CHIPUL SFINXULUI DIN BUCEGI

CHIPUL SFINXULUI DIN BUCEGI

84696305_854665528298218_2323524427498651648_n

Unul dintre cele trei chipuri ale Sfinxului, care este chiar al lui Zalmoxis, are găvanele ochilor goale, ceea ce denotă faptul că, la un moment dat, statuii i-au fost fost demantelaţi ochii în mod ritualic. Demantelarea ochilor unei statui este o acţiune magică, în care zeul era împiedicat să „vadă” în lumea fizică.

Procedeul demantelării ochilor ori altor porţiuni din statuile vechilor zei a fost folosit şi de vechii egipteni, greci, sumerieni etc; mai totdeauna, învingătorii acţionau magic asupra statuilor şi bazoreliefurilor zeilor învinşi prin distrugerea unei porţiuni sau prin scoaterea ochilor, pentru a împiedica entităţile transfizice să se manifeste prin ele.

Sunt cunoscute bunăoară cazurile din Egiptul antic de dematelare ori de scoatere a ochilor statuilor faraonului Ahnaton, considerat eretic de urmaşii săi; nu altceva se poate afirma despre statuile vechilor zei ai grecilor ce împodobesc în ziua de astăzi multe muzee ale lumii; unii istorici cred că statuile au fost descoperite sparte ori incomplete în siturile arheologice doar datorită unor cauze “obiective”, dar de fapt ele au fost mutilate intenţionat prin demantelare în mod ritualic la sfârşitul antichităţii de exponenţii noilor forme religioase şi lăsate în părăsire.

CG – DACIA PRIMORDIALĂ; FOTO – CG