CUFĂRUL CU ESEURI – 124

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

124 -CREAȚIA FALSĂ

În prima perioadă a existenţei palierului cuantic material, îngerii din ierarhia Fiilor luminii se manifestau în lumea materială şi vorbeau, faţă în faţă, cu oamenii.

Precum Fiii Luminii se manifestau în trupurile lor de lumină, tot astfel Fiii întunericului – fiinţele Dree şi Lorehh – au dobândit capacitatea de a se manifesta în trupurile lor energetice la nivelul lumii materiale. Atât Fiii Luminii, cât şi Fiii întunericului erau observaţi de toţi oamenii întrupaţi. Dacă îngerii din ierarhia Fiilor Luminii (inclusiv spiritele naturii bune) se puteau manifesta direct, cei din ierarhia Fiilor întunericului (Lorehh şi Dree) se manifestau doar de-a lungul razelor de creaţie.

Fiinţele Lorehh şi Dree locuiau în haos, dar nu puteau pătrunde în lumea materială decât de-a lungul razelor de creaţie deschise de oamenii întrupaţi. Pentru ei, nu exista decât o singură cale de a pătrunde în lumea materială: prin razele de creaţie. De câte ori un om întrupat era sfătuit, direct, de către un spirit bun al naturii sau de către un înger din ierarhia Fiilor luminii cu privire la un subiect, se înfiinţa, în partea opusă, şi un Fiu al întunericului: Lorehh sau Dree. În momentul în care se manifesta îngerul, apărea şi reprezentantul Celui rău, care-l sfătuia pe om să facă ceea ce-i place şi să nu asculte de înger, care „vrea să-i strice plăcerea”. Astfel, alături de oameni se manifestau atât fiinţele luminii, cât şi cele ale întunericului.

În palierul cuantic material, fiinţele Dree şi Lorehh s-au manifestat progresiv, fiind chemate de energiile pharismah întunecate emise de oamenii din lumea materială. Cu cât oamenii din lumea materială au făptuit acte mai grave, depărtându-se de Ordinea cosmică, cu atât au chemat fiinţe ale întunericului mai puternice, a căror rază de acţiune şi influenţă era mai mare. În prima perioadă de timp au fost chemate la existenţă, direct din haos, fiinţe Dree şi Lorehh destul de mici ca putere şi tărie – cu grade mici pe scara ierarhică. Primele fiinţe întunecate venite din haos, de-a lungul razelor de creaţie, au fost spirite ale naturii întunecate de tip Lorehh, pe care le putem denumi „ale putreziciunii naturii” sau Lorehh ale aspectului eteric (care erau de pământ, de apă, de foc şi de aer, în funcţie de elementul în care se manifestau) – pe scurt, fiinţe Lorehh eterice.

Fiinţele Lorehh eterice sunt acele spirite ale naturii care, înainte de rebeliune, aveau misiunea de a se îngriji de buna funcţionare a naturii – menţinerea naturii în stare vie (natura lipsită de putreziciune). După rebeliune, aceste fiinţe au devenit opusul a ceea ce au fost; au devenit spirite ale naturii care aduc putreziciunea naturii. În urma activităţii oamenilor în lumea materială, ele au silit spiritele bune ale naturii (spiritele bune ale naturii sunt denumite zaurdari) să plece din natură şi s-au instalat în locul lor; în momentul în care a plecat un spirit bun al naturii, a cărui menire este de a asigura perpetuarea creaţiei, a intervenit un spirit rebel al naturii – Lorehh. Astfel, întunericul a luat locul Luminii. Pe atunci, majoritatea oamenilor aveau o ingenuitate compatibilă cu a copiilor de astăzi. Tot ce era strălucitor, le stârnea bucuria şi entuziasmul, astfel că nu a fost prea greu să fie amăgiţi de fiinţele Lorehh eterice. Pe măsură ce tot mai mulţi oameni au fost amăgiţi de fiinţele Lorehh eterice, răul s-a infuzat în natură, iar mediul s-a modificat. Creaţia perfectă a lui Dumnezeu a început să dispară, iar zaurdarii (spiritele bune ale naturii) s-au retras, datorită faptului că nu mai corespundeau energetic cu noul mediu. Astfel, mediul s-a metamorfozat – a apărut o natură ce presupunea moartea şi putreziciunea.

Când natura a cunoscut o degradare accentuată, fiinţele Lorehh eterice s-au înfăţişat oamenilor drept „salvatori”. Ele au cerut oamenilor să facă “după cuvântul lor” şi să fie proclamate drept conducători, iar oamenii şi-au dat acceptul, la fel cum, în ziua de astăzi, în cadrul unor alegeri “democratice”, oamenii îşi dau votul unui singur om, lăsându-şi destinul în mâinile acestuia. În schimbul acestui troc, fiinţele Lorehh eterice au creat adevărate zone paradiziace artificiale ce se inserau ca nişte enclave în mediul, pe cale de a se degrada, al pământului fizic. Astfel, pe suprafaţa pământului au apărut nenumărate enclave paradiziace artificiale.

Fermecaţi de noua creaţie, oamenii s-au strâns în nou înfiinţatele paradisuri artificiale care, la început, nu erau mai mari ca un stadion de fotbal. Aderând la noul tip de paradis, oamenii au devenit sclavi în toată regula. În momentul în care aderau la noua comunitate, oamenii primeau o pecete aurică (un semn), pe care o putem numi pecete luciferică. Ea era aplicată la nivelul structurii aurice şi fizice, în cadrul unui ritual de „înfrăţire”, ca semn al supunerii omului în faţa unei fiinţe Lorehh eterice.

Astăzi, astfel de semne poartă numele de tatuaje şi au acelaşi rol; majoritatea tatuajelor din ziua de astăzi sunt semne luciferice, ce aduc sclavia spirituală, aurică, energetică, mentală, emoţională şi trupească persoanelor care acceptă astfel de însemne pe pielea lor.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)