CAVELERII CUNOAŞTERII

1 zuMH3yaBbPEVw3PW2AzKNw

  EXCALIBUR

Sabia-Excalibur-696x557

CAVELERII CUNOAŞTERII

24991110_392948831136559_4994899665348507250_n

Este cunoscut faptul că orice obiect material are şi o semnificaţie spirituală, iar sabia nu face rabat. Mai mult decât atât: purtătorul sabiei îşi însuşeşte spiritual, magic sau holografic, rodul acţiunilor sale din planul material. De aceea, ceea ce realizează purtătorul sabiei la nivel exterior (la nivel material, în luptă) se reflectă în interior (la nivel spiritual). În acest din urmă caz, sabia devine şi un instrument spiritual. Sabia, ca reflectare spirituală, se manifestă sub forma forţei interioare a spiritului care cuteză să tranşeze problemele cunoaşterii. Sabia spirituală este instrumentul prin care se realizează cunoaşterea, iar teaca este depozitara sabiei cunoaşterii.

Istoria săbiilor prezentate de către Sir Thomas Mallory în cartea sa reflectă, la nivelul exterior, social, istoria întronării Dreptăţii, iar la nivel interior, spiritual, reflectă istoria dobândirii Adevăratei Cunoaşteri de către oameni. Prin Adevărata Cunoaştere se înţelege nu doar cunoaşterea celor văzute – a aspectului material -, cât mai ales a celor nevăzute, a aspectului nevăzut al lumii.

Primii dintre cei chemaţi să întroneze Dreptatea la nivel social (exterior) şi să acceadă la Adevărata Cunoaştere la nivel spiritual (interior) au fost, în zorii civilizaţiei, o categorie specială de oameni, pe care îi putem desemna prin termeul generic de Aleşi. Aleşii au fost primii apărători ai umanităţii şi primii deschizători de drumuri în procesul cunoaşterii. În timpurile copilăriei umanităţii, Aleşii au fost chemaţi să întroneze Dreptatea socială (la nivel exterior) şi Cunoaşterea Adevărului (la nivel spiritual) prin intermediul unor săbii smulse din piatră. Aleşii au fost desemnaţi să îndeplinească această misiune chiar înainte de a se fi născut. Naşterea lor s-a produs în condiţii misterioase, iar de-a lungul vieţii şi-au descoperit singuri vocaţia. Descoperindu-şi vocaţia, ei au manifestat capacităţi militare sau spirituale înalte, realizând fapte glorioase întru folosul semenilor lor.

În prima parte a existenţei sale, pe când purta la şold sabia smulsă din piatră, Regele Arthur a făcut parte din categoria Aleşilor şi s-a manifestat ca atare, apărând Dreptatea şi Adevărul. Ceea ce n-au remarcat majoritatea comentatorilor cărţii lui Thomas Mallory este faptul că Regele Arthur nu a smuls sabia din piatră datorită vreunei pregătiri speciale sau datorită unei iniţieri prealabile, ci datorită faptului că a fost hărăzit, înaintea naşterii sale, să îndeplinească o anumită misiune (naşterea sa s-a produs datorită combinaţiilor deloc ortodoxe ale vrăjitorului Merlin). La vârsta când a smuls sabia din piatră, Regele Arthur abia învăţa să ţină o sabie în mână şi să se lupte cu ea. Prima sabie a Regelui Arthur a reprezentat aşadar un artefact arhetipal prin intermediul căreia Dreptatea şi Adevărul au fost întronate în lumea oamenilor de către un Ales.

Altfel stau lucrurile cu a doua sabie a Regelui Arthur. Dacă prima sabie a fost obţinută fără efort, doar datorită naşterii sale, a doua sabie a fost obţinută de către Regele Arthur în urma unei lupte cavalereşti. În luptă contează puterea personală, atât cea fizică (folosită pentru întronarea Dreptăţii sociale), cât şi cea spirituală (folosită pentru accederea la Adevărata Cunoaştere). Trebuie subînţeles faptul că, pentru a lupta în turnir cu un cavaler sau în război cu duşmanii care-i voiau pieirea, Regele Arthur a trebuit să se antreneze din punct de vedere militar sau, mai corect spus, să se iniţieze în tainele mînuirii armelor. De altfel, în cartea “Moartea lui Arthur”, Sir Thomas Mallory menţiona două tipuri de iniţiere: o iniţiere militară şi o iniţiere spirituală. Produsul unei iniţieri militare este Cavalerul, cel care luptă pentru întronarea Dreptăţii. Produsul unei iniţieri spirituale este Iniţiatul – cel care îşi ajută semenii să acceadă la Adevărata Cunoaştere. Uneori, în anumite condiţii, cele două iniţieri se contopesc în mod fericit. Posesorul dublei iniţieri, militară şi spirituală, este Cavalerul-Iniţiat.

Pentru a face faţă inamicilor săi, Regele Arthur a trebuit să treacă de la stadiul de Ales la cel de Cavaler, iar apoi la cel de Iniţiat. În prima etapă, fiind un Ales prin naştere, Regele Arthur a întronat Dreptatea şi Adevărul prin intermediul primei săbii. În a doua etapă, devenit Cavaler prin efort propriu, Regele Arthur a întronat Dreptatea şi Adevărul prin intermediul celei de-a doua săbii. De aceea, a doua sabie a Regelui Arthur a reprezentat al doilea tip de artefact arhetipal prin care Dreptatea şi Adevărul au fost întronate în lumea oamenilor.

A mai existat însă şi o a treia etapă, ce a corespuns obţinerii celei de-a treia săbii. A treia sabie a Regelui Arthur a fost celebra Excalibur.

Excalibur a fost dăruită Regelui Arthur de către Doamna Lacului. Pentru a primi sabia Excalibur, Regele Arthur nu a făcut uz nici de prerogativele sale de Ales, nici de cele de Cavaler. Doamna Lacului nu l-a întrebat nimic în acest sens pe Arthur, nu l-a testat în nici un fel, nu a contat nici măcar faptul că este rege, iar aceste aspecte sunt evidente în textul cărţii lui Thomas Mallory. Pur şi simplu, omul Arthur a primit, în dar, sabia Excalibur de la Doamna Lacului, ca orice muritor de rând – ca orice civil.

De altfel, trebuie remarcat faptul că, în momentul primirii sabiei Excalibur, Arthur era un simplu civil dezarmat, fără sabie şi fără coroană. Pierduse atât caracteristicile de Ales, cât şi pe cele de Rege-Cavaler. Înainte de a primi sabia Excalibur, Arthur era un simplu civil aflat într-un moment critic şi dramatic al existenţei sale.

Excalibur este al treilea tip de artefact ahetipal prin care poate fi întronată Dreptatea şi Adevărata Cunoaştere în lumea oamenilor. Sabie perfectă, invincibilă şi invulnerabilă, Excalibur întuneşte caracteristicile primelor două săbii, motiv pentru care a fost adesea identificată cu acestea. Excalibur este sinteza primelor două săbii. Spre deosebire însă de primele două săbii, Excalibur a fost primită în dar; nu a fost smulsă din piatră sau cucerită prin luptă.

Ca simplu muritor de rând care a primit în dar sabia Excalibur, Regele Arthur a prefigurat destinul viitor al tuturor oamenilor. În mod potenţial, orice om poate să capete în dar sabia Excalibur. Având asupra sa sabia Excalibur, orice om poate deveni un Iniţiat. Devenit Iniţiat, orice om poate să păstreze sabia atâta timp cât se dovedeşte a fi demn de ea şi nu o întrebuinţează în afara scopurilor fundamentale.

Ca reflectare la nivelul exterior, al existenţei cotidiene, scopul folosirii sabiei Excalibur nu poate fi decât întronarea Dreptăţii, iar ca reflectare în interior, Excalibur conferă Cunoaşterea Adevărului.

Urmaşii regelui Arthur, oamenii moderni nu se mai duelează în săbii şi nu mai participă la turniruri. Din instrumentul exterior de întronare a Dreptăţii, cum era cândva, sabia a devenit, în ziua de astăzi, un instrument eminamente spiritual de întronare a Adevăratei Cunoaşteri.

57576957_652646175166822_67198817795047424_n