CUFĂRUL CU ESEURI – 18

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este MATRIX-GREEN-EXCLUSIVE-1.jpg
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

18 – SISTEMUL DE PROTECŢIE ŞABLON ŞI CORPUL ETERIC SUPERIOR

În afara structurilor aurice descrise anterior, mai există alte cinci corpuri aurice, diferite atât ca structură, cât şi din punctul de vedere al compoziţiei energetice. Aceste structuri aurice sunt, în ordine, următoarele: sistemul de protecţie şablon, corpul eteric superior, inima aurică, banda de lumină din jurul capului şi corpul haric al plaselor mesianice. Toate aceste corpuri aurice par a transcende structura aurică a corpurilor interioare şi a corpurilor derivate. Ele formează o categorie aparte de structuri aurice, astfel că vor fi tratate separat.

Sistemul de protecţie şablon nu este un corp propriu-zis, ci un sistem de linii energetice, de formă globulară ce se suprapun, constituind o reţea de plase care încadrează întreaga aură. Acestă structură are o frumoasă culoare albastră-verzuie închisă. Privit de la distanţă, sistemul de protecţie şablon are forma unui glob alungit la ambele capete, fiind format din mii şi mii de fire strălucitoare. El este susţinut de linia divină. Sistemul de protecţie şablon emite neîncetat un sunet asămănător celui produs de mii de chibrituri ce se aprind necontenit, unul după altul. Mirosul emis de această structură este asemănător oxigenului curat, ce poate fi respirat pe vârfurile munţilor.

Sistemul de protecţie şablon conţine, ca un negativ al unei fotografii, toate formele organelor existente la nivelul trupului. Rolul său este de a susţine întreaga structură a fiinţei umane. Despre acest corp se poate spune că este „Alfa şi Omega”, deoarece susţine toate celelalte corpuri aurice. Dacă o celulă sau un grup de celule este distrus, dacă omul suferă un accident, o operaţie sau o deformare a unui organ sau a unui grup de organe, graţie structurii de protecţie şablon, trupul se poate reface şi îşi poate redobândi forma şi structura iniţială. Dacă o rană sau o operaţie se vindecă rapid, nu se datorează, cum se crede adesea, numai simplei înţelepciuni sau „inteligenţe a materiei”, ci faptului că există o structură matricială în care sunt imprimate toate informaţiile referitoare la trupul fizic, pe baza cărora energia formatoare, forţa plăsmuitoare de viaţă, poate opera însănătoşirea.

Corpul eteric superior este o structură aurică de formă umanoidă, asemănătoare până la un punct corpului eteric, ce transcende structura aurică a omului. Ca structură şi compoziţie, corpul eteric superior este diferit de corpul eteric, precum şi de celelalte structuri aurice descrise anterior.

Corpul eteric superior are o grosime de aproximativ zece centimetri, fiind format din miliarde de particule mici de lumină. Culoarea acestui corp este în continuă schimbare, iar luminozitatea particulelor ce tind la un moment dat să se umfle şi să se spargă ca nişte balonaşe de săpun, creează impresia unei culori ce nu poate fi determinată cu precizie, întrucât nu seamănă cu ceva din lumea materială. Sunetul emis de acest corp aduce cu un fel de melodie nepământeană, un fel de muzică a îngerilor, ce pare a fi compusă de un Geniu cosmic, care însă nu are nici un corespondent cu ceea ce noi numim muzică. Aceste sunete se repetă la infinit, sunetele triste şi parcă tânguitoare alternând cu alte sunete, voiose şi zglobii. Mirosurile emise de acest corp sunt extrem de parfumate, asemănătoare cu cele ale unor fructe sau flori care nu există în lumea terestră, dar care, posibil, vor apărea cândva, în viitor. Corpul eteric superior nu apare configurat complet la toţi oamenii. La unii oameni este mai palid, la alţii este mai luminos, dar nu pare a influenţa ori a fi influenţat de celelalte structuri aurice. După câte se pare, corpul eteric superior reprezintă ceva nou în cosmos. El pare să reprezinte temelia unei noi structuri aurice a fiinţei umane, care se va forma cândva, într-un viitor îndepărtat. În condiţiile în care actualul corp eteric îşi va înceta activitatea, acest corp va deveni noul corp eteric al omului. În acea perioadă de timp, omul nu va mai avea un corp fizic, iar pământul material îşi va modifica coordonatele ontologice; atunci va apărea „un pământ nou şi un cer nou„.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1-4.jpg