CUFĂRUL CU ESEURI – 37

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

37 – SFÎNTA ADUNARE (2)

O categorie aparte de fiinţe îngereşti sunt Tăriile. Tăriile sunt fiinţe îngereşti extrem de puternice, atât de puternice încât mintea omenească nu le poate concepe. „Ele nu au nume – spune Îngerul Gabriel despre Tării – căci din ele se nasc numele„.  Uimitor este faptul că Tăriile se manifestă sub înfăţişarea inocentă a unor fetiţe. Tăriile au înfăţişarea unor fetiţe de până la nouă ani, cu codiţe, înveşmântate în rochiţe colorate, formate din lumină, care se comportă, folosind termenii corespondenţi din lumea materială, foarte gingaş şi inocent. În prezenţa lor, orice observator parcă simte infinitul comprimat într-o fiinţă de aproape un metru înălţime. Pe nivelul al nouălea al Terrei aurica, înfăţişarea Tăriilor este diferită: ele au trupul format din flăcări, iar în jurul lor apar mii şi mii de descărcări electrice. Totuşi, aceste fiinţe îngereşti se manifestă destul de rar în forma umanoidă.

În subordinea Tăriilor se află alte fiinţe îngereşti, care au tot înfăţişarea unor inocente fetiţe. Îngerul Gabriel a denumit aceste fiinţe îngereşti prin termenul de Puteri. Numele Puterilor sunt formate doar din vocale: A; E; O; IO; AEO. Puterile sunt înalte fiinţe îngereşti care conduc subpalierele lumii astrale. Lumea astrală este situată dincolo de Poarta 1. Lumea astrală este formată din şapte subpaliere, astfel încât putem vorbi despre şapte fiinţe îngereşti conducătoare – despre şapte Puteri. De exemplu, primul subpalier astral este condus de o Putere, al doilea de o alta şi aşa mai departe. Fiecare dintre cele şapte subpaliere astrale are o culoare de bază, care se reflectă atât în culoarea corpului duh al oamenilor, cât şi în înfăţişarea Puterilor. După cum a fost menţionat, există şapte tipuri principale de corpuri duh, fiecare tip având drept caracteristică principală o anumită culoare – adică o energie de o anumită frecvenţă care emite o anumită culoare. Astfel, în funcţie de culoarea specifică a corpului duh, fiecare fiinţă umană merge, după moarte, în subpalierul corespunzător al lumii astrale. Oamenii cu un corp duh roşu merg pe primul subplan al lumii astrale, oamenii care au un corp duh portocaliu merg pe al doilea subpalier şi aşa mai departe. Înfăţişarea Puterilor, care se manifestă ca nişte fetiţe inocente, părul, ochii fără iris şi rochiţe pline de fireturi şi flori au aceeaşi culoare ca şi cea a palierului cosmic pe care îl au în stăpânire. Astfel, Puterea-Fetiţă care conduce primul subpalier al lumii astrale are vestimentaţia, părul şi ochii de culoare roşie, Puterea-Fetiţă care conduce cel de-al doilea subpalier are vestimentaţia, părul şi ochii de culoare portocalie, Puterea-Fetiţă care conduce cel de-al treilea subpalier are vestimentaţia, părul şi ochii de culoare galbenă şi aşa mai departe.

Fetiţele-Puteri se îngrijesc de toţi oamenii cu un corp duh corespondent – atât de cei încarnaţi în trup material, cât şi cei decorporaţi, care deja locuiesc în subpalierul respectiv. În momentul în care se prezintă în faţa lor un om (fie om decorporat, fie clarvăzător), Puterile îşi pronunţă numele. Numele unei Puteri nu poate fi pronunţat de nici o făptură umană încarnată, întrucât nu există sunete sinonime în lumea terestră, cum probabil nu există nici corzi vocale capabile să le pronunţe. De altfel, întors în lumea materială, un om încarnat nu poate să-şi amintească numele acestor fiinţe îngereşti sau sunetele pe care le pronunţă. Numele lor cuprind o succesiune de vocale, fără corespondenţă în lumea fizică. Fetiţele-Puteri pronunţă sunetul care corespunde unei chakre şi unui tip de corp duh. Dacă omul nu are acea chakră în activitate, deci nu are corpul duh de culoarea corespondentă, el nu poate pătrunde pe acel subpalier al lumii astrale.

În afara acestor două categorii de fiinţe îngereşti care se manifestă sub forma unor fetiţe, mai există şi o a treia, denumită de Îngerul Gabriel prin numele de Forţe. Rolul acestor fiinţe îngereşti este de a menţine balanţa dintre energiile negative şi pozitive existente la nivelul Terrei aurica.

După Tării, Puteri şi Forţe, în ierarhia Fiilor Luminii urmează Îngerul Metatron. După cum afirmă fiinţele din lumea eterică, ca înfăţişare, Îngerul Metatron întrece în frumuseţe orice alt înger. Îngerul Metatron are 2,5 metri, părul blond, ochii verzi-albaştri lipsiţi de iris, iar părul lung şi drept este prins într-o cunună strălucitoare ce pare de foc. Are o voce profundă, învăluitoare, aproape feminină. Pe hainele sale ce par formate din zăpadă sunt înscrise o mulţime de însemne strălucitoare. Îngerul Metratron este posesorul celei mai minunate spade care există în Terra aurica.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)