ENUMA ELIŞ – TĂBLIŢA 2

Tăbliţa a II-a

 • După ce Tiamat a dat o astfel de importanţă pregătirilor,
 • Ea s-a pus în ordine pentru bătălia cu zeii, vlăstarele sale.
 • Pentru a răzbuna pe Apsu a făcut Tiamat (acest) rău.
 • Că ea e gata de atac, i s-a suflat lui Ea.
 • îndată ce Ea a auzit despre aceasta,
 • A căzut într-o tăcere mormîntală şi s-a posomorit,
 • Apoi după îndelungă gîndire mînia lui s-a potolit;
 • Spre Anşar, străbunul, el s-a îndreptat.
 • Când el veni în faţa bunicului său Anşar,
 • I-a dat de ştire despre tot ce Tiamat a plănuit:
 • „Tată, Tiamat, ea care ne-a născut, ne urăşte.
 • Ea a ţinut o adunare şi a ţipat cu furie.
 • Toţi zeii au trecut de partea ei;
 • Chiar cei pe care i-ai născut tu merg de partea ei.
 • Ei se string şi merg de partea lui Tiamat;
 • înfuriaţi, ei complotează fără încetare, ziua şi noaptea;
 • Ei s-au încolonat pentru luptă, mîrîind şi răcnind.
 • Ei au ţinut o adunare şi au plănuit conflictul.
 • Maica Hubur, cea care creează totul,
 • A adaos arme groaznice, a produs şerpi-monştri;
 • Cu dinţii ca briciul, ei nu-şi cruţă colţii (?),
 • Cu venin în loc de sînge a umplut ea trupurile lor;
 • [Dra]goni fioroşi a înarmat ea cu mînie;
 • Ea le-a dat aureole, făCându-i asemenea zeilor,
 • Aşa că cel care i-ar privi să moară de frică,
 • Aşa că cel care ar fi prins de trupurile lor să nu se poată întoarce.
 • Ea a creat vipera, dragonul şi lahamu,
 • Leul cel mare, cîinele turbat, omul-scorpion,
 • Puternici demoni cu chip de leu, dragoni zburători, centaurul,
 • Ce poartă arme necruţătoare, neînfricaţi în luptă.
 • Straşnice erau poruncile ei, de necălcat erau ele,
 • în total (?) unsprezece de acest soi a adus (în linie).
 • Dintre zei, primii ei născuţi, ce formau (ceata ei),
 • Ea l-a ridicat pe Kingu, în mijlocul lor l-a făcut şef.
 • Să meargă în fruntea armatei, să conducă ostile,
 • Să ridice armele pentru luptă, să dezlănţuie atacul,
 • în bătălie să fie comandantul suprem.
 • Acestea le-a încredinţat mîinii sale, Când ea l-a adus la sfat:
 • „Eu te-am consacrat, te-am făcut mare în sfatul zeilor;
 • Ţi-am dat toată puterea să povăţuieşti pe zei”.
 • Da, tu eşti suprem, singurul meu soţ eşti tu!
 • Cuvintele tale vor fi mai presus de toţi Anunnakii”.
 • Ea i-a înmînat tablele (listele) cu  soarta, le-a  fixat pe pieptul lui (ziCând):
 • „Porunca mea să fie necontestată, cuvîntul tău să fie de neînlocuit”.
 • îndată ce Kingu a fost proclamat, a fost făcut   stăpîn [peste Anu].
 • [Ei au hotărît] soarta pentru zei, fiii ei:
 • „Cuvîntul vostru va face să se stingă focul,
 • [Va smeri pe] „Arma cea puternică”, aşa de tare în încon­jurul (său)”.
 • [Când Anşar] a auzit că Tiamat s-a tulburat atît,
 • El a dat din cap şi şi-a muşcat limba;
 • [Inima i s-a umplut de întristare], corpul i s-a înfiorat.
 • […] el şi-a înăbuşit suspinul.
 • [El zise lui Ea: „Scoală, fiul meu, mergi] la luptă!
 • [Arma pe care ai] făcut-o, ridic-o, poart-o,
 • Tu ai ucis pe Apsu […];
 • [Ucide şi pe Kin]gu, ce merge înaintea ei.
 • […] înţelepciune.
 • [A răspuns conducătorul] zeilor Nudimmud:
 • Mergi în faţa lui Anşar, [gata] ca pentru luptă;
 • Stai falnic, în timp ce-i vorbeşti; văzîndu-te, se va linişti”.
 • Stăpînul s-a bucurat la cuvîntul tatălui său;
 • El merse acolo şi se înfăţişă înaintea lui Anşar.
 • Când Anşar îl văzu, inima lui s-a umplut de bucurie;
 • El îi sărută buzele, teama lui se înmoaie:
 • [„Anşar], nu fii mut, deschide-ţi buzele tale,
 • Eu voi merge şi împlini dorinţa inimii tale.
 • [Da, Anşar], nu fii tăcut, (ci) deschide-ţi buzele tale;
 • Eu voi merge să împlinesc ceea ce ai tu pe inimă.
 • Cine-i omul care te-a împins pe tine la război?
 • […Ti]amat, o femeie, e cea care vine cu armele contrată?
 • [O, tatăl meu] creator, bucură-te, şi fii voios,
 • Fără întîrziere tu vei doborî grumazul lui Tiamat.
 • [Da, tatăl meu] creator, bucură-te şi fii voios,
 • Repede tu vei doborî grumazul lui Tiamat”.
 • „Fiul meu (care) cunoşti toată înţelepciunea,
 • Potoleşte [pe Tiamat] cu înCântarea ta sacră,
 • Pe [ca]rul furtunii purcede cu toată graba,
 • Din [faţa] sa, ei să nu [te] împingă. întoarce-i înapoi”.
 • Stăpînul [fu bucuros] la cuvîntul tatălui;
 • Inima lui s-a înflăcărat şi a zis către tatăl lui:
 • „Stăpîne al zeilor, destinul marilor zei,
 • Dacă eu, ca răzbunător al vostru, negreşit
 • Trebuie să înving pe Tiamat şi să salvez vieţile voastre,
 • Convoacă adunarea şi proclamă soarta mea supremă.
 • Când, în Ubşukkina voi vă adunaţi voioşi,