CUFĂRUL CU ESEURI – 56

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

56 – PALIERELE CUANTICE ALE COSMOSULUI

Rezumând principalele etape ale cosmogenezei, se poate afirma că, cosmosul – atât aspectul văzut, cât şi aspectul nevăzut – este creaţia Unicului Dumnezeu. De asemenea, se poate afirma că toate fiinţele din cosmos sunt creaţii ale Unicului Dumnezeu. Din momentul creaţiei şi până în prezent, cosmosul a cunoscut mai multe prefaceri – mai multe metamorfoze. De-a lungul metamorfozelor sale, cosmosul a cunoscut distrugeri şi reconstrucţii succesive. Metamorfozele cosmosului s-au desfăşurat pe şapte paliere cuantice diferite, de-a lungul a patru perioade de timp denumite cicluri.

Creaţia originară a lumii, care corespunde cu momentul în care IŞŞ, Unicul Dumnezeu, care este Etern şi Fără Formă, a rostit Cuvântul dintru Începuturi, s-a produs în palierul cuantic primordial, denumit Halazeth. O dată cu formarea sferei sau a locuinţei Halazeth, a început primul ciclu al cosmosului. Primul ciclu a continuat pe al doilea palier cuantic, pe sfera denumită Hazaleth, apoi pe al treilea palier cuantic, pe sfera denumită Hakazaleth şi, în final, pe al patrulea palier cuantic, pe sfera denumită Hetiteth. De-a lungul primului ciclu cosmic, desfăşurat succesiv pe patru paliere cuantice, Dumnezeu a creat spiritele şi trupurile (corpurile duh) de formă umanoidă ale spiritelor naturii, îngerilor şi oamenilor (prima generaţie de oameni). La sfârşitul primului ciclu s-a produs revolta lui Shantiah – Adam primordial – şi a lui Hallshithan. Al doilea ciclu cosmic s-a desfăşurat pe cel de-al al cincilea palier cuantic, în sfera sau locuinţa numită Perfer. Pe Perfer a avut loc revolta lui Lucifer şi prima mare bătălie din ceruri. De atunci, se poate vorbi despre existenţa fiinţelor luciferice, adică a acelor Fii ai Flăcării care s-au răzvrătit împotriva Ordinii instituite de Dumnezeu. Al treilea ciclu al cosmosului s-a desfăşurat pe al şaselea şi pe al şaptelea palier cuantic. În al treilea ciclu al cosmosului a apărut a treia generaţie de oameni. Prima parte a celui de-al treilea ciclu s-a desfăşurat pe al şaselea palier cuantic, iar a doua parte pe cel de-al şaptelea. Al şaselea palier cuantic se numeşte Hazureth şi este actuala lume eterică. Al şaptelea palier cuantic este palierul material. Pe al şaptelea palier cuantic, dar în al treilea ciclu cosmic, a apărut cosmosul material şi, fireşte, Pământul material. Totuşi, nu este vorba despre Pământul actual, ci despre Protopământ. După cum afirmă fiinţele din lumea eterică, la începutul celui de-al treilea ciclu, Protopământul era mult mai mare ca dimensiuni decât Pământul actual şi mai puţin dens – în sensul că procesul solidificării era abia la început. Luna era foarte apropiată de Protopământ, iar Soarele avea culoarea verde (aşa era văzut de fiinţele încarnate). Al treilea ciclu cosmic s-a încheiat prin „marea ştergere”, iar Protopământul şi-a încetat existenţa. După marea ştergere a început al patrulea ciclu cosmic, când s-a format actualul Pământ material.

Despre primele trei paliere cuantice anterioare – denumite Halazeth, Hazaleth, şi Hetitet – se poate spune că încă există, dar nu mai sunt locuite de nimeni; de asemenea, ele nu mai pot fi percepute de oameni. În schimb, imensa planetă Perfer este încă vizibilă unui clarvăzător. Ea încă arde şi va arde în veşnicie, ca şi cum abia s-ar fi încheiat cruntul război dintre Fiii Luminii şi Fiii întunericului. Perferul este încă o planetă fumegândă, părăsită de toţi, dar rămasă undeva la limita eternităţii, acolo unde timpul este suspendat. La rândul său, Hazurethul, al şaselea palier cuantic, există şi va exista pentru totdeauna. Hazurethul este actuala lume eterică.

Protopământul a dispărut, dar palierul cuantic material continuă să existe. Pe ruinele Protopământului s-a construit un nou corp ceresc: acesta este Pământul, în actuala sa înfăţişare.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)