CUFĂRUL CU ESEURI – 91

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este FORŢĂ-CONTRA-FORŢĂ.jpg

91 – LA ÎNCEPUT

La temelia existenţei cosmosului şi a tuturor făpturilor de pe întinsul său, se află Unicul Dumnezeu. Unicul Dumnezeu este Creatorul a tot ce există. Unicul Dumnezeu, Creatorul a tot ce există, este Infinit şi Etern. Unicul Dumnezeu se manifestă în două ipostaze distincte: ca Dumnezeu nemanifestat şi ca Dumnezeu Tatăl.

Prima ipostază a lui Dumnezeu este incognoscibilă. Dumnezeu nemanifestat sălăşuieşte, Identic cu Sine, în Sfera Sa. Fiinţele din lumea eterică îl desemnează pe Dumnezeu nemanifestat prin numele IŞŞ. A doua ipostază a lui Dumnezeu este numită Hauti de către fiinţele din lumea eterică. Hauti este Dumnezeu-Tatăl – singurul aspect ce poate fi cunoscut de oameni. Fiinţele din lumea eterică afirmă că IŞŞ se manifestă ca Hauti, fără a înceta să fie ceea ce este (fără a înceta să fie IŞŞ).

La începutul manifestării cosmosului, IŞŞ, Dumnezeu Unicul, care este etern şi fără formă, s-a manifestat ca spirit. Ulterior, Dumnezeu Unicul s-a manifestat într-o formă umanoidă. Ca fiinţă de formă umanoidă, Dumnezeu Unicul a creat tot ce există. Astfel, în cosmosul manifestat, Dumnezeu Unicul, denumit IŞŞ, a devenit Hauti – Dumnezeu Persoană. Dumnezeu Persoană este aşadar o Fiinţă de formă umanoidă, care sălăşuieşte imuabilă în propria Sa Esenţă Dumnezeiescă, în propria Sa Sferă, care este atemporală.

Concepţia creştină afirmă că Dumnezeu este Unul în Fiinţă, dar întreit ca Persoană. Hauti, Dumnezeu Persoană este denumită Dumnezeu-Tatăl de concepţia creştină. Totuşi, Dumnezeu Persoană a devenit Dumnezeu Tatăl abia după ce născut Fiinţă din Fiinţa Sa, fără a înceta să fie ceea ce este. A doua Persoană este Dumnezeu-Iubirea. A Treia Persoană este Dumnezeu-Lumina.

A doua Persoană a Sfintei Treimi, Iubirea Infinită, s-a născut mai înainte de toţi vecii. Iubirea Infinită s-a făcut om şi a trăit în Palestina, acum 2000 de ani. Oamenii au numit-o Iisus Hristos. Astăzi, creştinismul şi învăţăturile creştine sunt considerate, cel mai adesea, literă moartă, întrucât amintesc despre evenimente ale trecutului fără reverberaţie asupra prezentului. Totuşi, creştinismul nu are la bază doar ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani, în lumea materială. Înainte de toate, creştinismul are la bază prezenţa continuă a lui Iisus Hristos, iar acest fapt este recunoscut, explicit sau implicit, de toţi creştinii practicanţi, indiferent dacă recunosc deschis sau nu aceasta. Un creştin se roagă aici şi acum. Un creştin nu se roagă unei fiinţe care a trăit acum 2000 de ani, ci unei fiinţe etern contemporane cu el. După moartea pe cruce, Iisus Hristos s-a manifestat în Trupul de Slavă, în care a apărut şi Apostolilor, la scurt timp după înviere. Trupul de Slavă al lui Iisus Hristos are ca bază de manifestare corpul fizic, care a înviat la trei zile după răstignire. În Trupul de Slavă, Iisus Hristos are înfăţişarea cunoscută, imprimată adânc în memoria colectivă a oamenilor: un bărbat înalt, cu părul castaniu închis, ondulat, prins adesea în panglici la spate. Are ochii mari, foarte profunzi, căprui cu sclipiri verzi – uneori par albaştri -, nasul uşor acvilin şi o barbă mică. Pe Trupul de Slavă pot fi observate rănile provocate la răstignire. Iisus Hristos este înveşmântat, cel mai adesea, într-o robă albă cu fireturi galben-aurii, iar peste talie este încins cu un brîu lat de câteva degete. Trupul de Slavă al lui Iisus Hristos este fascinant pentru o persoană care are dezvoltată capacitatea de clarvedere. Din el emană două luminozităţi distincte: de la brâu în jos o luminozitate de culoarea aramei încinse, iar de la brâu în sus o luminozitate de culoare argintie. Din amestecul lor rezultă culoarea galben-aurie – culoare asămănătoare flacării unei lumânări. În jurul Trupului de Slavă se formează neîncetat curcubee de lumină şi irizări cu neputinţă de descris. Soarele fizic este dătătorul de viaţă a tot ce există în lumea materială. Ceea ce există în lumea materială devine astfel vizibil, datorită faptului că reflectă lumina Soarelui. Tot astfel, strălucirea blândă şi iubitoare emanată de Trupul de Slavă al lui Iisus Hristos învăluie totul. Iisus Hristos este Soarele spiritual, care conferă viaţă la tot ce există. De asemenea, Conştiinţa lui Iisus Hristos învăluie şi penetrează conştiinţele tuturor oamenilor.

A treia Persoană a Sfintei Treimi este Dumnezeu Lumina, adică Sfântul Duh – Cel prin care s-a făcut tot ce există. Sfântul Duh se manifestă atât ca Persoană de formă umanoidă – precum Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Iubirea (Fiul) -, cât şi ca energie. Sfântul Duh este energia care susţine totul – este Lumina creată la începutul manifestării cosmosului, prin activitatea lui Dumnezeu Tatăl. Cele trei Persoane sunt una şi aceeaşi, nedespărţibile. Ele acţionează prin împreună-lucrare pentru menţinerea cosmosului în stare de funcţionare.

Fragmente din ciclul „FORŢĂ CONTRA FORŢĂ” APĂRUT LA ED. ALAYA (pentru detalii vezi BIBLIOTECA SPIRITUALĂ / 1- PROLOG)