MAAT, ADEVĂRUL ŞI DREPTATEA

49058140_1969312816471694_6534961769301934080_n

AEGYPTIACA

73es

MAAT, ADEVĂRUL ŞI DREPTATEA

index

În lupta sa neîncetată pentru menţinerea cosmosului în stare de funcţionare, Ra este asistat şi ajutat de o pleiadă de zei, a căror datorie este de a-l însoţi în barca solară. Printre ei, la loc de cinste, se găseşte Maat, Adevărul şi Dreptatea, principala responsabilă a Ordinii cosmice.

Maat sau Ma’at era reprezentată printr-o zeiţă aşezată, cu genunchii la piept şi încununată cu o pană prinsă în coafură. Alteori, Maat era reprezentată numai printr-o pană.

Exegeţii moderni au tradus cel mai adesea numele zeiţei Maat prin sintagma „Adevăr–Dreptate„, raportând-o aproape exclusiv la viaţa socială şi morală. Maat este, însă, în primul rând, un principiu cosmic. Înainte de a se manifesta în lumea oamenilor, ea s-a manifestat la nivelul întregului cosmos.

Acţiunile zeilor, afirmau textele egiptene, sunt saturate de Maat. Maat călătoreşte cu barca solară a lui Ra: „Tu, Ra, parcurgi cerul şi pământul, iar Maat este cu tine. Maat este unită cu creştetul tău„. Alte texte afirmă că Maat este „hrana”, fiica sau mama lui Ra. Maat este în relaţii apropiate şi cu zeul Thoth, care stă la cârma bărcii solare. Thoth este cel care statorniceşte, cu ajutorul lui Maat, ordinea în lume. (33)

Unele texte vorbesc despre două Maat – la dual Maati. Este posibil, aşa cum afirma scriitorul român Constantin Daniel, ca cele două Maat să corespundă Soarelui şi Lunii, adică lui Ra-Soarele şi lui Thoth-Luna, dar este posibil ca dualismul să se refere la bipolaritatea care se manifestă la nivelul întregului cosmos. Ordinea cosmică este menţinută de cele două energii complementare, numite yin şi yang în filosofia chineză sau ha şi tha în cea indiană.

La nivelul societăţii omeneşti, Maat, Adevărul şi Dreptatea, era menţinută prin efortul faraonului, care era considerat fiul lui Ra şi reprezentantul său pe pământ. Faraonul era obligat să vegheze asupra ordinii sociale, reflectarea ordinii cosmice. Toate actele faraonului, de la actele care aveau loc în timpul încoronării şi până la actele cotidiene aveau unicul scop de a menţine ordinea în lumea oamenilor.  La rândul său, corpul sacerdotal, prin liturghia în temple, ajuta la menţinerea ordinii. Exista credinţa că, dacă numai o singură zi ar fi fost lipsită de liturghia în temple sau dacă actele rituale nu ar fi fost efectuate în mod corect, potrivit prescripţiilor rituale, lumea ar fi fost devorată de Şarpele Appophis, agentul răului.

În sfârşit, şi oamenii erau consideraţi responsabili pentru menţinerea ordinii. Prin faptele sale, fiecare om se situa, fie în contextul respectării şi întreţinerii ordinii cosmice şi sociale, fie în contextul distrugerii acesteia. Faptele bune şi comportamentul just puneau oamenii în acord cu Maat, în timp ce faptele rele şi comportamentul injust participau la întronarea dezordinii şi la grăbirea instaurării haosului. Faptele rele puneau oamenii în legătură directă cu agentul răului, şarpele Appophis. De aceea, nu întâmplător, după actul morţii, la judecata lui Osiris, care avea loc în marea sală a lui Maat, inima defunctului era cântărită, în cadrul psychostaziei (judecata inimii), cu scrupulozitate. Faptele rele, pe care defunctul căuta să le ascundă, ieşeau la iveală, iar cei găsiţi vinovaţi erau grabnic devoraţi de un monstru cu cap de crocodil. Acest proces, purificator din punctul de vedere al ordinii, avea drept scop luarea tuturor măsurilor de siguranţă pentru ca haosul să nu pună stăpânire asupra cosmosului.

Maat, concept atotcuprinzător, care desemna ordinea cosmică, socială şi individual umană, are corespondenţe în toate vechile filosofii ale antichităţii. În filosofia indiană termenul Rta şi, apoi, Dharma desemnau ordinea cosmică, iar în filosofia chineză acest concept este desemnat prin Dao.

45206666_562884624142978_204690887127597056_n