CUFĂRUL CU ESEURI – 112

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

112 – SINGURA PLANETĂ VIE

La baza existenţei materiei se află, aşadar, o formă întunecată de energie. Fiind format din materie, Pământul material este interfaţa unei forme de energie întunecată. Contrapartea de energie întunecată a globului fizic terestru se aseamănă cu o imensă gaură neagră de formă sferică, a cărei circumferinţă se află la doar câţiva metri de scoarţa terestră. Chiar în mijlocul acestei găuri negre se află un nucleu, din care pornesc mii şi mii de raze de creaţie. Nucleul este mult mai întunecat decât corpul sferic al contrapărţii energetice a planetei. De aceea, nucleul este numit mama tuturor întunecimilor. Ceea ce diferenţiază structura aurică a pământului de cea a celorlalte planete – inclusiv a sorilor – este existenţa unei structuri aurice de formă globulară, ca un fel de plasă luminoasă. Această structură de formă globulară, ca un fel de plasă luminoasă, nu se află însă la nivelul cuantic al contrapărţii energetice (întunecate) a pământului material, ci la nivelul palierului cuantic eteric. La nivelul contrapărţii energetice a pământului material se află doar imensa gaură neagră. Nicio altă planetă din cosmos, inclusiv celelalte planete din sistemul nostru solar, nu are o structură eterică de formă globulară, similară cu a Terrei, chiar dacă, din punctul de vedere al formei, toate planetele sunt sferice. Nici stelele – inclusiv, Soarele nostru – nu au o structură globulară de felul Pământului, deşi spre deosebire de planete, sorii au contrapartea energetică luminoasă. Sorii nu au un sistem de formă globulară, format din linii de lumină, chiar dacă sunt luminoşi. În consecinţă, din punct de vedere auric, există o singură planetă în cosmos, care are un sistem de formă globulară: acesta este Terra. Sistemul de linii globulare al Terrei, situat la nivelul eteric, este manifestarea directă a lui Dumnezeu, prin intermediul Îngerilor Puri ai Temeliei. Prin intermediul structurii globulare de lumină, Îngerii Puri furnizează lumii materiale Viaţa ce provine de la Dumnezeu. Efectul manifestării Îngerilor Puri ai Temeliei este reflectat în Spiritul Pământului, care este o fiinţă îngerească impunătoare, cu aspect feminin. Aportul energetic al Spiritului Pământului poate fi regăsit la nivelul material în ceea ce priveşte natura: formele de relief, vegetaţia şi viaţa animalelor.

Fără acest aport energetic, viaţa n-ar putea fi posibilă la nivelul lumii materiale, iar pământul ar semăna cu celelalte planete din sistemul solar ori din cosmos. Marte, Venus şi celelalte planete din sistemul nostru solar sunt moarte din punctul de vedere al structurii aurice, datorită faptului că nu au o structură globulară formată din energii divine.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)