CUFĂRUL CU ESEURI – 26

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

26 – PRIMUL CORT

După lunga perioadă de nemanifestare a început al doilea mare ciclu cosmic. În al doilea ciclu cosmic a avut loc o nouă creaţie. Atât spiritele naturii şi îngerii, cât şi oamenii au fost iarăşi „aduşi în formă” şi au populat „cerurile”.

Al doilea ciclu cosmic s-a desfăşurat pe un nou palier cuantic, numit Perfer, în care totul a fost recreat după alţi parametri şi în care numărul îngerilor şi spiritelor naturii de formă umanoidă era „mai mic decât cel prognozat iniţial”. În limba akhatakha, folosită de către fiinţele lumii eterice, Perfer înseamnă „Strălucirea strălucirii”. Tot în limba lumii eterice, după cum afirma Îngerul Gabriel, Perfer a fost denumită „Primul Cort” sau „Cortul lui Dumnezeu cu Îngerii„. Fiinţele din lumea eterică denumesc prin Perfer atât un palier cuantic, cât şi o imensă planetă eterică. La nivel eteric, nucleul planetei Perfer se află actualmente cam la mijlocul distanţei dintre Marte şi Jupiter. Evident, pe atunci nu exista palierul material. Perferul depăşea în mărime „de trei ori cei doisprezece”, adică depăşea de trei ori spaţiul ocupat actualmente de planetele sistemului nostru solar, care sunt în număr de douăsprezece (cele nouă planete fizice, două planete eterice şi Soarele). Miezul Perferului era aşezat în centrul Hazurethului, iar în miezul său era chiar sămânţa răului, Hallshithan.

Pe Perfer, oamenii au fost iarăşi readuşi în formă umanoidă. În al doilea ciclu cosmic, a fost creată a doua generaţie de oameni, care a beneficiat de un nou tip de corp duh. De fapt, creaţia omului a fost repetată. Astfel a apărut un nou Adam (al doilea). Nici de această dată nu este vorba despre Adam fizic, despre care aminteşte Vechiul Testament. Corpul duh al oamenilor din a doua generaţie a fost recreat după alţi parametri. Pe Perfer a fost creat sufletul, ca element auric distinct. În această perioadă, omul era format din stea, adică din spirit, din învelişul de formă umanoidă – corpul duh – şi din suflet. Tot pe Perfer, a fost creată prima femeie, dar ea a fost creată nu după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, ci după chipul şi asemănarea primului om al celei de-a doua generaţii. Aşadar, Femeia nu a fost creată după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, ci după chipul şi asemănarea Bărbatului, care este Chipul Domnesc. Fiinţele din lumea eterică spun că Femeia este „Strălucirea Bărbatului”.

Pe Perfer s-a produs a doua rebeliune din cosmos. Protagonistul principal al celei de-a doua rebeliuni din cosmos a fost Lucifer, iar cauza rebeliunii a fost creaţia omului. Înaintea rebeliunii, Lucifer era o importantă fiinţă îngerească – un Heruvim „Purtător de Lumină”. Înaintea rebeliunii, Lucifer era denumit „Înfăţişătorul cântărilor frumoase, al Luminii ce distruge întunericul şi al perfecţiunii plinătăţii totale„. Sau, după alte denumiri ale limbii lumii eterice, Athan-Şintah, Shind-Erhall – adică Şiderall – sau Ethathan. Fiinţele lumii eterice afirmă că Lucifer însuşi a căzut sub influenţa celor doi Îngeri puri care sunt unul – Hallshithan – şi a lui Shantiah. Fiinţele din lumea eterică spun că Shantiah şi Lucifer au preluat „preţul de iertare” de la Hallshithan. După rebeliune, Lucifer a intervenit cu brutalitate în viaţa paradisiacă a celei de-a doua generaţii de oameni de pe Perfer şi, după cum se exprima Îngerul Gabriel, „a învins numerele şi a forţat cerul„.

O parte importantă a îngerilor, convinşi că au fost uitaţi sau puşi pe locul al doilea (după oameni) de către Dumnezeu, s-au revoltat împreună cu Lucifer. Cele mai mari grade pe scara ierarhică a îngerilor răzvrătiţi erau situate pe treapta Serafimilor, Heruvimilor şi Prinţilor Ocrotitori. Împreună cu ei s-au răzvrătit o mulţime de grade mai mici: Îngeri Veghetori şi Mesageri cereşti, spirite ale naturii. Toţi cei răzvrătiţi în ciclul al doilea, pe planeta Perfer, s-au aliat astfel cu cei care s-au revoltat în primul ciclu cosmic – Shantiah şi Hallshithan. De fapt, Lucifer şi toţi îngerii căzuţi se slujesc şi astăzi de miezul pământului – nucleul de foc al planetei materiale – fiind aserviţi, într-un fel, magmei primordiale, formată din corpurile spirituale ale celor doi Îngeri Puri răzvrătiţi, Hallshithan. Toate fiinţele rebele – de la primul om, Shantiah, la Hallshithan, la Lucifer şi la toţi care i-au urmat (îngeri, spirite ale naturii, oameni) sunt denumite, de atunci, „Cel rău” sau „Potrivnicul” datorită faptului că au aceeaşi orientare „ideologică” şi acţionează împotriva Planului lui Dumnezeu.

Lucifer a fost urmat în rebeliunea sa chiar şi de o parte din oameni. Din momentul rebeliunii, tuturor îngerilor, spiritelor naturii şi oamenilor care l-au urmat pe Lucifer li s-au întunecat ochii. Ochii lor au devenit întunecaţi, ca nişte găuri negre ce absorb lumina şi energia. Fiinţele din lumea eterică spun că „n-au mai văzut Adevărul”, iar „Adevărul este Dumnezeu”. Astfel, din Fii ai Luminii ei au devenit Fii ai Întunericului. Ei au devenit de atunci „Cei cu ochii negri” – „Cei desprinşi” sau „Cei răzvrătiţi” sau, pe scurt, „Fiii întunericului”. În limba folosită de fiinţele din lumea eterică, îngerii răzvrătiţi sunt numiţi „Dree”, iar spiritele naturii răzvrătite sunt numite „Lorehh”. Dree sunt ceea ce tradiţia populară desemnează prin draci, iar Lorehh sunt ceea ce tradiţia populară desemnează prin demoni.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)