CUFĂRUL CU ESEURI – 21

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

21 – IZVORUL DE LUMINĂ

Deasupra tuturor fiinţelor din cosmos, se află Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului. Dumnezeu este Unu în Fiinţă, dar întreit ca Persoană. Există două forme de manifestare sau ipostaze ale lui Dumnezeu. Cele două forme de manifestare sau ipostaze sunt numite, în limba fiinţelor din lumea eterică, IŞŞ şi Hauti.

Prima ipostază, denumită IŞŞ de către fiinţele din lumea eterică, se referă la Dumnezeu nemanifestat. Aspectul nemanifestat al lui Dumnezeu nu poate fi perceput de către oameni şi nici de către îngeri. IŞŞ nu are formă umanoidă şi nimeni – nici chiar Îngerii – nu l-a cunoscut până în prezent. IŞŞ – Creatorul a tot ce există, a tot ce se vede şi a tot ce nu se vede – este „dincolo de formă”; după o formulare din lumea eterică, IŞŞ este „dincolo de dincolo”. Altfel spus, Dumnezeu nemanifestat – IŞŞ – locuieşte în Lumea fără formă, care este dincolo de energie, dincolo de substanţă, dincolo de orice caracteristici care, pentru noi, oamenii, pot desemna ceva.

Dacă pentru concepţiile materialiste actuale, Dumnezeu este, în cel mai bun caz, doar o „energie”, pentru fiinţele din lumea eterică, Dumnezeu – IŞŞ – reprezintă Temelia eternă, fără de care nu ar putea exista nimic. Dumnezeu este Viaţa de la Temelia cosmosului, iar ceea ce observă oamenii încarnaţi prin telescoape şi prin radiotelescoape nu reprezintă decât interfaţa Vieţii de la Temelia cosmosului. Ceea ce oamenii pot observa prin intermediul instrumentelor din lumea materială reprezintă expresia Voinţei lui Dumnezeu nemanifestat – IŞŞ – pe cel mai de jos palier al cosmosului. Acolo unde, în spaţiul cosmic, oamenii nu observă decât corpurile materiale ale stelelor este, de fapt, manifestarea lui Dumnezeu, prin intermediul unor înalte fiinţe spirituale.

Fiinţele din lumea eterică afirmă că în Terra aurica, IŞŞ – care este dincolo de formă şi de tot ce îşi poate imagina orice minte omenească ori îngerească – se manifestă ca Dumnezeu manifestat, numit Hauti. Pentru fiinţele din lumea eterică, Hauti este manifestarea lui IŞŞ, Dumnezeu nemanifestat. Hauti este Dumnezeu Persoană. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nemanifestat se manifestă ca Dumnezeu Persoană, fără a înceta să fie ceea ce este. Hauti, Dumnezeu Persoană (Tatăl) se manifestă într-o formă umanoidă. De fapt, Dumnezeu Persoană are cea mai perfectă formă umanoidă din cosmos. Dumnezeu Persoană a fost identificat cu Dumnezeu Tatăl. Totuşi, atât în palierul cuantic material, cât şi pe palierele transfizice, o fiinţă nu devine tată (şi nu poate fi denumită ca atare) decât după ce a născut o fiinţă, principiu care se aplică chiar şi lui Dumnezeu; în consecinţă, Dumnezeu Persoană a devenit Dumnezeu Tatăl abia după ce născut din Fiinţa Sa. Omul însuşi a fost creat după Chipul şi Asemănarea Sa.

Dumnezeu Tatăl, Hauti, are o înfăţişare concretă, astfel încât nu poate fi vorba, precum se afirmă uneori, despre un concept abstract sau despre o „energie”. Dumnezeu Tatăl are înfăţişarea unui Bătrân venerabil, cu o faţă foarte tânără, încadrată de o barbă albă ca neaua şi de un păr bogat, la fel de alb, ce-i cade pe umeri. Înfăţişarea sub care poate fi perceput Dumnezeu de către oameni, în cadrul călătoriilor în duh ori printr-o formă oarecare de clarvedere, nu s-a modificat de-a lungul timpului şi nici nu are de ce să se modifice. Precum l-au perceput strămoşii, tot astfel poate fi observat astăzi de orice fiinţă omenească care se poate ridica în duh până la Scaunul Său de Domnie.

Deşi este Unul în Fiinţă, Dumnezeu este întreit ca Persoană. La nivelul Terrei aurica, Fiinţa lui Dumnezeu se manifestă ca Sfânta Treime, prin trei Persoane nedespărţibile care acţionează prin împreună-lucrare: Tatăl (care este Hauti însuşi), Fiul (Iisus Hristos) şi Sfântul Duh. Cele trei Persoane sunt una şi aceeaşi. Ele au structuri aurice şi chiar înfăţişări întrucâtva asemănătoare. Prima Persoană, Dumnezeu Tatăl – denumit Hauti de către fiinţele din lumea eterică – sălăşuieşte în Cerul Cerurilor. Dumnezeu Tatăl este Creatorul cosmosului. A doua Persoană, Dumnezeu Fiul care este Iubirea Nesfârşită, s-a întrupat în lumea materială acum 2000 de ani, iar oamenii o cunosc sub numele Iisus Hristos. Fiinţele din lumea eterică o numesc Shonah. A treia Persoană este Dumnezeu-Lumina sau Sfântul Duh, pe care fiinţele din lumea eterică o numesc Iehhinah. Deşi – precum Tatăl şi Fiul – este o Persoană, Sfântul Duh nu se manifestă prea des într-o formă umanoidă. Rezultatul acţiunii neîncetate a Sfântului Duh este cosmosul.

Dumnezeu este singura fiinţă din cosmos care are Lumină şi Viaţă – şi, implicit, care emite Lumina şi Viaţa. Întregul cosmos şi toate fiinţele care există de-a lungul şi de-a latul tuturor palierelor cuantice, recepţionează Lumina şi Viaţa de la Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care fiinţele din lumea eterică îl denumesc adesea pe Dumnezeu prin expresia „Izvorul de Lumină”. Dumnezeu este singura Fiinţă din care izvorăşte Lumina şi Viaţa. Toate celelalte fiinţe din cosmos există datorită infuziei de Viaţă şi de Lumină. Cosmosul există datorită faptului că este susţinut, moment de moment, prin Puterea şi Tăria lui Dumnezeu Tatăl, prin Iubirea lui Dumnezeu Fiul şi prin infuzia de energie a lui Dumnezeu-Lumină, care este Sfântul Duh.

Pentru menţinerea cosmosului în stare de funcţionare, fiecare dintre cele trei Persoane emite câte o energie specifică. Cele trei energii emise de cele trei Persoane au culori, sunete şi mirosuri distincte. Întreaga Terra aurica este susţinută de aceste trei energii fundamentale. Din Dumnezeu Tatăl – Hauti – emană o minunată energie de culoare argintie. Din Dumnezeu Fiul – numit de fiinţele din lumea eterică Shonah, iar în lumea oamenilor Iisus Hristos – emană o minunată energie aurie. Din Dumnezeu-Lumina, care este Sfântul Duh, emană o minunată energie roşie intensă; de fapt, pentru înţelegerea noastră, această energie roşie ce se manifestă aidoma unei limbi roşiatice de foc este chiar Sfântul Duh. Rezultatul activităţii neîncetate a lui Dumnezeu – care este Unul, dar format din Trei Persoane distincte şi nedespărţibile: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh – este cosmosul, cu toate palierele cuantice şi cu toate fiinţele ce-l populează.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)