CUFĂRUL CU ESEURI – 73

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

73 – PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL OZN-URILOR

Unii cercetători din ziua de astăzi consideră că fiinţele care se deplasează cu ajutorul OZN-urilor provin de pe alte planete sau sisteme solare. Informaţiile obţinute prin clarvedere infirmă această ipoteză. După cum se poate remarca, nu este vorba despre oameni extratereştri, ci despre despre oameni tereştri, care îşi desfăşoară existenţa în interiorul Terrei aurica, în palierul eteric.

De altfel, chiar natura materiei prime folosită în construirea OZN-urilor, poate arunca o lumină clarificatoare asupra provenienţei celor care le fabrică. Formaţiunile bioeterice sferice nu sunt altceva decât porţiuni din corpurile sufletelor furate de oamenii prometeici (care fac parte din cea de-a treia generaţie) de la semeni de-ai noşti, oamenii celei de-a patra generaţii, care au trecut prin poarta morţii. Corpurile sufletelor oamenilor defuncţi servesc aşadar ca materie primă pentru formaţiunile bioeterice sferice ale oamenilor prometeici, la fel cum folosesc şi fiinţelor luciferice la crearea unor „zombi” (aşa cum a fost menţionat în capitolele anterioare, fiinţele întunecate creează „zombi” din corpurile sufletelor unor defuncţi, pentru a-i adula în palierele luciferice). După cum se poate remarca, corpul sufletului este o „materie primă” de importanţă deosebită, datorită caracteristicilor sale energetice. Evident, un corp al sufletului aparţine doar omului în cauză şi nimănui altcuiva. După orice lege, fie din cer, fie de pe pământ, acţiunile acestor fiinţe pot fi considerate furturi grosolane, ce provoacă un rău foarte mare celui de la care sunt furate. Pentru obţinerea acestei preţioase materii prime, există o concurenţă acerbă între oamenii prometeici şi fiinţele luciferice. Atât oamenii prometeici, cât şi fiinţele luciferice sunt foarte interesate să preia – a se citi: să fure – părţi din corpul sufletului unui om. Ele au nevoie atât de structura aurică propriu-zisă, cât şi de informaţiile stocate acolo, pentru a le folosi în scopuri proprii. În cazul oamenilor prometeici, procesul tehnologic este destul de simplu. Corpurile sufletelor umane capturate/furate de la defuncţi sunt duse în marile laboratoare din oraşele din lumea eterică şi studiate în profunzime. Prin procedee bioeterice laborioase, ele sunt reformatate pentru a servi drept materie primă pentru construirea Obiectelor Zburătoare Neidentificate.

La oamenii din lumea materială, în timpul existenţei încarnate, corpul sufletului se separă doar în cazul dedublărilor spontane sau voluntare. Când un om se dedublează şi dobândeşte capacitatea reală de a voiaja în astral ori pe un alt palier al cosmosului, fiinţele prometeice se prezintă drept „ghizi” spirituali. Cel mai adesea, oamenii respectivi au impresia că sunt duşi de „ghizii” spirituali, cu ajutorul unor OZN-uri, pe alte sisteme solare aflate departe, în cosmos, crezând că stau de vorbă cu extratereştri. De fapt, cei care voiajează astfel, au de-a face doar cu oamenii prometeici, care-i conduc în propriile lor zone din lumea eterică. Cât despre deplasarea pe planete îndepărtate, nici nu poate fi vorba; este vorba doar de vizitarea oraşelor din lumea eterică ce aparţin fiinţelor prometeice – „ghizii spirituali”. Din nefericire, pătrunderea neautorizată în timpul vieţii a unui om – prin clarvedere, dedublare ori prin voiaj astral – în zona de rezidenţă a fiinţele prometeice aduce de la sine încărcarea corpului sufletesc cu un anumit tip de energie modulată informaţional, precum şi realizarea unei rezonanţe energetice cu acea lume şi cu locuitorii ei, ceea ce este echivalent cu încheierea unui pact. La moarte, „ghizii” spirituali se prezintă la căpătâiul tuturor defuncţilor care au fost contaminaţi auric în acest fel şi preiau ceea ce ei consideră că le aparţine de drept: corpul sufletului. Corpul sufletului acestor oameni este încărcat energetico-informaţional, prin rezonanţă, cu ceea ce sunt „ghizii” spirituali. Între structura lor proprie şi structura energetică a oamenilor respectivi se creează fenomenul de sintonie: ceea ce se aseamănă se atrage.

Oamenii cărora li se fură sufletul sunt îngroziţi observând, uneori chiar cu câteva secunde înainte de a muri, cum se strâng „demonii” în jurul lor. De regulă, ei mor în spasme, cu spume la gură şi cu ochii ieşiţi din orbite. Acest fenomen dramatic se produce şi în cazul oamenilor întrupaţi care pactizează cu fiinţele luciferice – mai ales în cazul acelor oameni care aderă, prin ritualuri, la organizaţii secrete patronate de către fiinţele luciferice ori de către spiritele rebele ale naturii. Fiii Luminii n-au nevoie de astfel de organizaţii secrete pentru a-şi îndeplini misiunea. Bisericile creştine sunt suficiente pentru a se realiza – prin intermediul liberului arbitru al omului – legătura între oameni şi Dumnezeu. Furtul corpului sufletului este extrem de păgubitor pentru oameni. De altfel, este cel mai păgubitor eveniment prin care poate trece un om. După o viaţă de eforturi şi de zbucium, de căutări şi de încercări, totul se termină cum nu se poate mai trist. Trist şi, mai ales, nedrept, întrucât cei care ajung să intre în rezonanţă energetică cu fiinţele prometeice ori cu fiinţele luciferice sunt oameni inteligenţi şi cultivaţi, care caută cunoaşterea. Sigurii care se opun acestui furt grosolan sunt îngerii din ierarhia Fiilor Luminii, care au datoria de a veghea la integritatea aurică a tuturor oamenilor care mor.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)