CUFĂRUL CU ESEURI – 100

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

100 – PAX DIVINA

înaintea formării cosmosului actual, denumit Oceanul de Lumină, au existat Oceanul (Sfera) de sunet şi Oceanul (Sfera) de miros. În Oceanul de Sunet, fiinţa, singur, Dumnezeu Tatăl. În Oceanul de Miros s-a născut Dumnezeu Iubirea (Fiul: Iisus Hristos). În Oceanul de Lumină, s-a manifestat, pentru prima oară, a treia Persoană a lui Dumnezeu, Sfântul Duh – care este Lumina. La fel ca Dumnezeu Iubirea (Iisus Hristos), Sfântul Duh exista dintotdeauna, fiind Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar El s-a manifestat pentru prima oară în Oceanul de Lumină.

Tot ce va fi spus de acum înainte se referă la Oceanul de Lumină propriu-zis. În Oceanul de Lumină a avut loc, la fel ca în cosmosurile anterioare, o creaţie ex nihilo, în care au apărut, succesiv, Întocmirile, lumile (palierele cuantice) şi fiinţele. Într-un fel, se poate spune că Dumnezeu Unicul a creat Oceanul de Lumină, manifestându-se ca a treia Persoană – Sfântul Duh. Dumnezeu a creat Oceanul de Lumină prin Cuvânt; Dumnezeu a zis: „să fie Lumină”. Vechiul Testament începe descrierea Facerii prin manifestarea Luminii (Dumnezeu a zis: să fie Lumina…), făcând abstracţie de ceea ce s-a petrecut anterior acestui moment. Lumina despre care aminteşte Vechiul Testament nu este însă un efect fizic, ci a treia Persoană a lui Dumnezeu, Cea prin care s-a creat totul. Sfântul Duh, Dumnezeu-Lumina, se poate manifesta atât ca energie, cât şi ca Persoană. Pentru înţelegerea noastră se poate spune că Sfântul Duh a emanat energia din care este constituit Oceanul de Lumină.

În Oceanul de Lumină (este vorba despre aspectul lumină al Oceanului de Lumină), la fel ca în cosmosurile anterioare, primul Cuvânt rostit de Dumnezeu Unicul, Creatorul a tot ce există, a fost chiar Numele Său. În momentul în care Dumnezeu Unicul a rostit Numele Său, s-a format primul palier cuantic al Oceanului de Lumină. Fiinţele îngereşti denumesc palierul cosmic primordial prin termenul Halazeth – „Lumea fără formă”. Despre Lumea fără formă nu se pot spune prea multe lucruri. Pe de-o parte, se poate afirma că Lumea fără formă face parte din Oceanul de Lumină, dar de altă parte se poate spune că este situată în afara acestuia. Lumea fără formă este situată „dincolo de dincolo„, în afara manifestării, astfel că se poate considera face şi că nu face parte din Oceanul de Lumină – ceea ce constituie un paradox sau o taină.

După ce Dumnezeu Unicul a rostit Cuvântul dintru Începuturi, a apărut al doilea palier cosmic, în care Dumnezeu Unicul s-a manifestat în prima sa formă, cea de stea – adică de spirit. Acest palier este numit Hazaleth. După ce s-a manifestat ca spirit, Dumnezeu a construit al treilea palier cuantic. Pe al treilea palier cuantic, Dumnezeu s-a manifestat pentru prima oară în formă umanoidă – cu un Trup de Lumină. Al treilea palier cosmic a primit numele Hakazaleth. Tot pe al treilea palier cuantic denumit Hakazaleth, Dumnezeu a adus, din Lumea fără formă, spiritele – sau, după cum sunt numite de fiinţele din lumea eterică, stelele – oamenilor, îngerilor şi ale spiritelor naturii. Pe al treilea palier cuantic, oamenii, spiritele naturii şi îngerii s-au manifestat doar ca stele. Apoi, Dumnezeu a creat al patrulea palier cuantic – a patra lume sau a patra locuinţă – care este numită Hetithet. În prima parte a existenţei celui de-al patrulea palier cuantic, îngerii şi spiritele naturii (care în palierul cuantic anterior erau doar stele – adică spirite) au dobândit un corp de formă umanoidă – corpul duh îngeresc. Evident, corpul duh îngeresc era format din energia lumii respective. Primii îngeri creaţi de către Dumnezeu au fost Îngerii Realităţii Formei sau Îngerii Puri ai Temeliei, al căror număr este de 21 (Îngerii din Oceanul de Lumină nu trebuie confundaţi cu îngerii din cosmosurile anterioare – din Oceanul de Sunet şi din Oceanul de Miros; în Oceanul de Lumină a avut loc o creaţie ex nihilo, ca şi cum nu ar fi existat nimic înainte). Cei 21 de Îngeri Puri formează Temelia a tot ce există. Deşi au spirite ca orice fiinţă îngerească, cei 21 de Îngeri Puri nu au formă – sunt lipsiţi de formă. Ei au corp spiritual, dar acesta este lipsit de formă. Corpul lor spiritual este răspândit în tot universul, precum aerul este răspândit în atmosfera terestră. Aerul, care nu are formă, este răspândit peste tot, formând substratul vieţii pe planeta Pământ.

Prin intermediul celor 21 de Îngeri Puri, Dumnezeu-Tatăl a creat forma a tot ce există în cosmos. Tot ce are formă în cosmos a fost creat prin intermediul lor. În prima parte a existenţei Hetithetului, prin intermediul Celor 21 de Îngeri Puri, Dumnezeu a creat corpurile de formă umanoidă ale îngerilor şi ale spiritelor naturii. Îngerii se numesc pe ei înşişi Fiii Flăcării.

În acea primă etapă, Dumnezeu a creat miliarde şi miliarde de îngeri şi de spirite ale naturii. Toţi îngerii erau împărţiţi pe atunci în 500 de naţiuni. Fiecare naţiune îngerească era compusă din miliarde şi miliarde de făpturi îngereşti. Îngerii erau formaţi din stele – spirite – şi din corpuri de formă umanoidă (corpuri duh îngereşti), de o frumuseţe fără seamăn. În a doua etapă a existenţei celui de-al patrulea palier cuantic, denumit Hetithet, Dumnezeu-Tatăl a creat primul om, după Chipul şi Asemănarea Sa. Primul om a fost un spirit creat în Lumea fără formă (palierul cuantic primordial), de însuşi Dumnezeu nemanifestat (denumit IŞŞ de către fiinţele din lumea eterică). Primul om a fost “adus în formă” şi i-a fost creat un corp luminos – un corp duh – abia în momentul în care condiţiile s-au împlinit. Numele primului om este Shantiah. Shantiah este primul Adam, care nu trebuie confundat cu cel despre care vorbeşte Vechiul Testament. Adam despre care vorbeşte Vechiul Testament a apărut mult mai târziu.

La scurt timp după creaţia primului om, Shantiah, Dumnezeu a creat alţi nouă oameni. Aceşti nouă oameni nu se ridicau însă la calitatea (puterea şi tăria) lui Shantiah. Împreună cu primul om, cei nouă oameni au constituit bazele primei generaţii. Ulterior, după o lungă perioadă de timp, au dobândit corpuri duh alte câteva sute de oameni – în jur de o mie -, dar aceştia din urmă nu se ridicau la calitatea (puterea şi tăria) celor nouă oameni şi, cu atât mai puţin, a lui Shantiah. Toţi aceşti oameni, al căror număr nu depăşeşte o mie, formează prima generaţie. Atât oamenii primei generaţii – inclusiv Shantiah -, cât şi marea majoritate a oamenilor din generaţiile ulterioare au fost creaţi, ca spirite, direct de către Dumnezeu, în afara Oceanului de Lumină, în Lumea fără formă. La baza energiei din care este alcătuit spiritul omenesc se află sunetul pur. Din Lumea fără formă se poate pătrunde în Oceanul de Lumină printr-o poartă, numită Poarta Alfa. Poarta Alfa este poarta de intrare a spiritelor în Oceanul de Lumină. Abia după ce pătrund prin Poarta Alfa, spiritelor de oameni li se construieşte un corp de formă umanoidă – corpul duh.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)