TAINA CAVALERILOR

  EXCALIBUR TAINA CAVALERILOR  šLa începutul Evului Mediu era în mare vogă un ciclu de legende reunite sub titlul “Cavalerii Mesei Rotunde.” Iniţial, legendele din acest ciclu au fost transmis prin viu grai în satele şi cătunele din Irlanda şi din Anglia. Ulterior, legendele au fost sistematizate şi sintetizate într-o lucrare cultă, scrisă în limba franceză, care a circulat o perioadă de timp pe ambele maluri ale Canalului Mânecii. Manuscrisul scris în limba franceză a stat la baza realizării unei cărţi celebre, denumită “Moartea lui Arthur”, scrisă de Sir Thomas Mallory, cavaler şi erudit britanic, care a trăit în secolul al XV-lea. Despre Thomas Mallory se ştie că s-a născut în jurul anului 1400, în comitatul Warwick, unde tatăl său ocupa funcţia de sheriff. Se mai ştie că, la 15 ani, Thomas Mallory l-a însoţit pe Contele de Warwick într-un război dus de regele Henric al V-lea. În 1442, Thomas Mallory a fost înnobilat, iar trei ani mai târziu a devenit membru al Parlamentului. După această dată, existenţa lui Sir Thomas Mallory a cunoscut o turnură nefastă: a fost arestat şi încarcerat de mai multe ori, sub acuzaţii dintre cele mai diverse: rebeliune, tâlhărie, tentativă de a-l asasina pe ducele Read More …

MASA ROTUNDĂ

  EXCALIBUR MASA ROTUNDĂ Cartea lui Thomas Mallory spune că, de-a lungul domniei sale, Regele Arthur i-a adunat pe cei mai viteji cavaleri din acea vreme într-o nobilă comunitate, care a primit numele de Masa Rotundă. Cu privire la numărul cavalerilor Mesei Rotunde, există mai multe versiuni. Unele versiuni, folosite şi de cinematografie, care a avut un rol important în mediatizarea legendei, reliefează faptul că în jurul Mesei Rotunde s-au adunat 12 cavaleri. Aceste versiuni sunt infirmate chiar de către Thomas Mallory, care afirmă explicit în cartea sa că numărul total al cavalerilor Mesei Rotunde a fost de 150. Thomas Mallory spune că toţi cei 150 de cavaleri se puteau aşeza simultan în jurul Mesei Rotunde. Iar dacă în jurul Mesei Rotunde puteau lua loc simultan 150 de cavaleri, ne putem imagina că diametrul ei a fost destul de mare. Sir Thomas Mallory mai afirmă că Masa Rotundă a fost primită în dar de către Regele Arthur de la un rege prieten, pe nume Leodegrance, care era chiar tatăl Reginei Guenever, consoarta lui Arthur. Masa Rotundă a fost oferită de Regele Leodegrance în momentul în care mesagerul Regelui Arthur s-a prezentat la curtea sa pentru a-i cere, în numele stăpânului Read More …

CAVELERII CUNOAŞTERII

  EXCALIBUR CAVELERII CUNOAŞTERII Este cunoscut faptul că orice obiect material are şi o semnificaţie spirituală, iar sabia nu face rabat. Mai mult decât atât: purtătorul sabiei îşi însuşeşte spiritual, magic sau holografic, rodul acţiunilor sale din planul material. De aceea, ceea ce realizează purtătorul sabiei la nivel exterior (la nivel material, în luptă) se reflectă în interior (la nivel spiritual). În acest din urmă caz, sabia devine şi un instrument spiritual. Sabia, ca reflectare spirituală, se manifestă sub forma forţei interioare a spiritului care cuteză să tranşeze problemele cunoaşterii. Sabia spirituală este instrumentul prin care se realizează cunoaşterea, iar teaca este depozitara sabiei cunoaşterii. Istoria săbiilor prezentate de către Sir Thomas Mallory în cartea sa reflectă, la nivelul exterior, social, istoria întronării Dreptăţii, iar la nivel interior, spiritual, reflectă istoria dobândirii Adevăratei Cunoaşteri de către oameni. Prin Adevărata Cunoaştere se înţelege nu doar cunoaşterea celor văzute – a aspectului material -, cât mai ales a celor nevăzute, a aspectului nevăzut al lumii. Primii dintre cei chemaţi să întroneze Dreptatea la nivel social (exterior) şi să acceadă la Adevărata Cunoaştere la nivel spiritual (interior) au fost, în zorii civilizaţiei, o categorie specială de oameni, pe care îi putem desemna prin Read More …

ÎN CĂUTAREA SANGRAAL-ULUI

  EXCALIBUR ÎN CĂUTAREA SANGRAAL-ULUI Sir Thomas Mallory descrie astfel evenimentele în Moartea lui Arthur: “În Dumnica Rusaliilor, când, venind Regele Arthur şi Regina Guenever de la slujba din Biserică, împreună cu toţi Cavalerii, au descoperit că pe Scaunul Primejdiilor (Perilous) era scris de curând cu sloave de aur următorul mesaj: “După patru sute de ierni şi patru şi încă cincizeci încheiate, după patimile Domnului nostru Iisus Hristos, acest scaun va trebui să-şi afle împlinirea”. Pe când cinstiţii meseni socoteau că ziua prorocită era chiar cea în care sărbătoreau Rusaliile, un scutier a pătruns în sală şi l-a anunţat pe Rege că s-a petrecut o minune. Mai jos de castel, pe un râu, fusese descoperită o buturugă mare ce plutea deasupra apei, buturugă ce părea făcută din marmoră roşie, în care se vedea înfiptă o spadă frumoasă şi foarte scumpă, cu mânerul din pietre preţioase, având pe el încrustate litere de aur. Iată ce scria pe mâner: “Niciodată nici un muritor nu mă va putea lua de aici, afară de acela la şoldul căruia se cuvin să atârn şi care va fi cel mai bun cavaler din lume”. Iar, când, puţin mai târziu, s-au aşezat cu toţii la masă pentru Read More …

VALURILE SCHIMBĂRII

  EXCALIBUR VALURILE SCHIMBĂRII šFiecare om are, într-un fel sau altul, cu grade diferite de implicare şi de conştientizare, o anumită concepţie asupra lumii şi, implicit, o anumită concepţie asupra propriei persoane. Fiecare om înţelege lumea şi pe el însuşi în funcţie de un anumit sistem de referinţă. Fiecare om înţelege evenimentele vieţii proprii, la fel ca şi evenimentele ce depăşesc cadrul strict al destinului individual, dintr-un anumit unghi, în funcţie de condiţionările, de educaţia şi de nivelul său de înţelegere. Toţi oamenii vorbesc, în egală măsură, despre “realitate”, despre ceea ce este “obiectiv” şi despre modul în care trebuie interpretată această realitate, dar există deosebiri evidente între concepţiile oamenilor. Prin educaţie, fiecare om se simte pe deplin îndreptăţit să vorbească despre el însuşi, despre evenimentele prin care trece sau despre evenimentele şi fenomenele cu caracter general în termeni bipolari: adevăr-fals sau obiectiv-subiectiv. Fiecare om consideră anumite evenimente şi fenomene ca fiind obiective şi, deci, reale şi adevărate, iar alte evenimente şi fenomene ca fiind subiective sau imaginare şi, deci, neadevărate. Totuşi, ca un fel de instinct de autoconservare, cel mai adesea oamenii uită faptul, destul de banal, că concepţia prin care încearcă să “prindă” realitatea nu este chiar realitatea Read More …

PROBLEMA PRINCIPIULUI

  EXCALIBUR PROBLEMA PRINCIPIULUI Primul punct de plecare datorită căruia un lucru ia naştere sau este cunoscut se numeşte principiu”, spunea, la vremea sa, marele filosof grec Aristotel, în cartea sa fundamentală, Metafizica. (3) Aşadar, „principiul” este acel ceva care întemeiază tot ce există. Concepţia materialistă afirmă că universul are la bază materia. Pentru concepţia materialistă, materia este principiul care întemeiază tot ce există. Omul, la rândul său, este format exclusiv din materie, iar conştiinţa, spiritul scris adeseori între ghilimele, reprezintă o caracteristică a materiei superior organizată, care şi-a găsit expresia cea mai înaltă în creierul omului. Nu există conştiinţă în afara organismelor vii, după cum nu există o altă lume în afara celei materiale. Pentru concepţia materialistă, ideile referitoare la Dumnezeu, îngeri, zei, duhuri decorporate, spirit sau lumea de dincolo sunt simple speculaţii ale unor indivizi mai mult sau mai puţin frustraţi de “sărăcia” fenomenală a lumii în care trăiesc. De cealaltă parte, concepţia spiritualistă afirmă că universul este creaţia Unicului Dumnezeu. Pentru concepţia spiritualistă, Dumnezeu este Principiul care întemeiază tot ce există. Concepţia spiritualistă mai afirmă că dincolo de aspectul material al cosmosului există o altă lume, lumea spirituală, care are la bază, ca esenţă ontologică, spiritul. Lumea Read More …

SCHIMBAREA VALURILOR

  EXCALIBUR INIŢIAŢII Autorii zeitgeist-ului primului val, mitologia, au fost o categorie aparte de personaje pe care le putem desemna prin termenul generic de iniţiaţi. Iniţiaţii, aşa cum le spune numele, au fost acele persoane care s-au antrenat în mod specific, voluntar, fie individual, fie în cadrul unor temple, pentru a accesa aspectele nevăzute ale cosmosului. Primii iniţiaţi recunoscuţi de istoriografie au fost şamanii, drept pentru care concepţia (zeitgeistul) elaborată de aceştia poate fi definită drept şamanică. Şamanii au apărut în urma unei importante diviziuni sociale ce s-a produs de-a lungul primului val: diviziunea dintre oamenii obişnuiţi şi cei care aveau acces la aspectele nevăzute ale cosmosului. Această diviziune socială  corespunde diviziunii metafizice dintre sacru şi profan, dintre fenomen şi numen, dintre material şi transcendent. Datorită capacităţilor spirituale de care dispuneau, şamanii s-au dovedit capabili să transceandă aspectul material al lumii şi să se conecteze “dincolo.” Trebuie specificat în acest context că de-a lungul primului val s-au produs mai multe diviziuni sociale care au dus la importante stratificări sociale şi de mentalitate: prima diviziune a muncii a fost, evident, cea dintre bărbat şi femeie; a doua diviziune a muncii a fost cea dintre păstori şi agricultori (menţionată în Vechiul Testament); Read More …

VIITORUL ÎNCEPE AZI

  EXCALIBUR VIITORUL ÎNCEPE AZI Fiecare dintre atitudinile conceptuale – zeitgeist-urile – propagate de-a lungul celor trei mari valuri (realismul industrial, realismul tehno, concepţia transcedental-ezoterică promovată de contactori şi paleoastronautica) s-a aplecat asupra marilor probleme ale cunoaşterii, în speranţa de a elucida misterele cosmosului, ale istoriei şi ale omului. Acest demers poartă numele de hermeneutică. Hermeneutica, în sens larg, este arta de a înţelege, de a interpreta şi de a explica Existentul: cosmosul, istoria, omul. Aşa cum a fost definită de-a lungul timpului, hermeneutica a devenit sinonimă cu înţelegerea. Într-un studiu dedicat hermeneuticii, unul dintre cei mai avizaţi cercetători moderni, Adrian Marino, afirma că înţelegerea ce însoţeşte procesul hermeneutic reprezintă “un salt de esenţă, o mutaţie profundă în fiinţa interioară a omului.” În consecinţă, înţelegerea hermeneutică nu trebuie confundată cu simpla luare la cunoştinţă. Învăţarea pe dinafară a unei lecţii dintr-un manual ori a unei pagini din cartea de telefon nu aduce vreo modificare în fiinţa omului, ci se reduce la memorarea unor cifre şi cuvinte. În schimb, înţelegerea hermeneutică modifică comportamentul omului, ceea ce înseamnă că, în urma saltului de esenţă specific unui adevărat proces hermenutic fiinţa omului suferă o transformare. Aceasta demonstrează faptul că “a înţelege este sinonim Read More …

REALISMUL INDUSTRIAL

  EXCALIBUR REALISMUL INDUSTRIAL Aşa cum este cunoscută în ziua de astăzi, concepţia materialistă a apărut târziu în istoria gândirii omeneşti. Lăsând la o parte concepţiile considerate materialiste ale antichităţii, precum cele lăsate moştenire de filosofii greci Democrit, Epicur sau Leucip, al căror materialism este discutabil şi, care, oricum, are alte conotaţii decât concepţiile moderne, nu se poate să nu fie remarcat faptul că materialismul, aşa cum este înţeles astăzi, a apărut în occidentul Europei, o dată cu revoluţia industrială, care a constituit momentul de debut al celui de-al doilea val (termenul de revoluţie industrială a fost inventat de Fr. Engels, filosoful materialist, dar a intrat în conştiinţa Occidentului prin opera istoricului Arnold Joseph Toynbee; iniţial, termenul a desemnat creşterea spectaculoasă a productivităţii în manufacturi). Primul act al celui de-al doilea val s-a produs când, spre sfârşitul celui de-al XVIII-lea secol, a avut loc apariţia primelor maşini cu aburi. Momentul “oficial” de debut al celui de-al doilea val poate fi considerat anul 1782, când inventatorul englez James Watt (1736-1819) a realizat prima maşină cu abur cu dublu efect (prin care se obţinea o mişcare de rotire continuă a arborelui). Revoluţia industrială şi, implicit, cel de-al doilea val este legată de Read More …

HĂRŢILE CUNOAŞTERII

  EXCALIBUR HĂRŢILE CUNOAŞTERII Acea parte a posterităţii care a preluat din moştenirea lui Rene Descartes şi a celorlalţi savanţi ai Evului Mediu doar acele precepte şi idei ce i-a servit interesele, a fost formată, iniţial, la cumpăna dintre secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, dintr-o elită care a fost promotoarea revoluţiei industriale. Acestei elite, care poate fi definită drept industrială, i se poate atribui trecerea de la primul la cel de-al doilea val şi coagularea ulterioară a concepţiei materialiste – realismul industrial. Pentru majoritatea analiştilor moderni, cauzele revoluţiei industriale şi apariţia concepţiei materialiste, realismul industrial, rămâne un mare mister. “Orice căutare a cauzei revoluţiei industriale este sortită eşecului” – scria în mod lucid sociologul Alvin Toffler în cartea sa “Şocul Viitorului.” Căci nu există o cauză unică ori principală. Tehnica singură nu este forţa motrice a istoriei … Şi nici lupta de clasă. Economia singură nu poate explica revoluţia industrială şi nici vreun alt eveniment istoric. Nu există o variabilă independentă de care să depindă toate celelalte variabile. Nu există decât variabile interconectate, de o complexitate fără margini. Confruntaţi cu acest labirint de influenţe cauzale, incapabili să le urmăm măcar interacţiunile, tot ce putem face este să ne concentrăm Read More …

MODELUL FABRICII

  EXCALIBUR MODELUL FABRICII Savantul englez (fizician, matematician, teolog, mistic, alchimist, astronom etc) Isaac Newton (1643-1727) a stabilit că “forţa care acţionează căderea corpurilor pe pământ şi forţa care obligă Luna să se rotească în jurul Pământului, fără să cadă şi fără să se depărteze de el, constituie una şi aceeaşi forţă a gravitaţiei. Universul este aşadar un imens mecanism care funcţionează în ansmablu şi în părţile lui pe baza legii atracţiei universale.” Prin susţinerea faptului că legea atracţiei universale acţionează atât pe pământ, cât şi în cadrul mişcărilor corpurilor cereşti, Isaac Newton a cuprins întregul univers într-o singură lege, formulată matematic în mod impecabil. Prin elaborarea legii atracţiei universale, eterna întrebare de ce a primit răspunsul cuvenit; legea atracţiei universale este capabilă să explice totul – de la fiinţa omenească la cosmosul în ansamblul său. Explicaţia oferită de Isaac Newton a fost simplă şi eficientă: cauza mişcării este generată de forţele exercitate asupra corpurilor pentru a produce mişcarea, iar exemplul cel mai elocvent este cel al bilelor de biliard, care-şi modifică neîncetat poziţia datorită unor forţe exterioare. Mişcarea şi interacţiunea bilelor se datorează unor forţe exterioare, măsurabile şi identificabile. Reluând mai vechea concepţie atomistă promovată de filosofii antichităţii greceşti, Read More …

COGITO ERGO SUM

  EXCALIBUR COGITO ERGO SUM Tot în perioada de început a celui de-al doilea val a apărut impresionanta operă a filosofului Rene Descrates (1596-1650), care a fost întemeietorul raţionalismului modern şi metodologiei ştiinţifice. Născut în anul 1596 în La Haye, dintr-o familie de nobili (Des Quartes), Rene Descrates a fost crescut de iezuiţi. La tinereţe a practicat meşteşugul armelor, apoi a călătorit prin toată Europa, stabilindu-se succesiv în Franţa, Olanda şi Suedia. A fost atras de filosofie şi de matematică. Printre cărţile scrise de Rene Descartes se numără celebrul “Discurs asupra metodei” (carte de referinţă pentru liber-cugetătorii de mai târziu). Fondul concepţiei lui Descartes a fost însă dintotdeauna credinţa în Dumnezeu şi în bunătatea Sa, iar punctul de pornire a fost rezumat într-o celebră îndoială metafizică: “mă îndoiesc de orice.” Există totuşi ceva de care nu mă pot îndoi, spunea Descartes: “nu mă pot îndoi că mă îndoiesc. Or, dacă mă îndoiesc, înseamnă că gândesc, iar dacă gândesc înseamnă că exist (dubito, ergo cogito; cogito ergo sum: mă îndoiesc deci cuget; cuget deci exist). Pornind de la această celebră îndoială metafizică, Rene Descartes a încercat să demonstreze cele trei mari idei fundamentale pe care este întemeiată concepţia sa: eu (subiectul Read More …

UN MILION DE ANI ÎNTR-O SECUNDĂ

  EXCALIBUR UN MILION DE ANI ÎNTR-O SECUNDĂ Concepţia materialistă, realismul industrial, afirmă că universul are o vechime estimată la aproximativ 10 de miliarde de ani. Dacă s-ar scrie o odisee a formării universului şi a globului terestru, a evoluţiei fiinţei umane şi a istoriei comunităţilor din perspectiva strictă a realismului industrial, zeitgeist-ul materialist, şi ar fi inclusă în douăzeci de volume a cinci sute de pagini fiecare, fiecărui milion de ani i-ar corespunde o pagină. Dacă s-ar turna un film de trei ore după cele douăzeci de volume, fiecărui volum i-ar corespunde în jur de opt minute, iar fiecărui milion de ani i-ar corespunde o singură secundă. Scenariul unui astfel de film ar trebui împărţit în două părţi. Prima parte, care ar dura o oră şi jumătate, ar trebui să prezinte formarea universului, iar a doua parte, care ar dura tot o oră şi jumătate, ar trebui să prezinte evoluţia globului terestru – inclusiv evoluţia omului şi istoria comunităţilor umane. Un astfel de scenariu – dar care se raporta doar la globul terestru – a fost propus cândva de către savantul american D. Tarling, autorul lucrării Deriva continentelor. (11) În prima parte a acestui film, care ar corespunde primelor Read More …

BIG BANG

  EXCALIBUR BIG BANG În cazul în care un astfel de film, intitulat “Un milion de ani într-o secundă”, ar fi realizat ca reflectare fidelă a scenariului – harta cunoaşterii – propus de realismul industrial, atunci principalele scene s-ar derula cam în felul următor. Primul gros plan, imediat după generic, ar prezenta un întuneric deplin. La un moment dat, în acel întuneric deplin, ar străluci deodată un punct de lumină aproape imposibil de suportat de privirea omenească. Atunci când obiectivul camarei de filmat s-ar apropia vertiginos de punctul de lumină, spectatorii uimiţi ar descoperi că este vorba despre o sferă de lumină orbitoare, de mari dimensiuni. Potrivit scenariului propus de realismul industrial, această scenă de debut s-a desfăşurat cândva, demult, acum aproximativ zece miliarde de ani, când, undeva în spaţiul sideral, exista o sferă de mărimea sistemului nostru solar, în care se găsea concentrată toată masa universului. Această sferă originară a fost denumită foarte plastic fire ball, mingea de foc. Începutul formării universului a avut loc în momentul în care sfera iniţială a explodat. Big-bang–ul, marea explozie a “mingii de foc”, a fost comparat cu o imensă bombă atomică, ale cărei schije, formate din fotoni şi neutroni, au fost împrăştiate Read More …

TERRA

  EXCALIBUR TERRA š Acum aproximativ cinci miliarde de ani, Pământul era o magmă incandescentă de foc, brăzdată de vârtejuri şi de valuri imense de lavă.Trei miliarde şi jumătate de ani i-au trebuit Pământului pentru a-şi forma prima scoarţă şi pentru a se răci la suprafaţă. În acea perioadă, volumul şi masa Protopământului erau ceva mai mici decât cele actuale. Treptat, datorită unor factori externi şi interni – compactarea gravitaţională, degajarea de căldură datorită proceselor chimice provocate de către elementele radioactive, ciocnirea cu meteoriţi sau cu corpuri cosmice de dimensiuni mai mari -, substanţa protopământului a început să se încălzească, ajungând până la temperaturi de zeci de mii de grade, ceea ce a determinat un proces accelerat de topire. Unii savanţi sunt de părere că, în acea perioadă, substanţa Protopământului nu a atins peste tot punctul de topire, în timp ce alţii sunt înclinaţi să creadă că numai anumite porţiuni au atins stadiul de topire. Oricum, majoritatea specialiştilor împărtăşesc ideea că miezul interior al substanţei protopământului a suferit un proces accelerat de topire, în timp ce părţile exterioare s-au comprimat datorită răcirii progresive. În acea perioadă, datorită centrării elementelor grele spre miezul protopământului, s-au format principalele părţi componente: nucleul şi Read More …

PIKAIA

  EXCALIBUR PIKAIA šCu 3,5 miliarde de ani în urmă, Pământul s-a răcit, astfel că, datorită erupţiilor de gaze fierbinţi din interior, a devenit posibilă formarea primei atmosfere lipsite de oxigen. Erupţiile neîncetate de gaz şi aburi au format, de asemenea, şi prima peliculă de apă de suprafaţă. O dată cu formarea primelor suprafeţe de uscat a început era paleozoică (paleozoic: viaţa străveche), care a fost formată din mai multe perioade: precambrian, cambrian, ordovician, silurian, devonian, carbonifer şi permian. La începutul precambrianului, au început să se formeze primele suprafeţe de uscat, cam de dimensiunea unor insule, probabil prin înălţarea, deasupra apei, a rocilor mai uşoare, de siliciu. A fost nevoie de aproape un miliard de ani pentru ca insulele să se ciocnească între ele, apoi să se contopească unele cu altele şi să formeze mari suprafeţe de uscat. În acea perioadă îndepărtată de timp au început să se formeze două mari continente: Gondwana de nord şi Gondwana de sud – ultima cuprindea şi o porţiune numită de savanţi Laurentia. Cele două supercontinete s-au format complet în urmă cu aproape 620 de milioane de ani. (15) Savanţii care au formulat, de-a lungul celui de-al doilea val, teoria evoluţiei globului terestru, au Read More …

PANGEEA

  EXCALIBUR PANGEEA Acum aproape 248 milioane de ani, la sfârşitul perioadei permiene (ultima perioadă a paleozoicului), a avut loc, după câte se pare, un eveniment catastrofal de mare amploare, care a determinat o stingere în masă a principalilor actori ai scenei pământului – fie reprezentanţi ai florei, fie ai faunei. Au dispărut peste 63% din speciile de tetrapode şi peste 33% din speciile de amfibieni. Populaţia oceanelor şi mărilor s-a redus şi mai drastic: din aproximativ un milion de specii au rămas doar aproximativ 10000. Cauzele care au dus la o astfel de dispariţie în masă nu sunt cunoscute. Savanţii au luat în calcul atât teza impactului dintre pământ şi un meteorit gigantic, cât şi teza unor erupţii vulcanice pe o scară întinsă, ceea ce ar fi putut conduce la modificarea radicală a climei şi la scăderea dramatică a nivelului mărilor şi oceanelor. Totuşi, până în acest moment nu există nici o dovadă în straturile geologice care să indice impactul vreunui meteorit cu pământul. Savanţii înclină să creadă că, mai degrabă, a fost vorba despre schimbări bruşte ale climei provocate de deplasări ale plăcilor tectonice, deplasări ce pot fi urmate şi de o intensă activitate vulcanică. Indiferent de cauzele Read More …

GRANIŢA KT

  EXCALIBUR GRANIŢA KT šAcum aproape 65 milioane de ani, era mezozoică s-a încheiat printr-un mare cataclism, în care mare parte a florei şi faunei a dispărut. Această modificare dramatică de la finele cretacicului este cunoscută sub numele de graniţa K-T (K de la kreide, cuvântul germen pentru calcar şi T de la Terţiar). În ceea ce priveşte cauzele catastrofei planetare ce a dus la finalul mezozoicului şi începutul cenozoicului, părerile savanţilor sunt împărţite. În principal, există două mari opinii. Prima opinie aparţine geologului Walater Alvarez, care a descoperit urme semnificative de iridiu într-un strat subţire de argilă, ce marchează graniţa dintre sedimentele depuse în perioada cretacică a mezozoicului şi perioada terţiară a cenozoicului. În asemenea cantităţi, iridiul este întâlnit doar în meteoriţi. Acesta este motivul pentru care cercetătorul amintit a sugerat că schimbarea erelor geologice s-a datorat impactului unui metorit foarte mare cu pământul. Locul acestui impact pare să fi fost situat în peninsula Yucatan din Mexic, acolo unde există un crater de mari dimensiuni. Impactul de mari dimensiuni a avut un efect catastrofal asupra climei, prin aruncarea în atmosferă a unei mari cantităţi de praf şi pietriş ce au blocat lumina soarelui timp de câţiva ani. Acest impact Read More …

OMUL – CURRICULUM VITAE

  EXCALIBUR OMUL – CURRICULUM VITAE šFilmul Un milion de ani într-o secundă, ce prezintă istoria cosmosului în varianta realismului industrial, este aproape de final. După o scurtă discuţie cu proiecţionistul de serviciu care a fost invitat să deruleze filmul cu încetinitorul, spectatorii sunt pregătiţi să afle ceea ce s-a petrecut de-a lungul celei de-a 200 părţi a ultimei secunde. Cea de-a 200-a parte a ultimei secunde a filmului corespunde perioadei cuprinse între apariţia omului pe pământ şi epoca prezentă. Chiar în momentul de debut al celei de-a 200-a părţi a ultimei secunde a filmului, pe ecran este proiectată silueta nu prea graţioasă a unei maimuţe antropoide denumită driopithecus, moment în care o parte dintre specatorii prezenţi au început să se gândească la faptul deloc măgulitor că dacă omul este cel pe care încearcă să-l prezinte realismul industrial, atunci orice exemplar al speciei umane ar trebui să prezinte, înainte de o activitate importantă, un curiculum vitae care să înceapă cam în felul următor: strămoşii mei îndepărtaţi au fost maimuţe antropoide, urâte şi păroase, iar comportamentul meu este în conformitate cu trecutul meu glorios. Un astfel de gând a dispărut însă rapid din mintea spectatorilor atunci când, în momentele următoare, alături Read More …

A 200-A PARTE A ULTIMEI SECUNDE

  EXCALIBUR A 200-A PARTE A ULTIMEI SECUNDE Filmul Un milion de ani într-o secundă, ce prezintă istoria cosmosului în varianta realismului industrial, este la final. În a 200-a parte din ultima secundă a filmului s-a desfăşurat debutul civilizaţiei omeneşti pe Terra. Deşi proiecţionistul a derulat filmul cu încetinitorul, imaginile s-au succedat atât de rapid încât specatorii n-au priceput mare lucru. Deşi în mod formal, realismul industrial consideră că istoria civilizaţiei rasei umane pe Terra a început abia în momentul în care strămoşii noştrii hominizi au început să confecţioneze “unelte de fabricat unelte”, este de la sine înţeles că începuturile absolute trebuie plasate cu mult timp înainte. Pentru promotorii realismului industrial, noţiunea de unealtă presupune, înainte de toate, “confecţionarea, păstrarea uneltelor şi repetarea operaţiunii de confecţionare a uneltelor.”(18) Începutul civilizaţiei omeneşti, din punctul de vedere al realismului industrial, a început în perioada cuprinsă între anii 550000 şi 600000, în momentul în care paleantropii au învăţat să confecţioneze unelte din piatră. Înainte de acest moment, strămoşii şi mai îndepărtaţi modificau prin lovire bucăţi de piatră de râu pentru a le folosi drept unelte. Civilizaţia sau, mai degrabă, pseudocivilizaţia acelor strămoşi şi mai îndepărtaţi, în care doar se modificau bucăţile de piatră Read More …

REALISMUL TEHNO

  EXCALIBUR REALISMUL TEHNO După cum afirma sociologul Alvin Toffler, cel de-al treilea val a debutat la mijlocul secolului al XX-lea. În Statele Unite ale Americii al treilea val a început în jurul anului 1955 şi un deceniu mai târziu în statele industrializate din vestul Europei. Explicaţia schimbării valurilor, în opinia autorului menţionat, este una strict economică: la mijlocul deceniului al cincelea, pentru prima oară în istorie, “funcţionarii şi lucrătorii din servicii i-au depăşit numeric pe muncitori.” O dată cu creşterea numărului de persoane angrenate în servicii, modelul fabricii ce domnise atotputernic aproape trei sute de ani a început să pălească. Începând de la sfârşitul deceniului al şaselea al secolului XX, vechile industrii specifice celui de-al doilea val, industria cărbunelui, căile ferate, industria textilelor, industria cauciucului şi industria de maşini, poluante şi mari consumatoare de energie, “care necesitau cicluri lungi de producţie, o slabă calificare a mâinii de lucru, munca repetitivă, produse standardizate şi o conducere puternic standardizată” au început să fie înlocuite. (5) Pe acest fundal, promotorii noului val economic, care s-a dezvoltat mult mai repede decât se crezuse iniţial, denumiţi metaforic “tehnorevoltaţi”, au început deja să pună bazele noii epoci şi să lupte din greu împotriva “întârziaţilor” şi Read More …

AL TREILEA VAL

  EXCALIBUR AL TREILEA VAL šSchimbarea valurilor a antrenat, în mod legic, schimbarea elitelor conducătoare. Întotdeauna, de-a lungul istoriei, masele de oameni au fost conduse de clase conducătoare (elite), capabile să creeze şi să impună un anumit model conceptual şi un anumit standard de civilizaţie şi de cultură. Întotdeuna, clasele conducătoare au fost creatoare de atitudini conceptuale care au devenit apoi modele (“hărţi”) ale cunoaşterii, pe care au căutat să le impună cât mai multor oameni. În momentul în care o atitudine conceptuală, un weltanschauung, a fost adoptată de mai mulţi oameni, s-a transformat într-o concepţie a unei epoci – ceea ce germanii au definit prin termenul de zeitgeist. În cele din urmă, zeitgeist-ul a servit interselor grupurilor sau claselor conducătoare care l-au promovat. De câte ori s-au schimbat clasele conducătoare, s-au schimbat şi zeitgeist-urile. Divizarea continuă a civilizaţiei celui de-al doilea val, precum şi continua atomizare a activităţilor omeneşti, a creat o clasă conducătoare industrială foarte strict conturată. În societăţile din cel de-al doilea val, fiecare fabrică sau instituţie, la fel ca şi fiecare stat, şi-a alcătuit, pentru a putea exista, o ierarhie minuţios organizată. Aşadar, la baza civilizaţiei celui de-al doilea val a stat ierarhizarea strictă. Fiecare domeniu, Read More …

SCHIMBAREA PARADIGMEI

  EXCALIBUR SCHIMBAREA PARADIGMEI   În mod incipient, realismul tehno a debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea, când promotorii realismului industrial considerau că concepţiile de la vremea aceea sunt atât de bine fundamentate teoretic, încât afirmau că nu mai este nimic de descoperit şi că îi deplâng pe cercetătorii secolului XX. Este cunoscut cazul fizicianului Marcellin Berthelot, care afirma în anul de graţie 1887 că nu mai este nimic de descoperit în domeniul fizicii. De altfel, cam în toate domeniile, se considera că “totul” fusese descoperit şi clasificat în cataloage ample, care conţineau hărţi ale cunoaşterii pentru fiecare domeniu. Totuşi, începând din ultimile decenii ale secolului al XIX-lea, mulţi savanţi independenţi au început să se opună concepţiei realismului industrial, ce părea foarte bine fundamentată teoretic şi catalogată în voluminoase hărţi ale cunoaşterii, şi au îndrăznit să viseze: unii visau la aparate care se deplasează prin aer, alţii visau la aparate care se deplasează pe fundul mărilor, alţii visau la înlocuirea lămpilor cu electicitatea. Impulsul decisiv al renaşterii ştiinţei a venit şi de această dată de la fizicieni, care au început să reliefeze limitele concepţiei newtoniene. Această renaştere a ştiinţei a fost definită de cercetătorii domeniului prin expresia “a treia întemeiere Read More …

PRINCIPIUL HOLOGRAFIC

  EXCALIBUR PRINCIPIUL HOLOGRAFIC šCercetările ultimelor decenii ale secolului XX, realizate de savanţi de marcă precum David Bohm, Karl Pribram, Rupert Shaldrake, au fost centrate în jurul unei singure idei fundamentale: demonstrarea faptului că cosmosul este un Întreg compus din substanţă, energie şi informaţie. Pentru a-şi susţine poziţia, cercetătorii amintiţi au denumit Cosmosul-Întreg prin străvechiul termen grecesc de Holos. Pentru a explica Holosul ca paradigmă generală a realităţii, pionierii celui de-al treilea val au propus, fără rezerve, principiul holografic. Principiul holografic s-a dezvoltat încă din 1929, când matematicianul Alfred Whitehead a lansat ideea că evenimentele din natură sunt într-o continuă conexiune. În 1947, matematicianul Dennis Gabor a dezvoltat ecuaţii care descriau realizarea unei fotografii tridimensionale, pe care a denumit-o hologramă, dar abia în 1969, doi savanţi, Emmette Leith şi Juris Upatiniks, au reuşit să producă prima fotografie holografică cu ajutorul unui sistem de laseri. (20) Ulterior, elevul lui Albert Einstein, fizicianul britanic David Bohm, creator al teoriei holografice – holomovement – a lansat ideea că lumea este organizată după modelul hologramei. David Bohm a pornit de la distincţia fundamentală între aspectul vizibil al lumii, cunoscut prin intermdiul simţurilor, pe care l-a desemnat prin expresia lumea desfăşurată sau ordinea desfăşurată şi Read More …

MEGACALCULATORUL COSMIC

  EXCALIBUR MEGACALCULATORUL COSMIC šPrincipalele linii directoare ale noului zeitgeist, realismul tehno, ar putea fi sintetizate în felul următor. În concepţia pionierilor realismului tehno, cosmosul este un sistem oscilant deschis format din energie, informaţie, substanţă şi conştiinţă, care comportă mai multe pachete de realitate, structurate ierarhic. La rândul său, omul este un circuit oscilant deschis, format din energie, informaţie, substanţă şi conştiinţă, capabil să perceapă doar un spectru limitat din pachetele de realitate ce compun cosmosul. Noile teorii ale realismului tehno vorbesc tot mai insistent despre existenţa unui câmp informaţional fundamental al cosmosului, care conţine, în stare latentă, toate formele arhetipale din care se formează manifestările particulare. Toate elementele ce compun cosmosul sunt legate între ele, interacţionând prin conexiuni energetico-informaţionale cu dublu sens: feadback. Cosmosul este format din subsisteme mai mici, fiecare subsistem fiind inclus în sisteme mai mari şi mai complexe. La rîndul său, fiecare subsistem reproduce structura întregului, fiind format din energie, informaţie, substanţă şi conştiinţă. Fiecare parte componentă este în legătură permanentă cu toate celelalte elemente, dar şi cu cosmosul în ansamblu. (22) Cosmosul conţine numeroase pachete de realitate dispuse ierarhizat, în funcţie de un sistem de constante fundamentale. La baza funcţionării cosmosului stă legea continuităţii informaţiei, Read More …

TEHNOREVOLTAŢII

  EXCALIBUR OPOZIŢIA GULERELOR ALBE: TEHNOREVOLTAŢII La început timid, apoi din ce în ce mai îndrăzneţ, noile concepţii ale celui de-a treilea val au creat breşe adânci în concepţia realismului industrial, permiţând modelarea unei alternative viabile. În acest context, promotorii realismului tehno au încercat să pună la punct un nou scenariu coerent al istoriei cosmice şi umane, total diferit de cel prezentat de exponenţii realismului industrial. Evident, fiind abia la început, scenariul istoriei cosmosului realizat din perspectiva realismului tehno are încă multe lacune, dar debutul este relevant. Astfel, dacă s-ar realiza un film de o oră şi jumătate după scenariul promovat de către promotorii realismului tehno, succesiunea evenimentelor ar fi total diferită de cea prezentată în filmul promovat de realismul industrial. N-am vedea în film nici o explozie iniţială de tipul Big-bang-ului, care să genereze cosmosul, nici o mutaţie accidentală a vreunei specii de plante sau animale, n-am vedea nici o urmă de selecţie naturală, după cum nu am remarca vreo formă de evoluţie a speciilor de la simplu la complex. De asemenea, nu am fi martorii transformării maimuţei în om. Ceea ce înseamnă, nici mai mult nici mai puţin, că o mare parte dintre noii promotori ai realismului tehno Read More …

INTELLIGENT DESIGN

  EXCALIBUR INTELLIGENT DESIGN  Henry M. Morris argumentează în mod ştiinţific, pe baza legilor termodinamicii, că modelul evoluţionist propus de realismul industrial este fals de la un capăt la altul. “Evoluţionismul – afirmă Henry M. Morris – pretinde că descrie un cosmos în care totul ia fiinţă şi se edifică treptat, la nivele de existenţă superioare şi complexe, prin pure procese naturale, într-un univers care este autonom şi independent. Adică, evoluţia este un principiu universal al inovării şi al integrării, care funcţionează într-un univers-sistem închis. Legile ter­modinamicii, pe de altă parte, descriu un principiu universal al conservării şi al dezintegrării, care funcţionează în ceea ce trebuie să fi fost, cel puţin la începutul său, un univers-sistem deschis, creat şi activat de un Creator / Activant transcendent lui.” Aşadar, singurul model viabil pentru savantul citat este modelul creaţionist: universul a fost creat de Dumnezeu, iar aceasta este atât premisa, cât şi concluzia pe care au promovat-o toţi cercetătorii Evului Mediu şi ai renaşterii, menţionaţi anterior: Galieleo Galilei, Giordano Bruno, Rene Descartes sau Isaac Newton. Toţi aceşti savanţi şi-au promovat cercetările pornind de la premisa fundamentală: Dumnezeu este Creatorul a tot ce există. Această ultimă opinie este susţinută în mod concret, fără Read More …

MUTAŢIILE ACCIDENTALE

  EXCALIBUR MUTAŢIILE ACCIDENTALE O altă teorie fundamentală a realismului industrial respinsă fără drept de apel de nucleul gulerelor albe reunite sub egida “Creation Research Society” este cea a originii accidentale a vieţii (a materiei organice) în supa primordială a protopământului – prezentă şi ea în filmul ipotetic “Un milion de ani într-o secundă.” Se ştie că această teorie, denumită teoria generaţiei spontane, a fost respinsă, la timpul respectiv (secolul al XIX-lea), de Louis Pasteur, care a demonstrat experimental că non-viaţa nu poate produce viaţa; cu alte cuvinte, că materia anorganică nu poate produce materie organică. Pentru ca o celulă să fie vie, afirmă savanţii “tehnorevoltaţi”, chiar şi cea mai simplă dintre toate, trebuie să conţină o structură extrem de complexă şi anume ADN-ul. ADN-ul este modulul genetic care transportă programul necesar funcţionării acelei celule. ADN-ul determină tipul de structură al celulei, tipul de substanţe chimice şi de hormoni pe care le va emite, precum şi locul pe care-l va ocupa în organism. ADN-ul mai controlează consumul de energie, eliminarea reziduurilor şi reproducerea celulei. De aceea, ADN-ul unei simple celule cuprinde o cantitate vastă de informaţie. După cum afirmă John White şi Nicolas Comninellis în studiul citat, “cantitatea de informaţie Read More …

PALEOVRĂJEALA

  EXCALIBUR PALEOVRĂJEALA Eforturile promotorilor celui de-al treilea val, tehnorevoltaţii cu gulere albe, de a demonta cărămidă cu cărămidă edificiul conceptual al realismului industrial nu s-au oprit în acest punct. O altă teorie pusă sub lupă de noul val de savanţi, este cea a formării rocilor sedimentare şi a fosilelor. Tehnorevoltaţii resping cu indignare, etichetând-o ca fantezie, teza promotorilor realismului industrial potrivit căreia existenţa rocilor sedimentare şi a fosilelor demonstrează faptul că vechimea pământului este foarte mare, astfel că se măsoară în miliarde de ani. Tehnorevoltaţii cu gulere albe au ajuns, în mod firesc, la concluzia că teoria formulată de promotorii realismului industrial, conform căreia rocile sedimentare s-au format în miliarde şi miliarde de ani, este de la un capăt la altul falsă. Tehnorevoltaţii sunt convinşi de faptul că este la fel de plauzibil ca rocile sedimentare să se fi format într-un răstimp foarte scurt – de exemplu în momentul în care, în urma unei catastrofe planetare, de exemplu a unui potop, o mare cantitate de apă a cimentat rapid uriaşe depuneri de pământ. În acest caz, straturile de pământ s-au cimentat foarte rapid, datorită presiunii imense ale depunerilor succesive. Uimitor este faptul că teoria formării rapide a unor roci Read More …

CUM A FOST POSIBIL ?

  EXCALIBUR CUM A FOST POSIBIL ? Antropologia, ştiinţa care cercetează formarea şi apariţia omului, este de asemenea bazată pe principalele teorii ale realismului industrial. Premisa antropologiei este cât se poate de simplă: specia umană s-a format în mod lent, de-a lungul ultimului milion de ani, prin transformări succesive dintr-un trunchi comun al unor maimuţe antropoide (aşa cum a fost menţionat în scenariul “Un milion de ani într-o scundă”). Cu toate că, din punct de vedere genetic, este o mare diferenţă între ADN-ul maimuţelor antropoide şi cel uman, de la Darwin până în ziua de astăzi punctul de vedere al concepţiei antropologice a rămas acelaşi: omul se trage din maimuţă. La baza acestei concepţii fundamentale şi definitorii pentru întreaga concepţie a realismului industrial au stat doar asemănările fizice dintre fosilele primatelor şi aspectul actual al omului: mărimea, volumul şi forma craniului, poziţia maxilarelor, lungimea şi forma dinţilor, lungimea şi forma braţelor şi a picioarelor, forma labei piciorului etc. Deşi toate aceste caracteristici fizice par să fi spus foarte multe celor care, de-a lungul celor aproape 150 de ani scurşi de la apariţia teoriei lui Darwin, au adoptat-o fără să o analizeze temeinic, nu mai spun nimic promotorilor celui de-al treilea Read More …

ISTORIA CREAŢIEI – GENEZA

  EXCALIBUR ISTORIA CREAŢIEI – GENEZA După cum se ştie, cea mai completă descriere a creaţiei lumii de către Dumnezeu este expusă în prima parte a Vechiului Testament sub titlul Facerea (Geneza). Facerea sau Geneza face parte din  primele cinci cărţi ale Vechiului Testament (Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii şi Deuteronomul) ce-i sunt atribuite lui Moise, şi care formează Pentateuhul. Evreii numesc această primă carte a Vechiului Testament prin termenul Bereşit (adică „La început”), după primul cuvânt al cărţii. Septuaginta (traducerea Bibliei din ebraică în greacă) o numeşte „Ghenesis” (adică Origine sau Naştere), după conţinut. Vulgata (traducerea bibliei în latină) redă ambele denumiri: „Liber Beresith id est Genesis.” Traducerile româneşti preferă denumirea „Facerea”, mai rar „Geneza.” (28) În Facerea (Geneza) Moise a dezvăluit creaţia lui Dumnezeu de-a lungul primelor şase zile ale creaţiei, care a inclus creaţia cerurilor şi a pământului, creaţia tăriei, a apei şi a uscatului, creaţia vegetaţiei, creaţia Luminătorilor, Soarele şi Luna, creaţia vieţuitoarelor din mări şi de pe uscat, creaţia protopărinţilor neamului omenesc, Adam şi Eva, săvârşirea de către aceştia a păcatului originar, izgonirea din Eden, istoria primelor generaţii, epoca patriarhilor, potopul şi activitatea lui Noe, dărâmarea Turnului Babel, răspândirea oamenilor pe suprafaţa pământului şi formarea principalelor Read More …

BIBLIA, BAZA ŞTIINŢEI MODERNE

  EXCALIBUR BIBLIA, BAZA ŞTIINŢEI MODERNE Tehnorevoltaţii şi gulerele albe grupaţi în jurul “Creation Research Society şi Institute for Creation Research”, promotori ai conceptului de “Intelligent Design”, al căror lider de necontestat a fost decenii de-a rândul Henry M. Morris, consideră că expunerea biblică a creaţiei lumii constituie adevărata bază a oricărei cercetări ştiinţifice moderne. Tehnorevoltaţii pornesc de la premisa că expunerea biblică a celor şapte zile ale creaţiei este perfect adevărată şi poate fi explicată în mod ştiinţific. Aşa cum specifică Henry M. Morris în cartea sa “Bazele biblice ale ştiinţei”, există un criteriu fundamental de înţelegere a creaţiei lui Dumnezeu prezentată în Vechiul Testament; acest criteriu are la bază interpretarea corectă a termenilor folosiţi în textul ebraic al Vechiului Testament şi, în special, al Genezei cu privire la activitatea de creaţie a lui Dumnezeu. Aceşti termeni ebraici sunt “bara”, care se traduce prin “a crea”, aceasta fiind de altfel activitatea propriu-zisă de creaţie a lui Dumnezeu, şi “asah”, termen care este tradus prin “a făcut” (uneori acest ultim termen este înlocuit cu “yatsar”, care se traduce prin “a forma”). Henry M. Morris consideră ca punct de plecare în argumentaţia sa că Vechiul Testament, în primele capitole din Geneza, Read More …

POTOPUL DIN VREMEA LUI NOE

  EXCALIBUR POTOPUL DIN VREMEA LUI NOE Potopul din vremea lui Noe a marcat un uriaş hiatus între lumea originară, a creaţiei lui Dumnezeu şi lumea pe care o cunoaştem astăzi. După potop s-a modificat totul. Efectele potopului au fost devastatoare, marcând sfârşitul civilizaţiei ce se formase anterior. În răstimpul potopului s-a produs formarea munţilor şi configurarea continentelor, care au ajuns să arate precum în ziua de astăzi. Cu privire la toate aceste aspecte Henry M. Morris este foarte categoric: „despicarea simultană a tuturor izvoarelor adîncului celui mare sugerează nu numai năvălirea unor mari mase de ape înmagazinate anterior, ci şi a unor revărsări gigantice, precum şi mişcările tectonice adiacente, de proporţii inimaginabile. Întregul eveniment a fost un cataclism atît de unic şi de indescriptibil încît sfidează aproape orice încercare de a descifra toate fenomenele ce trebuie să fi fost implicate. Biblia ne spune însă că uneia din cele mai importante întrebări ale geofizicii, şi anume chestiunea orogeniei, despre unde şi cînd s-au format munţii, trebuie să i se răspundă concret în lumina marelui potop. (…) O dată ce topografia antedeluviană a fost nivelată de apele devastatoare, iar pământul inundat complet, au început să se nască munţii uriaşi. Astfel, lanţurile Read More …

TRANSCENDENTUL

  EXCALIBUR TRANSCENDENTUL Astăzi, datorită unei obişnuinţe încetăţenite şi amplificate la maximum, realismul industrial consideră că tot ce scapă investigaţiei directe a oamenilor prin organele de simţ este fals, iluzoriu – într-un cuvânt, este lipsit de esenţă ontologică. Concepţia realismului industrial este centrat în jurul ideii că omul, cât trăieşte, nu are altceva de făcut decât să cunoască singurul obiect ce poate fi cunoscut: lumea materială. Totuşi, de-a lungul istoriei umanităţii, de la omul preistoric şi până în ziua de astăzi, s-a propagat o concepţie de un ordin mai special, care s-a bazat mai puţin pe descoperirile ştiinţifice, tehnice sau tehnologice, cât mai ales pe efortul unor persoane – desemnate prin termenul general de „contactori” – capabile, prin activarea unor capacităţi numite astăzi paranormale, să perceapă un spectru al universului diferit de cel accesibil prin percepţia normală. Această concepţie sau, mai corect spus, atitudine formulată conceptual (weltanschauung) devenită zeitgeist a primit diferite denumiri de-a lungul secolelor, supravieţuind paralel cu zeitgeist-ul folosit într-un moment istoric sau în altul. Unii autori au denumit-o „concepţie  spirituală”, iar alţii „concepţie ezoterică.” În cele ce urmează, va fi preferat termenul de concepţie transcedental-ezoterică. Concepţia transcedental-ezoterică, propagată din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, Read More …

EZOTERIKA

  EXCALIBUR EZOTERIKA Concepţia rezultată în urma unor operaţiuni de transcendere nu este chiar atât de nouă precum se afirmă uneori. Ea a reuşit, asemenea unei avalanşe, să se propage din antichitate şi până în ziua de astăzi, fiind continuu îmbogăţită şi împrospătată, fără a ţine seama de schimbările produse la interfaţa scenei istorice, ca şi cum n-ar fi avut nici un fel de incidenţă cu acestea. Mai mult decât atât, ea a fost permanent adaptată fiecărei epoci, astfel încât, de-a lungul timpului, a îmbrăcat diferite forme de expresie. La o analiză superficală realizată numai din perspectiva realismului industrial se poate spune că concepţia rezultată în urma unor operaţiuni de transcendere s-a perpetuat la “marginea” sau “în afara” cunoaşterii ştiinţific-raţionale. La o analiză mai atentă, lucrurile sunt ceva mai complexe şi nu pot fi reduse, simplist-reducţionist, la astfel de etichetări facile. Fireşte, concepţia rezultată în urma unor operaţiuni de transcendere nu este rodul gândirii raţionale, care analizează şi sintetizează felii ale realităţii, alcătuind modele teoretice, ci este bazată pe efortul cognitiv ale celor care au reuşit să se conecteze la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului, atât al celor din vechime cât şi al celor din epoca modernă. Datorită faptului că, în Read More …

MISTICA, TRANSA, EXTEZUL

  EXCALIBUR MISTICA, TRANSA, EXTEZUL Atât psihologia sinergetică (transpersonală), cât şi parapsihologia constituită ca ştiinţă au căutat să elucideze mecanismele modalităţilor de transcendere, care realizează trecerea dinspre aspectul fenomenal spre aspectul ortoexistenţial. În urma cercetărilor experimentale realizate de parapsihologie şi de psihologia transpersonală de-a lungul secolului al XX-lea s-a convenit că există mai multe tipuri de transcendere. Dintre acestea trebuie evidenţiate fenomenele bioinformaţionale, denumite Psi-Kappa şi fenomenele bioenergetice, denumite Psi-Gamma. Aşa cum specifica scriitorul şi cercetătorul Adrian Pătruţ într-un amplu tratat cu privire la acest subiect, în categoria fenomenelor bioinformaţionale de tip Psi-Kappa intră toate tipurile de achiziţie exotică de informaţie: percepţia extrasenzorială, biocomunicaţia şi percepţia extrasenzorială extinsă. La rândul ei, percepţia extrasenzorială extinsă se poate manifesta în mai multe forme particulare, precum telepatia, clarviziunea, pre şi retro-cogniţia, paradiagnoza şi psihomertria. Prin percepţie extrasenzorială se înţelege achiziţionarea de informaţie exogenă. În categoria fenomenelor bioenergetice – Psi-Gamma – intră psihokinezia, adică mişcarea unor obiecte materiale prin intermediul minţii conştiente. În această categorie mai intră fenomenele de biocontrol – controlul proceselor fiziologice involuntare (inedia, invulnerabilitatea, stigmatizarea, combustia spontană, elongaţia, levitaţia) şi fenomenele de condensare. În categoria fenomenelor de condensare intră aptraportul, asportul, teleportarea, penetrarea şi materializările, adică apariţiile în lumea materială ale Read More …

TRAVELING CLARVOYANCE, MEDIUMITATEA, POSEDAREA

  EXCALIBUR TRAVELING CLARVOYANCE, MEDIUMITATEA, POSEDAREA A doua categorie de contactori este formată din subiecţii denumiţi clarvăzători, care sunt capabili să perceapă aspectul ortoexistenţial al cosmosului prin intermediul unor simţuri transfizice, echivalente până la un punct celor fizice: văz, auz, miros. Clarvederea sau a doua vedere (desemnată adesea prin termenul the second sight în literatura anglo-saxonă) este capacitatea prin care un om poate obţine informaţii exogene prin intermediul unor canale neconvenţionale. Parapsihologia defineşte această capacitate prin formula percepţie extrasenzorială extinsă. Clarvăzătorii sunt capabili să perceapă, prin intermediul simţurilor transfizice (văz, auz, miros) un aspect sau mai multe ale lumii spirituale. Simţurile transfizice devin în acest caz prelungirile simţurilor fizice. O parte dintre clarvăzători au capacitatea de a se conecta prin văz – văd anumite structuri transfizice, precum aura sau fiinţele umane sau non-umane lipsite de trup material. În schimb, alţii au capacitatea de a se conecta prin auz – aud voci sau acorduri muzicale. Există şi clarvăzători care au capacitatea de a detecta anumite mirosuri transfizice. Există, de asemenea, clarvăzători care pot combina două sau mai multe astfel de capacităţi. A treia categorie de contactori este formată din subiecţii care au reuşit să se dedubleze în “lumea de dincolo.” Această Read More …

DEPARTE DE HOLYWOOD

  EXCALIBUR DEPARTE DE HOLYWOOD RUPTURA DE NIVEL šOpinia comună îşi imaginează, mai ales datorită cinematografiei, că oamenii care reuşesc să spargă barierele “normalului” şi să se conecteze la aspectele ortoexistenţiale (transcendentale) ale cosmosului sunt un fel de semizei în viaţă, adevărate pachete de muşchi, cu sabia de foc la îndemână sub pulpana trenciului sau cu bazooka de ciuruit extratereştrii pitită în porbagajul maşinii decapotabile. Totuşi, experienţele contactorilor au demonstrat faptul că aspectele ortoexistenţiale (transcendentale) ale cosmosului au o altă natură decât o indică punerile în scenă made in Hollywood, care, voit sau nu, au imprimat acestui subiect o aură de mister ieftin. Abordarea de tip made in Hollywood a fost amplificată, în primul rând, de poziţia pe care realismul industrial o are faţă de astfel de fenomene. De altfel, realismul industrial nu a reuşit să pătrundă prea adânc în cercetarea şi în definirea clară a fenomenului conectării la aspectele ortoexistenţiale, ascunse, nevăzute, transcedentale ale cosmosului, motiv pentru care le-a trecut în afara cunoaşterii “raţionale.” Nici n-ar avea cum, din moment ce realismul industrial are la bază motto-ul “ceea ce nu poate fi explicat, nu există.” Cu toată reticenţa promotorilor realismului industrial, în ultima perioadă de timp, spre deosebire de Read More …

REFOCALIZAREA ATENŢIEI

  EXCALIBUR REFOCALIZAREA ATENŢIEI šPentru ca oamenii să poată recepta informaţiile furnizate de emisfera cerebrală din partea dreaptă, trebuie să determine „mintea” – emisfera cerebrală din partea stângă – să tacă. Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să oprească atât fluxul gândurilor, cât şi ceea ce provine de la simţuri. Abia în acest caz, informaţiile accesate prin intermediul emisferei cerebrale din partea dreaptă pot fi decodate şi transpuse într-un limbaj comprehensibil. În acest mod singular oamenii pot deveni capabili să se deschidă către cosmosul integral, care este format din cele două aspecte – existenţial şi ortoexistenţial. Totodată, oamenii pot, în sfârşit, să determine cosmosul să-şi reveleze secretele. După cum au remarcat cu multă acurateţe pionierii realismului tehno, conectarea la aspectul ortoexistenţial al cosmosului se poate realizeaza doar printr-o ruptură de nivel. Ruptura de nivel poate fi realizată prin redirijarea atenţiei, pe fondul stopării activităţii mentalului şi a simţurilor. Întotdeauna, redirijarea atenţiei presupune descoperirea unui nou punct de focalizare al conştiinţei, dat fiind faptul că, în mod normal, conştiinţa oamenilor este focalizată într-un punct ce permite doar percepţia lumii materiale. Nimic nou sub soare. După cum se ştie, specialiştii conectării afirmă de sute de ani aceleaşi principii ca şi cele promovate recent Read More …

CONTACTORII “CIVILI”

  EXCALIBUR CONTACTORII “CIVILI” IEŞIREA DE AVARIE šEpoca modernă poate fi caracterizată prin apariţia unor oameni obişnuiţi care au reuşit să se conecteze la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului în mod accidental, fără să-şi fi dorit aceasta sau fără să fi manifestat aptitudini în acest sens. Oamenii din această categorie pot desemnaţi prin termenul de “contactori civili.” Termenul “civil” este folosit, pe de-o parte, în sensul că persoanele în cauză nu sunt înregimentate vreunei grupări ce promovează tehnici spirituale în sensul clasic al cuvântului; pe de altă parte, termenul “civil” indică faptul că persoanele în cauză sunt oameni obişnuiţi, care au devenit contactori fără să fi manifestat vreodată aptitudini în acest sens şi chiar fără să fi dorit. Toţi subiecţii ce pot fi încadraţi în această categorie au realizat conectarea la aspectele ortoexistenţiale în mod accidental, în cadrul unor evenimente dramatice, ce pot fi denumite evenimente-stimul. Printre cele mai dese evenimente-stimul pot fi menţionate: crizele existenţiale profunde, şocurile, sperieturile, pierderea cunoştinţei prin leşinuri, accidente, experienţe la limita morţii şi, mai ales, morţi clinice. Toate aceste evenimente-stimul au avut darul de a provoca subiecţilor conectarea la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului. În astfel de cazuri, durata conectării este variabilă, în funcţie de caracteristicile Read More …