CUFĂRUL CU ESEURI – 36

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

36 – SFÎNTA ADUNARE (1)

Terra aurica are nouă lumi – paliere cuantice, paliere sau „cercuri” concentrice. Cea mai înaltă lume este Sfera lui Dumnezeu, care poate fi considerată al nouălea palier al Terrei aurica.

Al nouălea palier al Terrei aurica este un spaţiu destul de greu de definit prin termenii fizicii actuale. Pe al nouălea palier al Terrei aurica se manifestă Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este numit Hauti de către fiinţele lumii eterice. Pe al nouălea palier al Terrei aurica, Dumnezeu-Tatăl se manifestă în formă umanoidă, într-un trup impresionant de lumină. În planul Său de reşedinţă, Dumnezeu Tatăl stă aşezat pe un magnific Scaun de Domnie. În jurul Scaunului Său de Domnie, tot pe cel de-al nouălea palier, se manifestă multe alte fiinţe îngereşti – unele dintre ele păstrează o formă umanoidă, altele nu au formă umanoidă. Acestea din urmă se prezintă în forma lor originară, de sfere.

Cele mai elevate fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii nu au o formă umanoidă, pentru că nu au nevoie să se manifeste pe palierele inferioare ale cosmosului – în lumea astrală sau în cea eterică. Ele arată exact aşa cum le-au descris marii mistici şi profeţi: fie ca nişte flăcări, fie ca nişte sfere înaripate care vorbesc pe mii de voci. Cele mai elevate fiinţe îngereşti lipsite de formă umanoidă sunt cele 21 de Duhuri Bune Străjuitoare. Îngerii le numesc Shah-Minem – în traducere din akhatakha, „Îngeri Nepătaţi, Puri şi Perfecţi„.

Fiinţele din lumea eterică afirmă că la temelia Terrei aurica se află corpurile spirituale lipsite de formă umanoidă ale celor 21 de Duhuri Bune Străjuitoare. După cum spune Îngerul Gabriel, cele 21 de Duhuri Bune Străjuitoare „se bucură de mărirea Domnului Hauti„. „Ei – spune Îngerul Gabriel – sunt cămara din care porneşte văzul, iar văzul naşte realitatea„. Prin ele, „fiii femeii (adică oamenii) şi orişice Lumină (fiinţă îngerească) pot căpăta forma umanoidă„, mai spune Îngerul Gabriel, referindu-se la aceste înalte fiinţe îngereşti. „Ei sunt cei mai înalţi fraţi ai fiilor femeii, fraţii noştri„. „Priveşte-i – i-a spus Îngerul Gabriel lui Eugen în cadrul turului de informare -, şi uită-te atent, căci la orice perioadă, de mii de timpuri, câte şapte din aceşti Îngeri vin şi se aşază înaintea Domnului Tăriilor ca să fie mângâiaţi pentru lucrul lor„. Timpurile şi perioadele sunt unităţile îngereşti pentru măsurarea timpului, echivalente eonilor sau erelor. Dintre cele 21 Duhuri Bune Străjuitoare, 7 stau în jurul Scaunului de Domnie al lui Dumnezeu. Cele 7 înalte fiinţe îngereşti care stau la picioarele Domnului Hauti au înfăţişarea unor flăcări; acestea sunt cele şapte flăcări sublime ce înconjoară Scaunul de Domnie al Domnului Hauti – Dumnezeu Tatăl. Cele şapte Duhuri Bune Străjuitoare prezente înaintea Scaunului de Domnie al Domnului Hauti emit lumini, sunete şi mirosuri sublime. Fiecare dintre ele vorbeşte pe multe voci. Fiecare voce este atât de dulce şi de duioasă încât farmecă orice muritor. În limba akhatakha, cele şapte Duhuri Bune Străjuitoare prezente înaintea Scaunului de Domnie al lui Dumnezeu Tatăl sunt numite astfel: „Inth, Idon, Avath, Sebeth, Ahn, Vhait, Esh„.

Tot pe cel de-al nouălea nivel al Terrei aurica, la picioarele Tronului (Scaunului) de Domnie al lui Dumnezeu Tatăl, stă o altă înaltă fiinţă îngerească, numită Saathi. Spre deosebire de cei 21 de Îngeri puri ai Temeliei, care au înfăţişarea unor flăcări, Îngerul Saathi se manifestă într-un trup luminos de formă umanoidă. Această fiinţă îngerească este ceea ce noi, în limbajul omenesc, putem numi „Îngerul Feţei„. În ierarhia îngerilor, Saathi este considerat „al doilea ca Putere şi Tărie după EL” – după cum spune Îngerul Gabriel. „Acolo unde merge Hauti, în faţa LUI merge Saathi„. Îngerul Feţei, Saathi merge întotdeauna înaintea Domnului Hauti. Când Saathi păşeşte, onservatorul are senzaţia copleşitoare că vine un foc teribil, apoi un cutremur cumplit, apoi o furtună înspăimântătoare – un vuiet de ape înfuriate. În cele din urmă, se aude un susur blând ca o apă lină, dulce şi înmiresmată: este Dumnezeu Tatăl. Îngerul Feţei, Saathi, are chipul unui bărbat de 20-25 de ani; are 2,50 metri înălţime, faţa ovală, albă ca zăpada. Are ochii mari, de aceeaşi culoare ca şi faţa, fără iris, părul lung, castaniu şi creţ. Este foarte frumos şi inspiră măreţie. Este înveşmântat într-o togă de culoare verde ce scânteiază ca mii şi mii de smaralde.

O altă înaltă fiinţă îngerească prezentă în apropierea lui Dumnezeu Tatăl, este Îngerul Uth – „Domnul tuturor distrugerilor şi al minunilor vieţii văzute şi nevăzute, ştiute şi neştiute„, după cum spune Îngerul Gabriel. „Uth este mult-mult în putere şi tărie” – mai spune Îngerul Gabriel. Intensitatea aurei lui Uth este extraordinar de mare şi nu poate fi aproximată în cuvinte, căci Utheste ceea ce în limbajul oamenilor s-ar numi „Îngerul distrugerii„. Uth are două ajutoare de încredere: Athon şi Ezhon, care sunt comandanţii celor două armate de Îngeri distrugători.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)