CUFĂRUL CU ESEURI – 40

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

40 – PRINCIPATELE OCROTITOARE (2)

Un rol aparte, printre Principii Ocrotitori îl ocupă şi cel denumit în lumea oamenilor Îngerul Morţii. Departe de a fi identificat cu acel stupid însemn pământesc al „Doamnei cu coasa”, Îngerul Morţii este un înger foarte frumos, de 2,5 metri înălţime, cu părul negru ca pana corbului, ochii căprui, foarte frumoşi şi foarte expresivi, faţa albă şi buzele pline. Răspândeşte un parfum într-adevăr deosebit, iar rezonanţa sa aurică este foarte înaltă. Sub comanda Îngerului Morţii se află miliarde şi miliarde de fiinţe îngereşti cu diferite funcţii: Îngeri întrupători sau destrupători (un fel de îngeri-paramedici), Îngeri Veghetori de diferite categorii. În funcţie de nivelul evolutiv al omului care se destrupează sau se întrupează se aleg şi Îngerii întrupători sau destrupători, precum şi Îngerii Veghetori.

Un alt Principe Ocrotitor este Îngerul Uriel, a cărui activitate se desfăşoară cu precădere la nivelul cosmic. Îngerul Uriel se ocupă de dinamica corpurilor cereşti. Oamenii pot trăi pe Pământul fizic datorită faptului că Îngerul Uriel supraveghează mecanica corpurilor cereşti. Orice derogare de la mecanica cerească înseamnă stingerea Pământului ca planetă fizică. Fără activitatea Îngerului Uriel, Pământul ar fi bombardat zilnic de asteroizi şi de meteoriţi. Aparent, activitatea Îngerului Uriel este distinctă de activitatea oamenilor întrupaţi, dar fără aportul său decisiv, pământul material ar fi de mult sterp şi gol.

În Terra aurica, Principii Ocrotitori – Îngerul Gabriel, Îngerul Mihail, Îngerul Rafael, Îngerul Uriel, Îngerul Morţii – sunt omniprezenţi. În funcţie de misiunile lor de anvergură cosmică, primite de la Dumnezeu, ei participă la toate evenimentele importante ce au loc în Terra aurica. Ei vor continua să aibă grijă de toţi oamenii, până când evoluţia umanităţii în Terra aurica se va fi încheiat.

Datorită caracteristicilor lor fiinţiale, Principii Ocrotitori pot fi simultan în foarte multe locuri ale Terrei aurica. Chiar dacă, într-o fracţiune de secundă din timpul omenesc, se petrec sute de mii de evenimente pe tot cuprinsul Terrei aurica, aceste înalte fiinţe îngereşti sunt prezente la toate evenimentele şi supraveghează atent tot ce se petrece. Toţi Principii Ocrotitori lucrează neîncetat în folosul oamenilor, iar atribuţiile lor funcţionale sunt atât de multe şi de complexe, încât o minte omenească nu le poate cuprinde. Pentru mintea unui om este într-adevăr de neconceput cum o înaltă fiinţă îngerească poate să muncească neîncetat de la începutul evoluţiei omului pe pământ şi până în prezent. Locurile de reşedinţă ale tuturor Principilor Ocrotitori se află pe nivelul al nouălea al Terrei aurica, acolo unde există cinci mari palate. Fiecare dintre aceste palate, de o neasemuită frumuseţe, se modifică în funcţie de urcarea locatarilor lor în „iubire, putere şi tărie”.

În afara fiinţelor îngereşti care veghează asupra unor mari mase de oameni, există şi fiinţe îngereşti care se ocupă de un singur om. Ele însoţesc omul pe toată durata existenţei sale terestre. Cele mai importante fiinţe îngereşti care se îngrijesc de un singur om sunt Îngerii Păzitori şi Îngerii Veghetori. Îngerii Păzitori şi Îngerii Veghetori nu trebuie confundaţi între ei, întrucât sunt diferiţi ca rang şi ca misiune. Fiecare om are trei Îngeri Păzitori şi doi Îngeri Veghetori. Prinţul tuturor Îngerilor Păzitori este Îngerul Rafael. În schimb, Îngerii Veghetori sunt subordonaţi Îngerului Morţii.

Îngerii Păzitori nu se manifestă prea des în lumea eterică. De regulă, Îngerii Păzitori sunt percepuţi doar ca voci interioare – acele voci interioare, care, uneori, în momentele complicate ale existenţei cotidiene, îi sfătuiesc din interior pe oameni. Vocile lor nu trebuie confundate cu vocea conştiinţei, care aparţine omului. Trebuie reţinut faptul că nici Îngerii Păzitori, nici alte fiinţe îngereşti diriguitoare nu dictează omului ce să facă, ci doar îl sfătuiesc. Omul, având liberul arbitru, este suveran şi poate decide singur ce să facă. Desigur, sfatul unui Înger Păzitor contează foarte mult, aşa cum ştim cu toţii în profunzimile fiinţei noastre. Îngerii Păzitori „sunt cei mai mari în Putere şi Tărie dintre îngerii ce ocrotesc pe fiul femeii dinăuntrul lui” – după cum afirmă Îngerul Rafael, care este Prinţul tuturor Îngerilor Păzitori.

La rândul lor, Îngerii Veghetori sunt fiinţe îngereşti care veghează la buna funcţionare a sistemului auric al omului pe toată durata existenţei materiale a acestuia. Îngerii Veghetori sunt subordonaţi direct, pe linie ierarhică, Îngerului Morţii – Prinţul tuturor Îngerilor Veghetori. Îngerul Morţii şi fiinţele îngereşti subordonate nu se ocupă doar de procesul morţii şi de trecerea omului cât mai lin prin Poarta ce separă lumea aceasta de lumea cealaltă, ci şi de buna funcţionare a sistemului auric uman, de-a lungul existenţei întrupate. Îngerii Veghetori se manifestă permanent în lumea eterică, în corpuri umanoide de lumină. Sunt mult mai înalţi decât oamenii, iar trupurile lor de lumină sunt strălucitoare. Ei ajută omul în mod direct, în diferite împrejurări ale vieţii.

Fiecare om are doi Îngeri Veghetori: unul se ocupă de buna funcţionare a corpului duh, iar celălalt se ocupă de buna funcţionare a corpului sufletului.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)