Fake news grosolan al presei din Ungaria, Bulgaria şi Serbia că românii ar avea gene preponderent slave

Fake news-ul prezentat în ziarele bulgărești, sârbești şi maghiare, preluate în presa românească, susține că românii ar avea moștenire genetică slavonă de 50-60%: „Sârbii, croații, bulgarii și românii din ziua de azi au avut o compoziție ancestrală similară cu cea a indivizilor antici după anul 900 d.Hr., în locuri precum Timacum Minus, Tragurium sau necropola Rudine la Viminacium, cu aproximativ 50%–60% moștenire genetică înrudită cu cea Est-Europeană, amestecată cu moștenire genetică legată de populațiile balcanice din epoca fierului și, în unele cazuri, și o contribuție romană anatoliană implicând o continuitate substanțială a populației în regiune în ultimii 1.000 de ani.” De acest fake news s-a ocupat Matei Blănaru, cercetător la Centurul de studii sino-ruse (CSSR) sub egida Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN) și doctorand al Universității din București, care a afirmat următoarele: Astfel de fake news-uri – afirmă Matei Blănaru – sunt foarte greu de combătut din cauza limbajului specializat, a teoriilor contradictorii încă nedovedite pe deplin și a faptului că nespecialiștii nu pot să înțeleagă textul original, astfel că titluri precum cele din presa bulgară sau ungară, cu vădite interese subiective în virtutea unor pretenții revizioniste maghiare sau pan-slavone, au tendința de a fi asumate ca Read More …

Mediterranean Archaeology: Statuia sfinxului descoperit pe teritoriul Daciei

Potrivit unui studiu publicat pe 30 decembrie în revista Mediterranean Archaeology and Archaeometry, statuia de bronz a sfinxului datând din secolul al III-lea provine din Dacia, o provincie romană care corespunde în mare parte României de astăzi. Având forma unui leu înaripat, „sfinxul a fost perceput de creatorii și utilizatorii inițiali ai artefactului ca o reprezentare a unei zeități mitice pe care o onorau și o venerau”, a declarat Peter Revesz, autorul studiului și profesor la Universitatea din Nebraska. După ce a fost descoperită în secolul al XIX-lea, statuia a fost furată de la un condeier european undeva în jurul anului 1848, a precizat Revesz. Deși nu a fost recuperată niciodată, a rămas un desen detaliat al sfinxului. În desen, inscripția – compusă dintr-o mână de caractere – poate fi văzută la baza statuii. Timp de decenii, cercetătorii au examinat desenul, încercând să decodifice inscripția. Cu toate acestea, ei nu au avut succes, poate pentru că – într-o ruptură „neobișnuită” față de normele antice – se citește de la dreapta la stânga. „Caracterele pot părea misterioase la început”, a declarat Revesz, dar „odată ce se observă oglindirea, caracterele devin ușor de recunoscut ca fiind litere ale alfabetului grecesc, câteva dintre Read More …

SKARA BRAE, MAINLAD, ARHIPELAGUL ORKNEY

Arhipelagul Orkney se află în extremitatea nordică a Scoţiei şi este format din 70 de insule, din care numai 20 sunt locuite. Administrativ, Orkney aparţine Scoţiei şi implicit Marii Britanii, dar este o zonă izolată, bătută de vânturile nordului, cu foarte puţini locuitori, adică 20.000, majoritatea stabiliţi pe Mainland, cea mai importantă insulă Deşi pare un capăt de lume, în arhipelagul Orkney se află una dintre cele mai importante comori arheologice din Europa. Deşi acest ţinut pitoresc dar izolat, pare un loc uitat de lume, în rumă cu cinci mii de ani a fost unul dintre cele mai importante centre neolitice din Europa, cu structuri care pot egala, spun unii specialişti, prin complexitate şi valoare, piramidele din Egiptul Antic. În anul 1850, o bucată mare de pământ şi nisip s-a desprins de pe ţărmurile insulei Mainland, în urma unei furtuni violente. Atunci, în acest loc care se numea Skara Brae, au ieşit la iveală structuri de piatră foarte vechi. Abia în 1930, după alte furtuni care efectiv scoateau la iveală de sub pământ şi nisip construcţii de piatră, au început cercetările arheologice sistematice. La Skara Brae a fost descoperit un întreg sat din piatră, cu locuinţe interconectate şi cu mărturiile Read More …

CASELE DRAGONILOR – INSULA EVIA

Insula Evia, denumită în trecut Eubea sau Eubeea (Abantis în perioada arhaică, Abantes în textele homerice) este singura insulă cunoscută din Marea Egee unde se întâlnesc construcții megalitice denumite drakospita (Casele Dragonilor). Dragonii erau consideraţi în antichitate făpturi asemănătoare giganților. Lungă (175 km lungime), îngustă (6 până la 45 km lățime) cu o orientare generală de la N-V la S-E, insula Evia este situată în imediata apropiere a coastei de est a Greciei continentale. Edificiile denumite denumite drakospita au fost construite la altitudini mari. Pe insula Eubea, între munții Ochi (1.394 m) și Styra se află aproximativ douăzeci și trei de structuri megalitice de acest tip. Prima oară au fost descoperite de geologul britanic John Hawkins pe 21 octombrie 1797. Edifiicile sunt alcătuite din pietre late şi subţiri puse una peste alta; pietrele cele mai mari serveau drept acoperiş, fiind poziționate într-un mod similar cu cele de la Stonehenge.

TARTARY

TARTARY Tartaria – Tartary – a fost un teritoriu imens ce ocupa odinioară nordul continentului asiatic. Numele Tartary, care a înlocuit numele Scythia, a venit de la râul Tatar, pe care chinezii îl numesc Tata. Denumirea Tartar (Tartary) a provenit de la numele zeilor patroni ai locuitorilor acelui teritoriu: zeul suprem era denumit Tarkh sau Dazhdbog cu sensul „Zeul care dăruiește”, iar sora era numită Tara. Zeii Tarkh și Tara i-au învățat pe oameni cum să construiască case, cum să cultive pământul, cum să scrie și multe alte lucruri care erau necesare pentru a supraviețui. Locuitorii Taratariei spuneau străinilor că sunt copiii lui Tarkh și Tara. De aceea, străinii i-au denumit „Tarkhtar”, iar mai târziu, din cauza dificultății de pronunție – „tătari”. De aici și numele țării – Tartar. Pe toate hărțile publicate înainte de sfârșitul secolului al XVIII-lea, Tartary este o zonă imensă care acoperă centrul și nordul continentului asiatic. Enciclopedia Britanică, prima ediție, volumul 3, Edinburgh, 1771, p. 887) sprecifică următoarele: „Tărtăria a fost o țară imensă în partea de nord a Asiei, care se învecinează cu Siberia în nord și vest, care se numește Marele Tartar. Tartarii care locuiesc la sud de Moscova și Siberia se numesc Read More …

DIN NOU DESPRE STEAUA MAGILOR

Pe data de 21 decembrie va avea loc o conjuncție extrem de rară între Jupiter și Saturn. Cele două planete vor străluci pe cer și vor părea o stea extrem de luminoasă. Mulți „savanţi” consideră că steaua din Betleem (Steaua Magilor) care i-a ghidat pe cei trei magi ar fi putut fi tot o mare conjuncție între Jupiter și Saturn. IMPOSIBIL! Magii au văzut steaua la răsărit, iar ei au mers spre vest, adică s-au deplasat călare (cal+cămilă) din Persia spre Bethleem; steaua s-a deplasat înaintea lor o perioadă cam lungă de timp (unele suse menţionează că periplul lor a durat cam 2 ani), nu doar o noapte: când magii poposeau se oprea şi steaua. Conjuncţia între Jupiter și Saturn apare o perioadă foarte scurtă de timp în partea de vest sau de sud vest (în funcţie de poziţia observatorului). Cum poţi să invoci conjuncţia între Jupiter și Saturn pentru a explica fenomenul denumit Steaua Magilor? RĂSPUNSUL ESTE OFERIT CHIAR DE EVANGHELIA DUPĂ MATEI „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit Read More …

COMOARA LUI ATREU / MORMÂNTUL LUI AGAMEMNON

Atreu a fost rege al cetăţii Micene (Peloponez, Grecia). El a fost tatăl lui Agamemnon, regele care a condus războiul aheilor împotriva Troiei (anul 1180 înainte de Iisus Hristos; sau 1250 cf. Herodot). În 1879, arheologul Heinrich Schliemann a descoperit la Micene un mormânt-galerie (tholos). Acest mormânt a fost numit, prin convenție, Comoara lui Atreu sau Mormântul lui Agamemnon. Mormântul conține trupul unui conducător (probabil Atreu) și diferite obiecte, precum arme sau vase de bronz. În timpul războiului troian, Agamemnon a intrat în conflict cu Ahile pentru sclava Briseis, pe care o luase în schimbul unei alte sclave. Ahile, supărat că i-a fost luată sclava preferată, nu a mai vrut să lupte, iar grecii au suferit numeroase înfrângeri. Numai după ce prietenul său Patrocle a fost ucis de Hector – conducătorul oștenilor troieni – Ahile reintră în luptă și se împăcă cu Agamemnon.Agamemnon i-a condus pe aheii care au rămas pe corăbii în timpul în care Calul troian a fost dus în Troia. După distrugerea Troiei, lui Agamemnon i-a revenit, printre altele, drept pradă de război Cassandra, fiica lui Priam, preoteasă a lui Apollo, care i-a prezis că va fi ucis de către soția lui, Clitemnestra, dar Agamemnon nu a Read More …

ENUMA ELIŞ – TĂBLIŢA 2

Tăbliţa a II-a După ce Tiamat a dat o astfel de importanţă pregătirilor, Ea s-a pus în ordine pentru bătălia cu zeii, vlăstarele sale. Pentru a răzbuna pe Apsu a făcut Tiamat (acest) rău. Că ea e gata de atac, i s-a suflat lui Ea. îndată ce Ea a auzit despre aceasta, A căzut într-o tăcere mormîntală şi s-a posomorit, Apoi după îndelungă gîndire mînia lui s-a potolit; Spre Anşar, străbunul, el s-a îndreptat. Când el veni în faţa bunicului său Anşar, I-a dat de ştire despre tot ce Tiamat a plănuit: „Tată, Tiamat, ea care ne-a născut, ne urăşte. Ea a ţinut o adunare şi a ţipat cu furie. Toţi zeii au trecut de partea ei; Chiar cei pe care i-ai născut tu merg de partea ei. Ei se string şi merg de partea lui Tiamat; înfuriaţi, ei complotează fără încetare, ziua şi noaptea; Ei s-au încolonat pentru luptă, mîrîind şi răcnind. Ei au ţinut o adunare şi au plănuit conflictul. Maica Hubur, cea care creează totul, A adaos arme groaznice, a produs şerpi-monştri; Cu dinţii ca briciul, ei nu-şi cruţă colţii (?), Cu venin în loc de sînge a umplut ea trupurile lor; [Dra]goni fioroşi a înarmat ea Read More …

ENUMA ELIŞ – TĂBLIŢA 1

Tăbliţa I Când sus, cerul nu fusese (încă) numit Iar) jos, pămîntul (încă) nu purta un nume, [Când] nu exista decât Apsu primordialul, născătorul lor, Mummu şi Tiamat , cea care le-a dat naştere la toţi; Ci numai apele lor amesteCându-se ca un singur corp Nici un loc de păşune nu fusese format (şi) nici măcar un mărăciniş nu apăruse, Când nici unul dintre zei nu fusese adus întru fiinţă, [Când] ei (încă) nu fuseseră pe numele lor chemaţi şi destinele lor [încă] nu fuseseră fixate, [în acest timp] fură creaţi zeii înăuntrul lor. Lahmu şi Lahamu au fost formaţi, au căpătat nume. Chiar mai înainte ca ei să fl crescut (şi) să devină mari; Anşar şi Kişar fură creaţi, depăşind pe alţii, Ei au trăit zile multe, au adăugat la ani; Anu fu succesorul lor, rivalul părinţilor săi; Da, primul născut al lui Anşar, Anu, fu egalul lui. Şi Anu l-a născut pe Nudimmud după chipul său. Nudimmud, stăpînul părinţilor săi, era el, De o vastă înţelepciune, înţelegere, putere şi tărie, Mult mai puternic decât bunicul său Anşar; N-avea nici un rival printre zei, fraţii lui. Cereştii fraţi s-au adunat împreună. Ei au întărîtat pe Tiamat şi asaltat(?) pe Read More …

CALPEIA

CALPEIA Mai mulți oameni de știință de la Muzeul Național din Gibraltar au reușit să reconstituie figura unei femei care a trăit acum 7.500 de ani.Proiectul, care a durat șase luni, a fost condus de Manuel Jaen, de la Muzeul Național din Gibraltar, care a oferit mai multe detalii despre munca echipei. Craniul ei fusese descoperit în 1996, într-o peșteră din Gibraltar, iar metodele de cercetare de acum le-au permis specialiștilor ca o parte din ADN-ul ei să fie extras și analizat, pentru a reda înfățișarea pe care o avea femeia atunci când trăia. Tehnologia din zilele noastre a permis scanarea craniului, refacerea și completarea cu trăsăturile feței, apoi i-a fost atașat păr natural.Cercetătorii au stabilit că femeia, care a primit numele „Calpeia”, ar fi avut între 30 și 40 de ani când a murit, dar nu au aflat și cauza decesului acesteia. „Am reușit să extragem ADN din craniu și acum știm mai multe lucruri. Știm că e o femeie, din perioada Neolitică, care a trăit în jurul anului 5.400 Î.Hr și avea părul închis la culoare, la fel ca ochii”…Preluare Asocia Romana de geopolitica, geoeconomie și geocultura.

OCHIUL SAHAREI

OCHIUL SAHAREI Ochiul Saharei, cunoscut şi ca structura Richat, se află în vestul deșertului Sahara, în Mauritania. El are un diametru de aproximativ 40 km.A fost descoperit în anul 1965 de sonda spaţială Gemini IV, care s-a aflat timp de patru zile pe o orbită în jurul Pământului, ocazie cu care li s-a cerut astronauților să fotografieze suprafaţa Pământului pentru a surprinde „orice formaţiuni circulare de mari dimensiuni care ar putea fi structuri de impact”, aşa cum rezultă din textul care însoțește un set de fotografii obţinute în cadrul misiunii spaţiale. Iniţial s-a crezut că Ochiul Saharei a rezultat în urma impactului unui meteorit. Cu toate acestea, cercetătorii nu au găsit la faţa locului o cantitate suficient de mare de rocă topită care să susţină această ipoteză. Teoriile actuale sugerează că această formațiune geologică incredibilă s-a format într-un mod mult mai complicat. Se pare că structura inelului principal al Ochiului Saharei reprezintă rămășița erodată a ceea ce a fost odată cupola unor straturi ale scoarței terestre. Unii oameni cred însă că Ochiul Saharei reprezintă de fapt rămășițele orașului Atlantidei, pe care Platon l-a descris ca având inele concentrice din piatră şi canale de apă.sursa compilaţiei – ştiinţaonline / cunoastelumea / Read More …

TENOCHTITLAN

TENOCHTITLAN Tenochtitlan a fost capitala Imperiului Aztec între 1325 și 1521, fiind construit pe o insulă și pe extensiile acesteia din lacul Texcoco din centrul Mexicului. În timpul maximei sale înfloriri, Tenochtitlan a fost unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, cu o populație de peste 200.000 de locuitori. Orașul a fost distrus de către conchistadorii spanioli în anul 1521. Capitala Mexicului de azi, Mexico City, a fost construit pe ruinele fostei capitale a Imperiului aztec.În jurul anului 1200, aztecii ar fi coborât spre sud, în valea fertilă a Mexicului, cunoscută (printre alte denumiri) ca Valea Mexica. Conform unei legendei, zeul Huitzilopochtli, care printre alte atribuiri o avea și pe acea de Zeu-Soare, le-ar fi spus să se stabilească acolo unde vor întâlni un semn deosebit, adică acolo unde vor întâlni un vultur care stă pe un cactus având un șarpe în gheare. În jurul anului 1325, aztecii au găsit acel loc, iar orașul pe care l-au construit l-a numit Tenochtitlan. Tenoch (1299 – 363) a fost liderul aztecilor stabiliți în Valea Mexica, din timpul căruia a început perioada regilor azteci, și al cărui nume a fost folosit pentru numirea orașului înființat.Capitala era conectată cu uscatul prin drumuri construite Read More …

MIGRAŢIA NEOLITICĂ DE LA NORDUL MĂRII NEGRE

MIGRAŢIA NEOLITICĂ DE LA NORDUL MĂRII NEGRE Cercetări cu privire la originile populaţiei Europei, bazat pe analizele genetice, care se vor reaiza în Germania la Mainz, pe investigaţii izotopice care vor fi făcute la Bristol şi studii de paleomediu la Helsink.În proiect, care are finanţare europeană, sunt implicaţi, alături de românul Alin Frânculeasa, şi specialişti din Marea Britanie, Germania, Ungaria şi Finlanda, dar şi din Serbia, Polinia, Slovacia şi Bulgaria. Cercetările de până acum au arătat că europenii de astăzi păstrează până la 80 la sută din bagajul genetic al populaţiei Yamnaya care a migrat spre Nordul şi Sudul continentului pornind de la Nord de Marea Neagră, teritoriul actual al Ucrainei.Studiul porneşte de la informaţia că undeva în jurul anilor 3.000 îHr, se petrece un fenomen în Nordul Mării Negre care a provocat plecarea în masă a populaţiilor care locuiau în acea parte de lume. Deocamdată nu este cunoscut ce a cauzat această migraţie masivă, dacă a fost vorba despre un fenomen meteorologic extrem sau un conflict social.”Cert este că oamenii încep să plece într-o migraţie pe două direcţii, unii o iau pe la Nord de Carpaţi, prin Cehia, Germania, Belgia, Olanda, Norvegia şi ajung până în Irlana, iar alţii Read More …

ISTORIA FURATA A ROMANIEI – MUCEGAIUL DIN SISTEM

ISTORIA FURATA A ROMANIEI – MUCEGAIUL DIN SISTEM Despre cum se fură patrimoniul national din interior, grupuri de interese, abuzuri: exemple din ultimii 20 de ani.Jaf în muzeele României. Sute de obiecte de patrimoniu au dispărut din muzeele României, în ultimii 25 de ani, fără ca cineva să fie interesat să afle ceva despre soarta lor. Multe dintre ele au fost scoase din țară, sub paravanul unor lucrări de restaurare sau expoziții, și au ajuns în colecții private. Altele se regăsesc în colecțiile personale ale potentaților vremii – de la direcții din administrația locală la foști sau actuali demnitari. Patrimoniul național a fost și este devalizat, pentru că nimeni nu are interesul să-l păstreze, iar despre recupererarea bunurilor dispărute nici nu se pune problema.Proporțiile jafului sunt imposibil de cuantificat. Principalul motiv: niciunul dintre cele aproape 40 de muzee și case memoriale nu are un inventar (între timp situaţia s-a mai remediat). Nici măcar unul care să fie realizat contabilicește și în care obiectele deținute să fie înscrise într-un tabel, cu un număr de inventar atașat.În plus, valoarea de inventar înscrisă în dreptul unor opere semnate Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza sau Theodor Pallady este de-a dreptul ridicolă, variind între 10 și Read More …

LALIBELA – ETHIOPIA

LALIBELA – ETHIOPIA Ethiopienii consideră că nașterea lui Iisus Hristos avut loc cu șapte ani mai târziu decât arată calendarul gregorian. Calendarul ethiopian are 13 luni într-un an (12 luni de câte 30 de zile și una de cinci sau șase zile), fiecare zi debutând la răsărit, nu la miezul nopții. Tewahedo – Biserica Ortodoxa Etiopiana este una dintre cele mai vechi forme de crestinism din lume. Astazi, 40% dintre etiopieni sunt crestini. Etiopienii sustin ca detin Chivotul Legamantului, unde se spune ca se afla Tablele celor 10 Porunci, incredintate de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. Chivotul se afla la Axum, in Biserica Sfanta Maria.Biserica ortodoxă etiopiană numără 45.000.000 credincioși, ceea ce reprezintă 60% din populația Etiopiei. Biserica mai este cunoscută și sub denumirea de Täwahedo ceea ce în limba gî’îz (limba în care se țin liturghiile) înseamnă unitate. Etiopia este a doua țară din punct de vedere istoric, urmând doar Armeniei , care a proclamat oficial creștinismul ca religie de stat (în 333 d.Hr.). Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo a făcut parte din punct de vedere administrativ al Bisericii Ortodoxe Copte din Alexandria din prima jumătate a secolului al IV-lea până în 1959, când i s-a acordat autocefalia cu Read More …

ORIENT EXPRESS

ORIENT EXPRESS sursa foto – Ottoman Imperial Archives – via Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe. Ottoman Imperial Archives Şark Ekspresinin reklam afişi, 1888. A poster advertising The Orient Express, 1888. Poster publicitar al Sark Express, 1888. Un poster care face reclamă la Orient Express, 1888. Trenul Orient Express a stabilit legătura între Paris şi Constantinopol, respectiv între Occident şi Orient şi a fost, fără îndoială, cel mai celebru şi cel mai romantic dintre toate trenurile. Deşi el aparţine, astăzi, doar turismului nostalgic – prin trenurile „Nostalgie Istanbul – Orient Express“ (N.I.O.E.) şi „Venice Simplon – Orient Express“ (V.S.O.E.), care au circulat şi continuă să circule, inclusiv prin România – ecourile sale nu s-au stins încă. Scriitori, muzicieni, pictori şi cineaşti s-au inspirat din istoria acestui tren faimos şi au contribuit la crearea legendei sale.Acest tren a fost introdus în circulaţie la 5 iunie 1883, sub denumirea de Le Train d’Orient sau Express d’Orient, iar primul său traseu, Paris (Gara de Est) – Nancy – Strasbourg – Stuttgart – München – Salzburg – Viena – Bratislava – Budapesta – Jimbolia – Timişoara – Caransebeş – Vârciorova – Craiova – Piteşti – Bucureşti – Giurgiu – Smârdan, pe o distanţă de Read More …

COROANA DE OŢEL A ROMÂNIEI

COROANA DE OŢEL A ROMÂNIEI Coroana de Oţel a României originală, care este clasată în categoria Tezaur, se află în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.Realizată după un desen al lui Theodor Aman, Coroana de Oţel a fost confecţionată pentru principele Carol I din oţelul unuia dintre tunurile turceşti capturate de români la Plevna, în timpul războiului de independenţă din 1877. Tunul era unul foarte modern pentru vremea sa, fiind de fabricaţie germană, marca Krupp.Carol I a ales oţel în loc de aur, pentru a simboliza curajul ostaşilor români. Aceasta are forma obişnuită a coroanelor regale: un cerc frontal din oţel decorat cu romburi şi perle din oţel. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane mari continuate cu opt cercuri perlate care se unesc în mijloc într-un glob în care se află Crucea „Trecerea Dunării”. Cu aceeaşi coroană s-a încoronat şi Regele Ferdinand, la Alba Iulia, în octombrie 1922.Coroana reginei Elisabeta, deşi simplă şi ea, a fost confecţionată din aur, fără pietre preţioase. Cele două coroane au fost sfinţite în Bucureşti, la Mitropolie în ziua de 9/21 mai.Încoronarea principelui Carol I s-a desfăşurat în dimineaţa zilei de 10/22 mai 1881. Cortegiul încoronării a plecat de la Read More …

TAPAE – PORŢILE DE FIER ALE TRANSILVANIEI

TAPAE – PORŢILE DE FIER ALE TRANSILVANIEI Cele mai sângeroase bătălii dintre daci şi romani au avut loc la Tapae, un loc legendar supranumit Porţile de fier ale Transilvaniei, pe care istoricii l-au identificat în apropiere de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la limita actuală dintre judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin, pe Drumul Naţional 68 Haţeg – Caransebeş.Drumul celor care vor să caute indicii despre Tapae porneşte din parcarea aflată la limita celor două judeţe. Urcă abrupt printr-o pădure, spre locul numit Culmea Cătanelor, unde se pot vedea, potrivit istoricilor, rămăşiţele unei fortificaţii liniare, de baraj, de circa doi kilometri. Valurile de pământ măsoară peste doi kilometri şi jumătate şi ar fi avut rolul de a închide principala cale de acces din Ţara Haţegului, spre Sarmizegetusa Regia. Prima lutpă de la Tapae a avut loc, potrivit mărturiilor istorice, în anul 87. La ordinele împăratului Domiţian, generalul Cornelius Fuscus a traversat Dunărea cu cinci legiuni romane. Armata sa a fost prinsă într-o ambuscadă la Tapae şi a fost înfrântă, iar toţi soldaţii Legiunii a cincea, împreună cu generalul Fuscus, au murit. Dacii au capturat steagurile şi maşinile de luptă ale romanilor. Înainte de această bătălie, Decebal, văzând numărul mare al forţelor armate romane, a Read More …

HĂRȚILE LUMII – PROIECȚIA MERCATOR

HĂRȚILE LUMII – PROIECȚIA MERCATOR Hărțile lumii pe care le folosim cu toții pleacă de la proiecția Mercator, o tehnică cartografică dezvoltată de geograful flamand Gerardus Mercator în 1569. Această tehnică imperfectă ne-a dat o hartă care era „cu partea dreaptă în sus”, utilă pentru navigația navelor (pentru că a păstrat longitudinile consistente și unghiul de la orice punct la Polul Nord constant) – dar a denaturat atât dimensiunea multor mase terestre, cât și distanțele dintre ele.Pentru a corecta aceste distorsiuni, arhitectul și artistul din Tokyo Hajime Narukawa a creat harta AuthaGraph de-a lungul câtorva ani folosind un proces complex care se ridică în esență la aplatizarea globului (mai precisă decât orice hartă Mercator).Procesul lui Narukawa a reușit într-adevăr să creeze o hartă care nu mai micșorează Africa, mărește Antarctica sau minimizează vastitatea Pacificului.Sursa More Accurate World Map Wins Prestigious Design Awardallthatsinterestingcom/authagraphworldmap

STATUILE DACILOR DIN MARILE MUZEE ALE LUMII

STATUILE DACILOR DIN MARILE MUZEE ALE LUMII PRIMUL MISTER Leonard Velcescu este primul cercetător al statuilor dacilor din muzeele lumii; de fapt, el a fost primul cercetător care a atras atenţia asupra acestor statui (începând cu teza sa de doctorat), în special asupra statuilor de la Roma (Arcul lui Constantin),Vatican (Muzeul Vatican), de la Viena, de la Paris, de la Roma. ( lista mai largă a amplasării statuilor: Italia (Roma, Napoli, Florența), Franța (Paris, Versailles), Anglia (Londra, Cambridge, Dunham), Germania (Berlin), Austria (Viena), Spania (Madrid), Danemarca (Copenhaga), Israel (Ierusalim), Turcia (Efes, Izmir), Rusia (Petrograd), SUA (New York, Boston), Grecia (Atena), Cehia (Praga) etc.Într-un interviu acordat acum câţiva ani Leonard Velcescu afirma următoarele: “am început cu ani în urma aceasta cercetare a imaginilor de daci în sculptură, căutând prin sălile muzeelor şi prin rezervele lor. Multe lucruri importante stau prin rezerve, uitate si abandonate. De altele am aflat datorită menţiunilor mai vechi, din literatura de specialitate. Aceste sculpturi de daci, păstrate acum în muzee şi colecţii particulare, au fost găsite în mare parte în Forul lui Traian şi au fost făcute de artiştii antici romani (oficiali, de la „curte”) în perioada lui Traian. Există însa şi statui de daci făcute într-o Read More …

SARMIZEGETUSA REGIA – IPOTEZA CONSTANTIN ZAGORIŢ

SARMIZEGETUSA REGIA – IPOTEZA CONSTANTIN ZAGORIŢ Constantin Zagoriţ, un militar pasionat de istorie, a stârnit numeroase controverse după ce a susţinut în lucrările sale că a localizat Sarmizegetusa, capitala dacilor, în ţinutul Haţegului. Ipotezele sale au fost contrazise de arheologii şi istoricii vremii. Un deal de la marginea oraşului Haţeg ar fi fost locul capitalei dacilor, susţinea colonelul Constantin Zagoriţ, un cercetător din anii interbelici care prin lucrările sale a stârnit numeroase polemici în mediul academic. Constantin Zagoriţ scria că aşezarea antică Sarmizegetusa se afla pe masivul triunghiular deluros, la răsărit şi în imediata apropiere a oraşului Haţeg şi de Subcetate. Mai exact, la circa 15 kilometri de ruinele capitalei Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi la 20 de kilometri, peste munţi, de Sarmizegetusa Regia. Autorul, contrazis de arheologi, nu se baza pe vestigiile descoperite, ci în principal pe observaţii militare şi geografice, adăugând că dealul indicat trebuia cercetat în detaliu de arheologic. Constantin Zagoriţ a publicat primele lucrări despre presupusul loc al Sarmizegetusei în anul 1937, după ce timp de aproape 20 de ani a strâns date despre el. Cercetătorul afirma că primele indicii le-a descoperit în anul 1920, când împreună cu generalul Dănilă Papp şi cu un grup de ofiţeri Read More …

SARMIZEGETUSA REGIA – IPOTEZA KEREK

SARMIZEGETUSA REGIA – IPOTEZA KEREK Un cercetător de la Institutul Max Planck din Munchen susţine că a descoperit motivul pentru care dacii şi-au înfiinţat capitala Sarmizegetusa Regia în Munţii Orăştiei. Franz Kerek, un specialist în astronomie de la Institutul Max Planck din Munchen, oferă o ipoteză neobişnuită despre motivele pentru care dacii şi-au aşezat capitala în Munţii Orăştiei. Lucrarea s-a numit „Măsurători astronomice precise ale siturilor antice din Dacia, asupra mega-triunghiului Sarmizegetusa Regia – Parâng – Retezat” şi a fost publicată de dr. Franz Kerek, împreună cu prof. Univ. dr. Florin Stănescu în „British Archaeological Reports”. Studiu ajută, potrivit autorului, la desluşirea misterului aşezării alese de daci pentru a construi sanctuarele din Sarmizegetusa. „Adică pe o pantă de deal care nu are nici un sens militar strategic sau civic. Răspunsul expus în publicaţiile mele este ca a fost o localizare sacral – astronomică, la intersecţia pitagoreică între linia spre vârful Retezat şi spre mijlocul munţilor Parâng”, afirmă Franz Kerek. Credinţa dacică a fost o religie pitagoreană şi susţinem că Sarmizegetusa a fost aşezată în conformitate cu aliniamentele astronomice precise şi cu doctrinele pitagoreene ale structurilor armonice bine ordonate în cer şi pe pământ. Sarmizegetusa se află la vârful unghiului drept Read More …

CETATEA POLOVRAGI

CETATEA POLOVRAGI Situată la o altitudine de aproximativ 1000 de metri, pe malul stâng al Olteţului, cetatea de pe Muntele Padeş a fost adesea identificată cu cetatea Arcina, menţionată de geograful antic Ptolemeu ca fiind una din cele mai strălucite cetăţi din Dacia.Cu 150 de ani înainte începutului erei creştine, pe Muntele Padeş, locuitorii au construit o fortificaţie şi o cetate de tip dava pe platoul denumit astăzi Crucea lui Ursachi (denumită astfel întrucât în jurul anului 1808 un căpitan de plai denumit Ursache a ridicat o cruce din piatră care există şi astăzi). Pentru amplasarea cetăţuii de pe Muntele Padeş, constructorii, cu mari eforturi, au consolidat terenul prin intermediul unor ziduri masive de piatră de calcar nefasonată, formând astfel opt terase, şapte pe versantul nordic şi una pe cel sudic. Datorită faptului că fortificaţiile au fost realizate din blocuri de gresie fasonate, arheologii au tras concluzia că au fost construite după model grecesc în perioada domniei lui Burebista.Legendele locului menţionează că în apropiere existau tunele subterane prin intermeiul cărora războinicii autohtoni „dispăreau” din cetatea apropiată pentru a reapărea în alt loc. De asemenea, legendele afirmă că exista o galerie subterană între cetatea de pe vârful muntelui şi peştera Polovragi. Read More …

BIZANȚUL CU DENUMIREA OFICIALĂ „ROMANIA” SAU „BASILEIA ROMAION”

BIZANȚUL CU DENUMIREA OFICIALĂ „ROMANIA” SAU „BASILEIA ROMAION” Imperiul Roman de Răsărit, Imperiul Bizantin sau Bizanțul, cu capitala la Constatinopole, avea denumirea oficială „Romania” sau „Basileia Romaion”. Cei denumiţi vlahi aveau încă de pe timpul lui Constantin cel Mare un cartier al lor în Constantinopole, o biserică, un palat dar și o poartă specială de acces numită „Blachernae”, adică „a valahilor”. Toate acestea se aflau pe malurile golfului Cornul de Aur. Zidurile din acea zonă se numeau Zidurile Blachernae (Zidurile Valahe), Palatul avea numele Blachernae (valah), iar Biserica care era denumită tot Blachernae (Vlaherne), era închinată Maicii Domnului Blachernitissa.După Catedrala Sfânta Sofia Hagia Sophia, Biserica Blachernae (Vlaherne), închinată Maicii Domnului Blachernitissa, era cea mai importantă biserică închinată din Bizanţ.Biserica Blachernae (Vlaherne) (în greacă Θεοτόκος των Βλαχερνών, transliterat: Theotókos ton Blachernón, în turcă Meryem Ana Kilisesi) a fost construită și decorată pe locul unui izvor cu apă sfințită de către împărăteasa Augusta Pulcheria, între anii 450-453 (anul morții sale) și de către soțul acesteia, împăratul Marcian (450-457). Datorită morții sale, împărăteasa nu a reușit să termine ceea ce a început. Biserica a fost terminată de către împăratul Leon I (457-474), care a adaugat și „Hagiasma” (fântâna cu apă sfințită) și „Hagion Read More …

PEŞTERA COMORILOR

PEŞTERA COMORILOR Multe dintre informaţiile prezentate în legendele şi miturile poporului român se regăsesc în “Cartea lui Adam şi Eva”, una dintre scrierile cele mai reprezentative ale antichităţii, apărută în al doilea secol al erei creştine, despre care tradiţia afirmă că a fost scrisă sau povestită de Noe, imediat după potop, pentru ca urmaşii săi să nu uite trecutul. “Cartea lui Adam şi Eva” afirmă că imediat după izgonirea din Eden, Adam şi Eva s-au refugiat într-o peşteră denumită “Peştera Comorilor”, care era situată pe un munte foarte înalt, relativ aproape de locaţia Edenului din care fuseseră izgoniţi. “În ziua a treia – stă scris în “Cartea lui Adam şi Eva” -, Dumnezeu a sădit grădina la răsăritul pământului, la hotarul lumii dinspre răsărit, dincolo de care, spre răsăritul soarelui, nu se găseşte nimic în afară de apă, care înconjoară toată lumea şi ajunge până la marginile cerului. Şi la miazănoapte (de grădină) este o mare (întindere) de apă, limpede şi curată la gust, cum nu este nimic altceva; aşa încât prin limpezimea ei se poate vedea în adâncurile pământului. Dar când Dumnezeu l-a alungat din grădi­nă l-a pus pe tatăl nostru Adam să locuiască în marginea de apus a Read More …

CÂNTECUL HARPISTULUI

CÂNTECUL HARPISTULUI (poem gravat în piatră în mormântul faraonului Antef care a domnit către sfârşitul Imperiului de Mijloc în dinastia a Xl-a (2160 — 2000 înainte de Iisus Hristos) „Trupuri de oameni pleacă şi trec, iar altele rămân, Din vremea strămoşilor care au trăit mai înainte, Regii divini care au fost pe vremuri se odihnesc în piramidele lor, Şi la fel oamenii de neam mare şi slăviţi, Înmormîntaţi în piramidele lor. Trupuri de oameni trec şi merg departe din vremurile zeului Şi o altă generaţie vine în locul lor. Zeul Ra străluceşte în zorii dimineţii Şi zeul Aton coboară în Manun. Bărbaţii zămislesc, femeile dau naştere. Şi fiecare nas omenesc răsuflă văzduhul. Ziua mijeşte şi copiii (oamenilor) merg fiecare la locurile lor”. Herodot: „Egiptenii, trăind sub un altfel de cer şi alături de un fluviu atît de osebit de celelalte, şi-au statornicit şi obiceiuri şi legi care în multe privinţe se bat cap în cap cu cele ale altor neamuri. La ei, femeile merg la târg şi desfac marfa, în timp ce bărbaţii, stând acasă, ţes… Bărbaţii poartă poverile pe cap, femeile pe umeri”  

LEGENDA ARIEŞULUI ŞI A TÂRGULUI DE FETE DE PE MUNTELE GĂINĂ

LEGENDA ARIEŞULUI ŞI A TÂRGULUI DE FETE DE PE MUNTELE GĂINĂ Nori negri treceau sălbateci deasupra vârfurilor muntelui Găina, pe alocurea acoperit de arbori înverziţi ce se profilau pe cer ca nişte străjeri neclintiţi. O! De mult… tare de mult, pe vârful Găina, zidit pe patru mari stâlpi de aur, se ridica un palat mare, locaş de negrăit farmec al unei zâne frumoase, cu ochi albaştri ca cerul, cu părul mare lăsat pe spate, în care adesea şăgalnicul vînt se juca, iar razele bătrînului soare se întreceau în strălucire cu frumuseţea acestei zâne. Şi era zâna de o bunătate îngerească. Şi-şi iubea chinuitul ei popor, ce muncea din greu la poalele, în jurul şi-n-lăuntrul muntelui. Poporul o iubea negrăit de mult. Ce săbătoare mare era când zâna cobora în mijlocul oamenilor săi, mîngîind pe bolnavi, dînd daruri celor nevoiaşi, ascultînd durerea celor cu ochii în lacrimi, durerea celor sbuciumaţi sufleteşte şi cu zîmbetul ei îngeresc, cu mâna ei mică şi albă, fără podoabe lumeşti, dar cu daruri dumnezeieşti, împărţea în juru-i mulţumiri şi pe alocurea fericire. Şi nu era colţ al pămîntului să nu fi aflat de zâna bună şi frumoasă. Nenumăraţi feciori de împăraţi voiau să o ia tovarăşa Read More …

LEGENDA ARICIULUI

LEGENDA ARICIULUI „Ai grijă să nu mă strivești după căderea nopții, piciorușele mele nu îmi permit sa fug repede din calea mașinii . Dacă mă vezi în gradină pune-mi te rog crochete de pisică și apă să beau, doar apă, niciodată lapte. Nu pune insecticide și când treci cu mașina de tuns iarba verifică cu atenție colțurile și pe lângă arbuști să nu mă rănești.… (nota 1) … // … Potrivit mitologiei româneşti, ariciul a participat la actul creaţiei lumii, fiind „sfetnicul” lui Dumnezeu. Astfel ariciul a participat la „încăputarea pămîntului sub cer, ridicarea cerului deasupra pămîntului, ridicarea şi împărţirea apelor pe pămînt”, crearea munţilor, dealurilor, movilelor, văilor şi cîmpiilor. În Mitologia Poporului Român, marele etnolog Tudor Pamfile (1883 – 1921) trece în revistă şase legende mitice despre rolul ariciu­lui în urzirea cerului şi a pămîntului, dintre care ne oprim la aceea care pare arhetipică : „voind [Fărtatul] să facă pămîntul, a început întîi să-l urzească pe sub cer, ca să fie de-o potrivă de mari amîndouă. Pentru asta şi-a luat ajutor pe arici. Dîndu-i un ghem de aţă, l-a trimis să-l depene sau să-l desfăşoare pe sub poalele cerului; ariciul însă socotind în mintea lui că mai bine ar Read More …

MAPPAE MUNDI – HARTA LUI PIRI REIS

MAPPAE MUNDI – HARTA LUI PIRI REIS Mappae mundi – harta lui Piri Reis (anul islamic 919 AH, echivalentul anului 1513 după Hristos) În anul 1929, un grup de istorici descopera, intamplator, in Palatul Topkapi, din Istanbul, o bucata de piele de gazela, care parea sa reprezinte o harta. Peticul ilustra coasta de vest a Africii, coasta estica a Americii de Sud si coasta nordica a Antarcticii, iar printre insemnarile facute, pe ea statea imprimat, in limba araba: “Aceasta harta a fost scrisa de Piri Ibn Haji Mehmet, nepotul lui Kemal Reis, din Gallipoli, in luna lui muhharem din anul 919”. Data corespundea perioadei 9 martie – 7 aprilie 1513. Era aceeasi harta pe care amiralul turc o realizase cu mai bine de 400 de ani in urma. Harta lui Piri Reis este o hartă a lumii pre-moderne, elaborată în 1513 (anul islamic 919 AH este echivalentul anului 1513 după Hristos) pentru serviciul militar de informații al Imperiului otoman. Harta a fost prezentată sultanului Selim I în 1517. Jumătatea din hartă care s-a păstrat prezintă coastele de vest ale Europei și Africii de Nord, dar și coasta Braziliei, cu o exactitate rezonabilă. Mai multe insule din Oceanul Atlantic, inclusiv Insulele Read More …

LEGENDA LACULUI CRAIOVIŢA

  LEGENDA LACULUI CRAIOVIŢA 1 – Legenda Era odată de mult, foarte de mult, un oraş aşezat în locul unde se află astăzi lacul tăcut, un oraş mare, cu case înalte, o veche fortăreaţă, ale cărei înalte turnuri erau scăldate de râul Jiului… Un popor fericit locuia această cetate; un voievod puternic o guverna, prăvăliile mahalalelor de neguţători erau pline de tot ce-şi poate cineva închipui mai frumos, poporul era totdeauna sătul, şi boierii nu se strîngeau la divan fără procese. Bunul voievod avea o fată, despre care se spuneau minuni de frumuseţe, deşi n-o văzuse nimeni, afară de tata-său şi de doica care o servea. Când s-a născut, părinţii ei au uitat să facă ospăţ pentru ursitoare, şi, ca să-i pedepsească pentru aceasta ofensă, cele trei surori legară soarta prinţesei cu a oraşului, declarînd că îndată ce aceasta ar trece pragul camerei unde s-a născut, Craioviţa şi locuitorii sai vor dispărea. Aşa că, sărmana domniţă ajunsă fată mare, murea de urât, torcând lână între patru pereţi. Într-o zi, un tânăr împărat, aliat al voievodului, ceru în căsătorie pe frumoasa prinţesă. Era în aprilie; păsări cu gâtul roşu ciripeau în tufişuri şi mici violete surâdeau la umbra boschetelor verzi; soarele Read More …

COIFUL DE ARGINT AURIT DE LA PERETU

COIFUL DE ARGINT AURIT DE LA PERETU FRĂŢIA REGILOR GETO-DACI LEGENDA FRĂŢIEI REGILOR GETO-DACI SPUNE CĂ, LA ÎNCEPUTURILE ISTORIEI, REGII GETO-DACI DESPRE CARE HOMER A SCRIS CA ERAU STĂPÂNITORII LÂNII DE AUR, ERAU UNIŢI ÎNTRE EI PRINTR-UN JURĂMÂNT TAINIC. LEGENDA MAI SPUNE CĂ , PE TERITORIUL ROMÂNIEI, TRIBURILE GETO-DACICE ERAU UNITE CU MULT TIMP ÎNAINTE DE BUREBISTA. CEI ALEŞI ERAU INIŢIAŢI ÎN ” TAINA JURĂMÂNTULUI”, UN JURĂMÂNT CARE GARANTA TĂCEREA ÎN FAŢA DUŞMANILOR. EI PURTAU COIFURI DE AUR SAU DE ARGINT AURIT CU ÎNSEMNE CARE AVEAU O ANUMITĂ SEMNIFICAŢIE. EI FORMAU FRĂŢIA COIFURILOR. MISTERIOASA MOARTE A ARHEOLOGULUI CARE S-A OCUPAT DE COIFUL DE ARGINT AURIT DESCOPERIT LA PERETU. Un mormânt traco-getic, vechi de 2.500 de ani, a fost descoperit de un ţăran din localitatea Peretu, în urmă cu mai bine de trei decenii. Coiful de argint aurit descoperit la Peretu, asemănător cu cele dgăsite în alte colţuri ale ţării, a lansat în rândul unor istorici ipoteza unei misterioase Frăţii a Regilor Traci, existente pe teritoriul României cu mult înaintea epocii lui Burebista. Tezaurul de la Peretu a fost descoperit întâmplător de un localnic în 1971. Lama tractorului cu care săteanul lucra pe pământul CAP-ului din localitate s-a împiedicat în obiectele Read More …

AMAZING GRACE

AMAZING GRACE Un cintec drag oricui…batrin, tinar, mic, mare…si cu siguranta cunoscut de multi dintre noi. O cintare ce poarta in spate o poveste importanta de-alungul istoriei si cu mare greutate in sufletele noastre, celor care o indragim, celor carora le-am cintat si ascultat versurile cu inima deschisa, simtindu-i importanta chiar si azi, in secolul XXI, adinc in inimile noastre. O cintare cu o traiectorie de 240 de ani care de-alungul vietii sale a reusit sa stringa cu sine povesti, taine, dorinte, sperante, bucurii sau dureri, marturii sau cereri…o cintare pe care trebuie sa o cunosti, la fel ca intreaga ei poveste. Autorul ei este John Newton, nascut in Londra 1725, al carui tata a fost capitan, iar a carui mama, bolnava fiind si constienta de putinul timp ramas pe pamint a avut grija sa-l invete Biblia pe fiul ei. Mama sa a murit cind el avea 7 ani, devenind, asa la o virsta frageda ajutor pe o barca de pescuit cu experiente de-a lungul anilor, periculoase, emotionante, inclusiv dureroase. Mai tirziu s-a inrolat pe o barca de sclavi unde a ajuns capitan, uitind in tot acest timp de Dumnezeul mamei lui si a Bibliei, devenind unul dintre cei mai Read More …

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

    ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA Într-un articol de semnat de Daniel Guţă se afirmă următoarele: zeci de mii de turişti vizitează anual ruinele metropolei antice întemeiate de Traian, dar mulţi dintre oaspeţii ei ajung aici din greşeală.„Deseori, turiştii vin la Ulpia Traiana Sarmizegetusa crezând că aici se află Sarmizegetusa Regia, iar unii sunt nemulţumiţi când aud că aici nu este aşezarea dacilor din Munţii Orăştiei, pe care voiau să o viziteze”, spune arheologul Gică Băeştean, custode al Muzeului Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Alţi vizitatori se declară de-a dreptul revoltaţi că au greşit destinaţia şi nici nu mai intră în sit, chiar dacă au străbătut sute de kilometri până la el. „Spun că ei au venit să vadă ruinele cetăţii dacice, construită de strămoşii lor, şi că nu vor să audă de romani”, spune un localnic, obişnuit cu lipsa de cunoştinţe şi reacţiile multor turişti. (Fragment dintr-un articol de Daniel Guţă). COMENTARIU 1 – În străvechime, teritoriile considerate sacre erau delimitate şi marcate magic cu un plug. Romulus, întemeietorul Romei, la timpul său, a delimitat pentru prima oară cu un plug perimetrul viitorului oraş; cine pătrundea neinvitat în teritoriul delimitat astfel, era ucis. Primul care a pătruns pe teritoriul pe care-l delimitase Romulus Read More …

PRAGA – CEASUL ASTRONOMIC

PRAGA – CEASUL ASTRONOMIC Conform legendei, acest ceas ar fi fost construit în 1410 de Nicolae de Kadau și renovat în jurul anului 1490 de meșterul Hanus de la Rose (Jan Ruze). Aceeași legendă afirmă că ulterior i s-ar fi scos ochii ceasornicarului Hanus pentru a-l împiedica să mai realizeze vreo capodoperă asemănătoare în vreun alt oraș din Europa. Ceasul se animă în fiecare zi până la ora 21: cei 12 apostoli defilează deasupra cadranului superior ce servește la citirea orei (este un cadran având 24 de ore) și afișează de asemeni poziția Soarelui și a Lunii în timp ce cadranul inferior afișează numele sfântului sărbătorit în ziua respectivă iar în același timp și semnele astrologice. În acel moment Praga depindea de Universitatea din Louvain și acest fapt explică existența unui orologiu asemănător dar fără figurile automate în catedrala din Saint-Omer. Acest ceas a cunoscut mai multe reparații din momentul creării sale în secolul al XV-lea, dintre care una din cele mai importante a avut loc în anul 1948 după ce fusese incendiată de germani în timpul retragerii lor din Praga în 1945, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost din nou reparat în anii 1994 și 2006. Read More …

HIERAPOLIS – PAMUKKALE

  HIERAPOLIS – PAMUKKALE Bazinele de travertin din Pamukkale au în total 2 700 de metri lungime și 160 de metri înălțime. Aici există cinci izvoare termale; temperatura apei variază între 35-36 ºC. Se consideră că apa de aici tratează o mare varietate de afecțiuni… Lângă Pamukkale se află ruinele oraşului antic Hierapolis, al cărui nume provine de la Hiera, sotia fondatorului legendar al Pergamului, Telephus, fiul lui Hercule. În limba greaca, „hierapolis” înseamna „orasul sfânt”. Hierapolis a fost fondat de către regele Eumenes al II-lea din Pergam, care a dorit să construiască un oraş mai strălucitor decât Pergamul. Eumenes al II-lea, regele din Pergam a început ridicarea oraşului în jurul anului 190 înainte de Hristos, iar în anul 133 a ajuns în stăpânirea Romei. Evanghelistul Filip, unul din apostoli, a fost ucis pe aceste taramuri, fapt care a transformat zona in loc sacru si de pelerinaje pentru crestini. Mormantul său se afla pe culmea unui deal din nord-estul orasului Hierapolis, in afara zidurilor cetatii. O echipă de arheologi italieni a descoperit la Hierapolis „intrarea în Infern”, o peşteră plină de gaze toxice, despre care oamenii Antichităţii credeau că ar reprezenta intrarea în împărăţia subpământeană a zeului morţii. Cunoscută sub Read More …

FANDOM – STAR WARS

JURNAL DE CINEFIL STAR WARS  POVESTEA COMPLETĂ EPISODUL I AMENINȚAREA FANTOMEI Star Wars: The Phantom Menace (1999) Cu mult timp în urmă, într-o galaxie foarte îndepărtată, existau două mari puteri: Republica Galactică și Federația de Comerț. Republica îi are ca aliați pe cavalerii Jedi, vechii păzitorii ai păcii care dețin arme cunoscute ca și săbii laser și pot folosi Forța, energia magică care unește și leagă totul din univers. Federația are ca aliați secreți pe Maestrul Sith Darth Sidious și ucenicul său, Darth Maul, care le conduc fiecare mișcare, din umbră. Federația amenință să cucerească planeta Naboo, astfel că Republica îi trimite pe doi Jedii să negocieze: pe Maestrul Qui-Gon Jinn și ucenicul său, Obi-Wan Kenobi. Însă Viceregele Federației, Nute Gunrai, le întinde o capcană și îi atacă cu soldații fără creier ai Federației, droizii de luptă. Cei doi reușesc să scape, dar Federația invadează cu succes planeta. Pe Naboo, Qui-Gon și Obi-Wan o salvează pe Regina Padme Amidala, cu ajutorul unui gungan naiv pe nume Jar Jar Binks. Ei evadează la bordul navei regale împreună cu un mic droid astromech, pe nume R2-D2, dar nava lor este lovită și sunt nevoiți să aterizeze pe planeta deșert Tatooine. Acolo Qui-Gon Read More …

ICOANA UNICĂ DE LA DENSUŞ

ICOANA UNICĂ DE LA DENSUŞ: DUMNEZEU TATĂL CU IISUS HRISTOS ÎN BRAŢE. IISUS HRISTOS ESTE ÎMBRĂCAT ÎNTR-O IE Actualul edificiu a fost construit cu blocuri de piatră aduse de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa; chiar şi altarul este construit din pietre aduse de la Ulpia Traiana. Perioada construirii ar trebui încadrată între părăsirea Daciei de legiunile romane şi secolul al şaselea. Probabil vechii goţi nu au fost străini de construirea bisericii, dovadă fiind câteva simboluri ale acestora. În jurul anului 1300 biserica era funcţională, dat fiind faptul că aici slujea un preot pe nume Dalc. Pe coloana din stânga din interiorul bisericii se află o pictură uimitoare, realizată între anii 1300-1400, care este cunoscută sub numele „Sfanta Treime De La Densus”, care-l înfatiseaza pe Dumnezeu Tatal (sub forma unui batran cu plete si barba), pe Dumnezeu Fiul (un tanar imbracat cu port popular romanesc) si pe Dumnezeu Sfantul Duh (sub forma unui porumbel). Este singura icoană cu Iisus Hristos îmbrăcat în port popular românesc. Specialiștii în arheologie medievală pledează pentru apartenența construcției la marea familie a edificiilor cneziale românești din secolele XII-XIV, cu indicarea nobililor hațegani Mușana drept ctitori ai lăcașului, care este datat în ultima treime a anilor 1200. Preluând Read More …

IISUS HRISTOS – COROANA DE SPINI

IISUS HRISTOS COROANA DE SPINI Cele mai multe surse documentare atribuie Împărătesei Elena, mama împăratului Constantin al Bizanțului, meritul descoperirii relicvelor sfinte ale lui Iisus Hristos: lemnul crucii de răstignire, coroana de spini, și instrumente ale patimilor: sulița, cuiele folosite, pe care le-a depus la Biserica Sfântului Mormânt, ridicată la Ierusalim, tot din inițiativa sa, în anul 326. În anul 409, Paulin de Nola menţionează coroana de spini printre relicvele bisericii de pe Muntele Sion din Ierusalim. În anul 570, Martirul Antonie o găseşte in aceeaşi biserică din Sion. În 575, Cassiodor, în Comentariul său la Psalmul 75, scrie ca coroana de spini este la Ierusalim. În 870, Călugărul Bernard afirma ca coroana era încă la Ierusalim. Între secolele VII-X, relicvele au început să fie transferate la Constantinopole, la Capela Împăraţilor bizantini, din cauza tâlharilor care atacau tot mai des bisericile din Ierusalim. În 1238, Bizanţul cucerit de cruciaţi era condus de Baudouin de Courtenay, un împărat latin. La un moment dat, acesta a decis să vândă din relicvele luate de la Constantinopole bancherilor veneţieni, pentru a face rost de bani. Louis, Regele Franţei a plătit compensaţii mari veneţienilor pentru a intra in posesia unor relicve, printre care şi coroana Read More …

SF – (DESPRE FANDOM)

SF – (DESPRE FANDOM) Științifico-fantasticul (numit și știință-ficțiune, SF sau science-fiction, este un gen artistic prezent cu precădere în literatură și cinematografie, a cărui temă principală este impactul științei și tehnologiei asupra societății și persoanelor. Genul literar științifico-fantastic mai este cunoscut și sub denumirea de „literatură de anticipație” sau „literatură științifico-fantastică”. Teme Efectul științei imaginate; Efectul imaginat al științei actuale; Efectul științei și al tehnologiei asupra unor societăți imaginate; Efectul tehnologiei imaginate asupra unui individ; etc. Prin urmare, povestea poate descrie o societate extrem de neobișnuită (spre exemplu o civilizație extraterestră sau o societate dintr-o dimensiune paralelă a spațiu-timpului) și reacția lor la o descoperire care (pentru cititor) este binecunoscută, spre exemplu Căderea nopții de Isaac Asimov. O societate neobișnuită este și cazul unei societăți aflate în trecutul foarte îndepărtat, ca în cazul seriei de filme Războiul stelelor, sau în viitorul îndepărtat, ca in cazul seriei Fundației lui Isaac Asimov. Sau, din contră, societatea poate fi obișnuită și umană, dar individul e o persoană neobișnuită (un mutant – telepat, telekinet sau posedând altfel de puteri sau caracteristici considerate nenaturale/supranaturale), care răspunde neobișnuit la evenimente firești. Chiar indivizii și societatea pot fi obișnuiți, dar supuși unor circumstanțe bizare (cum ar fi Read More …

HĂRŢI VECHI – SCUTUL DE LA DURA-EUROPA

 HĂRŢI VECHI – SCUTUL DE LA DURA-EUROPA Scutul de la Dura-Europas: scut de lemn îmbrăcat în piele pe care era desenată o hartă a Pontului Euxin, unde apare si Dobrogea. Portulane: Petro Visconti (1318, 1321), Angelino Dulcerto (1 339), Andreas Wasperger (1148) Mapamondul lui Fra-Mauro din anul 1459 indică denumirea de Zagora pentru întreaga Dobroge. Aflat pe zidurile mînăstirii St. Michel de lîngă Veneţia reprezentarea este orientată cu sudul în partea superioară. Dunărea se varsă prin cinci guri, iar din ultimul braţ sudic există o ramificare (reprezentată aici foarte deformat), ce se scurge în două bălţi. Una dintre primele schiţe ale Razelmului. Harta a fost scanată din lucrarea lui Romulus Seişanu, Dobrogea. Gurile Dunării şi Insula Şerpilor. Schiţă Monografică. Studii şi documente Ed. Ziarului Universul, 1928, pg. 23