CUFĂRUL CU ESEURI – 38

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

38 – SFÎNTA ADUNARE (3)

Tot pe cel de-al nouălea palier al Terrei aurica, în jurul Tronului de Domnie al lui Hauti, în ordinea Puterii şi Tăriei, stau Serafimii şi Heruvimii.

Serafimii sunt îngeri de formă umanoidă. Din Serafimi emană lumina, iubirea şi dreptatea. Serafimii nu posedă ceea ce în lumea noastră se numeşte „liberul arbitru”. Voia lor este Voia lui Hauti – Dumnezeu Tatăl. Înfăţişarea Serafimilor este grandioasă. Faţa, ochii, gura şi părul Serafimilor par a fi făcute din flăcări mistuitoare, iar hainele lor par a fi formate din metal topit. Ceea ce este cu adevărat impresionant pentru o fiinţă omenească întrupată este faptul că înfăţişarea Serafimilor, la fel ca şi înfăţişarea unora dintre Heruvimi, se modifică neîncetat. Dacă se prezintă din faţă, un Serafim are o anumită fizionomie, o anumită strălucire aurică, un anumit miros şi un anumit sunet. Dacă întoarce capul spre dreapta are altă înfăţişare, alt chip, altă strălucire aurică, alt miros şi alt sunet. Dacă întoarce capul spre stânga înfăţişarea se schimbă, fiind diferită de cele anterioare. La fel se întâmplă şi dacă întoarce capul înapoi. Dacă am încerca să definim în termeni omeneşti ceea ce este un Serafim, atunci ar trebui să folosim formula: „realizarea imposibilului prin voinţă, putere şi tărie”. Nimic nu este imposibil pentru voinţa unui Serafim. În momentul în care ating rangul de Serafim, fiinţele îngereşti devin „realizate”, iar „realizarea” serafimică înseamnă conştientizarea interioară a rolului şi a activităţii lui Dumnezeu în cosmos.

Dacă Serafimii au înfăţişări umane, nu acelaşi lucru se poate spune despre Heruvimi, care nu se prezintă totdeauna în formă umanoidă. Heruvimii sunt conducătorii spiritelor naturii. Atunci cînd se manifestă într-o formă umanoidă, Heruvimii au o înfăţişare feerică. Au o înălţime de până la 2,5 metri, iar fizionomiile lor – faţa, nasul, gura şi ochii – par feminine. De foarte multe ori, Heruvimii par a-şi schimba luminozitatea din interior: uneori par făcuţi din flăcări, alteori din apă. Există şi mulţi Heruvimi lipsiţi de formă umanoidă; ei se prezintă ca o îmbinare bizară de forme umanoide şi animaliere. Astfel, chipul Heruvimului (numit în akhatakha) Solat este foarte frumos; are ochii mari şi gene prelungi, nasul mic şi buzele pline. Dinţii săi au albul curat al zăpezii proaspăt puse. Părul, foarte bogat şi lung, este prins într-o coadă cu mai multe panglici. Negrul părului contrastează cu albul imaculat al pielii.

Imediat sub treapta Heruvimilor se află Domniile şi Stăpânirile care se manifestă sub înfăţişarea unor Bătrâni venerabili. Domniile şi Stăpânirile stau aşezate pe jilţuri asemănătoare scaunelor de domnie ale regilor. Domniile – sau. după cum sunt denumite de fiinţele din lumea eterică, „Înţelepciunile Domneşti” -, au înfăţişarea unor Bătrâni venerabili. Înţelepciunile Domneşti sunt ceva mai înalte decât celelalte fiinţe îngereşti, unele dintre ele ajungând până la înălţimea apreciabilă de 3 metri. Par să nu aibă, ca înfăţişare şi fizionomie, mai mult de 30 de ani, deşi au părul şi bărbile albe ca zăpada. Ochii lor, cu iris normal, au o splendidă culoare azurie. Hainele Înţelepciunilor Domneşti sunt formate din lumini albe. Zeci de însemne, sigilii, peceţi şi ceva ce, în lumea noastră, s-ar putea numi pietre preţioase, de culori diferite – roşii, albastre, verzi, aurii, argintii – ce strălucesc feeric, completează ţinuta hieratică a acestor sublime fiinţe îngereşti. Pe cap, poartă coroane asemănătoare celor regale, ce strălucesc orbitor. Uneori, coroanele par a fi făcute din foc, alteori par a fi făcute din apă strălucitoare. Stând lângă o astfel de fiinţă, orice om ştie instinctiv că stă lângă cineva care cunoaşte soluţiile tuturor problemelor. Înţelepciunile Domneşti sunt în număr de 11 sau 12. Ele stau permanant în jurul Scaunului de Domnie al Domnului Hauti.

Următoarele fiinţe îngereşti, în ordine descrescătoare, din ierarhia Fiilor Luminii sunt Stăpânirile – sau, după cum sunt denumite de fiinţele din lumea eterică, „Înţelepciunile stăpânitoare”. Şi aceste fiinţe îngereşti se prezintă sub înfăţişarea unor Bătrâni venerabili ce stau pe jilţuri. Dacă locul Înţelepciunilor Domneşti este pe cel de-al nouălea palier al Terrei aurica, locul de reşedinţă al Înţelepciunilor Stăpânitoare este în lumea astrală, acolo unde se desfăşoară judecata individuală a oamenilor după moarte. Înţelepciunile Stăpânitoare sunt acele fiinţe îngereşti care împlinesc judecata fiecărei fiinţe omeneşti imediat după momentul morţii. În locul în care se desfăşoară judecata oamenilor după momentul morţii se află 11 jilţuri. Ele sunt ocupate de venerabilii Bătrâni – Înţelepciunile Stăpânitoare -, în funcţie de nivelul evolutiv al omului ce se prezintă la judecată. La unii oameni sunt ocupate două jilţuri, la alţii trei, la alţii patru, în funcţie de calitatea corpului duh şi de clasa evolutivă. Jilţurile pe care stau aşezaţi Înţelepciunile Stăpânitoare au forme şi mărimi greu acceptabile prin intermediul raţiunii. De la fundaţia de formă paralelipipedică a jilţurilor urcă nenumărate trepte piramidale, imposibil de numărat. Fiecare treaptă are mirosuri, luminozităţi, culori şi sunete diferite. Din interiorul treptelor se aud mii şi mii de voci omeneşti care laudă, plâng ori scrâşnesc. Pe trepte sunt aşezate alte fiinţe îngereşti subordonate. În vârful piramidei se află jilţurile maiestuoase şi impunătoare pe care stau Înţelepciunile Stăpânitoare. Fiecare jilţ are culoarea, luminozitatea, sunetul şi mirosul corespunzător principalelor categorii de corpuri duh ale oamenilor. Spătarul unui jilţ pare a avea cel puţin treizeci de metri înălţime; are forma unor aripi întinse, iar rezemătoarele de mâini au forma membrelor unor Heruvimi. Pe fiecare dintre înaltele spătare în formă de aripi deschise se află un desen complicat şi numele fiecărei Înţelepciuni Stăpânitoare. Este cu adevărat uluitor faptul că fiecare jilţ pare a fi viu. Înţelepciunile Stăpânitoare au în subordinea lor multe alte fiinţe îngereşti subordonate, care pot fi numite, în limbaj omenesc, „Maeştri de jocuri karmice”, „Mesageri karmici” etc.

În afara fiinţelor îngereşti, undeva pe cel de-al nouălea nivel al Terrei aurica, se află şi un Om. Numele său, în limba akhatakha, este Merrah, adică „Cel preaiubit„. Îngerul Gabriel povesteşte istoria acestui om care are permisiunea de vedea permanent Faţa lui Dumnezeu Tatăl: „În vremurile acelea depărtate mult de veacul tău şi de generaţia aceasta, Hauti mă încununase cu Glorie şi Slavă. EL s-a uitat peste locuinţele fiilor femeii şi a văzut că inima omului este de la zi la zi tot mai rea. Totuşi, a găsit pe unul pe placul inimii SALE şi l-a chemat pe nume. El este Preaiubit – Merrah – şi vede Faţa Domnului său şi locuieşte în Odihna SA. La urmă, vaietul răutăţii oamenilor era atât de mare, încât a ajuns până la EL. Şi Îngerul distrugerii şi-a luat tainul său„. Spiritele naturii spun că, de câte ori îl vede pe acest om aşezat la picioarele Tronului Său de Domnie, Hauti, Dumnezeu Tatăl îşi aminteşte de oameni şi de un legământ foarte vechi…

Toate fiinţele îngereşti descrise anterior formează ceea ce în limba akhatakha se numeşte Ahinath, adică „Sfânta Adunare a lui Dumnezeu„.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)