplu de transformare. Fiind virusat succesiv de „fraţii” săi care s-au răzvrătit, Chipul Domnesc care este omul, nu a mai fost în rezonanţă cu Prima Locuinţă, adică cu palierul cuantic primordial şi a fost necesară construirea unei alte Locuinţe, adică a unei alte lumi.

Astfel, din palier cuantic în palier cuantic, din lume în lume, pe măsură ce şi-a pierdut caracteristicile iniţiale, omul a coborât şi s-a învăluit în mai multe „carcase” aurice. Omul a coborât din ce în ce mai jos, din Locuinţă în Locuinţă, ajungând o Stea – Domn din Domn, Frumos din Frumos – întrupată în lumea materială, supusă naşterii, morţii şi influenţelor de tot felul.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)