SUB SEMNUL LUI ENOCH

  EXCALIBUR SUB SEMNUL LUI ENOCH šÎn mod evident, conectarea la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului nu a fost descoperită în secolul XX. Specialişti ai conectării la aspectele ortoexistenţiale şi-au manifestat prezenţa încă din cea mai îndepărtată antichitate. La fel ca în cazul contactorilor moderni, caracteristica principală a celor din antichitate este că, iniţial au fost oameni obişnuiţi care, la un moment dat al vieţii lor, în urma unui eveniment-stimul, au devenit canale de contact între oamenii obişnuiţi şi aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului; la fel ca cei din ziua de astăzi, contactorii din antichitate s-au conectat fie la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului, fie la entităţile ce le populează: fiinţe omeneşti decorporate, îngeri sau chiar la Dumnezeu. Evident, cei mai înalţi contactori din antichitate au fost cei care s-au conectat la Sursa Primă – Dumnezeu. Totuşi, acei contactori care în antichitate s-au conectat la Sursa Primă, Dumnezeu, nu au realizat saltul de esenţă datorită capacităţilor proprii, adică datorită unei iniţieri, ci pur şi simplu datorită faptului că au fost aleşi. Datorită faptului că contactorii din această categorie au fost aleşi de către Dumnezeu, pot fi denumiţi prin termenul de “Aleşi.” Dat fiind faptul că contactorii din această categorie au fost aleşi de Read More …

MOISE

  EXCALIBUR MOISE šCel mai important Ales din perioada veterotestamentară a fost Moise. Deşi există unele variante alternative ale istoriei vieţii şi activităţii lui Moise, care afirmă că acesta s-ar fi iniţiat în templele egiptene, Vechiul Testament specifică doar faptul că Moise a fost ales de Dumnezeu pentru a îndeplini mai multe misiuni. Lui Moise, Dumnezeu i s-a revelat prin teofanii grandioase în mai multe rânduri. Moise a fost ales de către Dumnezeu să dezvăluie oamenilor tainele cerurilor şi ale pământului; pe scurt, Moise, la vremea sa, a fost desemnat de către Dumnezeu să comunice oamenilor tainele creaţiei Sale, la fel cum, în alt timp, Enoch a fost ales de către Dumnezeu pentru a le dezvălui celor din epoca sa. Atât Enoch, cât şi Moise nu au fost simpli contactori, ci au fost aleşi de către Dumnezeu. Evenimentul primordial al contactului dintre Dumnezeu şi Alesul Său, Moise s-a produs pe Muntele Horeb, când Moise, aşa cum specifică textul Vechiului Testament (Exodul cap. 3, versetele 1-3), a văzut un rug care ardea cu văpaie, dar nu se mistuia. „În vremea aceea, Moise păştea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul său. Şi depărtându-se odată cu turma în pustie, a ajuns până Read More …

BARTOLOMEU

  EXCALIBUR BARTOLOMEU šÎn mod firesc, şi după răstignirea şi învierea lui Iisus Hristos şi-au manifestat prezenţa o largă pleiadă de contactori  care au reuşit să se conecteze la aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului. Toţi contactorii de acest tip au fost aleşi direct de Iisus Hristos. Primul contactor documentat istoric, adică cu privire la care există o sursă documentară certă, a fost Apostolul Bartolomeu (Nathaniel). Acest aspect reiese din două scrieri apocrife (apocrif: a-po-cript: secret), intitulate „Evanghelia lui Bartolomeu” şi, respectiv, „Cartea învierii lui Iisus Hristos.” După cum este scris în „Evanghelia lui Bartolomeu”, Bartolomeu a văzut prin clarvedere evenimentele tulburătoare ce au urmat răstignirii şi morţii pe cruce ale lui Iisus Hristos. „Apoi, după ce a suferit şi a înviat, toţi apostolii la vederea Lui nu au îndrăznit să îl întrebe ceva, fiindcă înfăţişarea Lui nu era asemenea celei dinainte, ci şi-a descoperit plinătatea dumnezeirii. Şi Bartolomeu a mers la el şi i-a zis: „Doamne, vreau să-ţi vorbesc.” Iisus i-a zis: „Preaiubitule Bartolomeu, Eu ştiu ce vrei tu să-mi spui. Întreabă aşadar orice şi eu îţi voi spune tot ce vrei să cunoşti.” Bartolomeu i-a zis: “Doamne, când Tu ai mers să fi atârnat pe cruce, eu te-am urmărit de Read More …

PE DRUMUL DAMASCULUI

  EXCALIBUR PE DRUMUL DAMASCULUI šTot din categoria contactorilor “aleşi” a făcut parte Ucenicul lui Iisus Hristos, Sf. Apostol Pavel. Cu privire la folosirea termenului de apostol trebuie făcute câteva precizări necesare: în primul rând trebuie precizat că  potrivit DEX-ului termenul de apostol (apóstolos) provine din apó, departe, și stéllo, trimis. Totuşi, Noul Testament a atribuit titlul de Apostol doar lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost unicul Apostol. În ziua de astăzi, în vorbirea curentă s-a ajuns ca fiecăruia dintre cei doisprezece ucenici ai lui Iisus Hristos să-i fie atribuită titulatura de apostol, ceea ce nu este în conformitate cu textul Noului Testament; totuşi, datorită faptului că termenul a fost extins şi la ceilalţi ucenici ai Săi, intrând astfel în limbajul comun, pentru a nu crea confuzii nedorite, în cele ce urmează termenul de apostol va fi folosit şi pentru ucenici; însă în cazul ucenicilor lui Iisus Hristos, înţelesul termenului “apostol” este de “trimis” sau de “propovăduitor.” Aşadar, precum Enoch în timpurile antediluviene şi precum Moise în perioada de aur a Vechiului Testament, Pavel, ucenicul lui Hristos, a fost ales pentru a îndeplini o misiune. Iar în acest sens, biografia Sf. Apostol Pavel este edificatoare. Iniţial prigonitor al creştinilor, Read More …

QUO VADIS

  EXCALIBUR QUO VADIS Toate aceste atitudini conceptual formulate – weltanschauunguri devenite zeitgeisturi – sunt Săbii ale Cunoaşterii. Unele dintre ele sunt false şi duc spre haos şi distrugere; altele sunt adevărate pentru că corespund realităţii, astfel că aduc pacea şi liniştea sufletească, condiţii fără de care modificarea în bine a viitorului nu va fi posibilă. În acest context se pot pune, cu deplină îndreptăţire, două întrebări fundamentale. Prima întrebare: care dintre aceste Săbii ale Cunoaşterii este cea adevărată ? A doua întrebare: Cine este capabil să mânuiască o astfel de Sabie, astfel încât să devină un Cavaler al Cunoaşterii. Atitudinile conceptuale analizate pe scurt – realismul industrial, realismul tehno, paleoastronautica, concepţia transcendental-ezoterică specifică contactorilor – s-au aplecat asupra marilor probleme ale cunoaşterii, în speranţa de a elucida misterele cosmosului, omului şi istoriei. Fiecare dintre ele a încercat, în felul ei specific, să deceleze sensurile şi semnificaţiile tuturor necunoscutelor cunoaşterii şi să ofere un model conceptual şi o cale de urmat celor ce le adoptă. Cei care trebuie să aleagă suntem noi, oamenii care trăim la răscrucea dintre timpul de acum şi timpul ce va veni. Pentru elucidarea marilor probleme ale cunoaşterii concepţiile amintite au recurs la un demers specific. Read More …

DESCHIDEREA CARE S-A DESCHIS

  EXCALIBUR DESCHIDEREA CARE S-A DESCHIS šApărut la debutul celui de-al doilea val, realismul industrial (şi aplicarea lui în practică: pragmatismul industrial) a rămas, fără nici o îndoială, cea mai răspândită atitudine conceptuală a prezentului. Cei mai mulţi dintre oameni sunt tributari concepţiei promovate de realismul industrial, datorită faptului că reprezintă canavaua sistemului educaţional modern. Întregul sistem educaţional modern, şcolile de toate gradele şi de toate orientările sunt bazate pe realismul industrial, chiar dacă, uneori, în mod parţial, lasă loc şi celorlalte concepţii. De asemenea, tot ce ţine de infosferă – ziare, reviste, cinematografia, posturile de radio şi televiziune etc – , este tributar, ca mentalitate, realismului industrial. În mass media se fac foarte rar referiri la concepţia specifică celui de-al treilea val, realismul tehno, deşi – în mod paradoxal -, marea majoritate a oamenilor beneficiază de realizările tehnologice construite pe baza sa: calculatoare, telefonie mobilă, comunicaţii prin satelit etc. Aceasta nu înseamnă altceva decât că realitatea economico-socială a luat-o înaintea atitudinii conceptuale. Pentru realismul industrial şi pentru tipul de hermeneutică pe care l-a promovat cu consecvenţă, cosmosul, omul şi istoria au o singură faţetă: cea materială, detectabilă prin intermediul organelor de simţ şi a prelungurilor tehnologizate ale acestora: telescoape, Read More …

DECĂDEREA UNEI IDEOLOGII: MARXISMUL

  EXCALIBUR DECĂDEREA UNEI IDEOLOGII: MARXISMUL În ziua de astăzi are mai puţină importanţă faptul că întemeietorii realismului industrial, printre care trebuie menţionaţi Giordano Bruno, Johannes Kepler, Galileo Galilei sau Isaac Newton, au demarat cercetările lor ştiinţifice doar din dorinţa fierbinte de a înţelege mai bine opera lui Dumnezeu care este cosmosul. Este, de altfel, elocvent în acest sens epitaful de pe mormântul marelui savant care a fost Isaac Newton, care defineşte o stare de fapt ce era omniprezentă în acea vreme: „Aici se odihneşte sir Isaac Newton, nobil, care cu o raţiune aproape divină a demonstrat cel dintâi, cu făclia matematicii, mişcarea planetelor, căile cometelor şi fluxurile oceanelor. El a cercetat deosebirile razelor luminoase şi diferitele culori care apar în legătură cu acestea, ceea ce nu bănuia nimeni înaintea lui. Interpret sârguincios, înţelept şi corect al naturii, al antichităţii şi al Sfintei Scripturi, el a afirmat prin filosofia sa măreţia Dumnezeului atotputernic, iar prin caracterul să exprima simplitatea evanghelică. Să se bucure muritorii, că a existat o asemenea podoabă a speciei umane.” Cu toate aceste intenţii bune, nu după mult timp urmaşii întemietorilor realismului industrial au ajuns la un moment de cotitură care a influenţat viaţa a milioane de Read More …

PALEOASTRONAUTICA: IGNORATIO ELENCHI

  EXCALIBUR PALEOASTRONAUTICA: IGNORATIO ELENCHI La rândul ei, concepţia paleoastronautică şi hemeneutica aferentă, datorită boom-ului mediatic iniţial, a câştigat nenumăraţi adepţi în cadrul societăţii celui de-al treilea val, ce e pe cale să se insereze în pesajul social al prezentului. Nenumărate articole presărate în ziare şi reviste, dar şi nenumărate lucrări dedicate acestui subiect nu contenesc să adauge noi şi noi interpretări tezelor deja prezentate, astfel încât concepţia paleoastronautică în ansamblu a cunoscut un salt spectaculos atât pe orizontală – în ceea ce priveşte aria de acoperire – cât şi pe verticală, ca profunzime conceptuală ori ca penetrare a conştiinţelor oamenilor. Conştientă fiind de limitările inerente ale realismului industrial, care nu a reuşit încă să ofere o imagine suficient de cuprinzătoare a cosmosului, a omului şi a dezvoltării societăţii omeneşti, concepţia paleoastronautică, devenită zeitgeist uimitor de repede, a încercat să ofere un nou sens marilor enigme ce frământă conştiinţa omului modern. Prin interpretările sale, paleoastronautica a pus în faţa conştiinţelor oamenilor o serie de probleme provocatoare, ce au darul de a extinde cunoaşterea în direcţii încă insuficient explorate. Prin modul său inedit de a pune problema, paleoastronautica a modificat unghiul de percepţie al lumii şi sistemul de referinţă după care Read More …

IGNORATIO THEOS

  EXCALIBUR IGNORATIO DEUS š Într-adevăr, printr-un efort hermeneutic autentic, realismul tehno a reprezentat un mare salt înainte în ceea ce priveşte cunoaşterea, a cosmosului, naturii şi omului. Deşi iniţial, realismul tehno a părut doar o prelungire a realismului industrial, în cele din urmă s-a dovedit că lucrurile sunt mult mai complexe. În cele din urmă, realismul tehno a devenit o concepţie aproape opusă realismului industrial, lărgind principalele direcţii ale cunoaşterii pe niveluri nici măcar prognozate de realismul industrial. În ceea ce priveşte cosmosul, realismul tehno a înlocuit concepţia mecanicistă, newtoniană a realismului industrial cu concepţia bazată pe fizica cuantică şi pe modelul holografic. Aşa cum a fost menţionat, universul, în concepţia promotorilor realismului tehno, poate fi comparat cu un imens calculator, care are propriul său hard, propria sa memorie, propriul său soft. La baza existenţei universului se află un „câmp informaţional fundamental” ce conţine, în stare latentă (nemanifestată), toate informaţiile pe baza cărora s-a constituit universul. Informaţiile primare au generat mereu şi mereu alte informaţii, pe baza cărora s-au constituit (obiectivat) manifestările particulare. Informaţia în univers este structurată pe un suport ondulatoriu, care se prezintă atât sub formă de undă, cât şi sub formă de particulă. Universul este un Read More …

DESCHIDEREA CARE RĂMÂNE DESCHISĂ

  EXCALIBUR DESCHIDEREA CARE RĂMÂNE DESCHISĂ: CONCEPŢIA SPIRITUALIST-MISTICĂ Cei care, în ultima perioadă de timp, s-au aventurat în lărgirea orizonturilor cunoaşterii nu au fost fizicienii, precum în trecut, ci cei pe care i-am desemnat prin expresia destul de generală de „contactori” sau „specialişti ai conectării.” Ca o constantă generală, se poate constata că, în marea lor majoritate, contactorii şi-au îndreptat eforturile întru cunoaşterea a cinci obiective principale. Primul obiectiv al unui contactor este de a stabili, pe cale experimentală, în mod obiectiv, prin propriile sale puteri, independent de dogmatica religioasă de orice tip, dacă există Dumnezeu. Al doilea obiectiv este de a determina dacă omul are sau nu suflet/spirit/duh/aură sau, oricum, un aspect ortoexistenţial, indiferent cu ce denumire i-a fost acordată şi, în acest context, de a stabili care este structura acestuia (dacă este material sau energetic, din câte straturi este compus etc). Al treilea obiectiv este de a stabili ce se întâmplă cu fiinţa umană după momentul decesului şi, implicit, ce se află dincolo de lumea materială sau, mai exact spus, dincolo de cortina ce separă această lume văzută a fenomenelor de lumea nevăzută (ortoexistenţială). Al patrulea obiectiv este de a stabili care a fost istoria umanităţii pe Terra Read More …

CHRISTIAN ROSENCRENZ – LIBER M

  EXCALIBUR CHRISTIAN ROSENCRENZ LIBER M: MAREA CARTE A MISTERELOR LUMII Un caz tipic de contactor care a reuşit nu numai să acceseze aspectele ortoexistenţiale ale cosmosului, ci chiar să provoace un veritabil tsunami prin concepţia pe care a promovat-o a fost Christian Rosencrenz, despre care se afirmă că, la cumpăna dintre secolului al 13-lea şi al 14-lea al erei creştine, a avut experienţa prigonitorului de creştini Saul, devenit apoi Apostolul lui Hristos, pe drumul Damascului. Cazul lui Christian Rosencrenz a intrat în conştiinţa opiniei publice la aproape două sute de ani de la moartea sa. Astfel, prin anul 1614 apărea la Kassel, sub semnătura unui oarecare Adam Haselmayer, o broşurică de 150 de pagini care cuprindea trei texte: Reforma Universală, Fama Fraternitatae Rosae Crucis şi Confesio Fraternitatis. După opinia exegeţilor moderni, aceste scrieri au fost redactate de un pastor luteran, pe nume J. V. Andrae, care a trăit între 1586 şi 1654. Succesul a fost imens şi imediat: broşurica a fost  tradusă rapid în mai multe limbi de circulaţie în epocă şi reeditată de câteva ori. Doi ani mai târziu, a apărut un alt text, la fel de interesant, care, în timp, a cunoscut o difuzare la fel de Read More …

ŢI-AM ARĂTAT TOTUL ŢIE

  EXCALIBUR SABIA CUNOAŞTERII – ŢI-AM ARĂTAT TOTUL ŢIE š“Sabia Cunoaşterii” este, evident, o metaforă, iar cartea lui Thomas Malory, “Moartea lui Arthur” o exprimă cel mai bine. Potrivit acestei cărţi, regele Arthur a avut trei săbii: pe prima a scos-o din piatră, pe a doua a câştigat-o în luptă, iar a treia, care este celebra Excalibur, i-a fost dăruită de Doamna Lacului. Cele trei săbii indică faptul că Arthur a parcurs trei etape în existenţa sa. În prima etapă Arthur a fost un Ales întrucât, datorită calităţilor sale înnăscute, a fost singurul cavaler care a fost capabil să smulgă sabia din piatră şi să devină rege (doar cel ce smulgea sabia din piatră putea deveni rege). Devenind rege, Arthur a întronat Dreptatea şi Adevărul cu ajutorul primei săbii. În a doua etapă, Regele Arthur a trebuit să facă faţă inamicilor săi, astfel că a trebuit să se iniţieze şi să devină Iniţiat-Cavaler. Momentul în care Arthur a devenit cavaler coincide cu câştigarea, pe câmpul de luptă, a celei de-a doua săbii. A treia sabie, denumită Excalibur, i-a fost dăruită regelui Arthur de un personaj misterios denumit Doamna Lacului. Aşadar, pentru a o obţine, Arthur, simplu civil dezarmat cum era Read More …