CUFĂRUL CU ESEURI – 9

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este MATRIX-GREEN-EXCLUSIVE-1.jpg
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

9 – CEL CARE ESTE DE VEACURI ÎMPOTRIVA

Fireşte, în palierul cuantic eteric se manifestă şi Fiii întunericului. Precum îngerii din ierarhia Fiilor Luminii (Fiii Flăcării), Fiii întunericului se manifestă în trupuri de formă umanoidă. Ca aspect şi ca formă de manifestare în lumea eterică, între Fiii Luminii şi Fiii întunericului nu există decât o singură deosebire: Fiii Luminii au ochii normali, cu iris, în timp ce Fiii întunericului au ochii negri, lipsiţi de iris. Se poate spune că ochii Fiilor întunericului absorb, ca nişte devoratori, orice formă de energie şi lumină. Ochii lor au aceleaşi caracteristici pe care, în cosmos, le au găurile negre.

Aşadar, în cosmos, nu există doar binele; nu există doar o singură categorie de fiinţe îngereşti care să se îngrijească de buna funcţionare a tot ce există. Celor ce reprezintă Binele, Fiilor Luminii, li se opun forţe redutabile, iar aceste forţe reprezintă răul, care se manifestă prin cea de-a doua categorie de fiinţe îngereşti – Fiii întunericului, care se află în subordinea lui Lucifer. Totuşi, nici acest mod de a înţelege lucrurile nu este suficient. Cunoaşterea misterelor Terrei aurica relevă faptul că mai există şi o a treia forţă cosmică. A treia forţă cosmică este esenţa absolută a răului, numită Shaitan – Adversarul.

Shaitan este fiinţa absolută a răului, cel care vrea să distrugă cosmosul. El este duşmanul a tot ce are formă din cosmos. Shaitan este numit de fiinţele din lumea eterică prin termenul haallshaitan. Haall înseamnă purtător, iar shaitan înseamnă împotrivire. Haallshaithan înseamnă literal „acesta, purtător de împotrivire”. El este definit drept „Cel care este de veacuri împotiva a toate ce se văd şi ce nu se văd„. Haallshaithan este „Cel rău” (numele care va fi folosit în continuare pentru a-l denumi pe “Cel rău” este Hallshithan). Eugen a fost sfătuit să fugă de aceste forţe ale răului. „Respinge pe acesta – l-a sfătuit încă de la început Îngerul Gabriel – dar ai grijă să nu fi singur atunci„. „Acesta este mulţi unul în altul – a mai spus Îngerul Gabriel – şi nici chiar Fiii Flăcării cei mai mari în putere şi tărie nu-l pot cuprinde şi nici înţelege„.

„Cel rău”, Hallshithan, „Cel care este de veacuri împotiva a toate ce se văd şi ce nu se văd”, îşi are sălaşul în afara Terrei aurica şi nu se manifestă decât în momentul în care reuşeşte să facă o breşă în membrana de protecţie a aurei terestre. Cei care îl ajută să facă aceste breşe sunt acei oameni care au teribila şi aberanta ambiţie de a-l invoca în ritualurile magiei negre. Când este invocat de oameni, Hallshithan poate îmbraca anumite forme nonumane, pe care este mai bine să nu le pomenim. Uneori, dar destul de rar, poate îmbrăca o formă umanoidă. Manifestarea lui Hallshithan este întotdeauna înspăimântătoare. „Cel rău” se manifestă adesea prin forme nonumane, cu precădere prin fulgere multicolore, ce par a avea în compunere mii şi mii de fiinţe care vuiesc – care vociferează fiecare în registrul său interpretativ. Prima formă – forma dintâi sau forma primordială – în care se manifestă „Cel rău” este forma unui şarpe cu solzi, de dimensiuni imense, care atinge multe zeci de metri, el fiind numit Leviathan de vechii evrei. Uneori, „Cel rău” poate lua înfăţişarea unei femei de o frumuseţe fascinantă, la vederea căreia chiar şi îngerii rămân muţi de uimire. „Cel rău” urmăreşte, înainte de toate, distrugerea a tot ce posedă formă în cosmos.

Felul de manifestare al lui Hallshithan este atipic faţă de cel al celorlalte fiinţe îngereşti şi este bine ca oamenii să nu aibă de-a face cu el: este suficient să ştie că există, că se poate manifesta şi să-şi dea silinţa să îl evite. Doar cei care practică magia neagră şi anumite forme aberante de magie ceremonială îl cunosc mai bine. Sau, probabil, nici ei nu îl cunosc prea bine, căci dacă i-ar cunoaşte esenţa nu le-ar trece prin cap să îl invoce. Probabil că, cei ce practică forme ale magiei negre, îl cunoasc numai prin formele mai edulcorate prin care se manifestă în cadrul operaţiilor magice.

Hallshithan, în nici un caz, nu trebuie confundat cu Lucifer. Este vorba despre două fiinţe îngereşti diferite. De asemenea, activităţile lor sunt total diferite. Nici măcar fiinţele luciferice nu vor să aibă de-a face cu forţele răului absolut ale lui Hallshithan, pe care nu le înţeleg şi le evită cu desăvârşire.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)