CUFĂRUL CU ESEURI – 53

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

53 – ŞAPTESPREZECE PENTRU ETERNITATE

Imediat după ce pătrund prin Poarta de intrare Alfa, spiritele oamenilor se „înveşmântează” în corpuri duh. Din acel moment, se poate spune că spiritele omeneşti se manifestă în formă umanoidă. Ca formă umanoidă, toate corpurile duh ale oamenilor au fost create în mod direct de către Dumnezeu, după Chipul şi Asemănarea Sa. Fiinţele din lumea eterică afirmă că Dumnezeu a creat corpurile duh ale oamenilor în serii de câte 17. Cu alte cuvinte, spiritele oamenilor au venit în formă (de corpuri duh) în grupuri de câte 17. Formele corpurilor duh au fost realizate de către Dumnezeu prin intermediul Îngerilor Puri ai Temeliei (care nu au formă), sau, după cum sunt numiţi de fiinţele din lumea eterică, ai Îngerilor realităţii formei. Principiul creaţiei formelor de corpuri duh în serii de câte 17 poate fi asemănat întrucâtva cu producţia unei maşini de ţesut din lumea materială, care poate realiza doar serii de câte 17 exemplare dintr-un produs. Fireşte, ea poate realiza produse la infinit, dar aceste produse sunt fabricate doar în serii de câte 17. Există însă o deosebire fundamentală în cazul creaţiei divine, realizată prin intermediul Îngerilor Puri ai Temeliei (care nu au formă): fiecare dintre cele 17 forme de corp duh este unică. Fiecare om este unic: fiecare spirit este unic, fiecare corp duh este unic, fiecare suflet este unic, fiecare trup material este unic, fiecare amprentă a mâinilor omeneşti este unică. Între cei 17 nu există nici o legătură de rudenie energetică sau spirituală. Cu toate acestea, cei 17 sunt gemeni, creaţi pentru eternitate. S-ar putea spune că Dumnezeu a trimis în lume spirite unicat create de El Însuşi, iar prin Îngerii Puri ai Temeliei, le-a fabricat forme unicat, în serii de câte 17. De-a lungul paligeneziei cosmice între Poarta Alfa şi Poarta Omega, fiecare dintre cei 17 evoluează independent, ca individualitate unică. Totuşi, între formele corpurilor duh ale celor 17 gemeni-unicităţi au loc influxuri energetice după principiul vaselor comunicante. Aceste influxuri energetice nu se produc, repetăm, între spiritele ori între corpurile duh ale celor 17 individualităţi, ci între formele corpurilor duh – între forma de formă a corpurilor duh (este vorba despre principiul formei: forma este doar efectul principiului ce o guvernează). O individualitate din serie nu-i cunoaşte pe ceilalţi 16, nici măcar în cazul în care este decorporat şi se află în lumea de dincolo.

De-a lungul palingeneziei prin Terra aurica, fiecare dintre cei 17 gemeni îşi urmează traseul individual: la un moment dat, unii se pot afla în palierul fizic, alţii în lumea de dincolo, alţii în iad etc. Ei evoluează individual, în funcţie de meritele personale. Deşi au început împreună palingenezia cosmică, cei 17 gemeni unicat pot fi – şi, cel mai adesea, sunt – inegali din punct de vedere evolutiv. Unii au fost mai vrednici, au învăţat mai rapid, alţii au fost mai comozi şi au rămas în urmă. Cu toţii urmează însă procesul evolutiv: şcoala vieţii ce se desfăşoară neîncetat în Terra aurica.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)