HAVILAH, ŢARA AVILOR

š ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE HAVILAH, ŢARA AVILOR De-a lungul timpului rohmanii, strămoşii poporului român de astăzi, au primit diferite denumiri. Ei au fost menţionaţi chiar şi în Vechiul Testament sub numele avi. Astfel, Geneza, Cap 2, versetele 10-14 specifică următoarele: “Şi din Eden ieşea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe. Numele unuia era Fison; acesta înconjoară toată ţara Havilah, în care se află aur, iar aurul din ţara aceea este bun; tot acolo se găseşte bedeliu şi piatra de onix. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjoară tot ţinutul Etiopiei. Şi râul al treilea este Tigrul; acesta curge prin faţa Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul. Ţara Havilah, menţionată de textul Vechiului Testament, înconjurată de braţul Fison, este chiar teritoriul carpato-danubiano-pontic. Cel care a semnalat pentru prima oară (pe plan mondial), în epoca modernă, identificarea dintre Ţara Havila şi teritoriul carpato-danubiano-pontic este un autor român care semnează cu (pseudonimul ?) S. Coryll, în lucrarea intitulată “Valahia în Cartea Genezei”. Dacă autorul citat are sau nu dreptate în totalitate, rămâne o temă de cercetat în viitor; oricum, intuiţia şi efortul său de a evidenţia aceste aspecte merită nu numai consemnate, ci Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 31

31 – CELE TREI REGATE Din păcate, şi de-a lungul celui de-al treilea ciclu cosmic, istoria s-a repetat. Fiii întunericului – Cei cu ochii negri – s-au amestecat iarăşi în viaţa oamenilor din cea de-a treia generaţie. Cronologic, în cel de-al treilea ciclu cosmic, totul a început din momentul în care Hallshithan sau Lucifer, sub formă de „şarpe”, au atentat la inocenţa Evei. Dar, în momentul în care protopărinţii Adam şi Eva au pierdut dreptul de a mai locui în Eden (au fost izgoniţi din Eden), Fiii întunericului, Cei cu ochii negri, au căzut în propria lor capcană. Ei au pierdut şi ultima posibilitate de a se reîntoarce la unitatea pierdută. Astfel, în cel de-al treilea ciclu cosmic, Cei cu ochii negri au fost „azvârliţi din ceruri”. În acest fel, spune Hutil, „toată stricăciunea lui Şideral din ceruri a fost adusă pe pământ„. Pământul a devenit astfel o zonă în care se înfruntă forţele cosmice menţionate. Din acest punct de vedere, se poate spune că lumea materială este ultima redută a cosmosului spiritual. Dumnezeu Tatăl a curăţat cerurile de elementele rebele, dar în acelaşi timp a creat premisele ca Cei cu ochii negri să suporte relele pe care le-au comis. Read More …

CREAŢIA LUMII & FÂRTATUL ŞI NEFÂRTATUL

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE CREAŢIA LUMII & FÂRTATUL ŞI NEFÂRTATULš Mitologia poporului român prezintă propria sa concepţie cu privire la existenţa lui Dumnezeu, cu privire la actul creaţiei lumii, cu privire la ceea ce s-a petrecut în trecutul îndepărtat şi cu privire la liniile genealogice care s-au răspândit pe suprafaţa pământului. Deşi această concepţie este întrucâtva diferită de cea prezentată de Vechiul Testament, nu este în total dezacord cu ea. Motivul acestei diferenţe este cât se poate de evident: mitologia poporului român are la bază informaţii ce au fost furnizate de oamenii cerului care au trăit în vechime în arealul carpato-danubiano-pontic. La fel cum Vechiul Testament a fost scris de oameni ai pământului pentru alţi oameni ai pământului, mitologia poporului român reprezintă istorisirea unor oameni ai cerului pentru urmaşii lor. În acest context, nu trebuie să mire pe nimeni faptul că, deloc întâmplător, informaţii cu privire la actul creaţiei lumii ori la existenţa Oamenilor Luminii există din abundenţă în miturile, legendele şi basmele poporului român (precum şi în celelalte producţii literare: colinde, doine, strigături etc). Creaţia lumii este prezentată cât se poate de limpede în mitul cosmogonic fundamental al poporului român, mit care este cunoscut în ziua de astăzi într-o Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 32

32 – AL DOILEA RĂZBOI AL CERULUI Datorită acţiunilor oamenilor celei de-a treia generaţii aliaţi cu fiinţele umane decorporate denumite zei, cu fiinţele luciferice şi cu spiritele rebele ale naturii, Planul divin a fost grav perturbat, iar Ordinea cosmică a început să se clatine. În faza de apogeu a acestei acţiuni potrivnice Planului lui Dumnezeu, a avut loc o nouă bătălie, în care s-au înfruntat, ca principali protagonişti, faţă în faţă, de-o parte a baricadei, Fiii Flăcării ajutaţi de oameni – ultimii erau destul de puţini ca număr -, iar de cealaltă parte, zeii, fiinţele luciferice şi spiritele întunecate ale naturii, împreună cu majoritatea oamenilor. Aceasta a fost a doua mare bătălie din istoria cosmosului. Prima bătălie avusese loc pe Perfer, în care a fost implicată a doua generaţie de oameni. Şi de această dată, istoria s-a repetat: cam aceiaşi actori, aceleaşi roluri. Războiul dintre Fiii Luminii şi Fiii întunericului ajutaţi de oamenii celei de-a treia generaţii a fost un eveniment dramatic. S-au folosit arme nontehnologice cu o putere de distrugere aproape incredibilă. Oamenii aliaţi fiinţelor luciferice şi spiritelor naturii rebele au fost învăţaţi cum să lovească şi cum să facă rău fraţilor lor. Războiul a avut mai multe bătălii Read More …

OSTROAVELE ALBE

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE OSTROAVELE ALBE Miturile, legendele şi basmele poporului român menţionează centrele de putere, pe care le numesc Ostroave. Există, astfel, în mitologia românilor, Ostroave albe, acolo unde locuiesc Cei puri (Oamenii Luminii), şi Ostroave negre unde locuiesc Cei întunecaţi. Ostroavele albe sunt situate, afirmă miturile şi legendele poporului român, la marginea Lumii, în limanurile Apei Sâmbetei. În miturile, legendele şi basmele poporului român Oamenii Luminii (sau doar o parte a lor) au fost denumiţi rohmani sau blajini. Apa Sâmbetei, mai afirmă miturile, legendele şi basmele poporului român, este un fluviu care înconjoară Pământul de şapte sau de nouă ori. Romulus Vulcănescu – în monumentala lucrare intitulată Mitologie Română – afirmă textual într-un mod cât se poate de limpede că “ostroavele reprezintă pământuri neîntinate, ieşite în stare pură din Apa Sâmbetei, în condiţiile ridicării pământului din apele primordiale.” (1) Din punct de vedere spiritual, autorul citat are perfectă dreptate, cu excepţia termenului “reprezintă”; nu reprezintă nimic, pur şi simplu aşa s-au petrecut evenimentele. Expresia “pământuri neîntinate” desemnează centrele de putere formate dintr-o materie fără păcat. Tot din punct de vedere spiritual se poate afirma că, într-adevăr, Ostroavele, ca enclave în care s-au format centrele de putere, au apărut Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 33

33 – TERRA AURICA CEA NOUĂ După o lungă perioadă de timp în care Pământul, ca planetă materială, a rămas sterp şi gol, Sfântul Duh – A Treia Persoană a Sfintei Treimi – a readus lumea la starea de manifestare. Şi astfel a fost creat un nou cer şi un nou pământ. Protopământul a renăscut într-o nouă formă de manifestare: acesta este Pământul actual. O dată cu renaşterea Protopământului sub forma Pământului actual, a început al patrulea ciclu cosmic. Astfel, al patrulea ciclu cosmic nu s-a mai desfăşurat pe un palier cuantic nou, ci pe acelaşi palier cuantic cu Protopământul – în palierul cuantic material. De-a lungul timpului, palierul cuantic material a cunoscut un proces accelerat de densificare. Rezultatul a fost apariţia materiei în forma actuală. În cel de-al patrulea ciclu al cosmosului, oamenii au repopulat pământul. Primii oameni care au locuit noul pământ au fost oamenii primordiali din primele două generaţii. Astfel, la începutul celui de-al patrulea ciclu, nu a mai fost creat un nou Adam. O altă parte a oamenilor ce au populat pământul la începutul celui de-al patrulea ciclu au fost aduşi direct din „Lumea fără formă”, unde se găseau în starea de „stele”, adică de spirite. Read More …

POVESTEA STELELOR

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE POVESTEA STELELOR Toate evenimentele principale ale istoriei lumii au fost reflectate, într-un fel sau altul, de-a lungul timpului, în numeroase legende, basme şi mituri. Una dintre legendele care, în veacurile de dinaintea noastră, se transmiteau în jurul focurilor de tabără la care, alături de întregul norod, participau şi oamenii buni şi bătrâni, este basmul popular româneasc intitulat Povestea stelelor. Cică, demult – după cum stă scris în basm – “cerul era foarte aproape de pământ. Atât de aproape, încât oamenii puteau să-l atingă cu mâna şi oricând aveau nevoie de vreun ajutor, odată ridicau treptele scării ce duceau înaintea Tatălui Ceresc cu plângerea sau cu rugămintea şi Dumnezeu, în bunătatea Lui, făcea aşa că nimenea nu pleca de la la el cu mâna goală. Măcar un sfat, dacă altminterea nu putea. Dar oamenii au fost totdeauna nerecunoscători şi i-au întors cu răul binele ce le făcea. Astfel, o femeie supărată că nu i-a făcut Dumnezeu pe voie să facă un lucru nedrept, ce i-a cerut, a aruncat cu cârpa murdară a unui copil spre cer, de era să-l mânjească. Dumnezeu s-a supărat foc şi a îndepărtat cerul departe de pământ”. (40) Bărbatul femeii în cauză “s-a Read More …

ÎNTEMEIETORII POPORULUI ROMÂN

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE BABELE ŞI MOŞII  ÎNTEMEIETORII POPORULUI ROMÂN Strămoşii poporului român nu au nimic de-a face cu Adam vetero-testamentar sau cu liniile genealogice de oameni ai pământului prezentate în capitolul al zecelea al Genezei. Strămoşii poporului român au fost oameni ai cerului proveniţi din enclavele de origine ale centrelor de putere Sarmizegetusa şi Adamclisi. Poporul român de astăzi este singurul popor din lume care este urmaşul direct al unor oameni ai cerului proveniţi din enclavele centrelor de putere. Actualmente, poporul român este format din aproximativ 75 % oameni ai cerului şi aproximativ 25 % oameni ai pământului. Primii oameni ai cerului care au părăsit centrele de putere după potopul din vremea lui Noe nu au fost prea mulţi; numărul lor nu a fost mai mare de nouă, doisprezece sau paisprezece. Cu toţii au avut un nivel spiritual elevat, astfel că făceau parte din categoria Celor puri. Numele generic prin care pot fi desemnaţi primii oameni ai cerului care au colonizat teritoriul carpato-danubiano-pontic este de începători, întemeietori sau patriarhi (sensul cuvântului patriarh este de tată prim). Ei pot fi consideraţi adevăraţii strămoşi ai poporului român de astăzi. În străvechime ei au fost desemnaţi prin titulatura de babe. Cu privire Read More …

ROMÂN – ROHMAN – ROYMENOS

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE ROMÂN – ROHMAN – ROYMENOSš Nu numai actul creaţiei lumii a fost menţionat în miturile, legendele şi basmele poporului român, ci şi existenţa oamenilor cerului – în special a celor care şi-au păstrat sfinţenia originară şi nu s-au răzvrătit împotriva Poruncilor lui Dumnezeu: Oamenii Luminii. Nici de această dată nu este vorba despre vreo fantezie a celor ce au elaborat aceste mituri, ci despre experienţe directe. În miturile, basmele şi legendele poporului român, Oamenii Luminii (sau o parte a lor) au primit numele de Rohmani, Blajini sau (Cei) Albi. Rohman este un cuvânt arhaic autohton care înseamnă “om luminos”, având aceeaşi rădăcină ca şi supranumele acordat în antichitate Cavalerului trac: “Zeind-Roymenos” (Sfântul Luminos). La rândul său, cuvântul “blajin” – care are o etimologie slavă – este echivalentul termenului autohton “rohman”. Cu alte cuvinte, atât blajin, cât şi rohman se pot traduce prin expresia “om luminos”. Referindu-se la răspândirea cuvântului rohman în arealul carpato-danubiano-pontic, Romulus Vulcănescu, poate unul dintre cei mai competenţi cercetători ai mitologiei române, afirma că au existat mai multe variante regionale ale acestui cuvânt: “rocmani” sau “rogmani” în Bucovina, “ragmani” în Maramureş, “rugmani” în Bistriţa Năsăud. (1) Despre nevestele Rohmanilor legendele şi basmele poporului român Read More …

BELAGINE – LEGILE FRUMOASE

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE BELAGINE – LEGILE FRUMOASEš  Începătorii poporului român (denumiţi babe) au respectat porunca lui Dumnezeu: “creşteţi şi înmulţiţi-vă”. Procreaţia fiilor şi fiicelor lor s-a produs în condiţiile respectării Legilor cosmosului. În cazul începătorilor poporului român, actul procreaţiei de fii şi fiice s-a făcut cu maximă seriozitate. De altfel, chiar şi stările mentale şi afective ale personajelor implicate în acea vreme în actul procreaţiei erau diferite de cele ce sunt uzitate de oamenii din ziua de astăzi. Seriozitatea interioară era cuvântul de ordine în perioada de început a populării planului cuantic material de către oamenii cerului. Începătorii poporului român ştiau că au o misiune importantă, de a procrea în condiţii de curăţenie spirituală, şi au dus-o la îndeplinire. În ziua de astăzi nu mai sunt înţelese evenimentele de atunci datorită faptului că lipseşte o stare interioară de seriozitate, indispensabilă poziţionării corecte faţă de actul sexual, astfel că multe evenimente ale trecutului sunt interpretate în mod deformat. În acest context trebuie inclus un pasaj edificator din istoricul grec Herodot care, în Istoriile sale, menţiona o “ţară a agatârşilor”, situată aproape de locul unde izvora râul Maris (Mureşul), adică în Transilvania. Despre agatârşi, Herodot afirma textual că “sunt cei mai Read More …

LER, ÎMPĂRATUL ROHMANILOR

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE LER, ÎMPĂRATUL ROHMANILOR Vechile legende, mituri şi basme ale poporului român consideră că, de-a lungul timpului, rohmanii au fost conduşi de un mare împărat, pe nume Ler. În multe legende, Ler este prezentat ca fiind cel mai mare împărat din lume, care trăieşte ascuns de orice privire indiscretă într-un palat situat pe un munte înalt; legendele specifică faptul că Ler se dezvăluie doar oamenilor buni la suflet. Mulţi autori, în special cei ce au adoptat varianta istoriografică de orientare materialistă, leagă cuvântul Ler de numele împăratului roman Galeriu: Ga-Ler. Această variantă trebuie însă exclusă fără drept de apel, la fel ca multe alte (pseudo)deducţii istoriografice de orientare materialistă. Motivaţia acestei luări de poziţie tranşantă este următoarea: în primul rând, termenul Ler a apărut cu mult timp înainte de perioada în care a trăit şi domnit împăratul roman Galeriu (280 după Iisus Hristos); în al doilea rând, Împăratul Galeriu a fost un prigonitor necruţător al creştinilor, iar acesta chiar nu este un motiv pentru care poporul român să-i fi reţinut numele. Numele Ler apare cu precădere în colinde şi în descântece. Aproape că nu există colind care să nu-i pomenească numele; cel mai adesea, apare în refrenul Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 34

34 – ÎMPĂRATUL ÎMPĂRĂŢIILOR ASCUNSE Dumnezeu-Persoană, Hauti, este „Creatorul Terrei aurica celei noi, a ceea ce se vede şi nu se vede şi care va fi să apară, Domnul Domnilor, Împăratul Împărăţiilor ascunse şi a celor viitoare, care se văd şi nu se văd, dar care vor fi să apară„. Creatorul cerului şi pământului, Hauti, Dumnezeu Persoană se manifestă în formă umanoidă doar pe nivelul al nouălea, în „Cerul cerurilor”. Dumnezeu Persoană, Hauti, se manifestă într-un impresionant Trup de Lumină. Fiinţa Sa infinită de lumină – infinitul pare a se condensa într-o formă de lumină – emană o aureolă fantastică, formată din miliarde şi miliarde de sclipiri, ca un foc imens din care ies efluvii de lumină. Ca Persoană, Dumnezeu are înfăţişarea unui Bătrân Venerabil. Dumnezeu Persoană, Hauti îşi are sălaşul permanent în Cerul cerurilor, într-o minunată Locuinţă. Adeseori, Locuinţa lui Hauti a fost vizualizată de marii mistici ca un impunător Palat. Locuinţa lui Dumnezeu Tatăl, care este cu neputinţă de descris, se formează din toate elementele naturii: din stele, din vânturi şi din lumini. Ea pare să-şi modifice neîncetat forma, aspectul şi dimensiunile, după cum îşi modifică neîncetat luminozitatea, culoarea, sunetul şi mirosul. Când este observată din faţă, Locuinţa Read More …

URIAŞII DIN VECHIME

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE URIAŞII DIN VECHIMEš Înainte de potop, oamenii cerului proveniţi din enclavele centrelor de putere aveau trupuri de mari dimensiuni, adică erau uriaşi. Primii oameni uriaşi care au călcat pe faţa pământului au fost chiar Oamenii Luminii. Trupurile Oamenilor Luminii atingeau şase – şapte metri (unii erau chiar mai înalţi). Oamenii Luminii aveau chipuri foarte frumoase şi trupuri armonioase. Ei se mişcau cu o graţie desăvârşită. Primii lor urmaşi au avut, de asemenea, trupuri de dimensiuni apreciabile, deşi nu au fost la fel de înalţi. Şi după potop, mulţi oameni ai cerului atingeau trei-patru metri; cei mai dotaţi dintre ei, dacă se poate spune astfel, depăşeau cinci metri înălţime. Cu privire la existenţa uriaşilor există menţiuni numeroase în Vechiul Testament, dar şi în alte scrieri arhaice; de asemenea, există menţiuni în mitologia grecească şi în mitologia românească. Mai mult decât atât, există descoperiri arheologice destul de bine legendate din punct de vedere documentar, care atestă faptul că au fost descoperite morminte ale unor fiinţe omeneşti de staturi impresionante; din păcate, toate descoperirile arheologice ce puteau certifica existenţa în străvechime a uriaşilor au fost ocultate. Vechiul Testament confirmă de mai multe ori existenţa uriaşilor. Astfel, în Geneza Moise Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 35

35 – FIII LUMINII Fiii Luminii desfăşoară neîncetat o activitate intensă pentru a exista omul, pentru a exista fiecare strat auric, pentru a exista umanitatea în ansamblul ei, pentru a exista planeta materială Pământ sau pentru a exista cosmosul. Fiinţele din lumea eterică spun că „dacă un înger şi-ar întrerupe lucrul chiar şi pentru o clipire, omul, aşa cum îl vedem noi, s-ar disipa în mii de sclipiri asemănătoare apei ce dispare în puterea soarelui„. Fiii Luminii, sau după cum se numesc ei înşişi, Hemin Hem, adică Cei drepţi (Cei Sfinţi), sunt integraţi într-o ierarhie foarte riguroasă. Organigrama fiinţelor îngereşti este destul de complicată şi nu pare să concorde cu ceea ce s-a scris până în prezent. De altfel, relatările despre astfel de subiecte sunt destul de rare şi de incomplete. Gradul ierarhic al unei fiinţe îngereşti şi chiar al unei fiinţe umane poate fi estimat în funcţie de doi parametri: puterea şi tăria, care se manifestă la nivelul aurei şi al trupului de lumină. Cu cât puterea şi tăria unei fiinţe îngereşti sunt mai mari, cu atât strălucirea sa este mai intensă. Fiinţele îngereşti sunt ierarhizate după puterea şi tăria lor, la fel cum oamenii sunt ierarhizaţi în funcţie Read More …

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE A FOST ODATĂ CA NICIODATÚ În proporţie majoritară, poporul român de astăzi se trage din acei oameni ai cerului care au stăpânit odinioară teritoriul carpato-danubiano-pontic. Aproximativ 75% din totalul populaţiei României de astăzi este formată din oameni ai cerului. Restul de 25% sunt oameni ai pământului. Rămâne de răspuns la întrebarea cât se poate de îndreptăţită cum se denumeau pe ei înşişi şi cum îşi denumeau ţinutul oamenii cerului din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Răspunsul la întrebare a fost prefigurat în paginile anterioare: la origine, oamenii cerului s-au autodenumit, cât se poate de simplu, oameni – la singular om sau omu. Teritoriul l-au denumit probabil Ţinutul oamenilor sau Ţinutul omu. În afara acestei denumiri generice, trebuie să fi existat, precum în ziua de astăzi, nenumărate denumiri particulare, pe care oamenii cerului le-au acordat unii altora, în funcţie de zona de locuire. Astfel, cei care au locuit în apropierea râului Ialomiţa au fost probabil denumiţi ialomiţeni, cei care au locuit în apropierea râului Someş au fost denumiţi someşeni, cei care au locuit în teritoriile riverane râului Olt au fost denumiţi olteni etc. La o analiză superficială s-ar putea afirma că denumirile particulare au fost acordate în funcţie de denumirea Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 36

36 – SFÎNTA ADUNARE (1) Terra aurica are nouă lumi – paliere cuantice, paliere sau „cercuri” concentrice. Cea mai înaltă lume este Sfera lui Dumnezeu, care poate fi considerată al nouălea palier al Terrei aurica. Al nouălea palier al Terrei aurica este un spaţiu destul de greu de definit prin termenii fizicii actuale. Pe al nouălea palier al Terrei aurica se manifestă Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este numit Hauti de către fiinţele lumii eterice. Pe al nouălea palier al Terrei aurica, Dumnezeu-Tatăl se manifestă în formă umanoidă, într-un trup impresionant de lumină. În planul Său de reşedinţă, Dumnezeu Tatăl stă aşezat pe un magnific Scaun de Domnie. În jurul Scaunului Său de Domnie, tot pe cel de-al nouălea palier, se manifestă multe alte fiinţe îngereşti – unele dintre ele păstrează o formă umanoidă, altele nu au formă umanoidă. Acestea din urmă se prezintă în forma lor originară, de sfere. Cele mai elevate fiinţe îngereşti din categoria Fiilor Luminii nu au o formă umanoidă, pentru că nu au nevoie să se manifeste pe palierele inferioare ale cosmosului – în lumea astrală sau în cea eterică. Ele arată exact aşa cum le-au descris marii mistici şi profeţi: fie ca nişte flăcări, fie Read More …

OAMENII ROŞ, RUMENI SAU RUMÂNI

š    ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE OAMENII ROŞ, RUMENI SAU RUMÂNI Este foarte posibil ca primele denumiri ale arealului carpato-danubiano-pontic să fi fost monosilabice. Cea mai plauzibilă denumire pare să fi fost “roh” – prima silabă a cuvântului rohman. Denumirea “roh”, ce desemna iniţial caracteristica principală a Oamenilor Luminii (cf. epitetului roymanos), a fost aplicat ulterior atât urmaşilor acestora cât şi, destul de probabil, ţinutului în care locuiau aceştia, precum în cazul cuvântului Havila, Ţara avilor. În cele din urmă, cuvântului “roh” i s-a alipit silaba “man”. Silaba “man” ce compune cuvântul roh-man sau, mai târziu ro-mân, poate să însemne om; rohman însemna astfel un om (man) din neamul roh. Deşi parte surprinzător, termenul “man” (care nu figurează în limba română actuală) trebuie să fi avut în vechime aceeaşi semnificaţie ca în limba engleză de astăzi – man: om. S-ar putea obiecta, fireşte, că cuvântul “man” are o origine anglo-saxonă, dar lucrurile sunt departe de a sta în acest fel. Cuvântul “man” este foarte vechi, la fel ca şi cuvântul rohman de altfel, fiind provenit probabil din străvechea limbă primordială ce se vorbea pe toată suprafaţa pământului înainte de tentativa nereuşită a unor oameni de a construi Turnul Babel şi, evident, Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 37

37 – SFÎNTA ADUNARE (2) O categorie aparte de fiinţe îngereşti sunt Tăriile. Tăriile sunt fiinţe îngereşti extrem de puternice, atât de puternice încât mintea omenească nu le poate concepe. „Ele nu au nume – spune Îngerul Gabriel despre Tării – căci din ele se nasc numele„.  Uimitor este faptul că Tăriile se manifestă sub înfăţişarea inocentă a unor fetiţe. Tăriile au înfăţişarea unor fetiţe de până la nouă ani, cu codiţe, înveşmântate în rochiţe colorate, formate din lumină, care se comportă, folosind termenii corespondenţi din lumea materială, foarte gingaş şi inocent. În prezenţa lor, orice observator parcă simte infinitul comprimat într-o fiinţă de aproape un metru înălţime. Pe nivelul al nouălea al Terrei aurica, înfăţişarea Tăriilor este diferită: ele au trupul format din flăcări, iar în jurul lor apar mii şi mii de descărcări electrice. Totuşi, aceste fiinţe îngereşti se manifestă destul de rar în forma umanoidă. În subordinea Tăriilor se află alte fiinţe îngereşti, care au tot înfăţişarea unor inocente fetiţe. Îngerul Gabriel a denumit aceste fiinţe îngereşti prin termenul de Puteri. Numele Puterilor sunt formate doar din vocale: A; E; O; IO; AEO. Puterile sunt înalte fiinţe îngereşti care conduc subpalierele lumii astrale. Lumea astrală este situată Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 38

38 – SFÎNTA ADUNARE (3) Tot pe cel de-al nouălea palier al Terrei aurica, în jurul Tronului de Domnie al lui Hauti, în ordinea Puterii şi Tăriei, stau Serafimii şi Heruvimii. Serafimii sunt îngeri de formă umanoidă. Din Serafimi emană lumina, iubirea şi dreptatea. Serafimii nu posedă ceea ce în lumea noastră se numeşte „liberul arbitru”. Voia lor este Voia lui Hauti – Dumnezeu Tatăl. Înfăţişarea Serafimilor este grandioasă. Faţa, ochii, gura şi părul Serafimilor par a fi făcute din flăcări mistuitoare, iar hainele lor par a fi formate din metal topit. Ceea ce este cu adevărat impresionant pentru o fiinţă omenească întrupată este faptul că înfăţişarea Serafimilor, la fel ca şi înfăţişarea unora dintre Heruvimi, se modifică neîncetat. Dacă se prezintă din faţă, un Serafim are o anumită fizionomie, o anumită strălucire aurică, un anumit miros şi un anumit sunet. Dacă întoarce capul spre dreapta are altă înfăţişare, alt chip, altă strălucire aurică, alt miros şi alt sunet. Dacă întoarce capul spre stânga înfăţişarea se schimbă, fiind diferită de cele anterioare. La fel se întâmplă şi dacă întoarce capul înapoi. Dacă am încerca să definim în termeni omeneşti ceea ce este un Serafim, atunci ar trebui să folosim formula: Read More …

ÎN CĂUTAREA LUI HARAP ALB

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE ÎN CĂUTAREA LUI HARAP ALB Ţinutul Roş a fost doar unul dintre ţinuturile “mitice” ce compuneau în vechime teritoriul carpato-danubiano-pontic; după cum menţionează majoritatea basmelor românilor a mai existat şi un Ţinut Alb, condus de Împăratul Alb şi locuit de oameni albi, un Ţinut Verde, împărăţit de Verde-Împărat şi locuit de oameni ai pădurilor, un Ţinut Galben, condus de Împăratul Galben, locuit de oameni galbeni adică blonzi, după cum a existat, destul de surprinzător, un Ţinut Negru, locuit de oameni … negri. Nu pot fi localizate în mod strict toate aceste ţinuturi care ulterior s-au numit “ţări”. Probabil că, în prima perioadă, prin “ţară” erau desemnate doar câteva aşezări, moşii sau cetăţi mai mult sau mai puţin întinse. Toate “ţările” erau, fireşte, locuite de aceeaşi etnie spirituală, cea a oamenilor cerului; ceea ce diferea era doar caracteristica fiinţială pe care aceştia o manifestau. Nu este exclus ca, într-o regiune geografică oarecare să fi existat atât moşii “albe”, cât şi moşii “roşii”, moşii “galbene”, moşii “verzi”, moşii “negre”. De asemenea, nu este exclus ca în condiţiile în care existau mai multe moşii “albe” într-o regiune, aceasta să fi fost desemnată ca fiind “albă”; în cazul în care Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 39

39 – PRINCIPATELE OCROTITOARE (1) O altă categorie de fiinţe îngereşti, implicată în activităţi apropiate de oamenii încarnaţi, este formată din Principatele Ocrotitoare. Principatele Ocrotitoare sunt conduse de Principi Ocrotitori. Au titulatura de Principe Ocrotitor următoarele fiinţe îngereşti: Îngerul Gabriel, Îngerul Mihail, Îngerul Rafael, Îngerul Uriel, Îngerul Morţii. Tuturor acestor fiinţe îngereşti, tradiţia creştină le-a atribuit gradul de Arhanghel, dar fiinţele din lumea eterică au specificat în repetate rânduri că sunt mult mai înalte pe scara îngerească. După cum se poate remarca, există multe diferenţe de denumiri şi de titulaturi între modul în care sunt prezente fiinţele îngereşti în lumea eterică şi denumirile folosite în lumea oamenilor, astfel încât este foarte greu de a cunoaşte cu exactitate semnificaţia funcţiilor, a titulaturilor şi a denumirilor. Pentru a evita confuziile, fiinţele îngereşti vor fi desemnate în continuare prin termenul generic de „înger” – care desemnează o categorie ontologică de fiinţe, iar nu o funcţie sau un grad ierarhic. Fiecare dintre Principii Ocrotitori se ocupă de buna funcţionare a unui anumit segment al cosmosului, având în subordine un mare număr de alte fiinţe îngereşti. Astfel, Principele Ocrotitor cunoscut de oameni sub numele de Gabriel, supraveghează activităţile îngereşti care au influenţă directă în existenţa Read More …

CARPO-DACII

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE CARPO-DACII Ţinutul Galben, care a fost locuit de oameni blonzi, nu putea fi decât Dacia. Centrul de comandă al Daciei era în zona Munţilor Orăştie, iar capitala politico-administrativă şi religioasă era la Sarmizegetusa Regia. Întemeietorul liniei genealogice a oamenilor blonzi, diferiţi oarecum de oamenii “roş”, a fost Dakhia; din numele său a derivat ulterior cuvântul Dacia. Ulterior numele său a fost purtat şi de urmaşii săi. Bazându-se pe informaţiile furnizate de autorii antichităţii, majoritatea cercetătorilor moderni a presupus că denumirea străveche de daci a fost daoi, care derivă fie din termenii indoeuropeni dhawo-s sau dhau-ko-s care înseamnă “lup”, fie din termenul dhau – care înseamnă “a sugruma”. Unii cercetători au mai adus în discuţie formele davus, dakoi, daos şi dauna, care, în mare, au cam acelaşi sens. (14) Totuşi, iar acesta este un aspect cât se poate de important, într-un lexicon grecesc realizat în secolul al V-lea înainte de Iisus Hristos, cuvântului daoi îi corespunde termenul grecesc de “lumină”, ceea ce schimbă radical datele problemei, dat fiind faptul că sensul cuvântului se aproprie astfel de caracteristica definitorie a cuvintelor “avi” şi “rohman”. Sensul de lumină acordat cuvântului daoi defineşte mult mai exact caracteristica principală a dacilor Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 40

40 – PRINCIPATELE OCROTITOARE (2) Un rol aparte, printre Principii Ocrotitori îl ocupă şi cel denumit în lumea oamenilor Îngerul Morţii. Departe de a fi identificat cu acel stupid însemn pământesc al „Doamnei cu coasa”, Îngerul Morţii este un înger foarte frumos, de 2,5 metri înălţime, cu părul negru ca pana corbului, ochii căprui, foarte frumoşi şi foarte expresivi, faţa albă şi buzele pline. Răspândeşte un parfum într-adevăr deosebit, iar rezonanţa sa aurică este foarte înaltă. Sub comanda Îngerului Morţii se află miliarde şi miliarde de fiinţe îngereşti cu diferite funcţii: Îngeri întrupători sau destrupători (un fel de îngeri-paramedici), Îngeri Veghetori de diferite categorii. În funcţie de nivelul evolutiv al omului care se destrupează sau se întrupează se aleg şi Îngerii întrupători sau destrupători, precum şi Îngerii Veghetori. Un alt Principe Ocrotitor este Îngerul Uriel, a cărui activitate se desfăşoară cu precădere la nivelul cosmic. Îngerul Uriel se ocupă de dinamica corpurilor cereşti. Oamenii pot trăi pe Pământul fizic datorită faptului că Îngerul Uriel supraveghează mecanica corpurilor cereşti. Orice derogare de la mecanica cerească înseamnă stingerea Pământului ca planetă fizică. Fără activitatea Îngerului Uriel, Pământul ar fi bombardat zilnic de asteroizi şi de meteoriţi. Aparent, activitatea Îngerului Uriel este distinctă Read More …

ARDEALUL, MOLDOVA ŞI VALAHIA

š ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE ARDEALUL, MOLDOVA ŞI VALAHIA Denumirile prin care a fost desemnat arealul carpato-danubiano-pontic sau diferite regiuni ale sale – precum România, Dacia, Vlahia, Oltenia, Transilvania, Moldova (dar şi multe altele) – sunt cuvinte neaoşe, extrem de vechi, care, la origine, i-au desemnat pe întemeietorii de linii genealogice. Etimologiile denumirilor indică cu precizie care a fost realitatea istorică. Ulterior, la începutul evului mediu, aceste denumiri au fost preluate de cronicari, care le-au menţionat în diferite documente de cancelarie într-o formă fonetică mai mult sau mai puţin apropiată de cea originală. Istoricii moderni au considerat, în mod eronat, că apariţia cuvântului respectiv a coincis cu prima menţiune documentară, astfel că au stabilit etimologii în funcţie de limbile în care au fost scrise documentele. A rezultat un şir lung de deducţii false, bazate pe atribuirea unor etimologii greşite. În această categorie intră denumirile Ardeal, Transilvania sau UngroVlahia. Cele trei denumiri au apărut în documentele de cancelarie maghiare de la începutul evului mediu, fiind apoi preluate de documentele bizantine, papale, turceşti etc. Astfel, termenul Ardeal a fost la origine un termen neaoş, dar care a fost folosit apoi, într-o traducere aproximativă, de triburile migratoare maghiare: Erdely. Transilvania provine de la Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 41

41 – PRINŢUL POPORULUI În afara fiinţelor îngereşti cu atribuţiuni la nivelul întregii Terre aurica, există şi fiinţe îngereşti care au ca atribuţiuni bunul mers al lucrurilor în anumite zone locuite de oameni. Printre aceste înalte fiinţe îngereşti se numără şi Îngerul Poporului sau, după cum este numit de fiinţele din lumea eterică Prinţul Poporului. În cele ce urmează nu va fi vorba decât despre Prinţul Poporului Român. Prinţul Poporului Român este o înaltă fiinţă îngerească, care nu are formă umanoidă. Într-un fel, se poate spune că „trupul” său spiritual – fiinţa sa aurică – ocupă spaţiul fizic ocupat de Poporul Român. Uneori, în anumite momente, Prinţul Poporului Român se poate manifesta printr-o formă concretă, non-umană, a unui ciclon de 2 metri diametru şi de aproape 20 de metri înălţime, ce pare a se forma instantaneu din toate elementele naturii. Când vorbeşte, vocea lui este foarte liniştitoare, calmă, ca o şoaptă. Pare că vocea sa provine de la toate elementele din jur. Uneori, la marile evenimente, vocea sa bubuie ca un tunet şi face să vibreze toate particulele elementelor din jur (atât în lumea eterică, cât şi în lumea infraeterică). Prinţul Poporului Român stăpâneşte auric peste întregul teritoriu ocupat de Read More …

VLAHIILE NEGRE

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE VLAHIILE NEGRE În arealul carpato-danubiano-pontic au existat şi teritorii care au primit epitetul “negre”. Aceasta înseamnă că acea categorie de oameni ai cerului, definiţi anterior ca fiind “negri” au întemeiat la rândul lor enclave sau ţări. De altfel, multe dintre ţările “albe” sau “neutre” din acea perioadă au avut drept conducători oameni negri – sau, oricum, aşa erau văzuţi de contemporani, datorită pigmentului pielii. Chiar dacă au primit epitetul “negru”, oamenii cerului din această categorie nu erau aserviţi forţelor întunericului, aşa cum s-ar putea crede la o analiză superficială. De-a lungul secolelor, oamenii negri au parcurs un proces de autoîmbunătăţire, de elevare spirituală constantă, astfel că în perioada existenţei ţărilor “negre” nu mai erau atât de întunecaţi la fire precum erau la chip. În era creştină, datorită faptului că, într-un fel sau în altul, au intrat sub influenţa lui Iisus Hristos, adică s-au creştinat, cei negri la chip s-au luminat progresiv, astfel încât în ziua de astăzi nu mai există o astfel de populaţie. Printre cei care au făcut parte din categoria oamenilor negri a fost, fără nici o îndoială, Negru Vodă, adevăratul întemeietor al Ţării Româneşti, considerat de istoriografie a fi fost un personaj “legendar”. Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 42

42- SPIRITELE NATURII (1) La fel ca în cazul fiinţelor îngereşti, în funcţie de criteriul principal de clasificare, spiritele naturii pot fi împărţite în două mari categorii. De-o parte spiritele bune ale naturii care respectă Planul lui Dumnezeu. De cealaltă parte pot fi situate spiritele rebele ale naturii, care l-au urmat pe Lucifer în revolta contra Planului lui Dumnezeu. Rolul spiritelor bune ale naturii este legat exclusiv de natură. În lumea eterică, aceste fiinţe poartă numele de „suflete ale naturii”. Tot în lumea eterică, spiritele naturii mai sunt numite „Legi ale naturii”. Numele lor din lumea eterică este Zaurdari – adică locuitori ai Zaurdariei (Zaurdaria este numele dat lumii eterice de spiritele naturii înseşi; uneori, prin Zaurdaria este desemnat Edenul eteric, locul creaţiei primilor oameni). Natura este animată, are un suflet, iar esenţa acestui suflet este formată din Zaurdari – fiinţele care au grijă de ea. Denumirea de spirite ale naturii va fi folosită în continuare doar datorită unei tradiţii străvechi, perpetuate în lumea oamenilor. Spiritele naturii sunt „sufletul naturii”, în sensul că se îngrijesc de tot ce înseamnă natură în lumea materială – de la apă, aer sau pământ la formele de relief, la vegetaţie, la ploaie, zăpadă, grindină Read More …

ROMAN ŞI VLAHATA

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE ROMAN ŞI VLAHATAš Chiar şi în evul mediu locuitorii arealului carpato-danubiano-pontic erau conştienţi de faptul că formează o etnie spirituală şi etnică distinctă; datorită inamicilor şi veneticilor, această etnie a fost despărţită o lungă perioadă de timp, dar dorinţa de reunificare a fost prezentă permanent de-a lungul secolelor în straturile cele mai adânci ale psihismului individual şi colectiv al membrilor. Folosind terminologia modernă se poate afirma cu deplin temei că a existat dintotdeauna o conştiinţă etnică şi spirituală clar definită a etniei româneşti; conştiinţa nu s-a format de-a lungul secolelor, aşa cum afirmă adesea concepţia istoriografică de factură materialistă, ci a existat de la început, de când oamenii cerului au început să populeze teritoriul carpato-danubiano-pontic. Fireşte, nu a existat o conştiinţă românească în sensul actual al cuvântului, ci o conştiinţă de etnie spirituală: locuitorii ştiau că sunt oameni ai cerului, născuţi din întemeietori comuni. Faptul că există şi a existat dintotdeauna o unitate etnico-spirituală între locuitorii arealului carpato-danubiano-pontic, precum şi o conştiinţă de neam, poate fi argumentată în mod suplimentar făcând apel la o scriere din evul mediu, cunoscută sub denumirea de Cronica Moldo-Rusă, o cronică scrisă în limba slavonă, apărută între anii 1504-1510, care a Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 43

43- SPIRITELE NATURII (2) De-a lungul timpului, spiritele naturii au primit diferite denumiri. De exemplu, în Evul Mediu, spiritele naturii au fost denumite în funcţie de domeniul în care-şi desfăşoară activitatea; spiritele naturii care acţionează în elementul pământ au primit numele de gnomi, cele care acţionează în elementul aer au primit numele de silfe sau elfi; cele care acţionează în elementul foc au primit numele de salamandre, iar cele care acţionează în elementul apă au primit numele de ondine. Gnomii, spiritele naturii care se manifestă în elementul pământ, au înfăţişarea unor pitici bondoci şi bonomi. Gnomii pot fi întâlniţi în mine sau în apropierea locurilor unde se fac excavaţii. Mulţi gnomi au forme oarecum animaliere sau amestecuri bizare între elemente umanoide şi elemente animaliere. Silfele sau elfii se manifestă în elemenul aer şi au înfăţişarea unor făpturi înaripate, delicate şi extrem de frumoase. De altfel, silfele, datorită delicateţii şi frumuseţii lor, precum şi faptului că posedă aripi transparente, ca de libelulă, şi pot zbura prin aer, au fost de multe ori confundate cu îngerii. Mulţi oameni, văzându-le în diferite condiţii, au fost convinşi că au văzut îngeri, când, de fapt, era vorba doar de spirite ale naturii care se manifestă Read More …

PROBLEMA ANTROPOLOGICĂ

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE PROBLEMA ANTROPOLOGICĂ O problemă spinoasă pe care istoriografia de orientare materialistă nu a rezolvat-o niciodată în mod optim este cea referitoare la factorul antropologic – adică de a determina din ce categorie antropologică face parte poporul român. O sinteză a informaţiilor cu privire la aspectele antropologice ale poporului român a fost realizată recent de către istoricul Alex Mihai Stoenescu în cartea sa “Istoria Olteniei”. Potrivit istoricului citat, românii şi, implicit, strămoşii lor daco-geţii fac parte dintre indeoeuropeni (arieni). Cu alte cuvinte – folosind limbajul biblic – sunt fii ai lui Iafet, al treilea fiu al lui Noe. Pentru a ajunge la această concluzie, autorul citat a folosit cele mai noi date provenite din cercetările desfăşurate pe plan mondial, care au creionat două direcţii de investigare: un aspect antropologic şi un aspect lingvistic. Din punct de vedere antropologic, afirmă autorul citat, la începutul secolului al XX-lea, cercetătorii considerau că există trei rase europene: homo europaeus (ariană, indo-germanică), homo alpinus (celto-slavă) şi homo meditterranaeus (din jurul Mediteranei). Conform acestei împărţiri, românii făceau parte din rasa alpină. Fundamentală pentru încadrarea la rasa alpină a poporului român, mai afirmă istoricul citat, “era ideea că poporul român se trage din daci Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 44

44 – FIINŢA RĂULUI (1) Fiinţele îngereşti – la fel ca oamenii şi spiritele naturii – pot fi clasificate în funcţie de poziţia lor faţă de Planul lui Dumnezeu. Unele fiinţe îngereşti respectă Planul lui Dumnezeu de evoluţie a cosmosului, în timp ce altele se împotrivesc acestuia. Toate fiinţele îngereşti care se opun Planului lui Dumnezeu, au făcut cândva parte din ierarhia Fiilor Luminii. În urma unor evenimente dramatice desfăşurate în perioada de început a formării cosmosului, aceste fiinţe s-au răzvrătit, acţionând de atunci împotriva ducerii la îndeplinire a Planului lui Dumnezeu. Datorită faptului că l-au urmat pe şeful lor ierarhic de atunci, Lucifer, îngerul orbit de orgoliu, care s-a voit egalul lui Dumnezeu, fiinţele îngereşti din această categorie pot fi denumite „luciferice” sau, pe scurt, Fii ai Întunericului. Tradiţia creştină îi numeşte îngeri căzuţi sau draci. Fiinţele din lumea eterică le denumesc „Dree” – adică „Cei căzuţi”, „Cei răzvrătiţi” sau „Cei desprinşi” (desprinşi de Fiii Luminii, denumiţi Hemin Hem). Fiinţele luciferice nu trebuie însă confundate cu fiinţa absolută a răului, reprezentată de către Hallshithan. Majoritatea fiinţelor îngereşti căzute care l-au urmat pe Hallshithan nu se manifestă într-o formă umanoidă. Fiinţele luciferice nu cunosc elementul iubire introdus în cosmos prin Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 45

45 – FIINŢA RĂULUI (2) Organigrama fiinţelor luciferice este similară celei a Fiilor Luminii, dar de semn opus – este copia inversată a acesteia. Conducătorul suprem al tuturor fiinţelor luciferice este Lucifer. Aspectul lui Lucifer poate arunca o lumină clarificatoare asupra personalităţii sale complexe, care, fără nici o îndoială, este tragică prin implicaţii. Aşa cum apare în cronica akasha, înaintea răzvrătirii, Lucifer era un înalt Heruvim, Ocrotitor al oamenilor. În vremurile de dinaintea răzvrătirii, Lucifer era întruchiparea frumuseţii. După rebeliune, i s-au întunecat ochii. La fel ca toate celelalte fiinţe îngereşti, Lucifer este asexuat; totuşi, în pofida aspectului predominant bărbătesc, are sâni de femeie, şolduri rotunde şi picioare foarte lungi. Are un păr foarte lung, care ajunge până la genunchi, dinţi albi, puternici, strălucitori, ochi negri, lipsiţi de iris, buze rozalii, senzuale. Înaintea rebeliunii, aspectul lui Lucifer era unic printre fiinţele îngereşti: pe cap purta o coroniţă, iar în dreptul frunţii strălucea o lumină extrem de puternică (lumina emisă de un smarald). În mână purta un sceptru, precum cel al regilor medievali, pe care era sculptat un soclu cu două aripi imense şi un fel de instrument muzical. La fel ca şi celelalte fiinţe îngereşti, Lucifer poate să se deplaseze Read More …

BRAZDA LUI NOVAC

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE BRAZDA LUI NOVAC Despre Brazda lui Novac s-au făcut nenumărate speculaţii: unele fondate, altele nefondate şi insuficient legendate. Primul autor care a oferit informaţii cu privire la existenţei Brazdei lui Novac a fost Alexandru Odobescu. La treizeci de ani după Alexandru Odobescu, Nicolae Densuşianu a menţionat Brazda lui Novac în cartea sa “Dacia preistorică”, apărută în anul 1913. În lucrarea citată, Nicolae Densuşianu afirma că Brazda lui Novac este “un moment dedicat descoperirii agriculturii”. Brazda lui Novac este, de fapt, un lung şanţ de pământ ce străbate tot teritoriul României de astăzi, din apropiere de Porţile de Fier până în apropierea oraşului Galaţi. Practic, Brazda urmează traseul Hinova, Oraviţa, Dobrun, Craiova, Greci (Olt), Târgovişte, Buzău, Tuluceşti, Galaţi, trece Prutul în Basarabia, pentru a se continua la nordul Mării Negre prin două şanţuri paralele. Pe vremea când Nicolae Densuşianu a făcut observaţii amănunţite pe teren, Braza lui Novac avea forma unui şanţ de forma unui trapez, cu adâncimea de aproximativ 3 metri, baza mare de aproximativ 4 metri şi baza mică de 2 metri. Autorul Brazdei a fost, în opinia lui Nicolae Densuşianu, unul dintre uriaşii (“jidovii”) din vechime, pe nume Novac, care, aşa cum afirmă legendele Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 46

46 – FURTUL DE SUFLETE (1) Activitatea principală a fiinţelor luciferice – care vor fi desemnate şi prin expresia „Cei cu ochii negri” – este de a ispiti oamenii în decursul existenţei încarnate, pentru a-i coborî energetic – a-i determina să decadă din demnitatea de oameni. Scopul final al acestei acţiuni potrivnice este distrugerea oamenilor, întrucât, după cum consideră fiinţele luciferice, era „mai bine la începuturi”, când oamenii nu apăruseră pe scena cosmosului. Pentru a-şi atinge scopul final, Cei cu ochii negri acţionează prin ispite. Cel mai adesea, de-a lungul vieţii, oamenii întrupaţi cad în cele mai banale ispite, astfel încât la moarte devin „copţi” pentru a intra sub influenţa fiinţelor luciferice şi a vibra în consonanţă cu ele. Fiinţele luciferice sunt atrase de acei oameni care, de-a lungul vieţii, în urma exercitării liberului arbitru, s-au lăsat pradă ispitelor şi viciilor de orice fel. Fiinţele luciferice sunt atrase mai ales de acei oameni care, pentru un motiv sau altul, au colaborat conştient cu ele de-a lungul existenţei încarnate. În această ultimă categorie intră şi acei oameni care, pe timpul vieţii, s-au lăsat corupţi de aspectele oculte, au abuzat de practici vrăjitoreşti, au încheiat pacte sau au participat la şedinţele de Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 47

47 – FURTUL DE SUFLETE (2) În cazurile unor fiinţe umane virusate iremediabil prin făptuirea răului în lumea materială, fiinţele luciferice preiau omul cu tot cu corpul duh, şi-l duc în lumea lor – în palierele lor cuantice. Despre aceste fiinţe umane virusate se poate spune că au ales, prin exercitarea liberului arbitru, calea întunecată şi au devenit oameni luciferici. Consecinţa nu poate fi decât iadul. Lumea fiinţelor luciferice are cinci subpaliere cuantice. Pe primele trei subpaliere cuantice ale lumii fiinţelor luciferice se produc recondiţionări şi resuscitări ale sufletelor furate. Pe aceste paliere cuantice, sufletele – lipsite însă de corpuri duh -, sunt resuscitate şi recondiţionate în aşa fel încât să pară vii, să aibă o aparenţă de viaţă, ca şi cum ar fi animate de corpuri duh. Evident, ele pot fi considerate a fi suflete false, dar fiinţele luciferice se mulţumesc şi cu surogate. Ele sunt un fel de zombi, pe care fiinţele luciferice le folosesc pe post de servitori docili. Sufletele acestor zombi păstrează încă reminiscenţe ale personalităţii oamenilor din timpul existenţei întrupate. Este însă o catastrofă faptul că sufletele false păstrează încă numele original de suflet şi de trup fizic, avut de oamenii respectivi în decursul vieţii Read More …

OECUMENA ARHETIPALĂ

O ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE OECUMENA ARHETIPALÚ Marele istoric Nicolae Iorga şi-a început a sa Istorie a Românilor cu următoarea frază: “Viaţa fiecărui popor este în strânsă legătură cu pământul pe care-l locuieşte”. Cu deplină îndreptăţire, Nicolae Iorga distingea pe teritoriul ocupat odinioară de daco-geţi şi astăzi de români cinci ţinuturi, după cum urmează: ţinutul de şes, ţinutul de dealuri lutoase, ţinutul de munte, ţinutul banatului oltean şi timişorean, ţinutul maramureşean udat de Crişuri. Primul Ţinut este cel de şes. În opinia lui Nicolae Iorga Ţinutul de şes cuprinde Basarabia de Jos (Bugeacul), mare parte din Moldova de jos, judeţele Brăila şi Ialomiţa, Muntenia de jos până la Olt. Şesul este o prelungire, afirma Nicolae Iorga, a “stepei celei mari din răsăritul Europei, unde pe vremuri rătăceau cetele rătăcitoare ale neamurilor cu obârşie uralo-altaică”. Stepa era acoperită de păduri şi buruieni înalte. Când s-au tăiat pădurile, stepa a devenit propice culturii cerealiere ce s-a practicat pe spaţii întinse. Ţinutul de dealuri lutoase, al doilea ţinut, este cuprins între linia Carpaţilor Orientali şi Nistru, fiind străbătut de la nord la sud de Prut şi de Siret, precum şi de numeroşii afluenţi ai acestora. Al doilea ţinut este format din Moldova de Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 48

48 – SPIRITELE RĂZVRĂTITE ALE NATURII La fel cum există îngeri întunecaţi (căzuţi), tot aşa există spiritele întunecate ale naturii; spiritele întunecate ale naturii se opun în toate modurile posibile activităţii spiritelor bune ale naturii. Spiritele întunecate ale naturii sunt numite de fiinţele din lumea eterică prin termenul Lorehh. După cum a fost menţionat, principalul rol cosmic al spiritelor bune ale naturii constă în îngrijirea şi ocrotirea a tot ce înseamnă natură – pământ, apă, foc, aer, vegetaţie, fenomene meteorologice etc. Acesta a fost, înainte de rebeliune, şi rolul spiritelor naturii rebele. După rebeliune, toate spiritele naturii care l-au urmat pe Lucifer au fost „concediate”, astfel încât nu mai au nici un fel de atribuţii funcţionale. Ele continuă să-şi ducă existenţa în lumea eterică, dar nu mai au nici un fel de prerogative sau funcţii de îndeplinit, astfel încât s-au transformat în opusul a ceea ce au fost cândva. Ele încearcă astăzi să distrugă ceea ce construiesc spiritele bune ale naturii. Fiinţele Lorehh sunt aducătoarele morţii în natură; prin acţiunile lor destructive, fiinţele Lorehh transformă o apă curgătoare într-o baltă urât mirositoare, o cişmea cu apă cristalină într-o cişmea cu apă nepotabilă, un pom fructifer într-un ciot. Fiinţele Lorehh aduc Read More …

CETĂŢI VEGETALE

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE CETĂŢI VEGETALEš Civilizaţia tradiţională a poporului român s-a născut în regiunile păduroase, de la munte, deal şi câmpie. Abia apoi, după o oarecare perioadă de timp, o parte din populaţia de la munte a migrat în regiunile deschise (de câmpie). Evident, nu a migrat toată populaţia, ci doar o parte a ei; restul populaţiei a continuat să-şi desfăşoare nestingherită traiul în regiunile păduroase. Acea parte a populaţiei care a coborât la şes s-a amestecat cu populaţiile migratoare sau cotropitoare, suferind influenţele acestora. În perioada de apogeu, nu numai Munţii Carpaţi erau acoperiţi de păduri seculare, ci şi Câmpia Română sau dealurile subcarpatice. Arealul carpato-danubiano-pontic era în acea perioadă de timp acoperit în proporţie de 90 % sau chiar de 95% de păduri seculare. Chiar şi zonele unde astăzi sunt câmpii întinse, în vechime erau acoperite de păduri. Cronicarii din antichitate afirmau că pădurile erau atât de dese, încât nu puteau fi străbătute decât cu mare greutate. Cei ce doreau să străbată arealul carpato-danubiano-pontic nu puteau merge decât de-a lungul văilor râurilor. Pădurile începeau chiar în apropierea fluviului Dunărea, se continuau spre nord, acoperind dealurile subcarpatice şi apoi aproape toată întinderea Munţilor Carpaţi. În aceste păduri puteau Read More …

CUFĂRUL CU ESEURI – 49

49 – SCOALĂ-TE, LUMINIŢĂ DIN LUMINA MEA Despre modul în care s-a desfăşurat cosmogeneza şi despre modul în care au fost formate palierele cuantice ale cosmosului, ne vorbeşte o altă înaltă fiinţă a Terrei aurica, un Înger Păzitor pe nume Shaffa. De regulă, Îngerii Păzitori nu prea coboară în lumea eterică, acesta fiind un eveniment foarte rar – rolul lor constând în ajutarea oamenilor, direct de pe ultimul nivel al Terrei aurica. Îngerii Păzitori nu trebuie confundaţi cu Îngerii Veghetori, care se manifestă cu predilecţie în lumea eterică. În lumea eterică, unui Înger Păzitor i se mai spune, uneori, şi „Îngerul minţii”. Practic, energia ce stă la baza formării corpului mental al oamenilor este formată din emisia spirituală a acestor înalte fiinţe îngereşti. Îngerul Shaffa este o fiinţă de o frumuseţe distinsă. Aura sa are o intensitate extremă: puterea şi tăria sa sunt imense, iar vechimea, percepută prin simţul vechimii, este, de asemenea, foarte mare. Făcând o analogie cu o sursă luminoasă din lumea materială, prin puterea aurei unei fiinţe îngereşti putem înţelege ceva similar tensiunii, iar prin tărie ceva similar intensităţii. Îngerul Shaffa are în jur de doi metri înălţime. Părul său, foarte lung, ce pare o apă limpede Read More …

CIVILIZAŢIA LEMNULUI

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE CIVILIZAŢIA LEMNULUIš Civilizaţia strămoşilor poporului român în arealul  carpato-danubiano-pontic a fost, în primul rând, o civilizaţie a lemnului. De-a lungul istoriei, inventarul casnic al autohtonilor a fost bazat aproape în mod exclusiv pe folosirea lemnului: casele, blidele, lingurile, cuiele, plugurile erau construite din lemn etc. Existau prea puţine obiecte de fier în inventarul casnic; pe de-o parte, exista o mai veche interdicţie cu privire la folosirea fierului care era considerat de natură demonică (o astfel de interdicţie era valabilă şi la vechii egipteni, la vechii evrei, la vechii greci, care însă, treptat, au renunţat la ea), iar de cealaltă parte, uneltele de fier erau prea scumpe şi nu puteau fi obţinute chiar atât de uşor. Chiar şi la carpo-daci, fierul era prelucrat doar în marile dava (cetăţi), unde existau cuptoare speciale. Într-un inteviu acordat revistei Historia în anul 2012, apărut sub titlul “Istoria propriu-zisă a poporului român nu a fost scrisă încă”, istoricul Alexandru Vulpe a emis o opinie pertinentă cu privire la acest subiect. “Ceea ce avem – spune istoricul citat – este istoria elitelor care au condus această ţară (domnitori, voie­vozi, regi, nobili etc.), dar povestea acelor ciobani care au ră­mas după retragerea aureliană Read More …