EFES – BIBLIOTECA LUI CELSIUS

64407720_681876402243799_7691370155992940544_o

EFES – BIBLIOTECA LUI CELSIUS

64299190_681895072241932_2965266569577365504_o

Fiind situat pe coasta de vest a Asiei Mici, la sud de Izmir (Turcia de astăzi; Izmirul este vechiul oraş Smirna; în greacă: Σμύρνη, Smýrni), Efesul a fost întemeiat în secolul XI înainte de.Hristos de coloniști ionieni (greci), devenind în cursul timpului unul din cele mai dezvoltate centre religioase și comerciale. S-a aflat, rând pe rând, sub diferite ocupații străine.

Templul zeiței Artemis din Efes, construit în secolul VI înainte de.Hristos, una din cele 7 minuni ale lumii antice, a fost incendiat în anul 356 înainte de.Hristos, de un cetățean din Efes cu numele de Herostrat, din dorința de a deveni celebru. Orașul a fost ocupat de romani în anul 133 după Hristos, devenind capitala provinciei romane Asia. A suferit pierderi însemnate la cutremurele de pământ din anii 358 și 365 după Hristos. În secolul VII d.Hr., Efesul a decăzut.

În Efes a activat o anumită perioadă apostolul Pavel, probabil și Ioan Evanghelistul. Conform tradiției creștine, în imediata apropiere a orașului ar fi fost îngropată Fecioara Maria (în capela Panaghia Kapoulou), iar în interiorul orașului, Luca Evanghelistul.

La Efes au avut loc trei concilii (sinoade) bisericești: în 190 d.Hr. (conciliu convocat de Policrat pentru a fixa data sărbătoririi Paștelui), în 431 d.Hr. (sub împăratul Teodosiu al II-lea, la care s-a condamnat nestorianismul si s-a stabilit dogma întrupării lui Iisus Hristos) și în 449 d.Hr. (la care s-a susținut monofizitismul).

Aria arheologică actuală cuprinde vestigii importante din perioada elenistică și romană (agora, forum, odeon, biblioteca lui Celsus, stadion etc), precum și din epoca bizantină (ruine de biserici).

Cu cele 24000 locuri ale sale, Amfiteatrul este cel mai mare și mai impresionant punct de reper din Efes, fiind considerat cel mai mare teatru în aer liber din lumea antică.

Un alt punct de reper este Biblioteca lui Celsus, construită în jurul anului 125 înainte de Hristos, unde au fost adăpostite 12000 de suluri.

În Efes există trei străzi principale: Strada Arcadian, Marble Road și Curetes Street, construite cu dale din marmoră şi colane. Toate duc la Biblioteca lui Celsius şi la Amfiteatru.

foto CG; text apud wikipedeia

***

Epistola către Efeseni a Ap. Pavel

1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voinţa lui Dumnezeu, sfinţilor care sunt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Iisus:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
3. Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce, întru Hristos, ne-a binecuvântat pe noi, în ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească;
4. Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui,
5. Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotinţă a voii Sale,
6. Spre lauda slavei harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit;
7. Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui,
8. Pe care l-a făcut să prisosească în noi, în toată înţelepciunea şi priceperea;

(Ep către efesieni – cap 1)