CUFĂRUL CU ESEURI – 34

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

34 – ÎMPĂRATUL ÎMPĂRĂŢIILOR ASCUNSE

Dumnezeu-Persoană, Hauti, este „Creatorul Terrei aurica celei noi, a ceea ce se vede şi nu se vede şi care va fi să apară, Domnul Domnilor, Împăratul Împărăţiilor ascunse şi a celor viitoare, care se văd şi nu se văd, dar care vor fi să apară„.

Creatorul cerului şi pământului, Hauti, Dumnezeu Persoană se manifestă în formă umanoidă doar pe nivelul al nouălea, în „Cerul cerurilor”. Dumnezeu Persoană, Hauti, se manifestă într-un impresionant Trup de Lumină. Fiinţa Sa infinită de lumină – infinitul pare a se condensa într-o formă de lumină – emană o aureolă fantastică, formată din miliarde şi miliarde de sclipiri, ca un foc imens din care ies efluvii de lumină. Ca Persoană, Dumnezeu are înfăţişarea unui Bătrân Venerabil. Dumnezeu Persoană, Hauti îşi are sălaşul permanent în Cerul cerurilor, într-o minunată Locuinţă. Adeseori, Locuinţa lui Hauti a fost vizualizată de marii mistici ca un impunător Palat. Locuinţa lui Dumnezeu Tatăl, care este cu neputinţă de descris, se formează din toate elementele naturii: din stele, din vânturi şi din lumini. Ea pare să-şi modifice neîncetat forma, aspectul şi dimensiunile, după cum îşi modifică neîncetat luminozitatea, culoarea, sunetul şi mirosul. Când este observată din faţă, Locuinţa lui Dumnezeu Tatăl se prezintă ca o piramidă, când este observată din spate se prezintă ca o sferă, când este observată din lateral se prezintă ca un triunghi, iar în momentul în care un om se află înlăuntrul ei, are senzaţia că stă într-un cub imens.

Dumnezeu este unica fiinţă din cosmos a cărei structură aurică – Trupul de Lumină – emite lumina; celelalte fiinţe – oameni, îngeri, spirite ale naturii – doar primesc lumina. Lumina ce izvorăşte din Fiinţa lui Dumnezeu Tatăl, ca dintr-un izvor nesecat, se răspândeşte la toate fiinţele din jurul Său. Acesta este un proces tainic, de mare anvergură cosmică; el este temeiul manifestării a tot ce există – fie văzut, fie nevăzut. Acest proces poate fi exprimat şi prin expresiile „principiul candelei” sau „principiul transmiterii luminii”. În prima etapă, Lumina emisă de Trupul de Lumină al lui Dumnezeu Tatăl este reflectată în fiinţele îngereşti din Ierarhia Fiilor Luminii aflate în jurul Tronului Său de Domnie. Fiii Luminii cei mai înalţi preiau Lumina lui Dumnezeu Tatăl şi o transmit, pe scară ierarhică, celor aflaţi pe treptele imediat inferioare. Astfel Lumina lui Dumnezeu Tatăl ajunge până la ultimul înger al ierarhiei Fiilor Luminii. Fiinţele îngereşti ce stau permanent în preajma Tronului Său de Domnie – care văd Faţa lui Dumnezeu – primesc Lumina, o „metabolizează” şi o sintetizează prin propria lor fiinţă (de altfel, propria lor fiinţă îngerească este constituită în vederea acestui scop) pentru a o transmite mai departe, fiecare pe filiera specifică compartimentului pe care îl are în păstorire. Coborînd din palier cuantic în palier cuantic, din strat în strat, Lumina lui Dumnezeu Tatăl ajunge până în lumea materială. Astfel, cosmosul este susţinut moment de moment de Lumina lui Dumnezeu Tatăl, care este metabolizată şi transmisă mai departe prin activitatea specifică a Fiilor Luminii. Omul, lumea materială, cosmosul în ansamblul său, există numai datorită faptului că sunt susţinute permanent de Lumina, Puterea, Tăria şi Voinţa lui Dumnezeu Tatăl şi de activitatea specializată a fiecărei fiinţe îngereşti din ierarhia Fiilor Luminii.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi CUFĂRUL CU ESEURI / 1- PROLOG)