CUFĂRUL CU ESEURI – 22

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

22 – TOŢI ERAM ÎN EL ŞI EL ERA ÎN NOI

La originea cosmosului, atât a aspectului văzut de oameni, cât şi a aspectului invizibil se află Unul Dumnezeu, care este „Singurul Viu”, numit IŞŞ. Prin IŞŞ, fiinţele din lumea eterică înţeleg „aspectul nemanifestat al lui Dumnezeu” – aspect aflat „dincolo de dincolo”, adică în afara manifestării.

IŞŞ, Unul Dumnezeu, este creatorul a tot ce există, al cosmosului în ansamblu – care cuprinde atât aspectul văzut, cât şi cel nevăzut. Fiinţele din lumea eterică mai afirmă că la nivelul Terrei Aurica, Dumnezeu cel Viu, IŞŞ, se manifestă ca Hauti, Dumnezeu manifestat. Hauti este Marele Tată – este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl este Persoană, iar nu un „concept” sau o „energie”, aşa cum afirmă astăzi unii cercetători lipsiţi de har şi de înţelepciune. Dumnezeu Tatăl se manifestă pe ultimul palier al Terrei aurica, pe palierul divin, ca o impresionantă Fiinţă de lumină.

Înfăţişarea lui Dumnezeu Tatăl este întrucâtva asemănătoare celei pictate pe pereţii bisericilor creştin-ortodoxe: un Bătrân venerabil, cu barba şi părul argintii, înveşmântat adesea într-o robă aurie. Ca Fiinţă, Dumnezeu este întreit. Ca Fiinţă Întreită, Dumnezeu cuprinde în Sine Trei Persoane nedespărţibile: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceasta este Sfânta Treime.

Dumnezeu Tatăl are un Spirit – esenţă din esenţa lui IŞŞ – un Suflet, şi o Aură. Din Sămânţa Sufletului lui Dumnezeu Tatăl s-a născut, înainte de veac, Unicul Său Fiu, numit Shonah de fiinţele din lumea eterică, şi Hristos în lumea oamenilor. Din Aura lui Hauti, care este imposibil de perceput chiar şi prin simţurile transfizice ale celui mai experimentat clarvăzător, s-a născut Sfântul Duh, numit de fiinţele din lumea eterică Iehhinah, care este susţinătorul a tot şi a toate. Fiinţele din lumea eterică afirmă că Aura lui Dumnezeu are nouă straturi/corpuri, iar acei oameni care vorbesc despre viziuni dumnezeieşti şi despre „unio mistica”, se pare că n-au putut percepe decât stratul auric exterior… Dumnezeu Tatăl are ca atribute fundamentale Voinţa, Puterea şi Sfinţenia. Dumnezeu Fiul are Iubirea ca atribut fundamental, iar Dumnezeu Sfântul Duh este Persoana prin care se face totul.

La începuturi, Dumnezeu, în marea sa înţelepciune a creat cosmosul pur şi perfect. Istoria spirituală a universului este lungă şi complexă. Omul, aşa cum se prezintă astăzi, este produsul acestei îndelungate istorii spirituale. Toate evenimentele desfăşurate de-a lungul eonilor – eonii sunt perioade de timp incalculabile; fiinţele din lumea eterică folosesc, ca unităţi de măsură, „perioadele” şi „timpurile” – şi-au lăsat amprenta atât asupra Terrei aurica, cât şi asupra omului ca structură aurică şi energetico-informaţională.

Fireşte, creaţia cosmosului nu a avut loc în palierul material, ci pe un palier cuantic superior. Fiinţele din lumea eterică afirmă că există şapte „lumi” – şapte paliere sau paliere cuantice distincte, denumite adesea „sfere” sau „locuinţe”. De-a lungul timpului, impulsul creaţiei s-a propagat, succesiv, pe toate cele şapte paliere cuantice. Ultimul, ca succesiune, este palierul cuantic material. „La început”, afirmă fiinţele din lumea eterică, se afla doar Sfera nemanifestării, Reşedinţa eternă a lui IŞŞ – Dumnezeu nemanifestat -, care este „dincolo de dincolo”, în afara manifestării. Despre Sfera nemanifestării nu se poate spune nimic, pentru că depăşeşte cunoaşterea oamenilor şi a îngerilor. Nu se poate spune despre ea decât că reprezintă sursa existenţei celorlalte paliere cuantice. Despre Sfera nemanifestării nu se poate spune că este „prima lume”, întrucât este în afara manifestării. Calificativul „primul” desemnează, de regulă, primul element al unui şir, primul număr raţional sau primul element al unei serii. În acest caz, Sfera nemanifestării nu poate fi prima, ea fiind în afara cunoaşterii oamenilor şi chiar a îngerilor.

Creaţia propriu-zisă a cosmosului a început doar în momentul în care IŞŞ, Dumnezeu nemanifestat, Care este fără formă, s-a manifestat ca Hauti, fără a înceta să fie ceea ce este. În momentul manifestării lui IŞŞ ca Hauti, a fost creată „prima lume”, numită de către fiinţele din lumea eterică prin formula „Lumea primei forme de manifestare a lui Hauti” sau „Lumea Spiritului lui Hauti„. În limba akhathaka a fost denumită Halazeth. Acesta a fost primul palier cuantic. O dată cu apariţia primului palier cuantic, a primei „lumi”, „sfere” sau „locuinţe” a început primul mare ciclu cosmic sau primul „veac” îngeresc”.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)