CRUCEA DE PE CARAIMAN – TEORIA BRĂNEANU

52686626_623948054703301_4432156767706677248_n

CRUCEA DE PE CARAIMAN

 

Preluare fotografie Romania frumoasa
Preluare articol Dan Corneliu Brăneanu: „Crucea de pe muntele Caraiman – reper cosmic“

Crucea (pe care s-a jertfit Iisus Hristos) este simbolul mântuirii creştinilor. Această convingere a avut-o şi Regina Maria (29.X.1875 – 17.VII.1938) care a influenţat destinul poporului nostru pe plan material şi spiritual, mult mai mult decât se admite în mod curent, căci cerul ei de naştere consona cu cel al României.
Nepoată a reginei Victoria a Angliei, fiica ducelui Alfred de Edinburgh (însurat cu Maria Alexandrovna Romanova de Rusia) putea să devină regină a Marii Britanii dacă se căsătorea cu viitorul rege George de care era amorezată.
În Planul Divin Maria era însă destinată pentru ţara şi poporul nostru. Aşa se face că, măritându-se cu Ferdinand la 10.I.1893 în Castelul Sigmaringen a ajuns Regina României.
Sensibilitatea trăirilor ei îi oferea percepţii extrasenzoriale din care una şi cea mai importantă, avută în vis, a fost ideea de a ridica o cruce semnificativă pentru poporul pe care-l conducea.

În privinţa locului de amplasare, acesta era evident şi predestinat. Ce munte din ţara noastră oferă perspectiva Caraimanului (căci oricum crucea trebuia să se afle la înălţime) în condiţia existenţei celui mai traficat tronson de legături între două capitale: a românismului (Transilvania) şi a ţării (Bucureşti)? În plus Bucegii reprezentaţi de grandiosul Caraiman au fost stropiţi cu sânge românesc în primul război mondial. De fapt aceasta a şi fost motivaţia întemeiată a acestei realizări, care s-a şi numit de altfel “Monumentul Eroilor”.
Regina Maria nu a avut numai ideea, dar a şi urmărit îndeaproape execuţia până la finele ei.
***
Amplasamentul exact al Crucii s-a ales pe vârful secundar al Caraimanului de 2291 m. faţă de cel principal de 2325 m., din motive de vizibilitate. Menţionăm că aici, în primul război mondial, au fost amplasate tunurile care au încercat să oprească avansarea germanilor conduşi de generalul Falkenheyn care ocupau deja Zona Vf. Omu.
Monumentul format dintr-un soclu de 7,5m înălţime şi crucea propiuzisă care are circa 30 de m. înălţime (bara orizontală de 14 m lungime) se află chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă.
Proiectul ansamblului a fost realizat de arhitecţii Georges Cristinel şi Constantin Procopiu. Construcţia a început în anul 1926 şi s-a sfiinţit în anul 1928 la 14 septembrie de Înălţarea Sfintei Cruci.
***
La lucrările de construcţie a monumentului au participat benevol un număr mare de elevi şi studenţi mobilizaţi de Societatea Cultul Eroilor, care au contribuit la cărarea materialelor de construcţie, ridicarea acestora pe platoul Bucegi făcându-se cu funicularu Schiel al fabricii de hârtie, şi cu ajutorul carelor trase de boi pe traseul Sinaia, Vf. Păduchiosu, Vf. Dichiu până pe platou. La construirea lui în anul 1909 lungimea funicularului Schiel era de 15 km. În continuare piesele metalice au fost transportate pe amplasament cu ajutorul cailor.
(…)
Din cauză că la terminarea lucrării nu s-a făcut o măsurătoare de mare precizie a dimensiunilor efective ale Crucii diverşi autori prezintă valori diferite. Pentru înălţimea (deasupra postamentului) s-a dat 28 de m., dar şi de 30 de m.. După proiect înălţimea ar fi trebuit să fie de 28,50 de m. înălţime, lăţimea stâlpului vertical de 2,00 m., lungimea braţelor până la axul stâlpului 7,0 m. şi latura unui ochi pătrat de zăbrea 2,0 m. Valorile numerice precise au importanţa lor după cum se va vedea mai jos. Plecând de la această importanţă voi căuta o posibilă explicaţie a alegerii de către proiectant a acestei înălţimi a Crucii Caraiman. Făcând o medie a valorilor vehiculate: 28,00-28,50-30,00 (neavând o altă posibilitate până la o măsurare efectivă de mare precizie în teren) rezultă o valoare medie de 29,50m. valoare care poate avea o anumită semificaţie nebănuită de proiectanţi. Astfel:
– Diametrul exterior al primului cerc de la Grădiştea Muncelului este de 29,48 m.
– Înălţimea coloanei lui Brâncuşi de la Târgu Jiu este de 29,35 m.
– Greutatea totală teoretică a aceleiaşi coloane este de 29,25 tone.
– Înălţimea totală a Coloanei lui Traian de la Roma este de 29,78 m.
– Templul lui Achille (de fapt a lui Apollo) din Insula Şerpilor avea latura pătratului de 29,76m.
– Ţinta de fier care avea un rol deosebit în colierul găsit la Grădiştea Muncelului are 29,70 cm.
– Paralela pe care se află piramida lui Keops este 29o 58′ 51″ latitudine nordică.
– În cartea “Oamenii din Valea Morţii” de Bourke Lee apărută în anul 1932 în capitolul “Aur vechi” se spune că doi cercetători Thomason şi White în Valea Morţii din munţii Panamint (California) au dat peste nişte încăperi subterane în care era o statuie din aur masiv reprezentând un om, statuia având 29,5 m înălţime, măsurată cu sextantul.
Şi exemple de obiective şi de obiecte capitale mai pot fi găsite.
Domeniul strâns în care variază aceste valori sugerează că poate fi o legătură cu o constantă universală. România ca stat este născută în semnul Vărsătorului al cărui patron a fost Saturn până la descoperirea planetei Uranus dar şi atunci ca patron secund. Pe de altă parte populaţia autohtonă se poate demonstra că are caracteristicile Capricornului, semn stăpânit din plin de către Saturn, care devine deci factor comun în ceea ce ne priveşte ca ţară şi ca popor.
Dar ciclul acestei planete în ani iulieni, adică revoluţia ei siderală, este de 29,46 de ani.
Deci asta ar putea fi o explicaţie căci în simbolistica numerelor contează numai cifrele propriuzise nu şi unitatea de măsură la care se aplică.
Crucea de pe Caraiman nu este un obiectiv oarecare de importanţă mare cum ar fi cele care urmează, ci mai mult un obiectiv capital al poporului român alături de templul lui Apollo, coloana de la Târgu Jiu a lui Brâncuşi, templul dacic de la Grădiştea Muncelului şi columna lui Traian de la Roma.
Este posibil ca această valoare de 29 şi ceva să se afle şi în monumentul de la Adam-Clisi şi la Mănăstirea Tismana care sunt alte puncte sensibile ale teritoriului şi poporului nostru.
Ţinând seama că dintre monumentele simbol arătate, columna lui Traian este singurul în afara teritoriului ocupat vreodată de români, ar fi cazul de a mai face unele precizări. Columna a fost realizată de cunoscutul pentru noi arhitect sirian Apollodor din Damasc (circa 60-125 d.H.) şi a fost inaugurată la 12 mai 108. În anul 117 în încăperea amenajată în piedestal a fost aşezată o casetă din aur care conţinea cenuşa împăratului Traian.
Regruparea tuturor acestor monumente pe teritoriul ţării ar fi posibilă prin realizarea proiectului de amplasare a unei copii a Columnei lui Traian pe dealul Feleacului la Cluj sau pe Tâmpa la Braşov.
***

Atracţia pe care cifra 29,50 m a manifestat-o în subconsţientul proiectanţilor ar fi explicaţia pentru care de exemplu coloana de la Târgu Jiu a fost redusă la 29,35 m. deşi iniţial fusese proiectată într-o primă variantă mult mai înaltă.
În cerul de naştere stabilit pentru 14.X.1928 al Crucii de pe Caraiman apare o conjuncţie între planetele Venus şi Mercur, singurele, care au crucea în reprezentarea lor grafică. Conjuncţia respectivă semnifică faptul că poporul nostru, pe care Crucea îl reprezintă, munceşte şi este muncit în mod penibil, dar cu răbdare, se pot aştepta lucruri mai bune. Conjuncţia mai înseamnă favorizarea contactelor cu persoane tinere, ceea ce s-a şi întâmplat de la început, căci aceştia sunt în majoritate cei care ajung la Cruce, în lipsa unor mijloace de ridicare directă pentru toate vârstele. Conjuncţia Venus-Mercur constituie, pe de altă parte vârful unui triunghi, în vârfurile celelalte găsindu-se Saturn şi Jupiter (retrograd).
Sextilul Venus–Saturn asigură monumentului o bătrâneţe în deplină opulenţă ceea ce indică un posibil interes crescut al statului pentru amplificarea lucrării prin alte amenajari şi facilităţi de ajungere la el în orice condiţii de vreme cu maxim de comoditate.

Sextilul Mercur-Saturn confirmă că amplasarea monumentului, chiar atât cât este el în prezent, reprezintă o lucrare de mare respiraţie care poate contribui la stabilizarea şi realizarea gândurilor admiratorilor sau a întregului popor pe care-l domină de la mare înălţime. Pentru cei pe care îi domină fizic, adică pe buştenari, realizarea proiectată a celor mai moderne amenajări ar reprezenta deja o împlinire a unor gânduri mai vechi, Buşteniul putând deveni astfel perla Văii Prahova, cel puţin pe timp de iarnă.
Sextilul menţionat, pe de altă parte, influenţează mentalul persoanelor tinere situaţie care ar trebui folosită la maximum în educaţia acestora şi în încurajarea trecerii lor cu pioşenie pe la vârful Caraimanului.
Sextilul Saturn-Mercur mai ajută la guvernare şi diplomaţie înţeleaptă. Dacă în alte vremuri marile hotărâri politice se luau sub un stejar, tot astfel astăzi puterea Crucii de pe Caraiman ar putea ajuta în asemenea situaţii într-un loc potrivit, de exemplu în incinta recentei mănăstiri Caraiman.
De asemenea umbra Crucii favorizează afacerile după cum rezultă din buna aspectare între Jupiter şi Mercur. Acelaşi aspect măreşte bunul sens, sinceritatea şi amploarea în tranzacţii de orice fel, favorizează pe doctori, care şi-ar putea instala clinici de recuperare, beneficiind şi de apa de la 7 Izvoare din zona Bolboci-Scropoasa. Aspectul Jupiter-Mercur favorizează şi câştigul în bani, bineînţeles pentru cei care ştiu să-l forţeze.
În sfârşit, aspectul Jupiter-Venus înseamnă printre altele căsătorie fericită. Nu ar fi greu de imaginat realizarea unei case speciale de căsătorii în Buşteni în incinta mănăstirii la care solemnitatea să devină într-adevăr sacră noaptea, cu crucea aprinsă deasupra capului, sau chiar sus la Cruce, ziua.

Crucea de pe Caraiman nu este numai Crucea Eroilor din Primul Război Mondial ci este simbolul care protejază întreg poporul român. Buştenarii mai evoluaţi spiritual şi alţi vieţuitori prin trecere se închină la Crucea de pe Caraiman când încep o acţiune sau sunt la ananghie.

Sunt destule semne, care au fost deja arătate, ce conduc la sacralitatea acestui moment, situaţie care n-a fost înţeleasă până acum. Câmpul ei energetic este foarte mare. Ea atrage energie din Cosmos, o răspândeşte circular şi protejează spaţiul aerian. În momentele critice, când totul părea pierdut pentru poporul nostru ea a acţionat ca protector, în special de influenţe nocive venite din spaţiul intergalactic. Simbolistica clasică a crucii ca de exemplu unirea forţelor contrare, asigurarea funcţiei de legătură între cele patru puncte cardinale şi între sus şi jos este pe deplin activată în Crucea de pe Caraiman ce prin definiţie este reprezentată prin cifra 4 care este simbol al pământului cu cele patru direcţii ale sale.
Dacă din punct de vedere astrologic s-au arătat conotaţiile zilei de 14.IX.1928, din punct de vedere numerologic data este reprezentată de cifra şapte care simbolizează o perfecţiune, o totalitate care provine din patru, care s-a arătat că reprezintă Crucea şi din 3 care este simbol al cerului de care se apropie la înălţimea la care este plasată şi ca aspiraţie.
Crucea de pe Caraiman alături de Templul lui Apollo, Grădiştea Muncelului, Coloana lui Brâncuşi de la Târgu Jiu, Columna lui Traian de la Roma şi alte localizări secundare formeză o reţea sacră de protecţie a ţării, adică a “Grădinii Maicii Domnului”.

Sper ca în final şi în ultimul moment, Crucea de pe Caraiman îşi va face datoria şi va salva starea acestui popor şi situaţia acestei ţări.

Fragmente articol DAN CORNELIU BRĂNEANU