CUFĂRUL CU ESEURI – 126

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

126 – NOII CUCERITORI

Problema a devenit şi mai gravă în momentul în care fiinţele Lorehh eterice au început să se lupte între ele, pentru cucerirea a cât mai multor adepţi. La rândul lor, la îndemnul fiinţelor Lorehh, oamenii au început să se lupte între ei pentru cucerirea de „spaţii vitale”.

Cu cât creştea numărul oamenilor, cărora le era aplicată pecetea luciferică de către o fiinţă Lorehh, cu atât pseudoparadisul artificial se extindea. Datorită faptului că un rău cheamă la viaţă un alt rău şi mai mare, acţiunea oamenilor, combinată cu cea a spiritelor rebele ale naturii – Lorehh eterice -, a chemat la viaţă, din haos, prin sintonie, fiinţe ale răului mult mai puternice decât până în acel moment. Chemarea unor fiinţe Lorehh mult mai puternice şi mai rele din haos s-a desfăşurat la fel ca în cazul oamenilor. După cum a fost menţionat, la începutul ciclului au fost chemate la întrupare, de-a lungul razelor de creaţie, fiinţe omeneşti din haos. Aceste fiinţe omeneşti trăiseră în ciclul cosmic anterior, pe Perfer, dar nu făptuiseră în mod direct răul; ele erau, dacă se poate spune astfel, victime ale condiţiilor din acel ciclu. Cu cât răul s-a extins în lumea oamenilor, cu atât au venit la întrupare, direct din haos, oameni din ce în ce mai răi. Când procesul a atins apogeul, au început să se întrupeze direct oamenii din sămânţa cea rea. Cu cât se întrupau mai mulţi oameni din această categorie, cu atât creştea răul în lumea materială. Răul creştea în mod exponenţial cu calitatea oamenilor ce se întrupau prin sintonie, din haos.

Tot astfel s-a desfăşurat procesul manifestării fiinţelor Lorehh eterice. Fiinţele Lorehh care s-au manifestat până în acest moment, nu erau prea importante în organigrama fiinţelor întunecate; de fapt, ele erau cele mai binevoitoare şi mai plăcute la înfăţişare. Fiinţele Lorehh eterice din această categorie căzuseră ultimele sub acţiunea Celui rău, la fel ca acele victime omeneşti de pe Perfer. Într-un fel, fiinţele Lorehh eterice erau la fel de copilăroase ca şi oamenii. Le plăcea să-şi etaleze „jucăriile” – noile creaţii de forme vegetale – şi să se bucure de noile condiţii existenţiale împreună cu „fraţii” lor, oamenii. Mai că se aşteptau să vină Fiii Luminii sau chiar Dumnezeu, să le laude pentru „isprăvile” lor. Din păcate n-a venit să le laude nici Dumnezeu, n-au venit nici îngerii din ierarhia Fiilor Luminii. Au venit doar „fraţii” lor mai mari în putere şi tărie (un rău mai mare, care se manifesta mult mai dur), care dormitau de multă vreme în haos: fiinţe Lorehh mult mai puternice, de o altă calitate. Lorehh din această nouă categorie pot fi denumite „sexuale”, dar activitatea lor a fost legată, în principal, de aspectele de reproducere şi creştere ale vegetaţiei. Lorehh sexuale au adus în lumea oamenilor întrupaţi un alt element necunoscut anterior – sexualitatea exacerbată. (Prin Evul mediu astfel de fiinţe Lorehh erau denumite succubi, incubi, “zburători” sau “zburătoare”.)

Prin intervenţia fiinţelor Lorehh sexuale a avut loc o mare “revoluţie”: revoluţia sexuală. În urma acestei revoluţii, mare parte din vechile comunităţi conduse de Lorehh eterice şi-au încetat existenţa, iar oamenii şi-au îndreptat atenţia asupra unui nou joc: jocul sexual. „Moda” s-a schimbat parcă peste noapte. În cadrul jocului sexual, femeia a devenit fetiş şi obiect de veneraţie. Bărbaţii au început să se lupte şi să se ucidă între ei pentru câştigarea a cât mai multor femei, astfel încât, de la un moment dat, sărbătorile cîmpeneşti din perioada anterioară, relativ nevinovate, au degenerat în ritualuri orgiastice. Vechile teritorii pseudoparadiziace ale fiinţelor Lorehh eterice au fost cucerite şi preluate de mult mai puternicele fiinţe Lorehh sexuale. Însăşi fiinţele Lorehh eterice au fost subjugate de cele sexuale printr-un proces de absorbţie energetică. S-au formatat alte teritorii – psudoparadisuri -, în funcţie de energia sexuală emisă de oameni în cadrul ritualurilor orgiastice. Oamenii au primit alte peceţi luciferice de sclavie, după principiul deja consacrat.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)