CUFĂRUL CU ESEURI – 41

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

41 – PRINŢUL POPORULUI

În afara fiinţelor îngereşti cu atribuţiuni la nivelul întregii Terre aurica, există şi fiinţe îngereşti care au ca atribuţiuni bunul mers al lucrurilor în anumite zone locuite de oameni. Printre aceste înalte fiinţe îngereşti se numără şi Îngerul Poporului sau, după cum este numit de fiinţele din lumea eterică Prinţul Poporului. În cele ce urmează nu va fi vorba decât despre Prinţul Poporului Român.

Prinţul Poporului Român este o înaltă fiinţă îngerească, care nu are formă umanoidă. Într-un fel, se poate spune că „trupul” său spiritual – fiinţa sa aurică – ocupă spaţiul fizic ocupat de Poporul Român. Uneori, în anumite momente, Prinţul Poporului Român se poate manifesta printr-o formă concretă, non-umană, a unui ciclon de 2 metri diametru şi de aproape 20 de metri înălţime, ce pare a se forma instantaneu din toate elementele naturii. Când vorbeşte, vocea lui este foarte liniştitoare, calmă, ca o şoaptă. Pare că vocea sa provine de la toate elementele din jur. Uneori, la marile evenimente, vocea sa bubuie ca un tunet şi face să vibreze toate particulele elementelor din jur (atât în lumea eterică, cât şi în lumea infraeterică). Prinţul Poporului Român stăpâneşte auric peste întregul teritoriu ocupat de Poporul Român, cu specificaţia că graniţele spirituale depăşesc graniţele politice actuale ale României. Toţi Românii locuiesc în aura Prinţului Poporului precum peştii trăiesc în spaţiul delimitat de pereţii de sticlă ai unui acvariu.

Prinţul Poporului Român este numit Işşhion în limba akhatakha, cuvânt care este format din două cuvinte : IŞŞ este numele lui Dumnezeu, H-Ion înseamnă „Cel dintâi”. Numele din lumea eterică al Prinţului Poporului Român are următoarea semnificaţie: „Primul aşezat de către Dumnezeu, de când s-au orânduit obcinele„.

Datorită faptului că nu se manifestă, precum celelalte fiinţe îngereşti, într-un trup de lumină de formă umanoidă, Işşhion, Prinţul Poporului Român, este reprezentat de un om – care poate fi considerat Reprezentantul său. Evident, este vorba despre un om decorporat, care s-a întrupat cândva, în decursul istoriei, în spaţiul – obcina – guvernat de Prinţul Poporului Român. Reprezentantul Prinţului Poporului Român a primit prin ungere (o ceremonie specială) această înaltă funcţie şi o îndeplineşte pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. Reprezentantul Prinţului Poporului Român – Işşhion – are un nume format din trei sunete. Numele reprezentantului Prinţului Poporului Român este Ioh. Ioh are o statură impresionantă, puţin peste 2 metri, umerii laţi, păr bogat, alb cu sclipiri albastre, prins uneori în coadă cu trei panglici de lumini – roşu, galben şi albastru, culorile drapelului naţional actual al României -, ochii mari, precum azurul minunat al cerului de primăvară. Uneori îşi aşază pe cap o cunună sau mai degrabă o coroană ce pare din foc, extrem de strălucitoare. Poartă o haină lungă, albă ca zăpada şi un brâu lat de lumină galbenă. Ioh este prezent la nivelul lumii eterice, când în lumea materială se desfăşoară activităţi ce privesc interesele naţionale ale Poporului Român: la festivităţi oficiale în care se arborează drapelul de stat, la jurămintele militare sau la jurămintele persoanelor cu funcţii în stat ori la alte evenimente curente.

Despre reprezentantul său uman, Işşhion, Prinţul Poporului Român spune următoarele: „Priveşte Pusul meu şi hotărât demult, ca Domn al Domniilor pământeşti în Obcina Mea. Pus şi hotărât din vremi peste grai, porturi şi hotare. Şi lui i-am spus atunci: apără ce Ţi-am dat„. În contextul dat, Pusul are semnificaţia: „Cel pe care l-am pus eu”. Prin „obcină” se înţelege spaţiul geografic circumscris de Prinţul Poporului.

Prinţul Poporului Român spune adesea, prin intermediul reprezentantului său, Ioh, oamenilor de vază (a se citi oamenii cu funcţii publice şi politice din România) următoarele cuvinte: „Spune la domnii voştri aşa: Trăieşte în pace cu vecinii tăi, dar apără ce-i al tău, căci nu-i preţ şi nici lege, nici în ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ dacă faci cum îţi zic. Şi înlăuntrul obcinei tale, nu pune gard să zici aici e al meu, aici e al tău. Căci gol vii şi gol pleci. Şi, domnule, de mine pus şi hotărât, (să) ai grijă ca să nu se aştearnă negura şi să rămâie burţi goale. Căci Eu, care te cinstesc, voi lua cununa cinstei de la tine şi o voi pune la altul. Iar tu vei cade ca un om de rând, vei sfârşi ca un om obişnuit„.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)