CUFĂRUL CU ESEURI – 84

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

84 – MAICA CERURILOR

Datorită simbiozei dintre o fiinţă omenească şi Sfântul Duh, transformarea corpului astral la Fecioara Maria a devenit un model universal. Toţi oamenii care s-au încarnat după moartea trupească a Fecioarei Maria au dobândit posibilitatea de a-şi forma, la rândul lor, noul tip de corp astral. Totodată, pe baza impulsului sădit de către Fecioara Maria, la toţi oamenii care s-au întrupat după evenimentele de acum 2000 de ani, a apărut posibilitatea formării, direct din noul tip de corp astral, a corpurilor aurice superioare: corpul mental inferior, corpul mental superior şi corpul spiritual. Nu toţi oamenii au, deocamdată, formate structurile aurice superioare: corpul mental superior şi corpul spiritual. De aceea, în prezent, puţini oameni au drept mijloc de investigare a lumii intuiţia, care este efectul formării acestor două corpuri aurice. Actualmente, la majoritatea oamenilor, aceste structuri aurice sunt în formare. Fără activitatea Fecioarei Maria, oamenii nu ar fi avut un nou tip de corp astral, din care să se formeze corpul mental superior şi corpul spiritual. Astfel, sub atenta ocrotire a Fecioarei Maria, corpul astral a devenit substratul unei îmbunătăţiri sau „îmbogăţiri” continue.

Atunci când un om se roagă direct la Fecioara Maria, corpul său astral se îmbibă cu energia specifică trupului Ei de lumină (Trupul de Slavă); această energie este întotdeauna însoţită de un miros specific: mirosul de trandafiri. Imediat după aceea, se poate percepe o prezenţă diafană: un foşnet ca de mătăsuri foarte fine şi o voce extrem de dulce, inconfundabilă, care şopteşte ceva omului. Corpul astral al omului se impregnează apoi cu mii şi mii de sclipiri de energie trandafirie. Referindu-se la această energie, unul dintre Îngerii Veghetori din lumea eterică spunea textual următoarele: „Energia aceasta este energia Sfântului Duh filtrată prin Fiinţa Fecioarei şi transmisă corpului astral al fiecărui om. Iată pentru ce a trebuit să se nască şi să moară Doamna ta în lumea oamenilor„.

Expresia folosită astăzi, „Sfântă Născătoare de Dumnezeu„, nu se referă numai la faptul că, acum 2000 de ani, Fecioara Maria l-a născut din Sfântul Duh, pe Iisus Hristos în lumea oamenilor, ci şi la faptul că, permanent, Fecioara Maria – Stâpâna corpului astral – îl naşte pe Iisus Hristos în fiecare om prin intermediul Sfântului Duh. Fecioara Maria, Stăpâna corpului astral, îl naşte pe Fiul lui Dumnezeu în fiecare om, datorită transformării şi îmbogăţirii continue a corpului astral. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos nu poate fi cunoscut cu adevărat decât de către cei care şi-au dezvoltat corespunzător corpul spiritual, care nu poate fi format decât în urma transformării corpului astral. Aflat întâmplător în apropierea Fecioarei Maria, orice fiinţă omenească simte ceva ce, în lumea materială, nu poate fi cunoscut în mod adecvat şi nu poate fi reprodus în cuvinte: simte pe MAMA prin mama. Doar limba lumii eterice, akhatakha, poate exprima în cuvinte ceea ce mintea omenească doar intuieşte. Iar cel care a exprimat în mod clar acest aspect a fost Îngerul Gabriel care, într-un dialog cu Eugen, a spus următoarele: „Doamna ta, a spus Îngerul Gabriel, este mama ta cerească prin mama ta de trup, şi mama cerului a toate, prin toate mamele în trup. Energia roşie pe care tu o vezi sub formă de limbi de foc este din începuturi. Şi prin Doamna ta, s-a întâlnit parte femeiască şi parte bărbătească din începuturi„. Şi Îngerul Gabriel a continuat: „Şi iată care este taina părţii femeieşti şi bărbăteşti pentru veacurile viitoare. Ea este Mângâierea. Te uiţi încă la ea acum şi nu-i înţelegi tâlcul„.

Privite atent, femeile întâlnite întâmplător pe stradă dezleagă misterul: privirea pe care o mamă o aruncă copilului din leagăn este privirea Fecioarei Maria, care priveşte dincolo de veacuri şi spaţii prin ochii de trup ai mamei. Privirea prin care o tânără femeie îşi priveşte prietenul este privirea Fecioarei Maria, care priveşte dincolo de veacuri şi spaţii…

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)