CUFĂRUL CU ESEURI – 101

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

101 – PRIMA REBELIUNE

Oamenii primei generaţii erau aşadar formaţi doar din spiritul creat de Dumnezeu şi din corpul duh. Toţi erau androgini. Corpurile duh ale primei generaţii de oameni au fost create prin aportul energetic al tuturor îngerilor şi spiritelor naturii. Într-un fel, se poate spune că ele au fost create din emisiile energetice ale tuturor celor 500 de naţiuni îngereşti. Ele erau Haituna – erau constituite din tot ce exista în acel moment pe Hetithet (acest principiu de formare al trupurilor de formă umanoidă s-a transmis de-a lungul tuturor metamorfozelor cosmice).

O lungă perioadă de timp, oamenii primei generaţii, în frunte cu Shantiah, au convieţuit în pax divina, alături de îngeri şi de spiritele naturii. Totuşi, la un moment dat, s-a produs prima disfuncţionalitate, prin revolta simultană a primului om, Shantiah şi a doi din cei 21 de Îngeri Puri ai Temeliei. Atât primul om, Shantiah, cât şi cei doi Îngeri puri, n-au mai respectat poruncile lui Dumnezeu, Tatăl universului. Iniţial, Shantiah a dorită să obţină ceea ce nu era posibil în acel moment, astfel că a început să emită intenţii (pharismah) întunecate, stârnind împotrivirea tuturor naţiunilor de îngeri – care erau în număr de 500. Îngerii au decis să-şi retragă energia ce susţinea corpul duh de formă umanoidă al lui Shantiah. Primul om risca, astfel, să-şi piardă corpul duh de formă umanoidă, care era format chiar din emisiile celor 500 de naţiuni îngereşti. La un moment dat, corpul duh de formă umanoidă al lui Shantiah începuse deja să-şi piardă conturul. Lipsit de corpul de formă umanoidă, spiritul lui Shantiah urma să fie resorbit în Lumea fără formă. Înţelegând consecinţele, Shantiah a făcut apel la cei 21 de Îngeri Puri ai Temeliei, pentru a-i susţine forma corpului duh, dar fără a avea acceptul lui Dumnezeu. Doar 19 dintre ei l-au refuzat. Doi dintre Îngerii Puri ai Temeliei au acceptat cererea lui Shantiah. Cei doi Îngeri puri (lipsiţi de formă umanoidă) care au răspuns apelului lui Shantiah sunt numiţi Hall şi Than. Împreună, formează o fiinţă îngerească binară, numită Hallshithan, Hallshithan sau Shaitan. În prima fază, Hallshithan a dorit să aibă, la fel ca toţi ceilalţi îngeri, o formă umanoidă – un corp duh îngeresc -, fără a avea această permisiune de la Tatăl Cerurilor. Ignorând poruncile lui Dumnezeu care formează Ordinea cosmică sau Firea lucrurilor – Voinţa lui Dumnezeu -, Hallshithan a dobândit un trup de formă umanoidă cu largul concurs al primului om – Shantiah. Între Hallshithan şi Shantiah s-a produs un proces de simbioză (o asociere în vederea unei simbioze). Hallshithan, care nu avea formă, dar era creator de formă, a dobândit, prin Shantiah, o formă umanoidă de corp duh. La rândul său, prin Hallshithan, Shantiah şi-a menţinut corpul duh de formă umanoidă.

Shantiah a renunţat astfel la ceea ce-i oferise Dumnezeu, Tatăl tuturor şi, implicit, a renunţat la serviciile celor 500 de naţiuni îngereşti, cele care-i susţineau, prin emisii energetice, copul duh. În urma acestui proces, Shantiah a devenit altceva – ceva ce nu existase, anterior, în cosmos. Aceasta a fost rebeliunea primului om şi a celor doi Îngeri puri creatori de formă. Fără aportul energiilor divine menţinute prin intermediul celor 500 de naţiuni îngereşti (care se manifestă atât ca energii, cât şi ca persoane), corpul duh al lui Shantiah nu mai avea viaţa divină, ci doar o aparenţă de viaţă. Din strălucitor şi pur, corpul duh al lui Shantiah a devenit ca o gaură neagră ce absoarbe energia, iar ochii săi s-au întunecat. Acelaşi proces a avut loc şi în cazul lui Hallshithan, care, prin asociere, a devenit fiinţă cu formă umanoidă. Dacă ar fi să folosim termenii juridici folosiţi în ziua de astăzi, am putea spune că Shantiah şi Hallshithan s-au asociat în vederea comiterii unei infracţiuni. Infracţiunea poartă numele de răzvrătire şi a constat în nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu, care formează Ordinea cosmică. De atunci, atât Shantiah, cât şi Hallshithan n-au mai văzut Adevărul şi au pierdut contactul cu Dumnezeu. Problema cea mai gravă a constat în faptul că, după nesocotirea poruncilor lui Dumnezeu, Shantiah & Hallshithan au corupt o bună parte din oamenii primei generaţii. Din aproximativ 1000 de oameni primordiali ai primei generaţii, doar 100-150 au ales să respecte în continuare Ordinea cosmică. La fel ca şi Shantiah, oamenii primei generaţii care au nesocotit poruncile lui Dumnezeu, au suferit acelaşi proces de întunecare. Ei au continuat să existe în cosmos cu preţul asocierii cu Hallshithan, care le-a conferit o aparenţă de corp duh. Prin rebeliunea lui Hallshithan şi a lui Shantiah, s-a produs o disfuncţionalitate de sistem foarte gravă. Pentru o perioadă de timp, prin intermerdiul lui Hallshithan, multe spirite imature au venit din Lumea fără formă în Oceanul de Lumină, fără să aibă permisiunea Tatălui universului. Numărul lor este foarte mare. Ele au dobândit, prin aportul lui Hallshithan o aparenţă de corp duh, astfel că s-au manifestat în consecinţă. Cuvântul imatur este totuşi un eufemism pentru ceea ce sunt aceste spirite care au pătruns neautorizat din Lumea fără formă. Explicaţia acestei stări de fapt este următoarea: pentru ca un spirit să pătrundă din Lumea fără formă în Oceanul de Lumină, trebuie să aibă o anumită maturitate. Această maturitate trebuia obţinută în urma unei comuniuni îndelungate cu Dumnezeu, fie în Lumea fără formă, fie în cosmosurile anterioare – în Oceanul de Sunet sau în Oceanul de Miros.

Chiar în momentul primei rebeliuni – neascultarea poruncilor Celui Preaînalt – a început să se deruleze Timpul, care până atunci nu exista. Trebuie menţionat faptul că am vorbit până acum despre timp doar pentru a descrie în limbaj omenesc ceea ce s-a petrecut în starea primordială a cosmosului. Noi, oamenii, vorbim despre timp doar pentru că nu putem înţelege o stare în care acesta nu există. Timpul a început să se deruleze abia în momentul în care cosmosul a suferit prima metamorfoză. Fiinţele care au modificat starea iniţială au fost primul om, Shantiah şi cei doi Îngeri Puri ai Temeliei, care s-au opus Planului lui Dumnezeu. Tot din momentul primei rebeliuni se poate vorbi despre cauzalitate, despre eterna devenire şi despre karma (soartă). Anterior rebeliunii nu exista cauzalitate, căci totul era imuabil şi sălăşuia în pax divina, Pacea lui Dumnezeu. De asemenea, anterior primei rebeliuni, nu exista karma şi nici nu se auzise de aşa ceva. Karma a apărut doar în momentul în care o parte din fiinţele de atunci nu a mai respectat Ordinea cosmică, instituită de către Dumnezeu.

O dată cu rebeliunea lui Hallshithan & Shantiah s-a încheiat pax divina, dar şi etapa în care toate fiinţele din cosmos urmau cu stricteţe poruncile lui Dumnezeu şi se integrau Ordinii cosmice – Firea lucrurilor. Astfel s-a încheiat primul mare ciclu cosmic. A urmat apoi o perioadă de nemanifestare – o perioadă de vid sau de disoluţie.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)