HIJRA, HEGRA SAU MADAIN SALEH

  HIJRA, HEGRA SAU MADAIN SALEH Hijra, Hegra sau Madain Saleh din Arabia Saudită a fost al doilea oraş principal al nabateenilor, după celebrrul Petra din Iordania Madain Saleh a fost a doua capitală a Regatului Nabatean , după Petra, situată la 500 de kilometri la nord. În cazul în care cele mai vechi morminte monumentale din Petra au fost construite în jurul anului 50 î.Hristos, construirea mormintelor din Madain Saleh a început aproximativ 50 de ani mai târziu, în cursul primului an al erei creştine. La Saleh nabateenii au construit cca 600 de morminte. Nabateenii au denumit oraşul Hijra (așa cum apare în unele inscripții antice), iar romanii l-au numit Hegra. Site-ul istoric este încă cunoscut astăzi în araba cu numele Al-Hijr. Numele actual este Madain Saleh – în traducere înseamnă „orașul lui Saleh“, după numele profetului musulman Saleh. Madain Saleh este site-ul istoric cel mai cunoscut al Regatului Arabiei Saudite și primul care a fost listat ca patrimoniu UNESCO în 2008. Acesta este situat în partea de nord a provincia Medina, în zona al-Ula. Nabateenii (ebraică:נבטים Nabatim) au fost o uniune de triburi nomade arabe antice care au apărut în nord-vestul Peninsulei Arabice și în sudul și sud-estul Read More …

SABIA LUI ŞTEFAN CEL MARE

SABIA LUI ŞTEFAN  CEL MARE În muzeele turceşti contemporane, mai ales la Istanbul, există numeroase obiecte de provenienţă românească. Bunăoară, la Topkapî, vechiul serai al sultanilor, turiştii pot admira o sabie aparţinând lui Ştefan  cel Mare. Într-un volum dedicat subiectului, Emil Vârtosu ne-a lăsat o descriere a artefactelor din Ţările Române aflate în custodia statului turc („Odoare româneşti la Stambul”, 1936). În sala armelor există trei săbii brâncoveneşti, confecţionate din oţel de Damasc. Una dintre ele, „de factură orientală”, se prezintă în stare excelentă de conservare. În acelaşi loc sunt expuse trei săbii moldoveneşti, din secolul al XV-lea. Printre care, şi sabia lui Ştefan  cel Mare, ipoteză lansată de istoricul Marcu Beza. Şi astăzi turiştii români zăbovesc, cât le permite ghidul, neîncrezători în faţa exponatului. Să fi ajuns arma „Atletului creştinătăţii” în mâinile otomanilor?! Mânerul spadei este din fir de argint. Pe ambele părţi ale lamei sunt inscripţionate câte patru cruci. * Sabia lui Ştefan cel Mare (muzeul Topkapî, Istanbul, Turcia) Despre Ştefan cel Mare cu toții știm câte ceva, însă ceea ce este cu adevărat impresionant este faptul că a reușit să domnească 47 de ani, timp în care a dus 47 de lupte (din care a pierdut doar Read More …

CAPUL LUI MIHAI VITEAZUL

CAPUL LUI MIHAI VITEAZUL (Fotografii rare ale capului lui Mihai Viteazu expus spre închinare în Catedrala Metropolitană din Iaşi. 8 noiembrie 1918 -Fond-Saint-Georges-dosar-1436-fila-281) LETOPISEŢUL CANTACUZINESC „Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaci, pentru că nu știuse, nici să împrilejise sabiia lui cea iute în mâna lui cea vitează. Și-i rămase trupul gol în pulbere aruncat, că așa au lucrat pizma încă din ‘ceputul lumii. Că pizma au pierdut pre mulți bărbați făr’ de vină, ca și acesta. Căci era ajutor creștinilor și sta tare ca un viteaz bun pentru ei, cât făcuse pre turci de tremura de frica lui. Iar diavolul, cel ce nu va binele neamului creștinesc nu l-au lăsat, ci iată că cu meșterșugurile lui au intrat prin inima celor hicléni, pân-îl déderă și morții. Și rămaseră creștinii și mai vârtos Țara Rumânească, săraci de dânsul. Pentru aceasta, dar, cade-să să blestemăm… pre Bașta Giurgiu, căci au ascultat pre domnii ungurești, de au ucis pre Mihai-vodă făr’ de nici o vină”. TURTUREA PAHARNICUL   Mihai Viteazul a fost asasinat la ordinul generalului Gheorghe Basta, cu acordul (nu neapărat tacit) al împăratului Rudolf al II-lea, în ziua de 9 august 1601, pe Câmpia Turzii, aflată la aproximativ Read More …

ENOCH ÎNŢELEPTUL – CEA MAI VECHE REVELAŢIE

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ENOCH ÎNŢELEPTUL CEA MAI VECHE REVELAŢIE Fii liniştit ! Să ştii că Eu sunt Dumnezeu „Îţi spun: Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit Cînd te-ai născut. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta privire. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta vorbă rostită. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău gând. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La prima ta dragoste. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Ţi-am vorbit La primul tău cântec.Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin iarba păşunilor. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin arborii pădurii. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin văi şi dealuri. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin munţii sfinţi. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin ploaie şi zăpadă. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin valurile mării. Fii liniştit. Să ştii Că Eu Sunt Dumnezeu. Îţi vorbesc Prin roua dimineţii. Fii liniştit. Read More …

PROLOGOMENE LA ORICE METAFIZICĂ VIITOARE

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL PROLOGOMENE LA ORICE METAFIZICĂ VIITOARE Deşi poate părea un artificiu destul de pretenţios, inserarea unei prolegomene (prolegomenon) în prima parte a acestei cărţi se impune din mai multe motive ce vor fi devoalate treptat (prin prolegomenon se înţelege “un eseu sau o discuție critică menită să introducă și să interpreteze scopul și obiectivele unei lucrări de mari dimensiuni, un tratat sau o carte”; termenul provine de la cuvântul grecesc prolegein, „a spune anticipat”: pro – „înainte” legein, „a vorbi” – introducere, preambul, prefață, preludiu, prolog, exordiu). Promotorul inserării unei prologomene la debutul unei cărţi a fost marele filosof german Immanuel Kant, care în lucrarea “Prolegomenae la orice metafizică viitoare care va fi capabilă să se prezinte ca știință”, publicată în 1783, afirma următoarele: „Nu este însa ceva chiar nemaiauzit ca, după o îndelungată strădanie în câmpul unei anumite ştiinţe, atunci când lumea se minunează cât a ajuns ea de departe, să-i treacă totuşi, în cele din urmă, cuiva prin minte intrebarea: dacă şi în ce chip o asemenea ştiinţa este în genere posibilă ? Căci raţiunea umană este atât de dornică să construiască, încât în mai multe rânduri ea a ridicat deja turnul, iar apoi Read More …

PRIMA PARADIGMĂ – ADEVĂRUL SUPREM

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ADEVĂRUL SUPREM Această expunere are la bază recunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că la originea cosmosului, a oamenilor şi a istoriei se află Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul cerurilor şi al pământului. Dumnezeu este creatorul celor văzute şi a celor nevăzute. Dumnezeu este adevăratul şi singurul Stăpân al universului. De asemenea, această carte are la bază recunoaşterea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că punctul central şi cheia de boltă a istoriei umanităţii este întruparea, moartea pe cruce şi învierea Domnului Iisus Hristos, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Afirmaţia cu caracter general că Dumnezeu este Creatorul cerurilor şi al pământului, implică, de asemenea, definirea lipsită de echivoc a Identităţii Sale. Definirea Identităţii lui Dumnezeu a devenit imperios necesară datorită faptului că în ultima perioadă de timp tot mai multe surse de informare au prezentat în media identificări forţate ale lui Dumnezeu cu diferiţi zei. În mod firesc, dată fiind orientarea creştină liber asumată a concepţiei, definirea Identităţii lui Dumnezeu trebuie să pornească atât de la textul Vechiul Testament, cât şi de la textul Noului Testament. Astfel, în spiritul textului Vechiului Testament, Dumnezeu este Cel Read More …

PARADIGMELE DESCHIDERII CARE RĂMÂNE DESCHISĂ

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL PARADIGMELE DESCHIDERII CARE RĂMÂNE DESCHISĂ A doua paradigmă care derivă, firesc, din prima, este aceea că universul, creaţia Unicului Dumnezeu, nu se reduce doar la aspectul material (continuumul spaţiotemporal 3+1). Universul are două aspecte distincte: un aspect văzut, material, perceptibil prin simţuri, şi un aspect nevăzut, spiritual. La rândul său, aspectul nevăzut al cosmosului este format din mai multe paliere cuantice, care uneori au fost denumite destul de impropriu “lumi”. Dincolo de palierul material există următoarele paliere cuantice: palierul infraeteric (în lucrările mai vechi, acest palier – sau o parte a sa – a fost desemnat prin termenul de “văzduh”), palierul eteric, palierul astral, palierul spiritual. Evident, în afara acestora există şi alte paliere cuantice, dar pentru subiectul propus intersează doar cele enumerate. Fără luarea în considerare a acestei paradigme nu pot fi analizate în mod corespunzător miturile, legendele şi basmele poporului român care se referă la destinul post-mortem al oamenilor. Cu atât mai mult nu poate fi înţeles nici faptul – destul de banal – că multe evenimente descrise în vechile mituri, legende şi basme româneşti nu au cum să se fi desfăşurat în palierul cuantic material, ci pe alte paliere cuantice, de exemplu Read More …

ISTORIA SPIRITUALĂ A UMANITĂŢII

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ISTORIA SPIRITUALĂ A UMANITĂŢII În înţelegerea istoriei spirituale a umanităţii trebuie ţinut cont în primul rând de faptul că creaţia originară a lumii, care este Opera (Lucrarea) lui Dumnezeu, nu s-a desfăşurat pe palierul cuantic material, ci pe un alt palier cuantic, mult mai subtil, propagându-se succesiv de-a lungul unor paliere cuantice intermediare. De fapt, creaţia originară a cosmosului s-a produs cu mult timp înaintea apariţiei palierului cuantic material, pe ceea ce s-ar putea numi “palierul cuantic spiritual primordial”. În prima etapă a istoriei creaţiei, desfăşurată pe “palierul cuantic spiritual primordial”, Dumnezeu a creat fiinţele îngereşti şi spiritele naturii. În a doua etapă a creaţiei, dar tot pe “palierul cuantic spiritual primordial”, Dumnezeu a creat, după Chipul şi Asemănarea Sa, o categorie aparte de oameni care vor fi denumiţi în continuare prin expresia “oameni ai cerului”. În prima etapă a existenţei lor, oamenii cerului s-au manifestat în trupuri de lumină, la fel ca şi îngerii. În lipsa unui termen mai bun, trupurile de lumină ale oamenilor cerului vor fi denumite duhuri sau corpuri duh. Un element distinctiv al oamenilor cerului era un glob de lumină ce strălucea la nivelul pieptului duhului ca un diamant de Read More …

ZEII ŞI ENCLAVELE LOR DIN VĂZDUH

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ZEII ŞI ENCLAVELE LOR DIN VĂZDUH O altă taină ce a fost rareori divulgată în mediile neiniţiaţilor referă la zei; zeii au existat în realitate, astfel că temerea istoriografiei moderne că zeii menţionaţi în vechile scrieri mitice au fost doar fantezii ale primitivilor din vechime speriaţi de dezlănţuirea forţelor oarbe ale naturii – de fulgere, trăznete, cutremure etc – sunt total nefondate; la fel de nefondate sunt şi speculaţiile istoriografice potrivit cărora zeii au fost personificări naive ale forţelor naturii. Problema este alta: aceea de a stabili cu claritate adevărata identitate a zeilor. Aşa cum a fost precizat, după izgonirea din ceruri, oamenii cerului s-au scindat în două categorii. Oamenii cerului din prima categorie au acceptat să se întrupeze în palierul material şi să intre în circuitul reîncarnărilor pentru a se vindeca, chiar cu preţul pierderii capacităţilor spirituale notabile de care dispuneau. A doua categorie a fost formată din acei oameni ai cerului care nu au dorit să se întrupeze în palierul material, considerând că este sub demnitatatea lor de duhuri create de către Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa să coboare într-o lume atât de sumbră. Oamenii cerului din a doua categorie, care formau Read More …

PROLOG – ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PROLOG – ADDENDA Deşi este o carte de sine stătătoare şi poate fi citită ca atare, această carte face parte dintr-un ciclu de cărţi care are scopul, poate inedit pentru mulţi cititori, de a prezenta în mod experimental, sub forma unor eseuri, istoria strămoşilor poporului român din trei perspective diferite: spirituală, istoriografică şi mitologică. Prima carte a acestui ciclu, ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI prezintă, sub forma unor eseuri, istoria strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă spirituală. A doua carte a ciclului, DACIA PRIMORDIALĂ, prezintă istoria poporului român dintr-o perspectivă istoriografică, iar a treia carte a ciclului, intitulată ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE, prezintă istoria strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă mitologică. Cartea ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI prezintă istoria timpurie a strămoşilor poporului român dintr-o perspectivă spirituală. Informaţiile de natură spirituală ce au stat la baza realizării acestei cărţi îi aparţin clarvăzătorului Eugen Nicolae Gîscă, cu care autorul acestor rânduri a colaborat în perioada 2000-2006 la realizarea ciclului de cărţi intitulat FORŢĂ CONTRA FORŢĂ. O parte din informaţiile de ordin spiritual conţinute în ciclul de cărţi menţionat au servit drept bază de pornire în realizarea prezentei cărţi. De-a lungul anilor 2017 şi 2018, clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă a mai oferit cu amabilitate autorului Read More …

RĂZBOI ÎN CER, RĂZBOI PE PĂMÂNT

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI RĂZBOI ÎN CER, RĂZBOI PE PĂMÂNT  O dată cu emiterea de către oamenii întrupaţi a primelor energii de intenţie negative şi cu blocarea Porţii alfa, prima perioadă a celui de-al patrulea ciclu s-a încheiat. În mod firesc, chiar la debutul celei de-a doua perioade, în condiţiile blocării Porţii alfa, n-au mai fost atrase la întrupare în planul cuantic material spirite pure, ci duhuri de oameni cu duhul virusat în ciclurile anterioare. Oamenii cu duhul virusat au făcut parte dintre supravieţuitorii care, la marea disoluţie, se aflau în haos, în iaduri, în regatul morţilor vii şi în regatele văzduhului. Totuşi, în epocile ce au urmat, întrupându-se în palierul cuantic material, oamenii cu duhul virusat s-au manifestat în mod diferit. Unii dintre ei au ales să respecte legile cosmosului, motiv pentru care, în timp, s-au “cuminţit”, făcând paşi importanţi spre Lumină. O altă parte – cea mai numeroasă – s-a aliat iarăşi cu fiinţele întunecate, astfel că au generat naşterea în lumea materială a unor fiinţe omeneşti foarte rele ce pot fi desemnate prin expresia “sămânţa cea rea” (“purtători ai seminţei răului”). Prin oamenii purtători ai seminţei răului, nedreptatea şi, implicit, întunecimea s-au răspândit iarăşi în lumea materială, la Read More …

PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PĂMÂNTUL ÎN NOUA ÎNTOCMIRE La marea disoluţie s-a produs retragerea Duhului Sfânt – Cel care insuflă viaţa, a treia Persoană a Sfintei Treimi: Lumina – din creaţie. Totuşi, retragerea Duhului Sfânt a afectat doar ceea ce se afla la nivelul planului cuantic material, dar nu a afectat palierul cuantic eteric sau palierul cuantic infraeteric. Marea disoluţie nu a afectat nici Centrele de putere, după cum nu a afectat ceea ce se afla în afara Oceanului de Lumină: haosul şi iadurile. Doar protopământul şi-a încheiat existenţa. La marea disoluţie, toate duhurile omeneşti care se aflau întrupate la nivelul palierului cuantic material, pe protopământ, au fost eliminate, iar spiritele lor au fost resorbite în Lumea fără formă. Nu au supravieţuit decât acele fiinţe omeneşti pe care marea disoluţie le-a surprins în afara palierului cuantic material. Fiinţele omeneşti care au supravieţuit marii disoluţii pot fi clasificate în mai multe categorii. Fiecare categorie de fiinţe omeneşti a supravieţuit marii disoluţii din motive diferite. Mecanismul a fost diferit de la o categorie la alta, dar în linii generale procesul supravieţuirii s-a desfăşurat la fel ca în ciclurile cosmice anterioare. Prima categorie de fiinţe omeneşti care a supravieţuit la marea disoluţie a fost Read More …

AL DOILEA RĂZBOI AL CERULUI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI AL DOILEA RĂZBOI AL CERULUI La scurt timp după întemeierea de către forţele răului a Centrului de putere al întunericului situat în vechea Mesopotamie, între fluviile Tigru şi Eufrat, a venit prima reacţie a Primordialilor Luminii. Ca răspuns la ofensiva forţelor răului în lumea materială, câţiva Primordiali ai Luminii (sau mesageri ai acestora) şi-au părăsit habitatul pentru a călători de-a lungul şi de-a latul protopământului de atunci, cu scopul nobil de a-i scoate pe oameni de sub influenţa răului. În acea perioadă de timp, oamenii obişnuiţi uitaseră căile ce duc spre cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu şi modul de a se comporta în conformitate cu Ordinea cosmosului; uitaseră chiar şi de existenţa Adevăratului Dumnezeu. În aceste condiţii, mesagerii Centrului de putere al Luminii au străbătut pământul în lung şi-n lat ca misionari ai Adevăratului Dumnezeu. Fiind însă alungaţi de mai peste tot, misionarii Luminii s-au întors în propriul habitat fără rezultate notabile. Raportul către fraţii lor a fost sumbru: oamenii au căzut total pradă forţelor răului, comportându-se total în afara Ordinii cosmosului – Poruncile lui Dumnezeu. Această acţiune a Primordialilor Luminii s-a desfăşurat chiar în timpul existenţei trupeşti a lui Adam şi a Evei. În acea perioadă, Adam şi Read More …

PRIMORDIALII LUMINII

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PRIMORDIALII LUMINII Nu toţi oamenii din primele două generaţii s-au îmbolnăvit de boala numită “despărţirea de Dumnezeu”. Au existat – există şi în prezent – oameni care n-au căzut niciodată sub influenţa Celui rău. Oamenii despre care este vorba au făcut parte din primele două generaţii – care au apărut în primele două cicluri ale cosmosului -, motiv pentru care pot fi denumiţi prin expresia Primordiali ai Luminii. Această categorie de oameni a continuat să existe în cosmosul lui Dumnezeu şi chiar să se manifeste în palierul cuantic material de la începuturi şi până în prezent. Primordialii Luminii au existat permanent în Pacea lui Dumnezeu; ei reprezintă contrapartea luminoasă a Primordialilor întunecaţi. Primordialii Luminii şi, în general, oamenii din primele două generaţii au capacităţi psiho-mentale şi spirituale (siddhisuri) redutabile. Chiar la începutul ciclului al treilea, pe protopământul eterizat, Primordialii Luminii din primele două generaţii s-au coagulat într-o grupare ce a ales să locuiască un teritoriu strict delimitat pe cuprinsul pământului material – un teritoriu ce poate fi considerat drept sacru. În condiţiile în care mediul din restul pământului s-a densificat, mediul din acest teritoriu şi-a păstrat caracteristicile paradisiace originare, astfel că a rămas eterizat. Acesta a fost, Read More …

PROTOPĂMÂNTUL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PROTOPĂMÂNTUL Planul lui Dumnezeu era ca Adam şi Eva să procreeze în condiţii optime din punctul de vedere al Legilor cosmosului – Poruncile lui Dumnezeu -, care formează Ordinea cosmosului. Planul lui Dumnezeu era, de asemenea, ca progeniturile ce trebuiau să vină la întrupare în urma unirii dintre Adam şi Eva să fie spirite pure provenite din Lumea fără formă. Din Lumea fără formă, spiritele pure pot pătrunde direct în lumea materială printr-un singur loc: un portal de lumină ce poartă numele de Poarta alfa. Poarta alfa este introdeschiderea unui culoar spaţio-temporal (shortcut) ce face legătura dintre lumea materială şi Lumea fără formă. Poarta alfa are un miez şi o radiaţie circulară de lumină. Din punctul de vedere al poziţionării în cosmosul material, Poarta alfa se află undeva deasupra Soarelui fizic – cam la un minut şi câteva grade deasupra Soarelui. Poarta alfa este vizibilă unui clarvăzător doar atunci când Soarele este la răsărit.  În afară de Poarta alfa, care este o poartă luminoasă, mai există o poartă: Poarta întunecată. Această poartă se află într-o poziţie opusă Porţii alfa, Soarele fiind la mijloc. Dacă Poarta alfa poate fi observată de un clarvăzător doar la răsăritul Soarelui, Poarta Read More …

EDENUL MATERIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI EDENUL MATERIAL Energia de intenţie emisă de Adam primordial-Hallshithan nu poate fi comparată în mod strict cu o simplă rază laser întunecată; se poate afirma că în acea rază era chiar Adam primordial-Hallshithan în plinătatea sa întunecată. Acolo unde se deplasează energia de intenţie a lui Adam primordial-Hallshithan, acolo este şi Adam primordial-Hallshithan (cei doi formau o unitate, astfel că pot fi consideraţi o singură persoană; declinarea se va face la singular). Adam primordial-Hallshithan se deplasează împreună cu energia sa de intenţie – el este propria sa energie de intenţie (acelaşi lucru poate fi spus cu privire la orice fiinţă îngerească). Deşi acea energie de intenţie era doar o părticică infimă din fiinţa lui Adam primordial-Hallshithan, acesta era în întregime în ea. Acest aspect are la bază principiul holografiei: orice parte conţine întregul; întregul se reflectă integral în cea mai mică dintre părţile sale. De aceea, chiar în secunda emiterii acelei energii, Adam primordial-Hallshithan s-a deplasat instantaneu, împreună cu energia sa de intenţie, din haos lângă Eva. Adam primordial-Hallshithan a emis energia de intenţie întunecată în prima fracţiune de secundă după ce Adam şi Eva au emis propria lor energie de intenţie. Totul s-a petrecut extrem de Read More …

HAOSUL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI HAOSUL Haosul este o negaţie a Oceanului de Lumină. Haosul este opusul Oceanului de Lumină. Haosul este o antilume, în care domneşte dezordinea. Fiind situat în afara Oceanului de Lumină, haosul a devenit locuinţa permanentă a tuturor celor care s-au întunecat. Dacă ne-am reprezenta Oceanul de Lumină ca o imensă sferă aurică de forma planetei Saturn, atunci ar trebui să ne reprezentăm haosul ca fiind asemănător cu inelul format din praf şi pulbere, ce o înconjoară. Fireşte, comparaţia cu inelul lui Saturn implică doar o reprezentare spaţială, care doar sugerează modul în care haosul s-a format ca o contraparte a Oceanului de Lumină. Haosul este ca un fel de buncăr, fiind format din mai multe niveluri suprapuse. Între nivelurile suprapuse ale acestui buncăr imens nu există căi de comunicare. Fiecare nivel al buncărului numit haos are propria sa ieşire, ca un fel de scurtătură (în limbajul informaticii: shortcut), prin intermediul cărora fiinţele dinăuntru pot comunica cu exteriorul. În antiteză cu haosul, Oceanul de Lumină este un cosmos – vechii filosofi greci desemnau prin termenul de “kosmos” o lume organizată -, care are la bază anumite legi de funcţionare; legile de funcţionare ale kosmosului pot fi înţelese ca Read More …

PRIMUL RĂZBOI DIN CERURI

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI PRIMUL RĂZBOI DIN CERURI Dumnezeu a creat lumea potrivit liberului Său arbitru, în urma unei Intenţii, manifestată în Spiritul Său. Intenţia lui Dumnezeu a presupus emiterea unei energii modulate informaţional. Fiind creaţi după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, oamenii au dobândit, la rândul lor, capacitatea de a emite intenţii potrivit liberului arbitru. Evident, este o mare deosebire între intenţiile lui Dumnezeu şi intenţiile oamenilor, dar principiul de funcţionare este identic. Orice intenţie a unei fiinţe omeneşti presupune emiterea unei energii ce poate fi denumită energie de intenţie. Energiile de intenţie sunt emise instantaneu de spiritul omului. Energiile de intenţie se manifestă ca nişte străfulgerări scurte, foarte intense, ce pornesc din spiritul oamenilor (situat în centrul pieptului), ca nişte raze laser. O perioadă de timp, în cel de-al patrulea palier cuantic, cei nouă sute de oameni ai primei generaţii, în frunte cu Adam primordial şi cu cei nouă oameni primordiali au convieţuit alături de îngeri şi de spiritele naturii în fericire şi pace; aceasta a fost “pax divina” – Pacea lui Dumnezeu. Totuşi, la un moment dat, s-a produs prima disfuncţionalitate în cosmosul lui Dumnezeu: revolta simultană a primului om, Adam primordial şi a doi din cei 21 Read More …

ADAM PRIMORDIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI ADAM PRIMORDIAL Cosmosul actual – care este al treilea cosmos – este creaţia lui Dumnezeu prin intermediul celei de-a treia Persoane – Lumina sau Sfântul Duh. Cosmosul actual poate fi denumit Oceanul de Lumină. Istoria Oceanului de Lumină a fost îndelungată. În Oceanul de Lumină s-au format, succesiv, cinci paliere cuantice. Primul palier cuantic al Oceanului de Lumină este cel în care Dumnezeu a rostit Cuvântul dintru Începuturi – Sunetul primordial. Acesta a fost Palierul cuantic primordial sau Lumea fără formă. Dintr-o perspectivă spaţială (spaţiul ca “formă umană de reprezentare”, precum l-a definit cândva filosoful german Immanuel Kant) se poate afirma că Palierul cuantic primordial face parte din Oceanul de Lumină, adică este situat în interiorul acestuia. Totuşi, dintr-o perspectivă holografică, multidimensională, se poate afirma cu acelaşi temei că Palierul cuantic primordial este situat dincolo de Oceanul de Lumină – ceea ce poate constitui un paradox. Din această perspectivă holografică se poate afirma, de asemenea, că Palierul cuantic primordial precede toate Oceanele (de sunet, de miros şi de lumină), fiind situat dincolo de cunoaşterea omenească. Cu acelaşi temei se poate face afirmaţia că palierul cuantic primordial este un palier de legătură (sau comun) între cele trei Oceane: Read More …

DUMNEZEU: ALFA ŞI OMEGA

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI DUMNEZEU: ALFA ŞI OMEGA Începutul este Dumnezeu, creatorul cerului şi al pământului, a celor văzute şi a celor nevăzute. Dumnezeu este unic, infinit, etern, fără de început şi fără de sfârşit. Dumnezeu este originea a tot ce există. Dumnezeu este fără formă, cuprinzând în sine fiinţa şi nefiinţa – adică atât pe cele ce sunt, cât şi pe cele ce nu sunt, iar mintea omenească nu-L poate cuprinde, nici înţelege. La început, cu mult timp înainte de formarea cosmosului material, fiinţa doar Dumnezeu. O lungă perioadă de timp, Dumnezeu a fiinţat în Sine. În afara lui Dumnezeu, exista Nimicul. Nimicul poate fi caracterizat prin lipsa oricăror determinaţii: spaţialitate, temporalitate, finalitate, cauzalitate etc. La un moment dat, care pentru mintea omenească limitată poate fi considerat momentul “zero” al creaţiei, Dumnezeu a manifestat, în inima Fiinţei Sale (inimă, ca organ spiritual – ca centru al fiinţei), Intenţia de a crea cosmosul. Exteriorizarea Intenţiei sale s-a manifestat printr-o emisie de energie – o energie modulată informaţional. Pentru a crea cosmosul în conformitate cu Intenţia Sa, Dumnezeu, care este fără formă şi infinit, s-a manifestat pe Sine ca spirit, într-o formă sferică, fără a înceta să fie ceea ce este. Astfel, Read More …

CENTRELE DE PUTERE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI CENTRELE DE PUTERE Fiind un subiect inedit şi în, acelaşi timp, fundamental în înţelegerea trecutului umanităţii pe pământ, despre constituirea enclavelor unde s-au constituit Centrele de putere se poate discuta şi scrie foarte mult. Ca elemente definitorii în istoria umanităţii, Centrele de putere nu pot fi înţelese în mod corespunzător decât dacă, în prealabil, este înţeleasă alcătuirea planului cuantic material. Încă de la început, trebuie reiterat faptul că enclavele unde s-au constituit Centrele de putere sunt situate la nivelul planului cuanatic material, dar nu la nivelul aspectului mineral al acestuia, ci la un nivel mult mai subtil; ele sunt formate dintr-o materie mult mai elevată, fiind oarecum asemănătoare cu energia din care este compus palierul infraeteric din ziua de astăzi.  Totuşi, nu este vorba despre energie infraeterică, ci – pur şi simplu – despre o materie diafană, eterizată. Evident, trupurile oamenilor ce populau şi populează aceste enclave în care s-au constituit Centrele de putere erau şi sunt formate din aceeaşi materie diafană. Fireşte, nici materia din ziua de astăzi nu este aceeaşi cu cea care exista în perioada ante sau imediat postdiluviană; materia din ziua de astăzi este mult mai grosieră, mult mai densă decât cea care Read More …

TRANSMIGRAŢIE, PALINGENEZIE ŞI METEMPSIHOZĂ

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL TRANSMIGRAŢIE, PALINGENEZIE ŞI METEMPSIHOZĂ Ca regulă generală, destinul post-mortem al oamenilor diferă în funcţie de categoria din care fac parte; în consecinţă, destinul post-mortem al oamenilor cerului diferă radical de cel al oamenilor pământului. Despre oamenii cerului, care sunt formaţi din spirit şi duh, se poate afirma că preexistă momentului naşterii; de asemenea, se poate afirma că se reîntrupează – că se reîncarnează. Cel ce se re-întrupează este, evident, duhul purtător de spirit. Anterior momentulului naşterii în lumea materială, oamenii cerului se prezintă ca un soi fantome mai elevate (duhul) în interiorul cărora, la nivelul pieptului, străluceşte un mic soare (spiritul). Chiar în momentul naşterii în lumea materială se formează o componentă aurică importantă: sufletul. Sufletul este, dacă se poate spune astfel, a doua fantomă de formă umanoidă, ce se suprapune peste duhul cu care un om al cerului a venit la întrupare. La rândul său, sufletul are o formă umanoidă destul de vagă, prezentându-se sub forma unei fantome palid-argintii. Pentru înţelegerea corectă a acestui aspect trebuie precizat că există o diferenţa foarte mare între duh şi suflet. Diferenţa constă în tipul de energie-substanţă din care sunt compuse fiecare. Energia-substanţă din care este compus duhul Read More …

DARWIN – 1 – PROLOG

PUTEREA INFORMAŢIEI CELE ZECE ERORI ALE LUI DARWIN (1) PROLOG Promovarea teoriei darwiniste – evoluţioniste – se bazează pe obstinaţia de a-l respinge cu orice preţ pe Dumnezeu şi a-l scoate de tot din viziunea globală asupra vieţii. La baza întregii teorii darwiniste stau erori uriaşe, care au fost semnalate de-a lungul timpului de oameni de ştiinţă din cele mai diverse domenii. Darwinismul îl scoate pe Dumnezeu din schemă, pentru a introduce noţiunea de evoluţie „oarbă” a naturii. De fapt, teoria darwinistă este consecinţa bolii psihice a unui om care s-a supărat pe Dumnezeu şi s-a străduit o viaţă întreagă să conceapă o teorie prin care să-i nege existenţa. „dacă tu m-ai nedreptăţit (în copilărie probabil), atunci eu îţi neg existenţa” – acesta este raţionamentul infantil al unui copil căruia i s-a luat jucăria (pe drept sau pe nedrept, nu mai contează) şi a suferit o traumă. La maturitate, copilul imatur a născocit o teorie prin care neagă existenţa ori atributele celui pe care, inconştient sau conştient, îl consideră vinovat. Toţi cei ce au suferit o traumă psihică sau existenţială în copilărie şi s-au supărat pe Dumnezeu adoptă la maturitatea lor infantilă teorii de tip darwinist, devenind adepţi şi propovăduitori Read More …

MONOTEISMUL PRIMORDIAL

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI MONOTEISMUL PRIMORDIAL Probabil că mulţi critici vor eticheta un astfel de demers prin folosirea termenului de dualism sau maniheism, la care vor adăuga epitetul “naiv”. Criticii vor zâmbi probabil cu un aer de superioritate în colţul buzelor, spunând că au mai fost cazuri şi în trecut în care s-au folosit astfel de etichetări, că astfel de apelaţii sunt naive, că lumea modernă este structurată cu totul altfel decât în vechile basme cu zmei şi feţi-frumoşi; şi nu, în cele din urmă, criticii vor întreba, cu acelaşi zâmbet maliţios, dacă printre etichetările maniheiste de negru şi alb, nu cumva există şi nuanţe de gri, bej şi alte culori intermediare. Vor mai întreba, fireşte, ceea ce-i doare cel mai tare: cum îşi poate permite un autor să eticheteze în acest fel evenimente ori personaje ale trecutului (sau, eventual, ale prezentului). Şi mai ales, vor întreba: de unde are un autor autoritatea de a pune astfel problema. Şi, nu în cele din urmă, vor întreba care sunt criteriile pe baza cărora se pot face astfel de etichetări. După cum poate remarca orice cititor imparţial, lipsit de prejudecăţi, de-a lungul acestei cărţi s-a pus un accent deosebit pe un anumit tip Read More …

ENOH, MARELE ÎNŢELEPT ANTEDILUVIAN

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ENOH, MARELE  ÎNŢELEPT ANTEDILUVIAN Scrierile antice ce au străbătut vremurile până în ziua de astăzi îl menţionează cu mult respect pe Enoh, al şaptelea patriarh antediluvian. Etimologia numelui lui Enoh vine de la ebraicul Hanok, care înseamnă „învăţătură” sau, într-un sens larg, „cunoaştere”. Prin extensie, numele său a devenit un calificativ: Cunoscătorul sau Înţeleptul Totuşi, cu toată faima dobândită înainte şi după  diluviu, Geneza îl menţionează pe Enoh extrem de lapidar atunci când redă genealogia urmaşilor lui Adam. În stilul său foarte concis, în numai patru versete din Geneza (cap 5, 21-24) oferă însă informaţii foarte preţioase cu privire la patriarhul Enoh. „La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”. (5) Mai trebuie precizat că fiul lui Enoh, pe nume Metusalem, a fost bunicul lui Noe. La rândul său, Noul Testament, prin Ap. Pavel, menţionează pe scurt epopeea lui Enoh: „Prin credinţă, Enoh Read More …

DARWIN – 2 – TEORIA BĂLTOACEI CĂLDUŢE

PUTEREA INFORMAŢIEI CELE ZECE ERORI ALE LUI DARWIN (2) TEORIA BĂLTOACEI CĂLDUŢE În 2009 s-au împlinit 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin şi, totodată, 150 de ani de la publicarea cărţii sale Originea speciilor. Una dintre cele mai influente cărţi din istoria modernă, aceasta a contribuit la modelarea filosofiei, biologiei, sociologiei şi religiei în secolele 19, 20 şi 21. Totuşi, atât teoria, cât şi cartea lui Darwin au deficienţe majore. Spre deosebire de alte teorii ştiinţifice, evoluţia darwiniană are de-a face nu doar cu ştiinţa, ci şi cu filosofia, moralitatea, ştiinţele sociale şi chiar religia. De ce nu am sărbătorit centenarul Mendel în anii 1920 sau tricentenarul Newton în anii 1040? Ambii au fost mari oameni de ştiinţă. Darwin este sărbătorit nu doar pentru contribuţiile sale ştiinţifice, ci şi pentru că teoria sa a devenit o adevărată religie pentru ateişti. În timp ce mass-media ne bombardează constant cu informaţii în favoarea evoluţiei iar cărţile de ştiinţă ne învaţă, invariabil, în ce privinţe a avut dreptate Darwin, aceste surse rareori recunosc aspectele în care el s-a înşelat. Vom prezenta mai jos, pe scurt, zece aspecte ale teoriei sale, în care el s-a înşelat. 1. Teoria „băltoacei călduţe” Odată, Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI (1) GENEZA

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE TAINA OAMENILOR CERULUIš (1) GENEZA Această carte are la bază recunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că la originea cosmosului, a oamenilor şi a istoriei se află Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul cosmosului, pământului şi omului. Dumnezeu este creatorul celor văzute (palierul cuantic material) şi a celor nevăzute (a palierelor cuantice transfizice). Dumnezeu este adevăratul şi singurul Stăpân al universului. În afara lui Dumnezeu (nu) există nimic. Dumnezeu, deşi este absolut, se manifestă ca Trinitate (Sfânta Treime), prin trei Persoane: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, care este Iisus Hristos şi Dumnezeu-Sfântul Duh. Cele trei Persoane ale lui Dumnezeu acţionează prin împreună-lucrare. Fiecare dintre cele trei Persoane este Dumnezeu Adevărat, având întreaga Fiinţă şi toate Atributele Dumnezeieşti în plinătatea lor, fără împărţire şi fără despărţire. Activitatea Tatălui nu poate fi separată de activitatea Fiului şi a Sfântului Duh. De asemenea, această carte are la bază recunoaşterea faptului de bună cuviinţă pentru orice fiinţă omenească responsabilă că punctul central şi cheia de boltă a istoriei umanităţii este întruparea, moartea pe cruce şi învierea Domnului Iisus Hristos, a doua Persoană a Sfintei Treimi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, este “Dumnezeu Read More …

REGATELE LUMINOASE ALE BABELOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI REGATELE LUMINOASE ALE BABELOR Evenimentele desfăşurate la începutul formării lumii materiale sunt destul de greu de descris în cuvinte adaptate înţelegerii oamenilor din ziua de astăzi. În cele ce urmează vor fi punctate doar acele evenimente cât de cât comprehensibile. Aşa cum a fost menţionat, în prima parte a existenţei sale, pământul era eterizat; abia în a doua parte s-a densificat – s-a mineralizat. Mineralizarea nu s-a produs însă simultan pe tot pământul, ci treptat, enclavă cu enclavă, zonă cu zonă. Deşi acest proces este destul de greu de explicat în termeni ştiinţifici, există astăzi savanţi care s-au apropiat mult de înţelegerea acestui fenomen. Unul dintre aceşti savanţi a fost americanul William Tiller, profesor la Universitatea Stanford, care afirma că universul s-a format dintr-un câmp subtil – o energie subtilă pe care a denumit-o „Câmpul universal fundamental” – care s-a densificat treptat de-a lungul mai multor paliere sau planuri cuantice „paralele”; după cum afirmă autorul citat, cosmosul are nouă paliere cuantice. Profesorul William Tiller considera că fiecare palier are propriile sale legi de funcţionare, operând într-un cadru spaţio-temporal specific: “fiecare palier se supune unor legi complet diferite, care au caracteristici radiative (de emisie şi de absorbţie) unice Read More …

DUMNEZEU ÎNSUŞI RELATEAZĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL UN PASAJ UNIC: DUMNEZEU ÎNSUŞI  EXPLICĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA Versiunea slavonă a Cărţii lui Enoch are un pasaj unic în literatura universală din toate timpurile: DUMNEZEU ÎNSUŞI  RELATEAZĂ UNUI MURITOR CUM A CREAT LUMEA. Dar înainte de a se înfăţişa în faţa lui Dumnezeu şi de a auzi cu propriile sale urechi tainele creaţiei, Enoch a fost condus în mod progresiv de ghizi spirituali de-a lungul celor nouă ceruri intermediare, adică paliere cuantice ale cosmosului. Una din primele constatări, de altfel cam singura, este că scrierea lui Enoh nu face o diferenţiere precisă între îngerii şi oamenii decorporaţi aflaţi pe palierele cuantice superioare, în ceruri. Astfel, ghizii spirituală care l-au condus pe Enoch de-a lungul şi de-a latul palierelor cuantice superioare, ale căror feţe “străluceau ca Soarele”, sunt denumiţi uneori îngeri, iar alteori oameni. „În prima zi a lunii celei dintâi – mărturiseşte Enoh la debutul experienţei sale extraordinare -, am fost în casa mea singur şi m-am odihnit pe pat şi am dormit. Şi până am dormit, un mare necaz mi-a venit în inimă şi am plâns în somn şi n-am putut înţelege ce-a fost acel necaz; sau ce se va Read More …

DARWIN – 3 – PRESUPUSA SIMPLITATE A CELULEI

PUTEREA INFORMAŢIEI CELE ZECE ERORI ALE LUI DARWIN (3) PRESUPUSA SIMPLITATE A CELULEI Să aruncăm o privire la o bacterie. Ceea ce a văzut Darwin la un microscop rudimentar părea destul de primitiv – un glob de materia numită „protoplasmă” – şi şi-a spus că acolo sunt câteva componente elementare care ar putea fi uşor puse laolaltă. 2. Presupusa simplitate a celulei Astăzi ştim că bacteriile conţin mecanisme moleculare complexe, fiecare bacterie fiind mult mai sofisticată decât o uzină auto cu roboţi industriali şi un centru de comandă complex. Aşa cum arătau biologul Jonathan Wells şi matematicianul William Dembski, „este adevărat că celulele eucariote sunt cele mai complicate celule pe care le cunoaştem. Însă cele mai simple forme de viaţă pe care le ştim, celulele procariote (cum ar fi bacteriile, care nu au un nucleu) sunt şi ele însele extrem de complexe. Mai mult, acestea sunt, în fiecare privinţă, la fel de avansate ca şi celulele eucariote – dacă eucariotele ar fi nişte laptopuri de ultimă generaţie, procariotele ar fi telefoanele mobile de ultimă generaţie… Nu există nici o dovadă a unor forme de viaţă mai timpurii şi mai primitive, din care să fi evoluat procariotele” Aceşti doi autori menţionează Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI (2) ZEII

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE TAINA OAMENILOR CERULUI (2) ZEII La fel ca şi îngerii, prin liberul arbitru, oamenii cerului s-au împărţit în două categorii: o categorie a ales să rămână în Pacea lui Dumnezeu, iar cealaltă s-a răzvrătit împotriva Poruncilor Sale. Cei care au rămas în Pacea lui Dumnezeu pot fi desemnaţi prin apelaţia de “oameni ai luminii”, iar cei care s-au răzvrătit pot fi desemnaţi prin apelaţia de “oameni ai întunericului”; primii pot primi calificativul “albi”, iar ceilalţi pot primi calificativul “negri”. Cei din urmă şi-au întunecat (virusat) duhurile, iar reîncarnările succesive au ca scop final vindecarea şi reîntoarcerea la Dumnezeu. Deşi au fost creaţi “la început” în ceruri de către Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, oamenii cerului au coborât pe pământ abia după creaţia lui Adam şi a Evei menţionaţi în Geneza – adică în a şasea zi a creaţiei lui Dumnezeu. Despre oamenii cerului care şi-au întunecat (virusat) duhurile se poate afirma că fost “izgoniţi” (pentru a folosi expresia vetero-testamentară) din ceruri pe pământ. Şi nu doar în Ceylon, precum afirmă Talmudul, ci şi în alte locuri ale lumii, inclusiv în teritoriul carpato-danubiano-pontic. Oamenii cerului din această categorie au intrat în ciclul reîncarnărilor tocmai pentru a-şi Read More …

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE Fenomenul de materializare (mineralizare) zonală şi progresivă a generat o stratificare accentuată a structurii matriciale a pământului care, în acea perioadă, a ajuns să fie format din trei tipuri de enclave: primul tip era eterat, precum moşiile Babelor (format din “hidrogen” în sensul comparaţiei menţionată anterior), inaccesibil percepţiei oamenilor obişnuiţi, al doilea tip era semieterat (format din “heliu”), iar al treilea era densificat într-un grad mai mare ori mai mic, dar pe cale de a se mineraliza complet (format din “carbon”). În acea perioadă pământul arăta aproximativ ca în ziua de astăzi, cu singura deosebire că din loc în loc existau zone formate dintr-un fel abur eterat. Trebuie însă specificat că enclavele eterate ale moşiilor Babelor erau situate chiar la nivelul solului palierului cuantic material, iar această precizare poate fi înţeleasă pe deplin doar dacă se ia în considerare faptul că în etapa următoare de densificare s-a produs unul dintre cele mai bizare fenomene din întreaga istorie a pământului: enclavele eterate ale Babelor s-au înălţat deasupra solului; este vorba despre o înălţare la distanţe ce variază între câţiva metri şi zece-douăzeci de metri. Trebuie făcută această precizare datorită faptului Read More …

CINE AU FOST EGREGORII ?

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL CINE AU FOST EGREGORII ? Rămâne însă de de răspuns la o problemă delicată pe care Cartea lui Enoh a lăsat-o, poate involuntar, posterităţii: cine au fost Gregorii sau Egregorii întâlniţi de Enoh pe al doilea şi pe al cincelea cer, pe care variantele moderne ale Cărţii lui Enoh i-au denumit Îngeri Veghetori. Fără o tranşare rapidă a acestei probleme, analiza Cărţii lui Enoh este imposibilă. În varianta slavonă a cărţii sale, Enoh se mulţumeşte să consemneze doar că cei denumiţi Grigori (Egregori) “aveau un aspect uman, iar înălţimea lor era mai mare decât a marilor uriaşi; cu feţele lor fermecătoare în tăcere permanentă.” Despre Grigori, ghizii lui Enoh au oferit următoarele informaţii: „aceştia sunt Grigori, care cu prinţul lor Satanail, l-au respins pe Domnul Luminii … iar trei din ei au coborât pe pământ de pe tronul Domnului, în locul numit Ermon şi au văzut pe ficele oamenilor ce frumoase erau şi le-au luat de neveste şi au umplut pământul cu odraslele lor; care în tot timpul anilor lor, au făcut nedreptatre şi rele şi au trăit în duşmănie mare”. Despre Egregorii care au păcătuit cu femeile oamenilor aduce mărturie şi varianta etiopiană a Read More …

DARWIN – 4 – FOSILELE INTERMEDIARE

PUTEREA INFORMAŢIEI CELE ZECE ERORI ALE LUI DARWIN (4) FOSILELE INTERMEDIARE Charles Darwin a fost conştient de importanţa datelor fosile. Pentru a-i susţine teoria, dovezile trebuia să arate o gradaţie lentă între diferitele specii de animale şi să aibă milioane de verigi intermediare. 4. Aşteptările lui privind fosilele intermediare El a afirmat următoarele:„Numărul de verigi intermediare şi tranziţionale, între toate speciile vii şi dispărute, trebuie să fie neînchipuit de mare. Însă, cu siguranţă, dacă această teorie [a evoluţiei] este adevărată, toate acestea trebuie să fi trăit pe pământ” (The Origin of Species, 1958, ediţia Mentor, pag. 289). Când a fost pus în faţa dovezilor, el a recunoscut: „Caracterul distinct al formelor specifice şi neamestecarea lor prin nenumărate verigi tranziţionale constituie o dificultate evidentă… De ce nu este fiecare formaţiune şi strat geologic plin de asemenea verigi intermediare? Cu siguranţă, geologia nu indică nici un astfel de lanţ organic treptat; probabil, aceasta este cea mai serioasă şi evidentă obiecţiune la teoria mea.” El a crezut că, în cele din urmă, se vor găsi „nenumărate verigi tranziţionale” pentru susţinerea teoriei lui. Aşa au stat lucrurile? Paleontologul şi evoluţionistul David Raup recunoaşte: „Da, suntem la 120 de ani depărtare de Darwin şi cunoaşterea Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI (3) FIII ZEILOR

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE TAINA OAMENILOR CERULUI (3) FIII ZEILOR La un moment dat al istoriei creaţiei, datorită unor erori, oamenii cerului s-au întunecat precum îngerii căzuţi, fiind alungaţi din ceruri; dacă îngerii căzuţi au fost alungaţi în elementul denumit “văzduh”, oamenii cerului care s-au întunecat au fost alungaţi în nou constituitul pământ. Pe pământ însă, oamenii cerului (sau o parte a lor) nu s-au cuminţit prea lesne, astfel că s-au împreunat cu fiicele oamenilor pământului, care se făcuseră „tot mai frumoase şi pline de graţie”, aşa cum constata Moise în capitolul al şaselea al Genezei. Totuşi, primii oameni ai cerului care s-au manifestat în nou constituitul pământ nu au făcut parte din categoria celor “alungaţi din ceruri”, adică a celor cu duhul întunecat, ci din categoria celor puri, care pot fi denumiţi Oameni ai Luminii sau Oameni albi, care au populat de bună voie enclave (ţinuturi) formate dintr-o materie fără păcat, unde au constituit capitale sau centre de putere. Tocmai aceşti Oameni ai Luminii sau Oameni albi au devenit începători (întemeietori) ai unor linii genealogice care apoi s-au răspândit pe suprafaţa pământului. Dacă în prima perioadă, urmaşii Începătorilor au fost “albi” precum părinţii lor, cu timpul au început să Read More …

FIII OAMENILOR

ŢINUTUL OAMENILOR CERULUI FIII OAMENILOR Actualmente, între oamenii interesaţi de aspectele spirituale ale cosmosului, adică între acei oameni care nu se mulţumesc cu informaţii generale ce privesc doar lumea materială, există o dispută aproape fără de sfârşit. Disputa este între cei care susţin că oamenii se pot reîncarna şi cei care susţin că oamenii au o singură existenţă în lumea materială. Cine are dreptate ? Răspunsul, poate uimitor pentru mulţi, este că ambele categorii au dreptate: există fiinţe omeneşti care se reîncarnează, după cum există şi fiinţe omeneşti care nu se reîncarnează. Fireşte, întrebarea imediată pe care şi-o pun oamenii interesaţi de aceste subiecte ar fi următoarea: dacă este adevărată o asemenea afirmaţie, cum de-a fost cu putinţă să apară în cosmos două categorii atât de diferite de oameni ? Mai cu seamă că, pentru mulţi oameni interesaţi de aspectele spirituale, o asemenea afirmaţie nu este logică. Totuşi chiar dacă, aparent, nu există o logică în aceste afirmaţii, poate fi adus la cunoştiinţa cititorilor un set de argumentaţii ce poate fi urmărit foarte uşor; singura condiţie pentru a-l aprofunda este renunţarea la orice idee preconcepută. Acest set de argumentaţii poate fi sintetizat astfel. Prima categorie de fiinţe omeneşti este compusă Read More …

ISTORIA EGREGORILOR VEGHETORI

SUB SEMNUL LUI ENOCH ÎNŢELEPTUL ISTORIA EGREGORILOR VEGHETORI Varianta etiopiană al Cărţii lui Enoch completează apocriful slavon cu descrierea amănunţită a evenimentor ce au avut o importanţă decisivă în epoca antediluviană: intervenţia Egregorilor-Veghetori în istoria umanităţii. Eposul Egregorilor-Veghetori a avut o importanţă decisivă în sensul că a constituit cauza directă a sfîrşitului civilizaţiei antediluviene şi declanşarea potopului. După exegeţii moderni, structura tematică a variantei etiopiene a Cărţii lui Enoh este formată din cinci secţiuni: prima secţiune prezintă eposul Egregorilor-Veghetori; a doua secţiune prezintă parabolele lui Enoh; a treia secţiune prezintă  călătoria vizionar-clarvăzătoare a lui Enoh de-a lungul palierele cuantice ale cosmosului spiritual; a patra secţiune prezintă două două vedenii pe care le-a avut Enoh: apocalipsa şi istoria lumii narată în cod zoologic, iar a cincea secţiune prezintă învăţăturile lui Enoh recomandate tuturor oamenilor.  Prima secţiune, eposul Egregorilor-Veghetori, care cuprinde capitolele 1-37, narează, prin prisma lui Enoh, evenimentele insolite care au avut loc înainte de potop, când o categorie aparte de fiinţe, denumite Egregori, Gregori sau Veghetori, sub conducerea lui Semyaza, s-au implicat în viaţa pământului. În a doua parte a secţiunii, Enoh îşi povesteşte călătoria extatic-clarvăzătoare, specifică unui clarvăzător, pe palierele cuantice superioare ale cosmosului spiritual. A doua secţiune, Parabolele Read More …

DARWIN – 5 – SITUAŢIA DIN CAMBRIAN

PUTEREA INFORMAŢIEI CELE ZECE ERORI ALE LUI DARWIN (5) SITUAŢIA DIN CAMBRIAN Când ajungi la explozia cambriană, cu acea apariţie amplă şi bruscă a unor planuri corporale radical noi, realizezi că ai nevoie de foarte multe informaţii biologice noi. Unele dintre acestea ar fi codate la nivelul ADN-ului – deşi cum are loc aceasta e o problemă insurmontabilă pentru darwinişti. Însă mai mult, de unde provin noile informaţii, dacă nu din ADN? Cum se dezvoltă dispunerea ierarhică a celulelor, ţesuturilor, organelor şi planurilor corporale? Darwiniştii nu au nici un răspuns. Nici măcar nu se gândesc la asta.” 6. Ignorarea exploziei din Cambrian Darwin ştia de aşa-numita „explozie cambriană” – fosile de o varietate uimitoare, a unor forme de viaţă complexe, apar brusc, fără predecesori, la acelaşi nivel al datelor fosile. Categoric, acest lucru nu se potrivea cu modelul său evoluţionist al unei treceri de la simplu la complex. În locul câtorva organisme înrudite care apar la începutul datelor fosile, aşa cum spera el, a existat o explozie de viaţă – moment în care par să fi apărut, în acelaşi timp, diferite tipuri principale de corpuri (numite file) ale unor fiinţe vii – de fapt, 32 dintre cele 33 de file Read More …

VEDENIA – ANUL DOMNULUI 1750

CRUCILE DE PE DEALUL AMARADIEI ANUL DOMNULUI 1750 – VEDENIAš Era puţin înainte de leatul 7621 de la Facerea Lumii, Anul Domnului 1753. Să fi fost 1749 sau 1750, cine să mai ştie ?! Vremuri grele în Valahia, Ţara Românilor; peste norod domneau în neorânduială şi alternanţă diverşi domni, unii mai luminaţi, alţii mai puţin luminaţi. Între 1744 şi 1748 a domnit Constantin Mavrocordat, între 1748 şi 1752 a domnit Grigore al II-lea Ghica, între 1752 şi 1753 a domnit Matei Ghica; a urmat, între 1753 şi 1756, Constantin Racoviţă Voivod. Apoi, între 1756 şi 1758, a domnit iarăşi Constantin Mavrocordat. Tradiţia locului vorbeşte despre un cioban care-şi păştea turma de oi chiar pe locul în care, ulterior, avea să fie construită biserica din satul numit Cruci. În acea perioadă de timp, pe acele locuri era o întinsă pădure. Se ştie, fiind atestat în multe documente, că până aproape de mijlocul secolului al XVIII-lea, mare parte din suprafaţa Valahiei, de la Turnu Măgurele la Turnu Severin, de la Dunăre până la dealurile subcarpatice, era acoperită cu codri seculari. Ostenit, lăsând câinii să-i păzească oile, ciobanul s-a aşezat la umbra unui copac, la liziera unei păduri. La un moment dat, adormind Read More …

TAINA OAMENILOR CERULUI (4) URMAŞII

ROHMANII DIN OSTROAVELE ALBE TAINA OAMENILOR CERULUI (4) URMAŞII PRIMELOR LINII GENEALOGICEš Liniile genealogice de oameni ai cerului s-au perpetuat pornind de la un număr limitat de începători proveniţi din centrele de putere Adamclisi şi Sarmizegetusa. Iniţial au existat în jur de doisprezece sau paisprezece începători proveniţi din fiecare Centru de putere; fiecare începător şi-a întemeiat propria sa linie genealogică de oameni ai cerului (în enumerare nu sunt luaţi în calcul zeii care, la rândul lor, au avut propriile linii genealogice). Din cei doisprezece sau paisprezece, câţi au fost la început, începătorii care au rămas să locuiască în arealul carpato-danubiano-pontic şi au format linii genealogice autohtone au fost cel mai probabil în număr de nouă sau, oricum, nouă au fost reţinuţi în memoria colectivă a poporului român din moment ce au fost sărbătoriţi secole de-a rândul la începutul lunii martie a fiecărui an în Zilele babelor. Urmaşii fiecărei linii genealogice au fost denumiţi după numele începătorului, perpetuându-se neîntrerupt în arealul carpato-danubiano-pontic din străvechime până în prezent. Aşa cum a fost menţionat, în ziua de astăzi există pe teritoriul României cam 75% oameni ai cerului şi 25% oameni ai pământului – un procentaj ridicat în condiţiile în care în toate celelalte Read More …