CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ?

CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ?

82930905_833381600426611_8461031289028345856_n

ÎNTREBAREA PRINCIPALĂ: CARE ESTE IDENTITATEA ADEVĂRATULUI DUMNEZEU ? CĂCI EXISTĂ UN SINGUR DUMNEZEU, UN SINGUR CREATOR.

IDENTITATEA LUI DUMNEZEU ESTE UŞOR DE DETERMINAT: ADEVĂRATUL DUMNEZEU ESTE CEL MENŢIONAT DE CĂTRE MOISE LA ÎNCEPUTUL GENEZEI: „DUMNEZEU A FĂCUT CERURILE ŞI PĂMÂNTUL” (ÎN LIMBA EBRAICĂ A TEXTULUI ORIGINAL, CERURILE ESTE LA PLURAL, IAR PĂMÂNTUL LA SINGULAR) ŞI CĂRUIA IISUS HRISTOS I-A SPUS „TATĂ” (CF: IOAN CAP 19 – „EU ŞI TATĂL UNA SUNTEM”)

MOISE ÎN BIBLIE: „„Cine e ca Tine între dumnezei Doamne?” Biblia, Ieșire 15:11 . Psalmul 86:8 reia: „Nimeni nu e ca tine între dumnezei, Doamne”.Alţi psalmi : „El judecă în mijlocul dumnezeilor.” ; „Alți dumnezei se închină Lui” (Psalm 97:7 – 9). Ietro, socrul lui Moise, declară: „Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii” – Exodul 8:11.

IISUS HRISTOS: „Oile Mele ascultă vocea Mea; şi Eu le cunosc, şi Îmi urmează. /…/Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nici unu nu le poate răpi din mâna Tatălui. Eu şi Tatăl, una suntem.” – Ioan 10:27-30,Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc și ele vin după mine”. – iOAN; 10:24-27.„Iar eu am şi alte oi, care nu sînt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc.“ — Ioan 10:16.

ÎN LUMEA ASTA SUNT MULTE „TRIBURI” ŞI MULTE „STAULE” CU „OI”. DE ASEMENEA, SUNT MAI MULŢI „dumnezei”, PE CARE NU TREBUIE SĂ-L CONFUNDĂM CU ADEVĂRATUL DUMNEZEU.

RESTUL E TĂCERE …