ORAŞUL LUI NIMROD (NIMRUD)

65588903_908860576127886_9163808133313724416_n

ORAŞUL LUI NIMROD (NIMRUD)

65386016_908860829461194_3481812961893285888_n

(VECHIUL TESTAMENT CAP 6)
„Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.7. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.”8. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. / 9. El a fost un viteaz vânător înaintea** Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. / 10. El a domnit la început* peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear. / 11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah / 12. şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare” (VECHIUL TESTAMENT CAP 6)

CARTEA LUI ADAM ŞI EVA / CAPITOLUL XXIII

„Apoi, Ragav, fiul lui Peleg, a trăit două sute treizeci şi doi de ani şi a murit. Iar când Ragav, cel dintâi fiu născut al lui Peleg, avea o sută treizeci de ani, a domnit unul dintre primii regi care au domnit vreodată pe pământ, al cărui nume era Nimrod, un uriaş. Nimrod a văzut un nor de lumină sub cer; o apariţie a Satanei. Şi a tânjit la ea şi a râvnit la frumuseţea ei; şi atunci a chemat pe cineva al cărui nume era Santal, un cioplitor şi i-a zis: „Ciopleşte-mi o coroană de aur după modelul norului acela”. Atunci, Santal i-a făcut o coroană [de aur] pe care Nimrod a luat-o şi şi-a pus-o pe cap. De aceea s-a spus că a venit un nor din cer şi l-a întunecat. Şi a devenit atât de rău, încât se gândea în sinea sa că este Dumnezeu. Şi în zilele acelea, Ragav avea o sută optzeci de ani, iar când avea o sută patruzeci de ani, peste ţara Egiptului domnea Ianuf. El este cel dintâi rege care a domnit peste el; şi el a ridicat cetatea Memfisului şi a numit-o după numele său. Acesta este Misr; al cărui nume se tâlcuieşte Masrin. Ianuf acesta a murit; şi în locul său, în zilele lui Ragav, a domnit unul din ţara Indiei, al cărui nume era Sasen şi care a ridicat cetatea din Saba. Şi toţi regii care au domnit peste ţara aceea au fost numiţi sabeeni, după numele cetăţii”. (CARTEA LUI ADAM ŞI EVA / CAPITOLUL XXIII)