CUFĂRUL CU ESEURI – 16

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este MATRIX-GREEN-EXCLUSIVE-1.jpg
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

16 – CORPUL EMOŢIONAL ŞI CORPUL ASTRAL

Următoarea structură aurică ce compune fiinţa omenească este corpul emoţional. Corpul emoţional este situat imediat după corpul eteric. Totuşi, corpul emoţional nu copiază structura corpului fizic, precum corpul eteric. Corpul emoţional – ceea ce unii cercetători ai domeniului denumesc prin formula „corp senzitiv-emoţional” sau „suflet al senzaţiei” -, învăluie trupul material ca un halou colorat, format din formaţiuni energetice de diferite culori, în funcţie de starea emoţională a omului. El exprimă emoţiile, senzaţiile şi sentimentele primare ale omului. Nivelul corpului emoţional este apropiat de cel al trupului fizic.

Corpul emoţional depăşeşte cu aproximativ şapte-zece centimetri limita trupului fizic. El se prezintă ca un balon ce imită imprecis trupul fizic, mult mai lat la umeri şi mai subţire în partea inferioară a trupului. Practic, corpul emoţional învăluie spaţial, omnidirecţional, trupul fizic. Energia specifică corpului emoţional este alcătuită din formaţiuni fumurii, de culoare roşie, galbenă şi albastră ce nu se amestecă între ele. Aceste formaţiuni energetice colorate, ce apar ca nişte norişori, emit sunete şi parfumuri diferite. Fiecare stare sufletească are o configuraţie specifică. În funcţie de starea emoţională a omului, norişorii coloraţi îşi schimbă rapid culoarea, vibraţia şi configuraţia, respectiv sunetul şi mirosul. Aceste modificări se produc atât de rapid încât, în momentul în care clarvăzătorul doreşte să o descrie, aceasta s-a şi schimbat. Norişorii coloraţi se deplasează rapid în interiorul corpului emoţional, impregnând uneori şi corpul eteric. În momentul în care impregnează corpul eteric, norişorii devin mult mai fluizi şi întrucâtva diferiţi de modul în care se prezintă la nivelul corpului emoţional. Astfel, la persoanele care, într-un moment oarecare, au senzaţii, dorinţe şi sentimente negative – de angoasă, spaimă, frică, teroare – norişorii de la nivelul corpului emoţional dobândesc culori întunecate, urâte, emiţând în acelaşi timp sunete joase şi dizarmonice, asemănătoare sirenei răguşite a unui vapor care părăseşte rada unui port. În acelaşi timp, mirosul corpului emoţional devine aproape pestilenţial. În schimb, la persoanele bine dispuse, care percep lucruri plăcute sau se simt confortabil, corpul emoţional dobândeşte culori frumoase, vii, deschise, iar sunetul devine melodios, ca şi cum ar fi emanat de mii de clopoţei de argint, emiţând în acelaşi timp un miros de flori de primăvară.

Corpul astral – numit uneori corpul dorinţelor – exprimă trăirile omului, legate de plăcere, neplăcere, simpatie, antipatie. Corpul astral este situat, spaţial, imediat după corpul emoţional. Corpul astral este alcătuit din formaţiuni colorate de energie ce nu se amestecă unele cu altele. Atunci când o persoană este plină de supărare sau de ură, formaţiunile noroase de la nivelul corpului astral dobândesc culori închise, foarte urâte, emiţând sunete foarte joase, aproape groteşti, la fel ca şi corpul emoţional. Dimpotrivă, în momentul în care o persoană iubeşte sincer o altă persoană, corpul astral devine ca un bulgăre strălucitor de culoare trandafirie, cu o peliculă argintie pe margine. În acest caz, mirosul său seamănă cu un suav parfum de trandafiri, iar sunetul devine foarte melodios, distingându-se o melodie ce se repetă parcă la infinit: AAAEEEOOO… Această melodie se aude ca un fond de harpe şi răsună simultan din mai multe locuri al corpului astral. Corpul astral este asemănător unei membrane de difuzor ce vibrează în momentul în care impulsurile electromagnetice se transformă în sunete. Primind impusurile din mediu, prin intermediul chakrelor, corpul astral vibrează şi se colorează în funcţie de natura impulsului primit. Întrucât impulsurile primite sunt sentimente, aceasta înseamnă că fiecare norişor sau formaţiune energetică ce apare la nivelul corpului astral reflectă sentimentele persoanei respective.

Corpul astral pare să formeze o unitate cu corpul emoţional. Cercetate îndeaproape, cele două corpuri se dovedesc a fi însă independente – atât ca structură, cât şi ca paletă coloristică. Privit de la distanţă, corpul astral pare să formeze o unitate şi cu corpul mental inferior. La fel ca şi în cazul corpului emoţional, corpul astral este independent de corpul mental inferior, dar interacţionează cu el. De fapt, deşi toate cele trei corpuri – corpul emoţional, corpul astral şi corpul mental inferior – sunt independente, formează o unitate funcţională în actualul stadiu de dezvoltare al omului.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 1-4.jpg