CUFĂRUL CU ESEURI – 119

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

119 – ATUNCI S-AU CUNOSCUT

La scurt timp după formarea palierului cuantic material, Adam şi Eva s-au cunoscut unul pe celălalt din punct de vedere trupesc (sexual). În palierul cuantic material, Adam şi Eva s-au cunoscut pentru prima oară în păcat, fără să fi avut binecuvântarea Domnului Dumnezeu.

Prima naştere a unui om în palierul cuantic material s-a realizat în păcat, astfel că a venit la încarnare, ca progenitură a protopărinţilor, prin sintonie, un duh de om care se afla, în acel moment, în palierele cuantice situate în afara Oceanului de Lumină, stăpânite de „Cel rău”. În mod firesc, în urma unirii dintre Adam şi Eva ar fi trebuit să se întrupeze un spirit pur provenit din Lumea fără formă, dar, datorită păcatului protopărinţilor, Poarta Alfa s-a blocat, astfel că s-a întrupat un om din a doua generaţie – cam al 300-lea om din a doua generaţie, care trăise pe planeta Perfer. Numele său este Cain. Cain a fost prima fiinţă omenească născută direct în palierul cuantic material.

Faptul că primul fiu al protopărinţilor Adam şi Eva nu a fost un spirit pur, provenit din Lumea fără formă, s-a datorat modului în care a fost conceput – stării părinţilor din momentul împreunării. Ca regulă generală, progenitura care vine la întrupare este în rezonanţă cu natura modului în care s-au împreunat părinţii săi. Progenitura este compatibilă cu natura energiei pharismah emisă de părinţi în momentul concepţiei. În funcţie de respectarea Ordinii cosmice, părinţii au acele progenituri pe care le merită. Acest proces se produce neîncetat, de la Adam şi Eva până în ziua de astăzi. Orice fiinţă omenească este atrasă la întrupare printr-o energie pharismah creată de o pereche din palierul material. Energia pharismah este emisă chiar în momentul contactului sexual.

Ca o paranteză, din acest punct de vedere, se poate spune că există două tipuri de contacte sexuale. Primul tip de contact sexual poate fi denumit – deloc eufemistic – contact sexual protejat. Al doilea tip poate fi denumit contact sexual neprotejat. Contactul sexual protejat este acel contact care se realizează fie sub cupola protectoare a iubirii, fie sub cupola protectoare a instituţiei căsătoriei, ce presupune nu atât actul oficial încheiat în faţa instanţelor laice (în faţa ofiţerului stării civile), cât, mai ales, actul ritual încheiat în faţa instanţelor divine (ceea ce Biserica defineşte drept „Taina sfântă a căsătoriei”). Când două fiinţe omeneşti se împreunează sexual, emit, fiecare, o energie pharismah. Când se iubesc emit energii modulate informaţional luminoase – pharismah luminoase. În consecinţă, în urma unui astfel de contact sexual vine la întrupare o progenitură compatibilă cu emisia de energie – pharismah luminoasă – emisă în secunda concepţiei. Acelaşi lucru se produce în urma unui contact sexual realizat sub cupola instituţiei căsătoriei. De fapt, instituţia căsătoriei a apărut doar în momentul în care iubirea a început să pălească în lumea oamenilor, fiind înlocuită cu interesele, calculele financiare sau pasiunea oarbă a partenerilor în cauză.

Contactul sexual neprotejat se produce în orice împrejurare ce nu face parte din cazurile descrise anterior, în care nu există iubire sinceră sau în care partenerii nu s-au unit mai întâi prin taina sfântă a căsătoriei. Când două fiinţe omeneşti se împreunează sexual neprotejat, emit energii pharismah întunecate. În aceste din urmă cazuri, este chemată la întrupare o fiinţă omenească compatibilă energetic cu energia pharismah întunecată emisă în momentul concepţiei. Astfel, în urma emiterii uneia dintre cele două tipuri de pharismah – luminoasă sau întunecată – este atrasă la întrupare fie o fiinţă omenească bună, fie o fiinţă omenească rea; fie din palierul astral (lumea duhurilor), fie din iad. De altfel, mulţi oameni deveniţi părinţi se întreabă de ce Dumnezeu le-a dat un copil incompatibil cu ei, fără a se gândi că nu Dumnezeu a făcut o alegere în locul lor şi că ei înşişi au ales, alegerea făcându-se în momentul emiterii energiilor pharismah; părinţii în cauză au uitat felul în care s-a desfăşurat contactul sexual (protejat sau neprotejat) ce a dus la întruparea copilului şi dau, cel mai adesea, vina pe Dumnezeu pentru nereuşitele lor.

În procesul aducerii la întrupare a unei fiinţe omeneşti, nu contează calitatea părinţilor ca oameni ori ca stare socială, ci doar calitatea actului sexual. Acest aspect este valabil în ziua de astăzi, aşa cum a fost valabil de-a lungul existenţei palierului cuantic material, începând de la Adam şi Eva. Fireşte, pentru protopărinţii Adam şi Eva problema s-a pus într-un mod întrucâtva diferit. Dacă mai aşteptau puţin şi obţineau binecuvântarea de la Domnul Dumnezeu – ceea ce echivala cu unirea lor prin binecuvântare divină -, protopărinţii puteau aduce la întrupare un spirit pur, provenit din Lumea fără formă. Protopărinţii nu au avut însă răbdare, astfel că, alegând în inima lor să se împreuneze înainte de a fi venit sorocul ştiut numai de către Domnul Dumnezeu, au adus la întrupare o fiinţă omenească provenită din haosul controlat de „Cel rău”. Această fiinţă omenească numită Cain s-a reîncarnat, fiind atrasă chiar de energiile pharismah emise de către protopărinţi în momentul concepţiei.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)