ROMÂNII DE LÂNGĂ NOI (SAU DINTRE NOI) -AROMÂNII

ROMÂNII DE LÂNGĂ NOI (SAU DINTRE NOI) -AROMÂNII

45159333_563042510793856_5321048194333802496_n

Aromânii (denumiţi „‘români macedoneni”‘, macedoromâni, macedoneni latini, macedono-vlahi sau machedoni)

Aromânii (numiți în România și „‘români macedoneni”‘, macedoromâni, macedoneni latini, macedono-vlahi sau, mai popular, machedoni) sunt o ramură a latinității răsăritene, alături de dacoromâni, meglenoromâni și istroromâni. În Grecia, în mediul academic oficial sunt considerați pe nedrept „greci antici latinizați”, adică parte a poporului grec. Numărul lor este greu de estimat, fiindcă există numeroase căsătorii mixte și fiindcă mulți aromâni nu mai vorbesc limba aromână, astfel că estimațiile variază de la 100.000 până la 250.000. Ei nu trebuie confundați cu „macedonenii”, care sunt locuitorii regiunii istorice Macedonia în sensul larg (fie ei greci, slavo-macedoneni sau alții), sau cetățenii Republicii Macedonia în sensul mai restrâns al cuvântului.

Originea aromânilor este disputată, dar un punct de acord între toți istoricii, etnologii, lingviștii și filologii este că ei descind, ca și dacoromânii, meglenoromânii și istroromânii, din protoromâni. Matilda Caragiu Marioțeanu a formulat următoarea definiție: Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunăreni. Ei sunt continuatorii populațiilor sud-est-europene romanizate (macedoneni, greci, traci, iliri) sau colonizate de romani, în timp ce T. J. Winnifrith nu șovăia să afirme că: „…dacă vrem să vorbim despre aromâni (vlahi), trebuie să începem cu Olimpia și Filip ai Macedoniei”.

Limba maternă a aromânilor este limba aromână. După unii lingviști, limba aromână este o limbă aparte din grupul limbilor romanice, subgrupul limbilor romanice de est, alături de limbile română, meglenoromână și istroromână. Alți lingviști o consideră ca fiind un dialect al limbii române, împreună cu dialectele dacoromân, meglenoromân și istroromân.

O cunoscută melodie aromânească : Un trandafir crește la fereastra mea (în aromână şi română)

Un trandafir creashti la firida mea
Tsi’sh apleacã frundzãli lishor ,
Lungã’nj pari calea pân la vruta mea
Shi’nj si pari cã va’nj mor di dor ,
Lungã’nj pari calea pân la vruta mea
Shi’nj si pari cã va’nj mor di dor

Mi’anghisam anda eram doji deadun
Nu dzãtseamu cã va nj dispãrtsam,
Puji tutsã anvârliga di noi cântau
Lilicili tuti s’diskideau ,
Puji tutsã anvãrliga di noi cântau
Lilicili tuti s’diskideau.

Anda mi’sculai dit somnu vruta
Ni puj, ni lilici nu iarau,
Ni tini lângã mini vrutã nu erai
Lãhtãrsitu dit somnu mi’sculai ,
Ni tini lângã mini vrutã nu erai
Lãhtãrsitu dit somnu mi’sculai.

Stau la masã, unã carti ta sã scriu
Ta sã scriu io vrutã a meu dor,
Ta sã scriu io vrutã tora a meu dor
Le le le lilicea pãdurilor ,
Ca sã scriu io vrutã tora a meu dor
Le le le lilicea pãdurilor .

Un trandafir creashti la firida mea
Tsi’sh apleacã frundzãli lishor ,
Lungã’nj pari calea pân la vruta mea
Shi’nj si pari cã va’nj mor di dor ,
Lungã’nj pari calea pân la vruta mea
Shi’nj si pari cã va’nj mor di dor

Romanian translation

Un trandafir crește la fereastra mea
Ce-și apleacă frunzele ușor
Lungă-mi pare calea pân’ la iubita mea
Și mi se pare c-am să mor de dor
Lungă-mi pare calea pan’ la iubita mea
Și mi se pare c-am să mor de dor

Visam că eram amândoi, împreună
Nu credeam că ne vom despărți
Păsările toate pe lângă noi cântau
Florile toate se deschideau
Păsările toate pe lângă noi cântau
Florile toate se deschideau

Când m-am trezit din vis
Păsările și florile lipseau
Nici tu lângă mine nu erai
Neliniștit din somn am tresărit
Nici tu lângă mine nu erai
Neliniștit din somn am tresărit

Stau la masă, o scrisoare ca să scriu
Ca să scriu, iubito, al meu dor
Ca să scriu, iubito, al meu dor
Le-le-le, floarea pădurilor
Ca să scriu, iubito, al meu dor
Le-le-le, floarea pădurilor

Un trandafir crește la fereastra mea
Ce-și apleacă frunzele ușor
Lungă-mi pare calea pân’ la iubita mea
Și mi se pare c-am să mor de dor
Lungă-mi pare calea pan’ la iubita mea
Și mi se pare c-am să mor de dor