CUFĂRUL CU ESEURI – 25

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

25 – HAITUNA

Cu mult înainte de rebeliunea lui Hallshithan, în Locuinţa cea mare se anticipa deja aducerea în formă a primului om. Şi, la un moment dat, primul om a fost creat în forma umanoidă de duh – mai precis de corp duh -, sinteza a tot ce fusese creat până în acel moment. Primul om a fost numit Shantiah. Shantiah a fost creat după Chipul şi Asemănarea Domnului Tăriilor. Corpul duh de formă umanoidă al primului om era imago mundi – reflectarea întregului cosmos. Toţi Îngerii şi spiritele naturii şi-au adus contribuţia la formarea corpului său duh, proiectându-şi în el esenţa lor îngerească. Deşi a fost creat ca formă după Chipul şi Asemănarea Domnului Tăriilor, Unicul Dumnezeu, corpul duh al primului om, Shantiah, era format din emisiile energetice ale tuturor Îngerilor şi spiritelor naturii. Întregul cosmos era reflectat – ca emanaţie energetică – în corpul duh al primului om. În schimb, spiritul primului omfost creat anterior, în afara cosmosului, în „Lumea fără formă”, de însuşi Dumnezeu nemanifestat – IŞŞ. În concluzie, deşi omul în formă umanoidă de corp duh a apărut după creaţia Lumii şi după manifestarea îngerilor, fiind constituit chiar din emanaţiile corpurilor spirituale ale acestora, spiritul său a fost creat cu mult timp înainte de apariţia Primei Locuinţe. Spiritul omului a fost creat dintru eternitate în „Lumea fără formă”, de însuşi IŞŞ. Aceasta înseamnă că spiritul omului – iar nu omul ca înveliş de formă umanoidă – este mai vechi decât cosmosul. Spiritul omului precede atât momentul creaţiei Primei Locuinţe, cât şi momentul creaţiei Îngerilor.

În această primă etapă a cosmosului, la un timp după creaţia primului om denumit Shantiah, au fost creaţi şi alţi oameni. Ei au fost numiţi Primordiali, Iniţiali, Oameni primordiali sau Începători – constituind prima generaţie umană. Totuşi, în perioada de început, până la rebeliunea lui Hallshithan, au fost creaţi doar zece oameni primordiali (împreună cu Shantiah). Ulterior au fost creaţi câteva sute. Oamenii primei generaţii erau formaţi din elementele spirituale reflectate în ei de fiinţele îngereşti (cu excepţia spiritului care este creaţia directă a lui Dumnezeu): corpul cauzal al spiritului era de esenţă serafimică, corpul duh era de esenţă îngerească, iar forma exterioară era proiecţia celor 21 de Îngeri Puri – Cei 21 de Îngeri Primi ai Temeliei, sau după cum sunt denumite de fiinţele din lumea eterică, „cei 21 de Îngeri ai Realităţii Formei”. Astfel, oamenii primei generaţii erau constituiţi „din tot şi din toate” (din tot ce există), iar numele lor generic era Haituna. Numele Haituna desmnează caracteristicile fiinţiale ale primului om şi, implicit, ale primei generaţii. Expresia Haituna din limba lumii eterice semnifică „toate adunate în unul” sau „cel construit din toate”. Oamenii primei generaţii nu primiseră încă „autoritate”, „putere” şi „tărie”. Oamenii primei generaţii erau puri şi inocenţi; ei convieţuiau la un loc cu îngerii.

Pe al treilea palier cuantic numit Hetiteth s-a produs prima rebeliune din cosmos, care a avut drept principali protagonişti doi dintre cei douăzeci şi unu de Îngeri Puri. Cei doi Îngeri Puri răzvrătiţi formează o unitate îngerească. În limba lumii eterice, akhatakha, primul dintre cei doi Îngeri Puri este numit Hall, iar al doilea este numit Than; împreună sunt numiţi Hall-shi-than sau Shitan/Shaitan – în traducere „Purtătorul de împotrivire” sau „Cel rău”. Hall-shi-than este ceea ce noi, oamenii, numim „Cel rău” sau „Cel care se împotriveşte”. Deşi sunt doi, va fi considerat unul singur. Trupurile lor spirituale sunt contopite, astfel încât acţionează ca o singură individualitate. Înaintea rebeliunii, cei doi Îngeri Puri aveau misiunea de a filtra cele şapte energii primare emanate de Cel Preaînalt – IŞŞ – în energii pozitive şi negative, necesare creaţiei.

Simultan cu rebeliunea lui Hallshithan a avut loc rebeliunea lui Shantiah, primul om. Datorită faptului că s-a asociat cu cei doi Îngeri Puri rebeli, primul om, Shantiah, a fost, la rândul său, denumit „Cel rău”. Fiinţele lumii eterice nici nu fac vreo distincţie între ei atunci când se referă la „Cel rău”. Atât Hallshithan, cât şi Shantiah sunt pentru ele „Cel rău, care se împotriveşte de veacuri la toate„. „Cel rău” este – după cum afirma Îngerul Gabriel – „împotriva a tot ce are formă, iar viermele lui ajunge până în orice miez„. Ca principiu cosmic – spun Îngerii Veghetori – „Cel rău este atât de puternic pe cât este de slab„. Motivul acestei slăbiciuni constă în faptul că „din el se alcătuieşte noul şi nu noul îl alcătuieşte pe el„.  

Răzvrătirea primului om, Shantiah, şi a celor doi Îngeri Puri – Hallshithan – a reprezentat prima rebeliune împotriva lui Dumnezeu şi a Planului Său. După rebeliunea simultană a lui Shantiah şi a lui Hallshithan s-a încheiat primul ciclu cosmic, iar mare parte din prima generaţie de oameni şi-a încheiat periplul evolutiv printr-un eşec. Totuşi, prima generaţie de oameni, în frunte cu Shantiah, a continuat să se manifeste şi în ciclurile cosmice următoare, fără a dispărea efectiv din cosmos. La sfârşitul primului ciclu cosmic a avut loc o lungă perioadă de nemanifestare.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)