EGREGORII

Freedom-Agency-and-Selfhood EGREGORII

images

Conceptul de egregor a fost introdus de scriitorul francez Victor Hugo în cartea sa Legenda secolelor. Prin egregor se înţelege o Entitate Noesică Conceptual Benefică sau, după caz, o Entitate Noesică Conceptual Malefică. Pntru unii egregorul este este o formă gând artificială, iar pentru alţii este o entitate.

TEORIA CÂMPURILOR MORFOGENETICE – a fost elaborată de savantul Rupert Shaldrake, care afirma că toate sistemele vii din cosmos, inclusiv omul, sunt dirijate de câmpuri morfice sau morfogenetice; câmpurile morfogenetice (morpho – formă; genesis – naştere) se manifestă atât la nivelul celulelor unui organism, cât şi la nivelul global al membrilor societăţii.
Definirea câmpurilor morfice a plecat însă pentru autorul citat, biolog de meserie, de la modelul comportamental al membrilor unei comunităţi, mai exact spus de la constatarea că atunci când un individ învaţă un comportament nou, după un timp se modifică şi câmpul cauzal al speciei respective. Această constatare a fost demonstrată în urma studiilor experiementale aplicate iniţial unor comunităţi de şoareci şi, ulterior, de maimuţe. Deşi procesul este foarte lent şi poate fi cu greu urmărit până în implicaţiile sale cele mai intime, urmarea este că dacă se repetetă un timp lung un comportament, acesta se transmite prin rezonanţă morfică întregii specii.

În anii 1970 savanţii japonezi studiau un grup de maimuţe; la un moment dat una din maimuţe a învăţat să spele banana înainte de a o mânca. Apoi le-a învăţat pe celelalte să facă la fel. Când 100-a maimuţă a învăţat să spele banana, s-a întâmplat un eveniment spectaculos: celelalte maimuţe din grup ştiau să facă acest lucru fără să le fi învăţat cineva (comportament înnăscut).

Concluzia este că rezonanţa morfogenetică este un câmp de organizare invizibil, o matrice organizatoare, care nu are energie propriu-zisă, dar care străbate fără nici o oprelişte bariere de spaţiu şi de timp. Totuşi, pentru ca un astfel de câmp morfogenetic să poată funcţiona este nevoie, mai afirmă Rupert Shaldrake, ca la nivelul structurilor vii, inclusiv la nivelul celulelor unui organism, să existe structuri materiale capabile să transmită să recepţioneze câmpurile morfice. Însuşi ADN-ul uman funcţionează ca un fel de antenă de emisie-recepţie pentru câmpurile morfogenetice cu care intră în contact.

La nivel social a fost introdus termenul de „egregor” pentru a desemna totalitatea însuşirilor fiecărei naţiuni în parte, care o diferenţiază de alte naţiuni. Însuşirile sunt generate, evident, de câmpuri morfice formatoare. Consecinţa este că la nivelul egregorului unei naţiuni sunt imprimate ca într-o matrice formatoare tot ce ţine de cultura, de tradiţia, de religia dominantă, de obiceiurile, de însuşirile psihologice şi uneori fizice ale membrilor, precum şi de modelele de comportament. Matricea energetică, morfică, formatoare a egregorului, se modifică de-a lungul timpului prin experienţele membrilor naţiunii respective. Orice nouă modalitate de comportament şi orice adoptare a unei modalităţi exogene de comportament a membrilor unei naţiuni modifică comportamentul generaţiilor viitoare.

Carl Gustav Jung desemna egregorii prin denumirea de „incoştient colectiv”.

INTELLIGENT DESIGN

Decorul natural al lumii se modifică foarte rapid, din timp în timp, din perioade în perioade, fără a fi influenţat de factorul evoluţie… Evident, Designul Intelligent al lumii este alcătuit de un Designer mult mai inteligent, care ştie cum să potrivească lucrurile. Există însă forţe malefice care au drept scop să se substituie Designerului Inteligent şi să facă ce vor ele, impunându-şi propriul egregor.

INVITAŢIE LA FILM: DARK CITY – O VARIANTĂ CINEMATOGRAFICĂ CE MEDITEAZĂ (DEZVĂLUIE ?) ASUPRA UNOR TEHNICII DE MANIPULARE PROMOVATE DE ENTITĂŢI NOESICE NEGATIVE