CE ESTE ADEVĂRUL?

CE ESTE ADEVĂRUL?

47244711_578856965879077_7050029202514378752_n

„Cei doisprezece s-au adunat din nou în Cercul palmierilor, iar unul dintre ei, şi anume Toma, a zis către ceilalţi: „Ce este Adevărul ? Căci aceleaşi lucruri apar în mod diferit unor minţi diferite şi chiar aceleiaşi minţi la diverse momente. Ce este, atunci, Adevărul ?”

Pe când vorbeau ei, Iisus a apărut în mijlocul lor şi a zis: „Adevărul unul şi absolut este doar în Dumnezeu, căci nimeni şi nici un om nu cunoaşte ceea ce doar Dumnezeu cunoaşte, care este Totul în Tot. Oamenilor le este revelat Adevărul în conformitate cu capacitatea lor de înţelegere şi receptivitate.

Adevărul Unic are multe faţete, iar cineva vede doar o faţetă, altcineva o alta, şi unii văd mai mult decât alţii, după cum le este lor dat. Priviţi acest cristal: o singură lumină se manifestă în douăsprezece feluri pe douăsprezece feţe, chiar de patru ori câte douăsprezece, iar fiecare faţă reflectă câte o rază de lumină, şi cineva vede o faţă, altcineva o altă faţă, dar este un singur cristal şi o singură lumină care străluceşte în el. Iarăşi, când cineva urcă pe un munte, zărind o creastă, zice: «Acesta este vârful muntelui, să ajungem la el», iar după ce a atins acea creastă, vede o alta,dincolo de ea şi aşa mai departe până când ajunge la vârful de pe care nu se mai vede nici un alt vârf, căci dacă l-ar vedea l-ar putea atinge. La fel este şi cu Adevărul.

Eu sunt Adevărul, Calea şi Viaţa şi vă dăruiesc vouă Adevărul pe care l-am primit de sus. Iar ceea ce se vede şi se primeşte de către un om nu poate fi văzut şi primit de altul. Ceea ce unora le apare ca fiind adevărat, altora li se pare neadevărat. Cei care sunt în vale nu văd la fel de bine ca cei care sunt pe vârful dealului. Dar pentru fiecare om, Adevărul este aşa cum îl vede mintea sa în acea perioadă de timp, până când i se va revela un Adevăr mai înalt. Iar sufletului care poate primi o lumină mai înaltă i se va da mai multă lumină. De aceea, nu judecaţi pe alţii, ca să nu fiţi voi înşivă judecaţi.Pe măsură ce veţi respecta Legea cea Sfântă a Iubirii pe care v-am dat-o Eu, Adevărul vi se va revela din ce în ce mai mult, iar Spiritul Adevărului care vine de sus vă va îndruma cu toate rătăcirile prin care veţi trece, către Adevărul Suprem, la fel cum norul de foc i-a călăuzit pe copiii lui Israel prin pustiu.

Fiţi credincioşi cu lumina pe care o aveţi până când vi se va da vouă o lumină mai înaltă. Căutaţi să aveţi mereu mai multă lumină şi veţi avea din abundenţă. Nu vă odihniţi din drumul vostru până ce nu veţi găsi ceea ce căutaţi.

Dumnezeu v-a dat vouă Adevărul Suprem ca pe o scară cu multe trepte, pentru mântuirea şi desăvârşirea sufletului, iar adevărul care vă apare astăzi îl veţi abandona ulterior pentru adevărul mai înalt de mâine. Urmăriţi plini de aspiraţie să atingeţi perfecţiunea. Cei care respectă Legea Sfântă pe care v-am dat-o îşi vor mântui sufletele, oricât de diferit vor vedea adevărurile pe care Eu le-am dat.

Mulţi îmi vor spune: «Doamne, Doamne, am fost plini de zel întru Adevărul Tău.» Însă Eu le voi zice: «Nu, ci aţi fost plini de zel în a-i face pe alţii să vadă adevărul aşa cum îl vedeţi voi, şi nici un alt adevăr în afară de acesta.» Fără milostenie, credinţa este moartă. Iubirea este împlinirea Legii. Acolo sălăşluiesc Bunătatea, Adevărul şi Frumuseţea, dar cea mai mare dintre acestea este Bunătatea. Dacă cineva simte ură faţă de fraţii săi şi îşi împietreşte inima faţă de creaturile lui Dumnezeu, cum va putea el să vadă Adevărul întru mântuire, fiind orb şi având inima împietrită chiar şi faţă de creaţia lui Dumnezeu ?

După cum am primit Adevărul, la fel vi l-am dat. Fiecare să primească Adevărul după lumina pe care o are şi după puterea sa de înţelegere, şi să nu-i asuprească pe cei care o primesc după o interpretare diferită. Căci Adevărul este Atotputernicia lui Dumnezeu şi în cele din urmă va învinge toate greşelile. Dar Legea cea Sfântă pe care v-am dat-o este clară pentru toţi, este dreaptă şi bună. Fie ca toţi oamenii să o respecte întru mântuirea sufletelor lor.”

(FRAGMENT DIN JAKOB LORBER: „DIDAHIA CELOR 12 APOSTOLI”)