CUFĂRUL CU ESEURI – 39

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

39 – PRINCIPATELE OCROTITOARE (1)

O altă categorie de fiinţe îngereşti, implicată în activităţi apropiate de oamenii încarnaţi, este formată din Principatele Ocrotitoare. Principatele Ocrotitoare sunt conduse de Principi Ocrotitori. Au titulatura de Principe Ocrotitor următoarele fiinţe îngereşti: Îngerul Gabriel, Îngerul Mihail, Îngerul Rafael, Îngerul Uriel, Îngerul Morţii. Tuturor acestor fiinţe îngereşti, tradiţia creştină le-a atribuit gradul de Arhanghel, dar fiinţele din lumea eterică au specificat în repetate rânduri că sunt mult mai înalte pe scara îngerească.

După cum se poate remarca, există multe diferenţe de denumiri şi de titulaturi între modul în care sunt prezente fiinţele îngereşti în lumea eterică şi denumirile folosite în lumea oamenilor, astfel încât este foarte greu de a cunoaşte cu exactitate semnificaţia funcţiilor, a titulaturilor şi a denumirilor. Pentru a evita confuziile, fiinţele îngereşti vor fi desemnate în continuare prin termenul generic de „înger” – care desemnează o categorie ontologică de fiinţe, iar nu o funcţie sau un grad ierarhic.

Fiecare dintre Principii Ocrotitori se ocupă de buna funcţionare a unui anumit segment al cosmosului, având în subordine un mare număr de alte fiinţe îngereşti. Astfel, Principele Ocrotitor cunoscut de oameni sub numele de Gabriel, supraveghează activităţile îngereşti care au influenţă directă în existenţa cotidiană a oamenilor întrupaţi. Îngerul Gabriel este „Întâiul Înger Veghetor„, „Cel ce deţine Cheile Puterii” sau „Cel ce are grijă în mod nemijlocit de fiii femeii„. Una din denumirile din lumea eterică ale Îngerului Gabriel este Tenth-Than, adică „Purtător al Cheilor Puterii„. Îngerul Gabriel este – pentru a folosi un termen eminamente lumesc – Întâiul Înger Veghetor care se îngrijeşte în mod nemijlocit de existenţa oamenilor întrupaţi. Pentru noi, oamenii, în virtutea unei tradiţii străvechi, gradul ierarhic al Îngerului Gabriel este cel de Arhanghel. Dar, după afirmaţiile fiinţelor din lumea eterică, gradul ierarhic al Îngerului Gabriel este cel de „Seraf„. Acelaşi lucru se poate spune şi despre ceilalţi Principi Ocrotitori, astfel că este deocamdată prematur să facem speculaţii cu privire la funcţia reală şi la gradul lor în cadrul ierarhiei Fiilor Luminii.

Alt Principe Ocrotitor este Îngerul Rafael, cel care „fură, clipă de clipă, pe cei deja pierduţi”. Îngerul Rafael este Vindecătorul. Îngerul Rafael are în subordine o întreagă ierarhie de Îngeri mângâietori-vindecători, care sunt prezenţi mai ales în preajma spitalelor, azilelor de bătrâni sau a locurilor în care se fac vindecări etc. Îngerul Rafael şi îngerii pe care îi are în subordine acţionează clipă de clipă „pentru fiecare om, în toate zilele lui, acum şi în veac” – după cum afirmă însuşi Îngerul Rafael.

Îngerul Mihail, un alt Principe Ocrotitor, este Comandantul suprem al Oştirii cereşti. El are în subordinea sa miliarde şi miliarde de îngeri luptători. Adversarii Îngerului Mihail sunt fiinţele luciferice şi shaitanice. Îngerul Mihail este atotprezent în marile confruntări militare, după cum este atotprezent în apărarea oricărui om năpăstuit. Îngerului Mihail ia apărarea oamenilor în condiţiile în care se produc încălcări, prin forţă, ale liberului arbitru: lupte de stradă, bătăi între vecini, violări ale integrităţii fizice ale persoanelor mai slabe din punctul de vedere al forţei brute, în cazurile de viol, de înşelare etc. De fiecare dată când Slava lui Dumnezeu (fiecare om poartă în sine o părticică din Slava lui Dumnezeu) este înjosită prin lăcomie, orgoliu, mândrie sau neştiinţă, Îngerul Mihail este prezent în apărarea oamenilor. În existenţa cotidiană, se întâmplă deseori ca „buturuga mică”, de regulă un om slab ca potenţial fizic, să fie lovită de o „buturugă mare” şi să reacţioneze cu o forţă însutită asupra agresorului, mirându-se ulterior de unde a avut atâta putere fizică pentru a face k.o. un adversar atât de puternic. De asemenea, se întâmplă deseori ca o femeie firavă, care este atacată de un golan de stradă, să reacţioneze uimitor şi să-l biruie pe agresor cu o forţă de neexplicat în acele momente. În toate aceste cazuri, se poate presupune că la cei slabi s-au trezit instinctele ancestrale sau că s-a vărsat adrenalina în sânge datorită spaimei, astfel încât a fost posibil ca „buturuga mică” să învingă „buturuga mare”, dar acesta este doar aspectul exterior al problemei. Întotdeauna, în acele momente, Îngerul Mihail este prezent în trupul său de lumină, la nivelul lumii eterice, alături de cei slabi şi oprimaţi, pentru a proteja Slava lui Dumnezeu închisă într-un trup uman, de furia oarbă a celor care şi-au pierdut omenia.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)